Bài gồm đáp án. Câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 12: trào lưu dân tộc dân chủ ở vn từ năm 1919 đến năm 1925 (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1:Vì sao tầng lớp tiểu bốn sản biến hóa những phần tử quan trọng của biện pháp mạng dân tộc, dân nhà ở nước ta?

A. Bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ.B. Đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào tuyến đường phá sàn thất nghiệp.C. Câu A đúng, câu B sai.D. Cả câu A, B đầy đủ đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12

Câu 2:Những tờ báo hiện đại của thế hệ tiểu bốn sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là:

A. “Chuông rè”, “An phái nam trẻ”, “Nhành lúa".B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.C. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”D. “Chuông rè”, “An phái nam trẻ”, “Người công ty quê”.

Câu 3:Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến biện pháp mạng nước ta từ sau Chiến tranh nhân loại nhất?

A. Sự thành công của cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917).B. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến hội nghị Véc-xai (6 - 1919).C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng làng hội Pháp (12 - 1920).D. Nước Pháp bị khủng hoảng rủi ro kinh tế.

Câu 4: Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) tất cả hai sự kiện trong nước tiêu biểu vượt trội nhất, đó là sự việc kiện nào?

A. Trào lưu đấu tranh của công nhân cha Son và công nhân Phú Riềng.B. Cuộc chiến đấu đòi nhà gắng quyền Pháp thả Phan Bội Châu cùng đám tang Phan Châu Trinh.C. Giờ đồng hồ bom của Phạm Hồng Thái vang nổ trên Sa Diện cùng Nguyễn Ái Quốc, nhờ cất hộ yêu sách đến họp báo hội nghị Véc-xai.D. Giờ đồng hồ bom của Phạm Hồng Thái và trào lưu đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

Câu 5:Khi thế giới thứ ba (Quốc tế cộng sản) ra đời ở Mát-xcơ-va trong tháng 2-1919. Thời điểm đó Nguyễn Ái Quốc vẫn ở đâu?

A. ở Anh. B. Sinh hoạt Pháp.C. Sống Liên Xô. D. Sinh hoạt Trung Quốc.

Câu 6:Bác hồ ra đi kiếm đường cứu giúp nước vào ngày tháng năm nào? trên đâu? Đầu tiên chưng đến nước nào?

A. Ngày 6 - 5 - 1911, tại dùng Gòn, đầu tiên Bác mang đến nước Trung Quốc.B. Ngày 5 - 6 - 1911, trên Phan Thiết, trước tiên Bác cho nước Pháp.C. Ngày 5 - 6 - 1911, tại sài Gòn, thứ nhất Bác đến nước Pháp.D. Tất cả các câu trên số đông đúng.

Câu 7:Những tổ chức chính trị như: việt nam nghĩa đoàn, hội Phục Việt, hội Hưng Nam, đảng bạn trẻ là tiền thân của tổ chức triển khai nào?

A. Hội vn cách mạng thanh niên.B. Vn quốc dân đảng.C. Tân Việt cách mạng đảng.D. Đông Dương cộng sản đảng.

Câu 8:Những sự khiếu nại nào tiếp sau đây tạo điều kiện dễ dãi cho sự truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam?

A. Quốc tế Cộng sản được thành lập (2 - 1919).B. Đảng cộng sản Pháp thành lập và hoạt động (12 - 1920).C. Đảng cùng sản Trung Quốc thành lập (7 - 1921).D. Tất cả các sự khiếu nại trên.

Câu 9:Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), chưng Hồ đi trường đoản cú nước nào mang đến nước nào nhằm nghiên cứu, học tập tập biện pháp mạng tháng Mười Nga.

A. Từ bỏ Mĩ thanh lịch Nga.B. Trường đoản cú Pháp quý phái Trung Quốc.C. Từ Anh sang trọng Nga.D. Từ bỏ Anh sang trọng Pháp.

Câu 10:Từ năm 1920 cho 1925, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu ở những nước.

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.D. Câu A cùng câu C đúng.

Câu 11:Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

A. Quốc tế này bênh vực mang đến quyền lợi của những nước thuộc địa.B. Thế giới này giúp quần chúng. # ta tranh đấu chống thực dân Pháp.C. Nước ngoài này đề ra đường lối cho bí quyết mạng Việt Nam.D. Quốc tế này nhà trương thành lập và hoạt động Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Câu 12:Trong trong thời gian 1919 - 1925 bao gồm sự kiện lịch sử vẻ vang nào tiêu biểu gắn cùng với họat rượu cồn của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm về Cách mạng tháng Mười Nga
B. Nguyễn Ái Quốc mang đến với nhà nghĩa Mác - Lênin kiếm tìm ra tuyến đường cứu nước đúng đắn.C. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến hội nghị Véc-xai.D. Nguyễn Ái Quốc ra đời Hội liên hiệp thuộc địa.

Câu 13:Thời gian mon 6 - 1924 đính thêm với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, đó là việc kiện nào?

