Bạn đang xem: Bài giảng ký sinh trùng sốt rét

*
*

Tóm tắt nội dung Bài giảng Đặc điểm sinh học của ký kết sinh trùng nóng rét, giúp xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" nghỉ ngơi trên

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA KSTSR 1.1. PHÂN LOẠI KSTSR trong NGÀNH ĐƠN BÀO Ky ́ sinh trùng sốt rét thuộc : Ngành : Động vật Lớp : Protozoa Bô ̣ chính : Sporozoa Bô ̣ phu ̣ : Hemosporidae Họ: Plasmodidae Giống : Plasmodium . 1.2. PHÂN LOẠI KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Có bên trên 100 loài , có 4 loài ký sinh ở người : P.falciparum : châu Á, châu Phi, P.vivax : châu Âu . Châu Á, châu Phi .. P.malariae : tây Thái Bình Dương . P.ovale : ít gặp . Chủ yếu ở châu Phi. 1.3 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO SINH HỌC . Tùy giai đoạn phát triển của KST gặp các thê ̉ khác nhau : Ở muỗi : Giao tứ ̉ đực , cái ; ‘ trứng ’, trét trùng . Ở người : Gan , máu ngoại vi, máu nội tạng , lách .. + Ở máu ngoại vi: . Thê ̉ tứ dưỡng : non, gia ̀. . Thê ̉ phân liệt : non, gia ̀, thê ̉ hoa thi ̣ . Thê ̉ giao bào : đực,cái . 1.4. ĐẶC ĐIỂM KÝ SINH Ky ́ sinh bắt buộc trên sinh vật . Ky ́ sinh nội cơ ́ bào . Cấu tạo đối chọi giản : nhân , NSC Có 2 phương thức sinh sản :- Vô tính . - Hữu tính . Đời sống tương đối ngắn , sinh sản cấp tốc , nhiều , tồn tại kéo dài trong cơ thê ̉. 1.5. CHUYỂN HÓA CỦA KSTSR Chuyển hóa carbonhydrat . Chuyển hóa protein. Chuyển hóa lipid. 1.5.1. CHUYỂN HÓA CARBONHYDRAT - Glucose rất cần mang đến sư ̣ phát triển của KSTSR - Khoảng ½ glucose được pha ́ hủy tiêu thu ̣ thi ̀ chuyển thành acid lactic ( wendell , 1943) - P.vivax tiêu thu ̣ nhiều hơn các loại khác . - Sư ̣ phân hủy glucose có thê ̉ bị ức chê ́ bởi thuốc sốt rét atebrin 1.5.2. CHUYỂN HÓA PROTEIN Protein của KST được rút ra tứ ̀ aa , purin , vitamin, huyết cầu tô ́. ½ được sư ̉ dụng tổng hợp protein của KST ½ chuyển thành amoniac , aminonitrogen..khuyếch tán vào huyết thanh . 1.5.3. CHUYỂN HÓA LIPID HC bị ky ́ sinh tăng chuyển hóa lipid gấp 4 -5 lần HC bình thường Sư ̣ tổng hợp va ̀ tiêu hủy cholesterol xảy ra tuy nhiên song với quá trình chuyển hóa lipid. 1.6. DINH DƯỠNG CỦA KSTSR Được lấy tứ ̀ máu va ̀ sơn ̉ chức của vật chu ̉. KSTSR rất cần globin , vitamin, thiamin,acid ascobic ... Methionin , các acid amin cần thiết trong môi trường nuôi cấy . Acid folic cần mang lại ky ́ sinh nội bào . Kha ̉ năng sống va ̀ tồn tại KST khác nhau . 1.7. HÔ HẤP CỦA KST Hô hấp bằng sư ̉ dụng Glucose va ̀ oxy hemoglobin Hồng cầu bị ky ́ sinh tiêu thu ̣ oxy lớn rộng HC bình thường Sô ́ lượng KST càng nhiều , tiêu thu ̣ oxy càng lớn . 