Tên phòng xét nghiệm: Khoa vi sinh
Medical Testing LaboratoryMicrobiology Department
Cơ quan nhà quản: Bệnh viện Bạch Mai
Organization:Bach Mai Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm:Vi sinh
Field of testing:Microbiology
Người phụ trách/ Representative: Trương Thái Phương


Bạn đang xem: Khoa vi sinh bệnh viện bạch mai

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TTHọ cùng tên/ NamePhạm vi được ký/ Scope
TS. Trương Thái PhươngTất cả các xét nghiệm được công nhận
All acredited tests.
PGS.TS. Vũ Tường Vân
TS. Phạm Hồng Nhung
Ths. Lê Thị Ngân
TS. Lê Khánh TrâmCác xét nghiệm tiết thanh- miễn dịch- sinh học phân tử
Sero-immunology-Bio-molecular tests
Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ths. Nguyễn Ngọc Điệp
Th
S Lê Trung Dũng
CN.Phạm Mai Lan
CN Nguyễn Thị Thùy Dương
CN Lương Thị Hạnh
Ths. Phạm Thanh Nga
CN Hoàng thị Ngân
CN Nguyễn Hồng Nhung
BS è cổ Bá SinhCác xét nghiệm ký kết sinh trùng, vi nấm
Parasite và fungi tests
Ths. Nguyễn Lan Hương
Th
S Phạm Thị Thảo Hương
Th
S Nguyễn Sâm
Các xét nghiệm vi khuẩn
Bacteria tests
Ths.BS. Mai Lan Hương
BS Nguyễn Tuấn Linh
CN. Đặng Thị Thu Nga
CN Lê Thu Phương
CN Phạm Thị Thu HàCác xét nghiệm vi khuẩn
Địa điểm/Location: 78 giải hòa – Đống Đa – Hà Nội
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Discipline of medical testing: Microbiology
STTNo.Loại mẫu(chất phòng đông-nếu có)Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any)Tên các chỉ tiêu xét nghiệm thay thể(The name of medical tests)Kỹ thuật xét nghiệm(Technical test)Phương pháp xét nghiệm(Test method)
Đờm
Sputum
Nuôi cấy đờm, chống sinh đồ
Culture for sputum and Antibiogram
Cấy bán định lượng
Semi quantitive culture
QTKT.VK.4.9 (2018)
Nước tiểu
Urine sample
Cấy thủy dịch và kháng sinh đồ
Urine Culture và Antibiogram
Cấy đếm - Định danh- chống sinh đồ
Quantitive Culture- Identification- Antibiogram
QTKT.VK.4.5 (2018)
Máu toàn phần Whole BloodCấy tiết và chống sinh đồ
Blood Culture and Antibiogram
Cấy auto - Định danh- phòng sinh đồ
Automatic Culture- Identification- Antibiogram)
QTKT.VK.4.1 (2018)
Phân
Stool
Soi phân search KST đường tiêu hóa bằng phương pháp xét nghiệm thẳng và phương pháp Willis Microscopy for parasite in stool by direct examination và Willis methodKỹ thuật soi thông thường
Conventional
QTKT.KST.06 (2016)QTKT.KST.03 (2011)
Huyết tương, tiết thanhplasma, serumHBe
Ag
HBe
Ag
Kỹ thuật điện hóa phân phát quang
ECLIA
QTKT.VRMD.132.1 (2018)
Kỹ thuật hóa vạc quang
CMIA
QTKT.VRMD.132.2 (2018)
Anti-HBe
Anti-HBe
Kỹ thuật điện hóa phân phát quang
ECLIA
QTKT.VRMD.135.1 (2018)
Kỹ thuật hóa phát quang
CMIA
QTKT.VRMD.135.2 (2018)
HBs
Ag
Hbs
Ag
Kỹ thuật năng lượng điện hóa phát quang
ECLIA
QTKT.VRMD.119.1 (2018)
Kỹ thuật năng lượng điện hóa phạt quang
CMIA
QTKT.VRMD.119.2 (2018)
Huyết tương, huyết thanh
Plasma, serum
Định lượng HBs
Ag
Quantitive HBs
Ag
Kỹ thuật điện hóa vạc quang
ECLIA
QTKT.VRMD.121.1 (2018)
Kỹ thuật hoá phát quang
CMIA
QTKT.VRMD.121.2 (2018)
Anti – HCVAnti - HCVKỹ thuật điện hóa phân phát quang
ECLIA
QTKT.VRMD.146.1 (2018)