A. Người tham dự lễ hội nghị thế giới nông dân.B. Tín đồ dự Đại hội lần thiết bị V quốc tế Cộng sản.C. Tín đồ dự Đại hội quốc tế phụ nữ.D. Bạn dự Đại hội VII quốc tế Cộng sản.

Câu 14:Ý nghĩa của những hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc giữa những năm 1919 – 19252 là:

A. Nguyễn Ái Quốc mừng đón tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin.B. Chuẩn bị vẻ chủ yếu trị, bốn tưởng và tổ chức triển khai cho sự thành lập của thiết yếu đảng vô sản sống Việt Nam.C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa người công nhân và nông dân vào cuộc đầu tranh hóa giải dân tộc.D. Phương pháp mạng nước ta trở thành một thành phần của cách mạng thay giới.

Câu 15:Trong thừa trình hoạt động để sẵn sàng cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, vận động nào tiếp sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại quảng châu (Trung Quốc)?

A. Dự tiệc nghị quốc tế nông dân.B. Dự đại hội thế giới Cộng sản.C. Ra báo “Thanh niên”D. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp ”.

Câu 16: xích míc chủ yếu hàng đầu của buôn bản hội nước ta sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Giữa người công nhân với bốn sản.B. Thân nông dân với địa chủ.C. Giữa nhân dân vn với thực dân Pháp cùng phản rượu cồn tay sai.D. Giữa bốn sản việt nam với tư sản Pháp.

Câu 17:Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc thống trị nhiệm kiêm chủ cây viết báo:

A. “Đời sống công nhân”.B. “Người thuộc khổ” (Le Paria).C. “Nhân đạo”.D. “Sự thật”.

Câu 18:Sự khiếu nại nào sau đây gắn lập tức với họat đụng của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần sản phẩm công nghệ V của thế giới Cộng sản.B. Ra đời Hội vn Cách mạng Thanh niên.C. Thành lập và hoạt động Hội liên minh thuộc địa.D. Viết “Bản án cơ chế thực dân Pháp ”.

Câu 19: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xóm hội vn có những ách thống trị nào?

A. Nông dân, địa chủ.B. Nông dân, địa chủ, công nhân, tiểu tứ sản.C. Nông dân, địa chủ, tứ sản, tiếu tứ sản.D. Nông dân, địa chủ, công nhân, tư sản, tiểu tứ sản.

Câu 20: Những chuyển động nào của Hội vn Cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với phương châm của Nguyễn Ái Quốc?

A. Mở lớp tập huấn thiết yếu trị đào tạo cán cỗ tại quảng châu trung quốc - Trung Quốc, ra báo “Thanh niên `.B. Kín đáo chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.C. Nhà trương “Vô sản hóa”D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi phái nam Định, nhà máy diêm với cưa Bến Thủy.
Bạn sẽ xem bài viết ✅ Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 12 (Có đáp án) Trắc nghiệm bài xích 12 lịch sử 12 ✅ tại website giaoducq1.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn cấp tốc vào phần mục lục để truy vấn thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Trắc nghiệm Sử 12 bài xích 12: trào lưu dân tộc dân chủ là tài liệu hữu ích mà giaoducq1.edu.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 12 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 12 bài 12 tổng vừa lòng 50 câu hỏi trắc nghiệm về trào lưu dân tộc dân chủ gồm đáp án chi tiết kèm theo giải thích. Thông qua đó giúp các bạn học sinh củng cố kỉnh kiến thức lịch sử dân tộc để đạt được công dụng cao trong các bài kiểm tra, bài bác thi THPT non sông 2022 sắp tới tới. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi và cài tài liệu trên đây.

Trắc nghiệm Sử 12 bài xích 12 (Có đáp án)

Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa lần vật dụng hai của thực dân Pháp ở vn làm đến nền kinh tế tài chính Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

A. Nền kinh tế tài chính phát triển theo phía tư bạn dạng chủ nghĩa.

B. Nền kinh tế tài chính mở cửa giao lưu giữ với kinh tế tài chính bên ngoài.

C. Nền tài chính nông nghiệp lạc hậu, què quặt, chịu ràng buộc vào tài chính Pháp.

D. Nền tài chính thương nghiệp cùng công nghiệp phạt triển.


Đáp án: C

Giải thích: Chương trình khai quật thuộc địa lần lắp thêm hai của thực dân Pháp ở vn không chế tạo nhiều biến đổi cho nền tởm tế. Kinh tế tài chính Việt Nam vẫn chính là nền tài chính nông nghiệp lạc hậu, chịu ràng buộc vào kinh tế tài chính Pháp.


Câu 2. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ban đầu vào năm

A.1914

B. 1918

C. 1919

D. 1920


Đáp án: C

Giải thích: Chương trình khai quật thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp ban đầu vào năm 1919 và kết thúc vào năm 1929.


Câu 3. mô hình đồn điền nào cách tân và phát triển mạnh ở vn trong giai đoạn 1919 – 1929?

