bài xích giảng cách thức nghiên cứu kỹ thuật - Chương 2: hình thành và luận giải vấn đề phân tích 871 2


Bạn đang xem: Bài giảng phương pháp luận nghiên cứu khoa học

bài bác giảng phương pháp nghiên cứu kỹ thuật phạm thị anh lê, è cổ đăng hưng (đh sư phạm hà nội) 887 3
Định dạng văn bản là làm biến đổi kiểu dáng, địa chỉ của cac kí tự, những đoạn văn bản, 123 20,000 5,000
Định dạng văn phiên bản là làm thay đổi kiểu dáng, địa chỉ của cac kí tự, những đoạn văn bản, 123 20,000 5,000
hcmuns.edu.vn 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Amazom.com. 2007. How khổng lồ write và public a scientific paper (Phương pháp viết với xuất phiên bản một bài báo khoa học) 2. Vũ Cao Đàm, 1999. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nhà Xuất bạn dạng KHKT. 3. Miead, R. & R.N. Curnow. 2003. Statistical methods in agriculture and experimental biology. Phương pháp những thống kê tromg sinh học cùng nông nghiệp. 4. Phạm Viết Vượng, 2000. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. đơn vị Xuất phiên bản ĐHQG Hà Nội. 5. Nguyễn Van Uyển, Ngô Kế Sương, è Hạnh Phúc, Ngô Hồng Nhân và Nguyễn Tiến Thắng. 1994. Công nghệ sinh học và một số ứng dụng tại việt nam 6. Nguyễn Van Uyển với Nguyễn Tiến Thắng. 2001. Những kỹ năng cơ bạn dạng về technology sinh học. 7. Wikipedia, 2007. Scientific method (Phương pháp khoa học) 3 THÔNG TIN MÔN HỌC Chương ngôn từ TS ngày tiết LT TH Phần 1. Đại cương về khoa học cùng nghiên cứu khoa học 12 12 Chương 1 Khoa họcvà tầm đặc biệt của nghiên cứu khoa học 3 Chương 2 định hướng về phương pháp khoa học cùng nghiên cứu khoa học 9 Phần 2 triển khai một nghiên cứu khoa học 27 12 15 Chương 3 Xác đònh chủ thể nghiên cứu cùng chẩn bò nghiên cứu 6 Chương 4 Nghiên cứu lý luận tổng quan về đề tài 3 Chương 5 xây đắp giả thuyết khoa học 3 Chương 6 Thực nghiệm để kiểm tra giả thuyết 9 Chương 7 giải pháp xử lý số liệu và biện kuận công dụng nghiên cứu 6 Phần 3. Phương pháp viết một báo cáo khoa học, luận văn cùng xuất bản bài báo 6 3 3 Chương 8 công việc thực hiện tại một report khoa hocï, luận văn tốt nghiệp và xuất bạn dạng bài báo khoa học 6 3 3 tổng số 45 27 18 4 MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC - Môn học phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức cơ bạn dạng về những phương pháp khoa học cùng các các bước kỹ thuật thực hiện một nghiên cứu khoa học nhắm đến phát tri n ể tinh th n khoa học của sinh viên, những khía c nh đđ o ầ ạ ạ đđ c c a m t ng i có tác dụng nghiên cưu.ứ ủ ộ ườ - thông qua các bài gi ng lý thuy t, những th o lu n ả ế ả ậ ở l phường và th c hiện những ch ng trình nghiên c u nh , ớ ự ươ đọng ỏ giúp cho sinh viên gi i quy t những sự việc th ng ả ế ườ g p trong quá trình th c hi n một nghiên c u khoa ặ ự ệ ứ đọng h c. ọ - Chương trình sẽ được đònh hướng áp dụng trực tiếp mang lại ngành technology sinh học. 5 PHẦN 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌCNGHIÊN CỨU KHOA HỌC 6 Chương 1. KHOA HỌC VÀ TẦM quan liêu TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học 7 1.1 KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC 1.1.1.Khoa học là gì? Ý kiến của những bạn? Khoa học là 1 trong những hình thái ý thức xóm hội phản ảnh hiện thực khách quan, tạo ra ra hệ thống chân lý về cố gắng giới. - Khoa học phản chiếu sự mãi mãi của trái đất bằng các phương thức và nguyên tắc đặc biệt. - Mục đích cuối cùng của khoa học là giải thích thế giới và phát triển thế giới nhằm đáp ứng cuộc sống thường ngày ngày càng cao của loại người. - Là khối hệ thống trí thức về quả đât khách quan. - Thực tiễn cuộc sống là nguồn gốc, tiêu chuẩn của khoa học. - Khoa học có tính chủ quyền rất cao - phạt triển trái đất là động lực của khoa học. - tứ tưởng khoa học thường đi trước thời đại 8 Theo ý kiến triết học: Khoa học là một khối hệ thống trí thức về từ bỏ nhiên, về xóm hội và tứ duy, về hầu hết quy luật trở nên tân tiến khách quan lại của từ bỏ nhiên, làng mạc hội và tứ duy. Khối hệ thống trí thức này được sinh ra trong lòch sử với không dứt phát triển trên cơ sở thực tế xã hội. 9 Dửụựi giaực ủoọ thửùc teỏ: Khoa hc l mt dóy gn kt cỏc hc thuyt v cỏc quan nim c hỡnh thnh t s quan liêu sỏt v thớ nghim, cú th dn n cỏc quan sỏt hay thớ nghim khỏc sõu hn. Vỡ lẽ vy, Khoa hc cú th núi l quỏ trỡnh tỡm kim nhng li gii hoc nguyờn nhõn ca nhng s kin, v nh vy, nú c nh ngha bng chớnh phng phỏp ca nú: phng phỏp khoa hc Ngun: Conant, J. B(1), 1951: Understanding Science: An Historical Approach. New Haven, CT: Yale University Press, 1951 10 1.1.2. M c ủớch c a khoa h c Mc ớch ca Khoa hc Khỏm phỏ cỏc quy lut Phỏt trin cỏc hc thuyt Y kieỏn cuỷa caực baùn? <...>... Phân minh phương pháp khoa học sử dụng trong nghiên cứu giỏi phương pháp luận “Các phương pháp khoa học sử dụng trong nghiên cứu khác biệt về cơ bản với phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Phương pháp luận: Nghiên cứu các phương pháp khoa học mục tiêu của phương pháp luận là “xây dựng, đổi mới những thủ tục và tiêu chuẩn trong việc tiến hành nghiên cứu khoa học - Phương pháp nghiên cứu: Giải pháp cố gắng thể... đại học 27 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC Phương pháp khoa học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học 28 2.1 KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 2.1.1 Phương pháp khoa học là gì? Ý kiến của những bạn? - Khoa học đã bước đầu với sự quan sát tự nhiên <1> và bằng tinh thần rằng những hiện tượng được quan liêu sát hoàn toàn có thể được giải thích <2> thơng sang một ý niệm trừu tượng gọi là “tính khoa. .. 21 Phân loại nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học Theo phương Pháp luận Nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu triết lý Theo kĩ năng ứng dụng Nghiên cứu cơ phiên bản Nghiên cứu vận dụng Theo vị trí thực hiện nay Nghiên cứu nghỉ ngơi viện, trường Nghiên cứu trong cơng nghiệp 22 Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu định hướng Nghiên cứu thực nghiệm - Là gần như nghiên cứu cùng quan sát, được triển khai bằng những phương tiện,... 