2. CHU KỲ CỦA CÁC LOẠI PLASMODIUM KÝ SINH Ở NGƯỜI Các loại Plasmodium khác nhau có diễn biến chu ky ̀ tương bốn ̣ nhau . Có 2 giai đoạn : Sinh sản , phát triển vô tính vào cơ thê ̉ người . Sinh sản hữu tính ở muỗi Anopheles 2.1. Giai đoạn sinh sản vô giới vào cơ thê ̉ người 2.1.1. Thời ky ̀ phát triển vào gan ( thời ky ̀ tiền hồng cầu ) 2.1.2. Thời ky ̀ sinh sản vô giới trong HC 2.1.1. Thời ky ̀ phát triển trong gan ( thời ky ̀ tiền hồng cầu ) sứt trùng tứ ̀ tuyến nước bọt muỗi vào máu ngoại vi ( ½ - 1 h) Chủ động xâm nhập vào TB gan phân loại nhân va ̀ NSC, sản sinh sắc đánh ́ vào TB Nhân phân tán vào NSC tạo mảnh phân liệt . Sô ́ lượng mảnh phân liệt lớn khác hẳn SL phân liệt ở HC TB gan vơ ̃, giải phóng KST mới đê ̉ xâm nhâp vào HC 1 sô ́ thoa trùng của P.vivax , P.ovale lúc vào TB gan chưa phát triển tức thì mà tạo thê ̉ lẩn thẩn ̉ gây cơn SR tái phát xa Thê ̉ ngây ngô ̉ tồn tại lâu trong gan . Có điều kiện thích hợp sẽ phát triển khiến bệnh . 2.1.2. Thời ky ̀ sinh sản vô giới trong HC tứ ̀ gan KST vào HC thành thê ̉ TD non, gia ̀ có nhiều sắc sơn ́. Phân loại thành nhiều mảnh tạo thê ̉ phân liệt Sô ́ lượng mảnh KST tùy loại Plasmodium. HC vơ ̃, giải phóng KST tương ứng cơn sốt bên trên LS Đa sô ́ vào HC khác đê ̉ tiếp tục chu ky ̀ ss vô giới vào HC 1 sô ́ mảnh KST trơ ̉ thành thê ̉ giao bào đực hoặc cái Nếu được muỗi hút vào sẽ phát triển chu ky ̀ ở muỗi , nếu không sẽ bị tiêu hủy . Thời gian hoàn thành chu ky ̀ vào HC tùy loài Plasmodium ( 24 – 72h ). 2.2. Giai đoạn sinh sản hữu giới bên trên muỗi . Giao bào vào da ̣ dày muỗi . 1 giao bào cái phát triển thành 1 giao bốn ̉ cái , 1 giao bào đực thành nhiều giao tư ̉ đực . Giao bốn ̉ đực cái hòa hợp tạo hợp tử,hợp bốn ̉ phát triển thành ‘ trứng ’, trứng chui qua thành domain authority ̣ dày muỗi phát triển thành trứng nang có nhiều bôi trùng bên trong . Thoa trùng được giải phóng va ̀ xâm nhập tuyến nước bọt muỗi . Lúc muỗi đốt sẽ xâm nhập vào cơ thê ̉. CHU KỲ CỦA PLASMODIUM 2.3. SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU VỀ CHU KỲ CỦA CÁC LOẠI PLASMODIUM tiến trình ở muỗi truyền bệnh dịch : thời gian chu kỳ nạp năng lượng và đẻ làm việc muỗi . Thời hạn chu kỳ thoa trùng khẳng định tuổi nguy hiểm của muỗi . Quá trình ở gan quy trình tiến độ ở hồng cầu GIAI ĐOẠN Ở MUỖI TRUYỀN BỆNH thời gian chu kỳ ăn và đẻ của con muỗi . Gồm 3 giai đoạn : - Muỗi tra cứu vật chủ hút máu - sau thời điểm hút no, loài muỗi tiêu huyết và cải tiến và phát triển trứng - Muỗi đi kiếm nơi đẻ quá trình tiêu huyết và phát triển trứng : 37 M = t – 9 Toàn bô ̣ thời gian chu ky ̀ ăn uống va ̀ đe ̉ được tính theo công thức : 37 t + 28 G = M + 1 = + 1 = t – 9 t - 9 THỜI GIAN CHU KỲ quẹt TRÙNG - thời gian chu kỳ quẹt trùng là số ngày cần thiết để KSTSR trở nên tân tiến từ giao tử thành thoa trùng trên khung người muỗi . - thời hạn này tuỳ trực thuộc vào nhiều loại KST cùng t 0 trường đoản cú nhiên. - T 0 cao tương thích , thời gian hoàn thành chu kỳ ngắn và ngược lại. - T 0 thấp bên dưới mức cần thiết , chu kỳ thoa trùng không thực hiện được. THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHU KỲ thoa TRÙNG 111 Sf = ngày t – 16 S: Thời gian chu ky ̀ sứt trùng 111: Tổng sô ́ nhiệt đô ̣ tích lũy cần thiết đê ̉ hoàn thành chu ky ̀ sứt trùng t: Nhiệt đô ̣ trung bình của những ngày thực hiện chu