Kỹ thuật hóa phạt quang
CMIA
QTKT.VRMD.146.2 (2018)
HIV Ag-Ab
HIV Ag-Ab
Kỹ thuật năng lượng điện hóa phạt quang
ECLIA
QTKT.VRMD.174.1 (2018)
Kỹ thuật hóa vạc quang
CMIA
QTKT.VRMD.174.2 (2015)
Kỹ thuật ELISAELISAQTKT.VRMD.173.1(2019)
Kỹ thuật sắc ký miễn dịch Immunochromatographic testQTKT.VRMD.170.1 (2011)QTKT.VRMD.170.2 (2011)
Huyết tương PlasmaĐo cài lượng HIVViral load HIV (Roche)Real-time PCRReal-time PCRQTKT.SHPT.180 (2017)(Cobas Ampli Prep)QTKT.SHPT.180.1(2019)(Cobas 4800)
Đo sở hữu lượng HBVViral load HBV (Roche)QTKT.SHPT.137(2017)(Cobas Ampli Prep)QTKT.SHPT.137.3(2020)(Alinity M)
Huyết tương, ngày tiết thanh
Plasma, serum
Đo cài lượng HCVViral load HCV (Roche)QTKT.SHPT.152(2017)(Cobas Ampli Prep)QTKT.SHPT.152.3 (2020)(Alinity M)
Đờm, dịch phế quản và những mẫu dịch phẩm khác
Sputum,bronchial và all the speciments
Tìm AFBKỹ thuật nhuộm huỳnh quang
Finding AFB Fluoressent stain technique
Nhuộm huỳnh quang bán định lượng
Fluoressent stain, semi quantitive
QTKT.VK.10 (2018)
Huyết tương, ngày tiết thanhplasma, serumTreponema pallidum TPHA định tính Treponema pallidum TPHA qualitativeKỹ thuật điện hóa phạt quang
ECLIA
QTKT.VRMD.100.3 (2018)
Huyết tương, huyết thanh
Plasma, serum
Treponema pallidum TPHA định tính Treponema pallidum TPHA qualitativeKỹ thuật hoá phạt quang CMIAQTKT.VRMD.100.2 (2017)
Treponema pallidum TPHA định lượng
Treponema pallidum TPHA quantitative
Kỹ thuật dừng kết hồng cầu bị động TPHAQTKT.VRMD.100.1 (2018)
Huyết tương, tiết thanh
Plasma, serum
HBs
Ab định lượng Quantitive HBs
Ab
Kỹ thuật điện hóa phân phát quang
ECLIA
QTKT.VRMD.124.1 (2018)
Huyết tương, máu thanh
Plasma, serum
HBc totalmiễn dịch tự động
HBc total
Automation immunological
Kỹ thuật điện hóa phân phát quang ECLIAQTKT.VRMD.129.1 (2018)
Mẫu nước tiểu, mẫu phết trực tràng
Urine, Rectal swab
Phát hiện Chlamydia
Real-time PCR hệ thống tự động
Detection of Chlamydia
Real-time PCR automation system
Real-time PCRQTKT.SHPT.66.1 (2017)QTKT.SHPT.66.2 (2022)
Phát hiện tại Neisseria gonorrhoeae
Real-time PCR hệ thống tự động
Detection of Neisseria gonorrhoeae
Real-time PCR automation system
QTKT.SHPT.53.1 (2017)QTKT.SHPT.53.2 (2022)
Đờm, nước tiểu, máu, phân, dịch
Sputum, urine, blood, stool, fluid
Cấy nấm
Fungi culture
Nuôi cấy- Định danh
Culture- Identification
QTKT.VN.322.1 (2018)QTKT.VN.323.1 (2018)
Đờm
Sputum
Tìm AFBKỹ thuật nhuộm Ziel-Neelsen
Finding AFB Ziel-Neelsen stain technique
Nhuộm Ziel -Neelsel cung cấp định lượng
Ziel-Neelsel stain, semi quantitive
QTKT.VK.17 (2018)
Ghi chú/ Note: QTKT.……: cách thức nội bộ/ Developed laboratory method
Ồ dường như trình phê chuẩn mà bạn đang sử dụng đã bị vô hiệu hóa Javascript. Hãy nhảy Javascript nhằm sử dụng trang web này
*

*

*

*

*Xem thêm: Ước Mơ Của Bạn Là Gì - Làm Thế Nào Để Theo Đuổi Ước Mơ Của Bản Thân

Công nghệ tiếp tế MEN SỐNG từ Khoa Vi Sinh, BV Bạch Mai

Bào chế dạng dung dịch, rất dễ uống

Không chức năng phụ, tuyệt vời nhất An Toàn

Hàng chủ yếu Hãng, DATE luôn Mới nhất

Bộ Y Tế triệu chứng nhận, cấp phép lưu giữ hành

Số Đăng ký sản phẩm: 10208/2019/ĐKSP