1.2 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nghiên cứu khoa học là gì ? 18 Nghiên cứu khoa học là một chuyển động sáng tạo của những nhà khoa học nhằm mục đích nhận thức thế giới, chế tạo ra hệ thống trí thức có giá trò để thực hiện vào tôn tạo thế giới bản chất Chủ thể Nghiên cứu khoa học hoạt động sáng tạo ra Nhà khoa học Mục đích khám phá cái mới Phương pháp ? Sản phẩm hệ thống thơng tin, giá trị ship hàng con fan 19 Nghiên cứu khoa học: ... Tài ngun 1.1.4 đặc thù của khoa học • bàn bạc về các đặc điểm của Khoa học - Khoa học là trong thực tế - Khoa học là phương châm - Khoa học là tự hồn thiện - Khoa học là văn minh - Khoa học là sự mày mò - Khoa học là sự việc “keo kiệt” (parsimony) * Ngun tắc của tính keo kiệt trong khoa học = dùng sự giải thích dễ dàng và đơn giản nhất để phân tích và lý giải các hiện tượng kỳ lạ Khoa học tương quan đến những học thuyết (còn cơng nghệ thì... được nghiên cứu Học thuyết hay định công cụ này sẽ tiến hành dùng để dự đốn các tác dụng khác - hiệu quả mới sẽ được kiểm tra lại bằng những kiểm chứng thực nghiệm 24 Nghiên cứu cơ bạn dạng và nghiên cứu áp dụng - Đây là một trong sự phân các loại chung mô tả mục đích của công tác nghiên cứu - Nghiên cứu cơ bản là các nghiên cứu nhưng mà đó những nhà nghiên cứu triển khai các khảo sát để xét nghiệm phá công dụng của tự nhiên và thoải mái - Nghiên cứu. .. Diện để đảm bảo an toàn quy trình được đã được sử dụng một cách phù hợp 32 Vậy phương pháp khoa học là gì ? Phương pháp khoa học là một quá trình sử dụng thể nghiệm để mày mò những quan liền kề và trả lới các thắc mắc Các nhà khoa học sử dụng những phương pháp khoa học nhằm tìm những mối quan hệ nhân - quả trong từ bỏ nhiên nói cách khác là bạn nghiên cứu xây đắp thí nghiệm để gia công thế nào khi đổi khác một nguyên tố thí... Hiện nay từ các nghiên cứu cơ bạn dạng vào cơng nghệ đề tạo thành những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nhu mong của làng mạc hội - Nghiên cứu thực tại của của tự nhiên và thoải mái là chuyển động tất yếu bởi vì thực tề đã cho thấy những khám phá khoa học, là gốc rễ hữu ích cho sự phát triển, trước sau gì cũng sẽ đạt được 25 Nghiên cứu ngơi nghỉ Viện, Trường cùng nghiên cứu vào cơng nghiệp Khuynh hướng: - Nghiên cứu cơ phiên bản trường đại học - Nghiên cứu ứng... Nghiên cứu khoa học là một trong những phần tổng vừa lòng sự tân tiến của làng mạc hội lồi bạn Những công dụng của nó đưa về những tác dụng lớn lao, ví dụ như tia X, khoa học máy tính, y học, v.v dẫu vậy đơi khi phần đa nghiên cứu rất có thể là bắt đầu hay tạo đk cho câu hỏi phát sinh mọi thảm hoạ của quả đât (ví dụ như phát minh ra phản ứng phân tử nhân) - mặc dù nhiên, khơng thể phủ nhận nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu khoa. .. Triển khai các ngôn từ nghiên cứu * Một cơng nghệ (techniques) là 1 sự thực hiện thường xuyên kết nối các hành động * Một cơng gắng (tool) là một trong dụng cụ, bởi vật thể hay quan niệm nhận thức Ví dụ: các cơng thay tốn học được dùng xây dựng mơ hình tốn học Cơng ráng và cơng nghệ có thể trợ giúp cho các nhà nghiên cứu trẻ em trong q trình tiếp cận khoa học 34 Phương pháp khoa học là 1 trong những phương pháp phê chuẩn để tra cứu

KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CƯU KHOA HỌC I. KHOA HỌC 1. Khái niệm về công nghệ Thuật ngữ “ khoa học” là một trong những khái niệm rất phức hợp ở các mức độ khác nhau của quá trình tích cực nhận thức hiện tại khách quan lại và bốn duy trừu tượng.


*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT nam giới – H À LAN B ÀI GIẢNGPHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC fan biê n soạn: PGS.TS Nguyễn Minh Hiếu Huế, 08/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT phái mạnh - HÀ LAN *************** B ÀI GIẢNGPHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGƯỜI BIÊN SOẠN: TS. Nguyễn Minh Hiếu Huế, 2008 1 CHƯƠNG I KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CƯU KHOA H ỌCI. KHOA H ỌC1. Khái ni ệm về công nghệ Thuật ngữ “ khoa học” là 1 trong những khái niệm rất phức hợp ở các mức độ khácnhau của quá trình tích cực nhận thức hiện tại khách quan và tứ duy trừu tượng.Có rất nhiều cách thức định nghĩa khác nhau về khoa học, rất có thể khái quát lác lại như sau: khoahọc là hệ thống tri thức về mọi một số loại quy chế độ của tự nhi ên, xóm h ội và tứ duy, v ềnhững biện pháp tác động đến thế giới xung quanh, đến việc nhận thức v à làm biếnđổi thế giới đó phục vụ tác dụng của nhỏ người. Bởi vậy khái niệm khoa học bao gồm những vụ việc sau:- Khoa h ọc là hệ thống tri thức về các quy qui định của trường đoản cú nhi ên, thôn hội và tư duyđược tích luỹ trong định kỳ sử. Khoa học có bắt đầu sâu xa từ trong thực tế lao cồn s ản xuất, các hiểubiết (tri thức) ban sơ thường tồn tại dưới dạng kinh nghiệm. - học thức kinh nghiệm l à phần đa hiểu biết đ ược tích luỹ một bí quyết ngẫu nhiêntrong đ ời sống sản phẩm ngày, nhờ đó nhỏ người hình dung đư ợc sự vật, biết phương pháp phảnứng trước từ nhiên, biết xử sự trong tình dục x ã hội. Tuy chưa đi sâu vào b ản chấtsự vật, tuy nhiên những tri thức kinh nghiệm có tác dụng cơ sở cho sự hình thành trí thức khoahọc. - Tri th ức công nghệ là rất nhiều hiểu biết đ ược tích luỹ một cách hệ thống vàđược bao hàm hoá nhờ hoạt động nghiên cứu giúp khoa học. Nó ko phải là sự kế tụcgiản đ ơn những tri thức kinh nghiệm m à là việc khái quát mắng hoá thực tế sự khiếu nại ngẫunhiên, rời rộc rạc th ành khối hệ thống các tri thức thực chất về những sự vật và hiện bốn ợng. Cáctri thức được tổ chức triển khai trong trong khuôn khổ những bộ môn khoa học. Vậy nên khoa học đ ược thành lập và hoạt động từ trong thực tế và vận động, phát triển c ùng vớisự vận động, cải cách và phát triển của thực tiễn. Ng ày nay khoa học biến lực lượng sảnxuất trực tiếp, thậm chí là nó vư ợt lên trước hiện tiến hành có. Mục đích của khoa họcngày càng ngày càng tăng và đổi mới động lực trực tiếp của sự cải cách và phát triển kinh tế- xóm hội .