ky ̀ 16: Nhiệt đô ̣ tối thiểu cần thiết đê ̉ sứt trùng phát triển 105 144 Sv = ngày Sm = ngày t – 14,5 t – 16,5 XÁC ĐỊNH TUỔI NGUY HIỂM CỦA MUỖI Là yếu đuối tố đặc biệt đánh giá bán vai trò truyền bệnh tình của muỗi Anophelinae Tuổi nguy nan của loài muỗi Anopheninae là số chu kỳ ăn và đẻ nhưng mà muỗi đã xong xuôi cho mang lại khi có khả năng truyền được căn bệnh với giả thiết rằng: loài muỗi vừa nở đã tìm kiếm được máu gồm KST nhằm đốt thì tuổi nguy nan là: Thời gian chu ky ̀ bôi trùng S phường = = Thời gian chu ky ̀ sinh thực G 2.3.2. GIAI ĐOẠN Ở GAN P.falciparum : không tồn tại ‘ thể ngủ ’ nên không khiến SR tái phát xa . P.vivax , P.ovale : gồm ‘ thể ngủ ’ cần gây SR tiếp tục tái phát xa . Số lượng mảnh trùng được giải phóng của các loài Plasmodium không giống nhau là khác biệt . 2.3.3. GIAI ĐOẠN Ở HỒNG CẦU 2.3.3.1. P.falciparum : - tạo rất nhanh và những . Thể TD nhỏ , chiếm 1/5 – 1/6 HC, có hình nhẫn , lốt phẩy .. Thể PL: chỉ chạm chán trong SRAT. Giao bào hình liềm hoặc quả chuối , xuất hiện sau ngày thứ 10 kể từ cơn sốt đầu tiên . HC bị ký sinh : không biến hóa về hình d ạng , kích thước.có các hạt dung nhan tố Maurer. Thời gian xong chu kỳ 24 – 48h. GIAI ĐOẠN Ở HỒNG CẦU P.FALCIPARUM GIAI ĐOẠN Ở HỒNG CẦU 2.3.3.2. P.vivax : tất cả thể gặp gỡ cả 3 thể trong tiết ngoại vi. Thể TD to hơn thể TD của P.falciparum , ch iếm 1/3 – 2/3 HC. Thể giao bào : xuất hiện ngày thiết bị 6, trường đoản cú cơn sốt thứ nhất . HC bị ký sinh : trương to, lệch lạc , khác hẳn HC thông thường . Có khá nhiều hạt sắc đẹp tố Schuffner nhỏ tuổi , mịn , hồng . Thời gian xong chu kỳ HC khoảng chừng 48h bắt buộc sốt bí quyết nhật . GIAI ĐOẠN Ở HỒNG CẦU P.VIVAX GIAI ĐOẠN Ở HỒNG CẦU 2.3.3.3. P.malariae : Thể TD gồm dạng khăn quàng Thể phân liệt và giao bào tương tự của P.vivax . HC bị ký kết sinh : không to ra nhiều thêm , đôi khi còn bé dại hơn HC bình thường.Có hạt sắc đẹp tố Zieman : thô , tất cả màu nâu black . 3. SỰ LIÊN quan tiền ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, CHU KỲ VỚI BỆNH HỌC VÀ DTHSR thời gian ss vô tính của bôi trùng vào gan gần khớp ứng với thời kỳ ủ bệnh. Thời gian dứt chu kỳ HC khớp ứng với chu kỳ cơn nóng trên LS Thời gian xong xuôi chu kỳ HC của P.falciparum tự 24 – 48h nên sốt giải pháp nhật hoặc mặt hàng ngày. P.vivax : sốt cách nhật. P.malariae : nóng ba ngày 1 cơn . P.vivax, P.malariae, P.ovale : có thể ngủ cần gây cơn lại tái phát xa, bệnh kéo dãn dài dai dẳng. P.falciparum : không gây cơn lại tái phát xa SỰ LIÊN quan lại ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC , CHU KỲ VỚI BỆNH HỌC VÀ DTHSR lây lan P.falciparum HC bị ký sinh kha khá nhiều nên thường thiếu máu nặng hơn. P.falciparum gồm có ‘ knobs ’ trên mặt phẳng HC bị cam kết sinh có tác dụng dính HC với nhau và dính cùng với thành mạch khiến tắc mạch não khiến SRAT thể não. Dịch SR vị P.falciparum hay nặng tuy thế không kéo dài. Điều trị SR vì P.vivax sau thời điểm đã ngoài sốt cần theo dõi thọ hơn.