- khoa học là một quá trình nhận thức: tra cứu tòi, phân phát hiện những quy luật của việc vật,hiện tượng cùng vận dụng các quy biện pháp đó để sáng chế ra nguyên tắc các giải ph áp tácđộng vào những sự thiết bị hoặc hiện tượng nhằm đổi khác trạng thái của chúng. Khoa họcchỉ tìm thấy chân lý khi áp dụng các lý thuyết của chính bản thân mình vào thực tiễn một giải pháp cóhiệu quả.- Khoa h ọc là 1 trong hình thái ý thức làng mạc h ội : Một phần tử hợp th ành của ý thức xãhội. Nó tồn tại mang tính chủ quyền tương đối với phân biệt các hình thái ý thức xóm hộikhác sinh sống đối tượng, vẻ ngoài phản ánh và có một chức năng x ã hội riêng rẽ biệt. 2Nhưng nó bao gồm mối quan lại hệ đa dạng và phong phú và phức tạp với những hình thái ý thức xã hội khác,tác đ ộng m ạnh mẽ mang lại chúng. Ng ược lại, các hình thái ý th ức xóm hội không giống cũng cóảnh hỏng ởng mang lại sự phát triển của khoa học, quan trọng đặc biệt đối với sự truyền bá, ứng dụngcác văn minh khoa học tập vào s ản xuất cùng đời sống.- Khoa h ọc là một chuyển động mang tính chất nghề nghiệp và công việc xã hội quánh thù: là ho ạtđộng sản xuất niềm tin mà sản phẩm của nó ng ày càng thâm nhập m ạnh mẽ và đ ầyđủ vào số đông mặt của cuộc sống x ã hội, đặc biệt là s ản xuất thiết bị chất thông qua sự đổimới hình th ức, nội dung, trình độ kỹ thuật, công nghệ và làm cầm đ ổi chủ yếu bảnthân con người trong sản xuất. Xuất phát từ đó làng hội yêu ước phải tạo thành cho khoahọc một nhóm ngũ gần như ng ười hoạt động chuyên nghiệp có trình độ chuyên mônnhất định, có cách thức làm việc theo yêu thương c ầu của từng nghành khoa học.2. Sự phát tri ển của công nghệ Quá trình cải cách và phát triển của khoa học tất cả hai xu hướng ngược chiều nhau nh ưngkhông sa thải nhau m à thống nhất với nhau: - Xu hướng trước tiên là sự tích vừa lòng những tri thức khoa học thành hệ thốngchung. - xu thế thứ hai là s ự phân lập những tri th ức công nghệ th ành phần đa ng ànhkhoa học tập khác nhau. Vào từng giai đoạn trở nên tân tiến của kế hoạch sử, tuỳ theo các yêu ước phát triểncủa xã hội m à xu thế này tốt khác nổi lên chỉ chiếm ưu thế.+ Thời cổ đại: buôn bản hội loài bạn còn sơ khai, lao động cấp dưỡng còn đối kháng gi ản, nhữngtri thức mà con bạn tích luỹ đ ược hầu hết là tri thức kinh nghiệm. Thời kỳ n ày,triết học tập là khoa học duy nhất chứa đựng tích hợp gần như tri thức của các khoa họckhác nhau như: hình học, cơ học, thiên văn học.+ Thờì kỳ Trung cổ: kéo dãn dài hàng nghìn năm, là thời kỳ giai cấp của dục tình sảnxuất phong loài kiến và với nó là sự thống trị của giáo hội và nhà thờ...(chủ nghĩaduy tâm giai cấp xã hội) sinh hoạt thời kỳ n ày khoa học bị giáo hội bóp nghẹt các tưtưởng khoa học yêu cầu khoa học lờ lững phát triển, phương châm của khoa học đối với x ã hộirất hạn chế, khoa học đổi thay tôi tớ của thần học.+ Thời kỳ chi phí tư phiên bản chủ nghiã ( cầm kỷ XV- XVIII) là th ời kỳ tan tung của quan hệsản xuất phong kiến và cũng là th ời kỳ m à giai cấp tư sản từng bư ớc xác l ập vị trícủa bản thân trên vũ đ ài kế hoạch sử. Sự cách tân và phát triển của tiếp tế tư bạn dạng chủ nghĩa đ ã thúc đẩysự cải cách và phát triển của khoa học: công nghệ từng bư ớc thoát ly ngoài thần học, sự phân lậpcác tri thức khoa học càng rõ ràng, những ngành kỹ thuật xuất hiện. Phương phápnghiên cứu khoa học chủ yếu đ ược áp dụng trong thời kỳ n ày là phương thức tưduy khôn xiết hình; đại lý triết học tập để lý giải các hiện tại t ượng x ã hội.+ Thời kỳ giải pháp mạng kỹ thuật - kỹ thuật lần đầu tiên (từ thời điểm giữa thế kỷ XVIII - X IX-thời kỳ cải tiến và phát triển tư bản công nghiệp). Đây l à thời kỳ có không ít phát minh khoa họclớn và xuất hiện nhiều phương tiện nghiên cứu khoa học. Sự cách tân và phát triển của khoa học 3đã phá vỡ bốn duy vô cùng hình và thế vào đó là tư duy biện chứng; khoa học tất cả sựthâm nh ập lẫn nhau để hình thành hầu hết môn khoa học mới : toán -lý; hoá sinh;sinh - địa; hoá - l ý; toán khiếp tế...+ Thời kỳ cách mạng kỹ thuật kỹ thuật tân tiến - lần thứ hai (đ ầu cố kỷ XX đếnnay). Thời kỳ này phương pháp mạng khoa học kỹ thuật cải tiến và phát triển theo nhị hướng: - thường xuyên ho àn thiện và nâng cấp nh ận thức của nhỏ ngư ời trong nghiên cứucác kết cấu khác biệt của vật chất, khoa học đi sâu t ìm hiểu trái đất vi mô, ho ànthiện các lý thuyết về nguyên tử, về điện, sóng, trường...và nghiên cứu sự tiến hoá củavũ trụ. - Chuyển tác dụng nghiên cứ u vào thêm vào một cách mau lẹ đồng thờiứng dụng chúng một cách có công dụng vào cuộc sống xã hội. Đặc điểm vượt trội của thời kỳ n ày là khoa học trở nên lực lượng sản xuấttrực tiếp, đổi mới tiền đề, điểm xuất hành cho nhiều ngành s ản xuất vật chất mới.Song cũng chính vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ lại l àm phát sinh nhữngvấn đề bắt đầu nh ư: môi sinh, môi trường, đảm bảo và khai thác tài nguyên...Vì vậy, lạicần tất cả sự quan tiền tâm khá đầy đủ mối tình dục giữa khai quật và tái tạo thoải mái và tự nhiên làm chosự cải cách và phát triển của công nghệ gắn bó h ài hoà với môi trường thiên nhiên sinh sống của bé ng ười.3. Phân bi ệt khoa học, kỹ thuật, công nghệ3.1. Khoa h ọc: kỹ thuật l à hệ thống tri thức về mọi nhiều loại quy công cụ của trường đoản cú nhiên, xãhội và bốn duy, về phần lớn biện pháp ảnh hưởng tác động đến thế giới xung quanh, đ ến sự nhậnthức và làm đổi khác thế giới đó phục vụ ích lợi của nhỏ ng ười.Các tiêu chuẩn để nhận biết khoa học: - Có đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu vớt là bản chất sự đồ gia dụng hoặchiện tư ợng được đặt trong phạm vi quan liêu tâm của cục môn khoa chúng ta c. - bao gồm h ệ thống lý thuyết: kim chỉ nan là hệ thống tri thức công nghệ bao gồmnhững khái niệm, phạm tr ù, quy luật, định luật, định lý, quy tắc... Hệ thống lýthuyết của một cỗ môn khoa học thường gồm hai bộ phận: bộ phận riêng tất cả đ ặctrưng cho bộ môn công nghệ đó và bộ phân thừa kế từ những khoa học khác. - tất cả h ệ thống ph ương pháp lu ận: phương thức lu ận của một cỗ môn khoahọc bao gồm hai cỗ phận: cách thức luận riêng và cách thức luận xâm nhậptừ các bộ môn khoa học khác. - Có mục tiêu ứng dụng: đó là mục tiêu của nghiên cứu. Mặc dù nhiên, trongnhiều ngôi trường hợp bạn nghiên cứu chưa biết trước đ ược mục tiêu ứng dụng(nghiên cứu cơ bản thuần tuý) vày vậy không nên ứ ng dụng sản phẩm móc tiêu chuẩn này.3.2. Kỹ thuật: Là ngẫu nhiên kiến thức kinh nghiệm hoặc kỹ năng có tính chất hệ thốnghoặc thực tiễn được thực hiện cho việc chế tạo sản phẩm hoặc để vận dụng vào các quátrình sản xuất, quản lý hoặc yêu thương mại... Và trong số lĩnh vực không giống nhau của cuộcsống buôn bản hội. 43.3. Công nghệ: công nghệ mang một chân thành và ý nghĩa tổng hợp bao hàm tri thức, tổ chức,quản lý...Vì vậy nói đến công nghệ l à nói đ ến một phạm trù làng hội, kể đến nhữnggì tương quan đến biến hóa đầu vào và cổng đầu ra của quá trình sản xuất bao gồm: - phường hần nghệ thuật (technoloware): hệ thống máy móc vật dụng - phường hần thông tin (infoware): các tuyệt kỹ công nghệ, quy trình, tư liệu - p hần con người (humanware) - p. Hần tổ chức (orgaware) So sánh những đ ặc điểm của công nghệ và công nghệ (bảng 1) Cần nhấn mạnh rằng: Khoa học luôn h ướng tới search tòi học thức mới còn côngngh ệ nhắm đến tìm tòi quy phương tiện tối ưu. B ảng1. Bảng so sánh các điểm lưu ý của khoa học và technology Khoa học technology TT Lao hễ linh hoạt và tính sáng Lao rượu cồn bị định khuôn theo quy định1 chế tác cao hoạt động khoa học luôn luôn đổi mới vận động công nghệ đ ược lặp lại theo2 không lặp lại chu kỳ nghiên cứu và phân tích khoa học mang tính chất Điều hành công nghệ mang tính xác định3 xác suất rất có thể mang mục tiêu tự thân rất có thể không mang ý nghĩa tự thân4 p hát minh kỹ thuật tồn trên m ãi sáng chế công nghệ tồn tại nhất thời và5 mãi với thời hạn bị tiêu vong theo định kỳ sử tiến bộ kỹ thuật sản phẩm không đánh giá trước thành phầm được đánh giá theo thiết kế6 sản phẩm mang đặc thù thông Đặc trưng của thành phầm tuỳ nằm trong đầu7 tin vào ( Vũ Cao Đ àm 2005)4. Phân các loại khoa học4.1.Nguyên tắc phân loại khoa học tập - phép tắc khách quan liêu quy định vấn đề phân loại khoa học tập phải phụ thuộc đặcđiểm của đối tượng người sử dụng nghiên cứu vãn cuả từng cỗ môn kỹ thuật và quy trình vận động,phát triển của từng cỗ môn đó gắn thêm với gần như yêu mong của thực tiễn, ko đ ượctách tránh giữa khoa học và đời sống. 5 - hình thức phối nằm trong đ òi hỏi phân nhiều loại khoa học nên theo quá trình pháttriển của đối tượng nhận thức của khoa học và mối liên hệ biện chứng, đưa tiếplẫn nhau giữa chúng. Tuỳ theo mục đích nhận thức hoặc mục tiêu sử dụ ng mà có rất nhiều cách phânlọai khoa học. Mỗi bí quyết phân loại dựa trên một tiêu thức có ý nghĩa sâu sắc ứng dụng nhấtđịnh.4.2.Một số biện pháp phân loại tiêu biểu+ Phân lo ại của Aristốt (384 -382-thời Hy lạp cổ đại) theo mục đích ứng dụng củakhoa học, bao gồm 3 loại: - kỹ thuật lý thuyết: siêu hình, thứ lý, toán học...tìm gọi thực trên - Khoa học trí tuệ sáng tạo gồm: tu từ, thư pháp, biện chứng... để sáng chế - khoa học thực hành: đ ạo đức, tởm tế, thiết yếu trị học, sử học...để hướng dẫnđời sống+ biện pháp phân nhiều loại của C. Mác tất cả hai lo ại: - khoa học tự nhiên: có đối tượng người tiêu dùng là dạng vật chất và hình thức vận rượu cồn cácdạng vật hóa học đó c ùng những mối quan hệ và quy lu ật giữa chúng nh ư cơ học, toánhọc, sinh vật học,... - khoa học x ã hội hay kỹ thuật về nhỏ ng ười: có đối tượng là gần như sinhhoạt của bé ngư ời, phần đa quan hệ x ã hội của con ng ười tương tự như những quy luật,những rượu cồn lực phát triển của xóm hội như: sử học, kinh tế học, triết học, đạo đựchọc...+ cách phân loại của B.M.Kêdrôv(1964)có những lo ại: - công nghệ triết học - kỹ thuật toán học tập - Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật - kỹ thuật xã hội - kỹ thuật về thượng tầng các đại lý và h ạ tầng con kiến trúc+ UNESCO phân nhiều loại theo đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu vãn của khoa học, có 5 đội - Nhóm các khoa học tự nhiên và thoải mái và khoa học đúng mực - Nhóm các khoa học tập kỹ t huật và technology - Nhóm những khoa học về sức mạnh - Nhóm các khoa học nông nghiệp trồng trọt - Nhóm những khoa học tập xã hội với nhân văn+ Phân lọai theo theo cơ cấu tổ chức của hệ thống tri thức hoặc ch ương trình đào tạo: 6 - khoa học cơ bản - Khoa học các đại lý của chuyên ngành - Khoa học siêng ngành (chuyên môn). Ngoài các cách phân lo ại trên, còn có những cách tiếp cận phân các loại khoahọc không giống nhau nh ư: phân lo ại theo bắt đầu hình thành khoa học; Phân loại theomức độ bao hàm của khoa học... Vì vậy mỗi giải pháp phân nhiều loại khoa học dựa vào một tiêu thức riêng bao gồm ý nghĩaứng dụng độc nhất định, nhưng phần đông chỉ ra đ ược mối tương tác giữa các khoa học, là cơ sởđể nhận dạng kết cấu của hệ thống tri thức khoa học. Tuy nhiên mọi cách phân loạicần đư ợc xem như thể một hệ thống mở phải luôn luôn được bổ sung và phân phát triển.II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC1. Khái ni ệm nghiên cứu và phân tích khoa học là quy trình nhận thức đạo lý khoa học. Là ho ạt độngnhận thức của con người nhằm mục tiêu khám phá bản chất của sự vật, hiện tại t ượng cùng tìmkiếm phương án cải tạo núm giới. Mục tiêu của nghiên cứu và phân tích khoa học tập là nhận thức và cải tạo thế giới2. Tính năng của nghi ên cứu khoa học Để đạt đ ược hai mục tiêu trên, nghiên cứu và phân tích khoa học tập có một số chức năngsau:+ tế bào tả: trình bày định tính cùng mô t ả định lư ợng sự đồ vật - mô tả định tính nhằm chỉ rõ những đặc trưng về tính chất, điểm sáng của đốitượng - bộc lộ định lượng nhằm mục tiêu chỉ rõ các đ ặc trưng về lượng của đối tượng hiệu quả của sự biểu đạt là tư tưởng được tuyên bố lên dưới dạng ghê nghiệm+ Giải thích: - L àm rõ nguyên nhân dẫn đến việc hình thành, cách tân và phát triển và tiêu vongcủa sự vật, hiên tượng - Sự t ương tác giữa chúng với nhau với với môi trường xung xung quanh - p hân tích hầu hết mâu thuẩn nảy sinh phía bên trong s ự vật, các động lực cùng quyluật phân phát triển... Hiệu quả của sự giải thích là trí thức đạt đến trình độ tư duy lý luận.+ Dự báo: Khi nghiên cứu và phân tích một sự thiết bị hiện tứ ợng như thế nào đó, lúc nào củng đ ưa đến sựtiên đoán dự loài kiến sự cải tiến và phát triển tương lai của nó. Điều đó hết sức cần thiết cho việcđề xuất các kiến nghị, những đề án, kế hoạch. Mặc dù trong nghiên cứu khoa học các phép nước ngoài suy với dự báo hầu như phảichấp nhấn độ sai lệch nhất định. Sự rơi lệch này hoàn toàn có thể là vày nh ận thức thuở đầu của 7người phân tích chưa chu ẩn xác, sai lệch do quan lại sát, vị những luận cứ bị biếndạng, do môi trường biến động...+ Giải pháp: Nghiên cứ u kỹ thuật luôn nhắm tới cái new đ òi hỏi sự sáng chế vànhạy bén của tứ duy. Sáng tạo các chiến thuật để cải tạo quả đât là mục đích của