*
23 trang | phân chia sẻ: hienduc166 | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 1
*

Bạn đang xem trước đôi mươi trang tư liệu Bài giảng ký sinh trùng nóng rét, giúp xem tài liệu hoàn hảo bạn click vào nút TẢI VỀ sống trên

KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT (Plasmodium)Mục tiêu trình diễn các điểm sáng sinh học của ký kết sinh trùng sốt rét.Vẽ và giải thích được chu kỳ cải tiến và phát triển của ký kết sinh trùng sốt rét.Vẽ cùng mô tả điểm sáng hình thể của các loại ký kết sinh trùng sốt rét.KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉTKý sinh trùng sốt rét mướt thuộc: Ngành: rượu cồn vật.Bộ: bào tử.Họ: Plasmodidae.Giống: Plasmodium.KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉTPlasmodium là 1 trong giống gây căn bệnh sốt rét cho những người và súc vật bao gồm xương sống như khỉ, gậm nhấm, bò sát, chim Trên ráng giới hiện giờ có khoảng tầm 120 loài cam kết sinh trùng nóng rét tạo bệnh cho người và hễ vật. ở người dân có 4 các loại sau:Plasmodium falciparum.Plasmodium vivax.Plasmodium malariae.Plasmodium ovale.KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT1. Đặc điểm sinh học của cam kết sinh trùng sốt rét1.1. Đặc điểm ký sinh
Mỗi nhiều loại ký sinh trùng sốt giá buốt chỉ ký kết sinh trên một vật nhà nhất định cam kết sinh trùng sốt rét ký kết sinh dài lâu trên vật dụng chủ.Ký sinh nội tế bào ( ký kết sinh trong tế bào hồng cầu, tế bào gan).KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT1. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng nóng rét1.2. Đặc điểm cấu tạo1.2.1. Kết cấu chung
Nhân: bắt mầu đỏ.Nguyên sinh chất: bắt màu sắc xanh. Dung nhan tố của ký sinh trùng: sắc đẹp tố này là thành phầm phụ của quá trình chuyển hoá. Sắc tố có hình tròn trụ hoặc hình que, color nâu black ánh quà nằm rải rác trên nguyên sinh chất. KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT1. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét1.2. Đặc điểm cấu tạo1.2.1. Cấu trúc chung1.2.2. Những giai đoạn phân phát triển
Thể tứ dưỡng :T( Trophozoite )Thể phân liệt: S (Schizonte): Thể giao bào: G (Gametocyte):Non
Già
KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT2. Chu kỳ cách tân và phát triển của ký kết sinh trùng nóng rét
Chu kỳ ký kết sinh trùng sốt rét cải tiến và phát triển cần hai vật chủ là người và muỗi. Người là vật nhà phụ còn muỗi Anopheles là trang bị chủ chủ yếu đồng thời là vật công ty trung gian truyền bệnh.2.1. Giai đoạn cải cách và phát triển vô tính trên khung người người2.1.1. Quá trình ở gan2.1.2. Quy trình ở hồng cầu2.2. Giai đoạn cách tân và phát triển hữu tính trong khung người muỗi
KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT3. Hình thể những loại Plasmodium
P. Falciparum
P. Vivax
Tư dưỡng non
Nhân: tròn, nhỏ, chắc
Nguyên sinh hóa học Nhân to, thô cùng xốp NSC phân bố không đều
Tư chăm sóc già
Nhân phát triển kéo dài ra NSC trở nên tân tiến dày lên
Nhân phát triển kéo dãn ra NSC phát triển dày lên
Thể phân liệt
Nhân phân chia, NSC phân chia
Nhân phân chia, NSC phân chia
Thể giao bào
Non: hình tròn trụ hoặc bầu dục. Già hình chuối, lưỡi liềm
Hình tròn hoặc bầu dục
LOÀITHỂKÝ SINH TRÙNG SỐT RÉTP. Falciparum(T)P. Falciparum(T)P. Falciparum(G)P. Falciparum(S)Plasmodium vivax( bốn dưỡng trẻ)Gametocytes of P.vivaxyoung trophozoites of P.vivaxschizonts of P.vivax
Plasmodium vivax: Trophozoites


Xem thêm: Soạn Bài Giảng Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Bài 5: Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

CHU KỲ PHÁT TRIỂN