NCKH.3. Mục ti êu của NCKH - kim chỉ nam nh ận thức: nhằm mục đích phát triển kho báu tri th ức của quả đât - mục tiêu sáng tạo: tạo ra ra technology mới, cải thiện trình độ văn minh, năngsuất lao động.. - kim chỉ nam kinh tế: góp thêm phần làm tăng trưởng kinh tế tài chính x ã hội - phương châm văn hoá, văn minh: Mở sở hữu dân trí, nâng cao trình độ, hoànthiện con người ở tầm mức cao hơn.4. Đ ặc điểm của nghi ên cứu công nghệ + Tính mới: là sệt tính quan trọng đặc biệt nhất của NCKH vì NCKH luôn luôn hướng tớinhững vạc hiện new hoặc trí tuệ sáng tạo mới. + Tính chủ yếu xác: đó là thuộc tính cơ bạn dạng của thành phầm khoa học tập + Tính kế thừa: ngẫu nhiên một sáng tạo khoa học tập nào củng tất cả tính kế thừa vàphát tiển hiệu quả nghiên cứu vãn trước kia + Tính mạo hiểm, phức tạp : đòi hỏi lòng kiên trì dũng mãnh của bạn nghiêncứu + Tính cá thể : sáng tạo khoa học nối sát với bạn dạng sắc cá nhân như kiếnthức, kinh nghiệm, tình c ảm, ý chí... Trong phòng khoa học + Tính khiếp tế: khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong phân phối + Tính thông tin + Tính khách hàng quan5. B ản chất súc tích của nghi ên cứu giúp khoa học5.1. Quan niệm Khái niệm là một trong những phạm trù của logic học, là hình thức của tư duy trừu tượngphản ánh đông đảo thuộc tính chung, bản chất vốn tất cả của một lớp sự vật, hiện tượng kỳ lạ . Khái niệm gồm hai bộ phận hợp th ành: nội hàm cùng ngo ại diên. Nội hàm là tấtcả các thuộc tính thực chất vốn có của sự việc vật. Ngoại diên là toàn bộ các cá thể có chứathuộc tính đ ược chỉ trong nội h àm. Ví d ụ, quan niệm "khoa học" tất cả nội h àm là "hệthống tri thức về bản chất sự vật", c òn ngo ại diên là các lo ại khoa học, như khoahọc từ nhiên, khoa học xã hội, công nghệ kỹ thuật, v.v... 8 Một có mang đ ược diễn tả bởi định nghiã. Định nghĩa một khái niệm làtách nước ngoài diên của tư tưởng đó ra khỏi khái niệm ngay sát nó và chứng thực nội hàm. Ví dụ,trong đ ịnh nghĩa "đ ường tròn là một đ ư ờng cong khép kín, có khoảng cách từ mọiđiểm cho tới tâm bằng nhau", thì "đường tròn" là sự vật yêu cầu định nghĩa; "đ ường cong" l àsự trang bị g ần nó; "khép kín" l à nội hàm; "có kho ảng bí quyết từ hầu hết điểm tới vai trung phong bằngnhau" cũng l à nội hàm.5.2. Phán đoán phường hán đoán là một thao tác logic luôn luôn đ ược triển khai trong nghiên cứu và phân tích khoahọc. Theo xúc tích và ngắn gọn học, tuyên đoán đ ược định nghĩa là 1 trong những hình th ức bốn duy nhằm mục đích nốiliền những khái niệm lại cùng nhau để xác minh rằng định nghĩa n ày là ho ặc ko làkhái niệm kia. Dự đoán có cấu tạo chung l à "S là P", vào đó, S được điện thoại tư vấn là ch ủtừ của phán đoán; còn p. Là vị từ của phán đoán. P hán đoán được áp dụng trong trường đúng theo cần đánh giá và nhận định về thực chất một sựvật, trình diễn giả thuyết khoa học, trình bày lu ận cứ khoa học, v.v... Một vài phánđoán thường dùng được trình bày trong b ảng 2. Bảng 2. Phân loại các phán đoán p. Hán đoán theo chất phường hán đoán khẳng đinh S là phường P hán đoán phủ định S ko là p P hán đoán xác su ất S c ó lẽ là phường P hán đoán lúc này S đã là phường P hán đoán t ất nhiên S chắc chắn là l à p P hán đoán theo lượng p hán đoán chung Mọi S l à p P hán đoán riêng một trong những S là phường P hán đoán đơn nhất Duy có S là p. P hán đoán tinh vi P hán đoán links S vừa l à p 1 vừa là p. 2 p hán đoán sàng lọc S hoặc l à p 1 ho ặc là p 2 phường hán đoán có đk Nếu S thì phường P hán đoán tương tự S khi và chỉ khi P5.3. Tư duy Theo xúc tích học, tư duy là một hình thức tư duy, từ một hay như là 1 số phánđoán đ ã biết (tiền đề) đ ưa ra một phán đoán mới (kết đề). Tuyên đoán mới bao gồm l àgiả thuyết khoa học. Tất cả ba bề ngoài suy luận: suy đoán diễn dịch, tư duy quy nạp và lo ạisuy. 9 Suy lu ận diễn dịch là hình thức suy luận đi trường đoản cú cái tầm thường đến cái riêng. Ví dụ,mọi fan đều chết, ông T là người, vậy ông T rồi cũng trở thành chết. Suy lu ận quy nạp là hiệ tượng suy luận đi từ cái riêng đến cái chung. Ví dụ,hàng lo ạt nghiên cứu về môi trường xung quanh ở châu Á - Thái tỉnh bình dương cho th ấy: khu đất đaithoái hóa, rừng bớt mạnh, ô nhiễm và độc hại không khí, ô nhiễm và độc hại đô thị tăng nhanh, v.v...Tất cả các cái riêng đó dẫn đến kết luận về loại chung: thảm thảm kịch môi tr ườngđang ăn hiếp dọa khoanh vùng châu Á - tỉnh thái bình D ương. Một số loại suy là vẻ ngoài suy luận đi từ chiếc riêng đến dòng riêng. Ví dụ, độc tố nàygây hại cho chuột thì chất độc này trả toàn rất có thể gây hại đến ng ười6. C ấu trúc lô ghích của một siêng kh ảo khoa học ngẫu nhiên một siêng kh ảo công nghệ nào cho dù ngắn một vài ba trang đ ến tác phẩmkhoa học h àng trăm trang, xét về cấu tạo logic, cũng đều phải sở hữu ba bộ phận hợp th ành:luận đề, luận cứ, luận chứng . N ắm vững cấu tạo n ày sẽ giúp ng ười phân tích đisâu bản chất logic không chỉ có của ph ương pháp luận nghiên cứu và phân tích khoa học, m à còn cóý nghĩa đối với h àng lo ạt chuyển động khác, như giảng bài, thuyết trình, tranh lu ận,điều tra, luận tội, cãi hoặc dàn xếp với các đối tác doanh nghiệp khác nhau.6.1. Luận đề Luận đề là điều cần chứng minh trong một chuyên kh ảo khoa học. Luận đềtrả lời câu hỏi: "Cần minh chứng điều gì?". Về mặt xúc tích học, luận đề l à một phánđoán mà lại tính chân xác của nó phải đ ược triệu chứng minh. Ví dụ, khi phát hiện tại tia kỳ lạ (tiaphóng x ạ) trong một phân tích hóa học, Marie Curie đ ã phán đoán r ằng: "Có lẽnguyên tố phạt ra tia lạ là 1 nguyên tố không được nghe biết trong bảng tuần ho àn
Menđeleev". Đó là một trong luận đề m à trong tương lai Marie Curie ph ải triệu chứng minh.6.2. Luận cứ Luận cứ là bằng chứng đ ược đ ưa ra đ ể chứng tỏ luận đề. Luận cứ đ ượcxây dựng từ những tin tức thu đ ược nhờ hiểu tài liệu, quan gần cạnh hoặc thực nghiệm.Luận cứ vấn đáp câu hỏi: "Chứng minh bằng cái gì?". Về khía cạnh logic, luận cứ là phánđoán mà tính chân xác đ ã được công nhận và được thực hiện l àm tiền đề để chứngminh luận đề. Trong phân tích khoa học có hai nhiều loại luận cứ: luận cứ kim chỉ nan vàluận cứ thực tiễn. Luận cứ kim chỉ nan là các cơ sở triết lý khoa học, luận điểm khoa học, cáctiên đ ề, định lý, định luật, quy luật pháp đ ã được khoa học xác thực l à đúng. Có thể gọiluận cứ lý thuyết l à luận cứ lô ghích hoặc cửa hàng lý luận. Luận cứ thực tiễn là những phán đoán đ ã được xác nhận, đ ược hình thành bởicác số liệu, sự kiện thu thập được trường đoản cú quan gần kề hoặc thực nghiệm khoa học.6.3. Luận hội chứng Luận chứng l à giải pháp thức, quy tắc, phương thức tổ chức một phép chứng 10minh, nhằm mục đích vạch rõ mối liên hệ logic giữa các luận cứ và toàn thể luận cứ với luậnđề. Luận chứng trả lời câu hỏi: "Chứng minh bằng phương pháp nào". Trong chăm khảokhoa học rất có thể tồn trên hai loại luận chứng: Luận chứng xúc tích và luận triệu chứng ngo àilogic. Luận chứng logic, gồm 1 chuỗi liên tục các phép tư duy đ ược liênkết theo một biệt lập tự xác định (diễn dịch, quy nạp, một số loại suy). Luận cứ ngo ài logic, bao gồm phương pháp tiếp cận và phương pháp thuthập thông tin. Phương thức tiếp cận là phương thức xem xét sự kiện. Tùy trực thuộc phương pháptiếp cận được lựa chọn mà sự kiện có thể đ ược để mắt tới một cách toàn diện hoặc phiếndiện. Chẳng hạn, tiếp cận kế hoạch sử, tiếp cận logic, tiếp cận hệ thống, v.v... Phương pháp thu th ập tin tức là phương thức thiết lập luận cứ khoa học.P hương pháp tích lũy thông tin gồm vai trò đưa ra quyết định đến độ tin tưởng của luận cứ.Chẳng hạn, số liệu thống kê của ban ngành thống kê gồm đ ộ tin cẩn cao hơn số liệu báocáo thành tích của những ngành, dư luận ngẫu nhiên trên tuyến đường phố bao gồm độ tin cẩn thấphơn công dụng thăm dò d ư luận thông qua 1 cuộc điều tra.7. Trình t ự xúc tích và ngắn gọn của nghi ên cứu kỹ thuật Trình tự lô ghích của nghiên cứu khoa học, bao gồm các bước cơ bản như sau: cách 1: phân phát hiện vấn đề nghiên cứu. Đây là giai đo ạn mở đầu của nghiêncứu. Khi phát hiện nay được vấn đề, ng ười nghiên cứu và phân tích sẽ đ ưa ra được câu trả lời, nghĩalà rất có thể xác định đ ược ph ương hướng nghiên cứu. Bước 2: Xây d ựng mang thuyết khoa học, có nghĩa là xây dựng luận đề nghiên cứu,nêu ra những đánh giá sơ bộ về thực chất sự vật. Quá trình nghiên cứu đó là quátrình search kiếm luận cứ để chứng tỏ hoặc bác bỏ luận đề. Cách 3: Lập ph ương án thu thập thông tin , lên phương án chọn chủng loại khảosát, dự loài kiến tiến độ, phương tiện và phương pháp. Đây đó là quá trình xác địnhluận triệu chứng của nghiên cứu. Cách 4 : Xây d ựng các đại lý lý luận , tức luận cứ định hướng của nghiên cứu. Khixác đ ịnh đ ược luận cứ lý thuyết, ng ười nghiên cứu và phân tích biết đ ược những bộ môn khoahọc nào cần được vận dụng để làm chỗ dựa cho công trình xây dựng nghiên cứu. Bước 5: Thu th ập dữ liệu nhằm hình thành những lu ận cứ thực tiễn của nghiêncứu. Dữ liệu cần thu thập bao gồm các thông tin định tính và định lượng. Cách 6: Phân tích với bàn lu ận kết quả xử lý thông tin, tức hiệu quả nghiêncứu; reviews mặt mạnh, khía cạnh yếu trong kết quả thu thập và giải pháp xử lý thông tin; chỉ ranhững xô lệch trong quan ngay cạnh và th ực nghiệm, tấn công giá ảnh hư ởng của các sailệch ấy, nấc độ gồm thể đồng ý trong hiệu quả nghiên cứu. Cách 7: Tổng hợp kết quả (kết luận) và khuyến nghị. Phần này là kết quả 11cuối thuộc c ủa nghiên cứu, bao hàm bốn nội dung: - Tổng hợp để lấy ra bức tranh tổng quan nhất về kết qủa nghiên cứu. - kết luận mặt to gan và mặt yếu, những vấn đề làm được với những bài toán chưa làm đư ợc. - khuyến cáo về kỹ năng áp dụng. - K huyến nghị về việc liên tiếp nghiên cứu vớt hoặc xong xuôi sự đon đả tới vụ việc này.III. VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ G IẢ THUYẾT KHO A H ỌC1. Vụ việc khoa học1.1. Khái niệm: vụ việc khoa học, cũng là vấn đề nghiên cứu, là câu hỏi đ ược đặt rakhi người phân tích đứng trước xích míc giữa tính giảm bớt của trí thức khoa họchiện tất cả với yêu c ầu cách tân và phát triển tri thức đó ở chuyên môn cao hơn. P hát hiện tại được vấn đề khoa học là một trong bước rất đặc biệt trên bước đ ườngphát triển nhận thức. Tuy vậy nêu vụ việc lại bao gồm l à các bước khó nhất đối vớicác bên nghiên c ứu trẻ tuổi, c òn ít kinh nghiệm. Nghiên cứu một chủ đề khoa họcnên bắt đầu từ dòng gì? Câu trả lời trong trường vừa lòng này luôn là "Hãy b ắt đầu từ pháthiện sự việc khoa học ", nghĩa là đặt câu hỏi. Chính vì vậy, một điều cần để ý là :vấn đề phân tích cần được trình bày dưới dạng một câu nghi vấn.1.2. Các tình hu ống của vụ việc khoa học nghiên cứu và phân tích khoa học, trong hầu như trường hòa hợp đều nhằm mục tiêu vào phần nhiều điều chưabiết (quy luật không được khám phá, giải pháp chưa được sáng sủa tạo, hình mẫu chưađượckiểm chứng), nghĩa l à tra cứu câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu. Như vậy, khi thừa nhận đ ược một nhiệm vụ nghiên cứu, người nghiên cứu và phân tích trướchết đề xuất xem xét gồm những vấn đề nghiên c ứu làm sao c ần được để ra. Rất có thể có tía tìnhhuống được để ra: tình huống thứ nhất: Có vấn đề nghiên cứu. Bởi vậy sẽ mong muốn trả lờivào vụ việc nghiên cứu, nghĩa l à đã tồn tại vận động nghiên cứu. Tình hu ống thiết bị hai: không có vấn đề hoặc không c òn vấn đề. Trường hợpnày không mở ra nhu cầu trả lời, nghĩa l à không có nghiên cứu. Tình hu ống lắp thêm ba: Tưởng là bao gồm vấn đề, nhưng sau thời điểm xem xét thì lại khôngcó sự việc hoặc gồm vấ n đề khác. Hotline đó là "gi ả vụ việc ". Phát hiện nay "giả vấn đề" vừadẫn đến tiết kiệm chi phí chi phí, vừa kị đ ược rất nhiều hậu trái bất ưng mang lại ho ạt độngthực tiễn. Rất có thể tóm tắt các trường hợp trên sơ thứ hình 1.1.3. P hương pháp phát hiện sự việc khoa học p. Hát hiện vụ việc khoa học chủ yếu l à đặt thắc mắc nghiên cứu: "Cần chứng tỏ 12điều gì?". Như vậy, thực chất việc vạc hiện vấn đề khoa học chính là đưa ra đượcnhững thắc mắc để làm đại lý cho việc tìm kiếm kiếm câu vấn đáp nhờ đa số hoạt độngnghiên cứu tiếp theo sau đó. Hoàn toàn có thể sử dụng những cách thức sau trên đây đ ể phát hiện vấnđề khoa học. Có sự việc Có nghiên cứu không tồn tại nghiên không tồn tại cứu vấn đề không tồn tại Không tất cả vấn đề phân tích Giả vấn đề phân tích theo Có vụ việc khác một hỏng ớng không giống Hình 1: những tình hu ống của vụ việc khoa học+ Phát hiện tại mặt mạnh, khía cạnh yếu trong phân tích của đồng nghiệp p hương pháp phát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong công trình nghiên cứu và phân tích củađồng nghiệp l à phân tích theo c ấu trúc logic. Công dụng phân tích đ ược áp dụng nhưsau: M ặt bạo phổi trong luận đề, luận cứ, luận triệu chứng của đồng nghiệp sẽ đ ược sử dụnglàm luận cứ hoặc luận triệu chứng để minh chứng luận đề; c òn m ặt yếu hèn đư ợc áp dụng đểphát hiện nay vấn đề, trường đoản cú đó thiết kế luận đề cho nghiên cứu của mình.+ dấn dạng những bất đồng trong bàn cãi khoa học tập Khi hai đồng nghiệp bất đồng ý kiến, rất có thể là bọn họ đ ã nhận thấy những phương diện yếucủa nhau. Đây là cơ hội thuận lợi nhằm ngư ời nghiên cứu và phân tích nhận dạng phần đa vấn đ ề màcác đồng nghiệp vẫn phát hiện.+ S uy nghĩ ngư ợc lại quan liêu niệm thông thường Về mặt súc tích học, đây chính l à s ự search kiếm một khái niệm đối lập với kháiniệm đã tồn tại. Ví dụ, trong những khi nhiều ng ười nhận định rằng trẻ em suy dinh d ưỡng làdo những bà mẹ không hiểu biết về dinh d ưỡng trẻ em em, thì có tín đồ đ ã nêu câu hỏingược lại: "Các bà mẹ l à trí thức chắc chắn rằng sẽ hiểu biết về dinh dư ỡng trẻ em hơncác bà bầu nông dân. Vậy nguyên nhân tỉ lệ trẻ con suy dinh dư ỡng vào nhóm những b à chị em là tríthức lại cao hơn nữa trong nhóm những bà mẹ l à nông dân?".+ thừa nhận dạng mọi vư ớng mắc trong hoạt động thực tế 13 N hiều khó khăn nảy sinh trong hoạt động sản xuất, vận động xã hội, khôngthể áp dụng những phương án thông th ường nhằm xử lý. Thực tế này đ ặt trước ngườinghiên cứu vớt những câu hỏi ph ải trả lời, tức lộ diện vấn đề, đ òi hỏi fan nghiêncứu phải đề xuất những phương án mới.+ lắng tai lời phàn nàn của những người không tiếp liền Đôi khi vấn đề khoa học xuất hiện nhờ lời ph àn nàn của ng ười ho àn toànkhông am hiểu lĩnh vực mà ngư ời nghiên cứu quan tâm. Chẳng hạn, sáng chế xeđiện của Edison thiết yếu l à kết quả bất thần sau mặc nghe đ ược lời phàn nàn của một bàgià trong tối khánh thành m ạng đèn khí chiếu sáng trước tiên ở một thị xã ngoại ôthành phố New York: "Cái ông Edison l àm ra được đ èn điện cơ mà không có tác dụng đượccái xe pháo điện cho người già đi đây đi đó".+ Nh ững vấn khuyến cáo hiện thốt nhiên không dựa vào lý bởi nào Đ ây là mọi vấn lời khuyên hiện trong đầu ng ười phân tích do tự nhiên quansát được một sự kiện n ào đó, ho ặc cũng rất có thể xuất hiệ n một biện pháp ngẫu nhiên,không phụ thuộc bất kỳ lý do, thời gian hoặc không gian nào.2. Gi ả thuyết khoa học2.1. Khái niệm: Gi ả thuyết kỹ thuật ( scientific hypothesis ), c òn hotline là gi ả thuyếtnghiên cứu vớt ( research hypothesis ) là một kết luận giả định, do fan nghiên cứuđặt ra, ho àn toàn tuỳ nằm trong vào nhận thức chủ quan của tín đồ nghiên cứu. Thựcchất đó là 1 trong sự phỏng đoán, một sự khẳng định tạm thời, một nhận định s ơ bộchưa được xác nhận bằng các luận cứ với luận hội chứng . Giả thuyết khoa học lúc nào cũng đ ược hiện ra trên c ơ sở quan sát lại quákhứ, phân tích kí vãng qua hồ hết sự khiếu nại m à các học thuyết đ ương thời ko giảithích được. Từ kia ng ười nghiên cứu phát hiện ra đầy đủ xu hướng cải cách và phát triển của đốitượng nghiên cứu, nước ngoài suy ra triển vọng cách tân và phát triển tương lai. Gi ả thuyết không chỉphản ánh loại đ ã biết m à còn tiềm ẩn cái ch ưa biết tạo nên th ành mâu thu ận cùng với trithức hiện tất cả hoặc phản chiếu những đối tượng chưa được nghiên cứu . Trong quá trình nghiên c ứu rất có thể công nhận, điều chỉnh, bổ sung cập nhật hoặc bácbỏ trả thuyết . Để có đ ược giả thuyết khoa học, người nghiên cứu và phân tích phải áp dụng vốn kinhnghiệm, văn hoá, trí thông minh với tinh th ần sáng tạo của bản thân nh ằm ví dụ hoáquan điểm, bí quyết tiếp cận để phân tích những con đ ường, cách thức dẫn cho nhữnggiải pháp gi ả định để vấn đáp cho những thắc mắc - việc của đề t ài nghiên cứu.2.2. Hồ hết thuộc tính cơ bản của mang thuyết - Tính gi ả định: giả thuyết là 1 trong nhận định sơ cỗ ch ưa được xác thực bằngcác luận cứ. Trong quy trình nghiên cứu, mang thuyết rất có thể đ ược điều chỉnh, bửa sunghoặc chưng bỏ. - Tính đa phương án: Trước một vấn đề nghiên cứu không lúc nào chỉ mãi sau 14một câu vấn đáp duy nhất. Ví dụ điển hình với một thắc mắc “ chất lượng học tập của sinhviên gi ảm sút là do đâu ?”, fan nghiên cứu hoàn toàn có thể đ ưa ra hàng loạt giả thuyết: “do ngôi trường ”, “ do gia đình ”. “ bởi vì xã hội ”, “ do bao gồm sinh viên ” ... - Tính dị kiến ( tính dễ biến đổi ). Một giả thuyết có thể nhanh chóng bị xemxét lại ngay sau khoản thời gian vừa được đặt ra do sự cải tiến và phát triển năng hễ của nhận thức, nhậnthức đã có được tiến thêm gần như nấc thang mới cao hơn .2.3. Tiêu chuẩn xem xét đưa thuyết mang d ù gi ả thuyết là một tóm lại giả định, một đánh giá và nhận định s ơ cỗ do nguờinghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên một trả thuyết cần yếu đựợc đề ra một giải pháp ngẫu hứngmà nó yêu cầu đư ợc sản xuất trên những tiêu chuẩn khoa học: - đưa thuyết cần đư ợc xuất bản trên cửa hàng quan gần kề . - trả thuyết công nghệ không đ ược trái với định hướng đ ã được chứng thực tínhđúng đắn về phương diện khoa học. Cần xem xét ba trường hợp : + đề xuất phân biệt lý thuyết đ ã được xác thực tính đúng đắn về khía cạnh khoa họcvới số đông lập luận bị ngộ dấn l à kim chỉ nan đ ã được xác nhận. Trường phù hợp này, giảthuyết mới sẽ sở hữu giá trị thay thế triết lý đang trường tồn . + có nh ững triết lý đ ã được xác nhận tính đúng chuẩn về phương diện khoa học,nhưng với sự cách tân và phát triển của dìm thức, những kim chỉ nan n ày mô tả tính ch ưa hoànthiện trong dấn thức. Trường hòa hợp n ày, gi ả thuyết new sẽ bổ sung vào địa điểm trốngtrong định hướng đang trường tồn . + đưa thuyết bắt đầu mang một ý nghĩa khái quát, c òn kim chỉ nan đang lâu dài sẽtrở đề xuất một trường hòa hợp riêng của định hướng tổng quát mắng đ ược gây ra từ trả thuyếtmới . Giả thuyết khoa học có thể kiểm triệu chứng bằng lý thuyết hoặc thực nghiệm.Tuynhiên, chưa phải giả thuyết n ào cũng đều có thể minh chứng hoặc bị bác bỏ bỏ ngay trongthời đại của nó .2.4. Vai trò c ủa giả thuyết trong nghiên cứu khoa học - đưa thuyết khoa học l à công c ụ phương thức luận quan liêu trọng, hầu hết để tổchức vượt trình nghiên cứu khoa học . - Đặt trả thuyết rất cần được xem là quá trình quan trọng tuyệt nhất của nghiên cứukhoa học. Thiếu thao tác làm việc lôgic n ày thì không có nghiên c ứu khoa học. Claude


Xem thêm:

Bernard - nhà sinh lý học nổi tiếng người Pháp nhận định rằng : “ trả thuyết là khởi điểmcủa mọi nghiên cứu khoa học, không có khoa học tập nào nhưng lại không tồn tại giả thuyết ” . - Một đưa thuyết đ ược đ ặt ra cùng với đúng bản chất sự thiết bị hoặc hiện nay tượng, phùhợp với quy luật pháp vận hễ của chúng. Tuy nhiên giả thuyết đ ược đặt ra rất có thể sai, ko 15phù h ợp cùng bị chưng bỏ ho àn toàn sau thời điểm kiểm chứng. D.I .Mendeleev đ ã viết: “Cómột mang thuyết sai, vẫn còn đấy hơn không có gi ả thuyết làm sao cả ” .2.5. Phân các loại giả thuyết khoa học phường hân một số loại giả thuyết là việc phân phân tách giả thuyết th ành số đông giả thuyết tất cả nộihàm khiêm tốn hơn.2.5.1. Phân một số loại theo chức năng của nghiên cứu khoa học tập . Theo ch ức năng của nghiên cứu khoa học, trả thuyết được phân loại th ành:giả thuyết tế bào tả, đưa thuyết giải thích, giả thuyết dự báo, đưa thuyết giải pháp. - mang thuyết tế bào tả: áp dụng trong phân tích mô tả, l à gi ả thuyết về trạngthái c ủa sử vật, hiện tứ ợng
Ví d ụ: mang thuyết của Archimède được chứng min h với đ ã biến đ ịnh lý lẽ nổitiếng về sức nâng của nư ớc: “ Một đồ vật nhúng vào ch ất lỏng hoặc khí sẽ ảnh hưởng chất lỏng(ho ặc khí ) đẩy từ dưới lên bên trên với một lực tất cả độ lớn bởi trọng lượng khối chấtlỏng(hoặc khí) bị vật chiếm chỗ ” . - trả thuyết giải thích: áp dụng trong nghiên cứu, giải thích, là trả thuyết vềnguyên nhân d ẫn mang lại trạng thái sự vật hiện tượng lạ m à người phân tích quan tâmđến. Ví dụ: trả thuyết của Newton về “ tại sao qu ả táo bị cắn rơi từ bên trên cây xuốngđất là do áp lực thu hút ( lực hút ) giữa trái đất cùng quả táo. Vì trọng lượng trái đấtlớn gấp nhiều lần khối lượng quả táo, đề xuất l ực hút cuả trái đất chiến hạ lực hút của quảtáo tạo nên quả táo khuyết rơi về phía tâm của trái khu đất ” đ ã được chứng tỏ và định luậtluật vạn vật cuốn hút trong dải ngân hà của Newton đã ra đời . - trả thuyết dự báo: áp dụng trong các nghiên cứu dự báo là giả thuyết vềtrạng thái của sự vật, hiện tượng lạ tại 1 thời điểm hoặc một quãng thời hạn nào đótrong tương lai. - mang thuyết giải pháp, áp dụng trong các phân tích sáng chế tạo là gi ả thuyết vềgiải pháp hoặc giả thuyết về hình m ẫu tuỳ theo mức độ và vẻ ngoài sáng tạo.2.5.2. Phân các loại theo mô hình nghiên cứu công nghệ Tuỳ theo mô hình nghiên cứu: cơ bản, ứng dụng, thực hiện ... M à bạn taphân các loại giả thuyết tương ứ đọng ng : - N ghiên cứu vãn cơ b ản - gi ả thuyết quy phép tắc . - N ghiên cứu áp dụng - giả thuyết chiến thuật . - N ghiên cứu tiến hành - gi ả thuyết hình m ẫu .+ giả thuyết quy luật: mang thuyết quy cơ chế được đặt ra trong loại hình nghiên cứu vãn cơbản. Gi ả thuyết quy phương tiện là tuyên đoán về quy công cụ vận động của sự việc vật, hiện tại t ượnggắn liền với các chức năng: tế bào tả, giải thích, dự đoán .. 16Ví dụ : nhờ vào quan tiếp giáp sao Mộc bằng kính thiên văn vị mình chế tạo, Galileo đ ã điđến đưa thuyết rằng: “không yêu cầu mặt trời và những vì sao quay bao phủ trái khu đất m àtrái khu đất và các hành tinh quay bao bọc m ặt trời ”.+ giả thuyết giải pháp: mang thuyết chiến thuật là gi ả thuyết hiện ra trong cácnghiên cứu vớt ứng dụng; đ ược đưa ra trong những nghiên cứu liên quan tiền ch ức năngsáng tạo nguyên tắc các gi ải pháp. Thành phầm của nghiên cứu ứng dụng có thể là mộtgiải pháp new về tổ chức, thống trị công nghệ, vật dụng liệu, sản phẩm ...Ví dụ: sau khoản thời gian đ ã nhận thấy rằng: những động vật bị nhiễm khuẩn yếu có khả năngmiễn dịch so với căn căn bệnh do c hính lo ại khuẩn kia gây ra, Louis Pasteur đ ã đi đ ếngiả thuyết về một phương án tạo ra sự miễn dịch mang lại động vật bằng phương pháp đ ưa vào cơthể chúng một loại vi trùng yếu .+ trả thuyết h ình mẫu: đưa thuyết hình m ẫu l à đưa thuyết đ ược đưa ra trong hoạtđộng nghiên cứu triển khai. Chẳng hạn: trong phân tích khoa học, kỹ thuật, côngnghệ, ng ười nghiên cứu hoàn toàn có thể đặt giả thuyết sản xuất một mẫu công nghệ mới, mẫuvật liệu new hoặc mẫu sản phẩm mới; thể nghiệm một mô hình cai quản mới .2.6. Quan hệ giữ gỉa thuyết và vụ việc khoa học phường hát hiện tại được vụ việc trong khoa học tức là đặt ra đ ư ợc thắc mắc cần nên trảlời trong nghiên cứu. Câu vấn đáp trong nghiên cứu chính là điều mà fan nghiêncứu yêu cầu chứng minh. Sau khi đ ã phát hiện tại đ ược sự việc nghiên cứu, công việcnghiên cứu cóthể diễn ra theo một lẻ tẻ tự nh ư sau: K hi phát hiện tại đ ược vấn đề, thì ng ười phân tích có đ ược những ý định về cácphương án vấn đáp câu hỏi. Đó bao gồm l à ý tưởng phát minh khoa học. Ý tưởng kỹ thuật là mộtloại phán đoán mang tính trực cảm, chưa xuất hiện đầy đầy đủ luận cứ. Nhờ phát minh khoa học, người nghiên cứu hoàn toàn có thể tiếp tục qúa trình quan lại sáthoặc thực nghiệm để đ ưa ra nh ững nhận định có luận cứ công nghệ hơn. Mang thuyếtlà sự vấn đáp sơ bộ vào thắc mắc đ ã đặt ra và cần liên tiếp ch