A. Đồn điền trồng lúa.

B. Đồn điền trồng cao su.

C. Đồn điền trồng chè.

D. Đồn điền trồng cà phê.


Đáp án: B

Giải thích: vào cuộc khai quật thuộc địa lần trang bị hai sống Việt Nam, tư phiên bản Pháp đầu tư nhiều độc nhất vô nhị vào ngành nông nghiệp, đa phần là đồn điền cao su. Vì vậy loại đồn điền này rất phát triển ở việt nam thời kì 1919 – 1929.


Câu 4. Cuộc khai quật thuộc địa lần nhì của Pháp ở việt nam (1919 – 1929) có điểm gì tương đương so với cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất (1987 – 1914)?

A. Chú trọng chi tiêu vào ngành khai quật mỏ.

B. Không đầu tư nhiều vào những ngành công nghiệp nặng.

C. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất – nhập khẩu.

D. Không chi tiêu nhiều vào xây dựng các đại lý hạ tầng.


Đáp án: B

(Giải thích: trong cả nhị cuộc khai thác thuộc địa, Pháp không đầu tư chi tiêu nhiều vào những ngành công nghiệp nặng nhằm mục đích cột chặt Đông Dương trong mọt quan hệ phụ thuộc với công nghiệp chính quốc, thay đổi Đông Dương thành thị trường độc chiếm của tư bạn dạng Pháp và vn vẫn là 1 trong nước có nền tài chính lạc hậu, què quặt phụ thuộc vào vào nền kinh tế Pháp.)


Câu 5. Điểm rất nổi bật nền tài chính Việt phái nam trong thời kì khai thác thuộc địa lần nhị của thực dân Pháp là:

A. Kinh tế tài chính tư bạn dạng chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

B. Tài chính tư bản chủ nghĩa cải cách và phát triển toàn diện.

C. Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phụ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp.

D. Kinh tế công – nông nghiệp trồng trọt khá phát triển.


Đáp án: C

Giải thích: Điểm trông rất nổi bật nền kinh tế Việt phái nam trong thời kì khai quật thuộc địa lần nhị của thực dân Pháp là kinh tế tài chính nông nghiệp lạc hậu, phụ thuộc vào kinh tế Pháp.


Câu 6. Bổ sung từ không đủ trong câu nói nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc : “Rượu động và dung dịch phiện cùng báo chí phản đụng của lũ cầm quyền bổ sung cập nhật cho loại công cuộc… của chủ yếu phủ. Sản phẩm công nghệ chém cùng nhà tù làm cho nốt phần còn lại”.

A. Trị dân.

B. Khai hoá.

C. An dân.

D. Ngây ngô dân.


Đáp án: D

Giải thích: “Rượu cồn và dung dịch phiện cùng báo chí phản đụng của bầy cầm quyền bổ sung cho mẫu công cuộc gàn dân của bao gồm phủ. Lắp thêm chém và nhà tù làm nốt phần còn lại”.


Câu 7. Thực dân Pháp triển khai cuộc khai quật thuộc địa lần sản phẩm hai ở việt nam khi

A. Cuộc chiến tranh thế giới trước tiên bùng nổ.

B. Chiến tranh thế giới trước tiên đã kết thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ nhị bùng nổ.

D. Chiến tranh nhân loại thứ hai sẽ kết thúc.


Đáp án: B

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai cuộc khai thác thuộc địa lần thiết bị hai ở nước ta từ năm 1919 mang đến năm 1929, khi cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên đã kết thúc.


Câu 8. Chương trình khai quật thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) được bước đầu trong thời kì nắm quyền của người nào ở Đông Dương?

A. Toàn quyền Pát-ki-ê.

B. Toàn quyền Pôn Đu-me.

C. Toàn quyền Méc-lanh.

D. Toàn quyền An-be Xa-rô.


Đáp án: D

Giải thích: Chương trình khai thác thuộc địa lần lắp thêm hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) được bắt đầu trong thời kì vậy quyền Toàn quyền An-be Xa-rô sinh sống Đông Dương.


Câu 9. Chính sách giáo dục của Pháp ở nước ta trong thời kì 1919 – 1929 là

A. Tiếp tục bảo trì nền giáo dục đào tạo Nho học lạc hậu.

B. Mở rộng hai khối hệ thống trường Tây học với Nho học.

C. Không biến hóa gì đối với cuộc khai quật lần máy nhất.

D. Không ngừng mở rộng hơn hệ thống trường Tây học.


Đáp án: D

Giải thích: chế độ giáo dục của Pháp ở việt nam trong thời gian 1919 – 1929 là không ngừng mở rộng hơn hệ thống trường Tây học.


Câu 10. Thuế trực thu là một số loại thuế nào ?

A. Thuế thân.

B. Thuế rượu.

C. Thuế muối.

D. Thuế thuốc phiện.


Đáp án: A

Giải thích: Thuế trực thu là thuế thân dưới thời kì Pháp thuộc sinh hoạt Việt Nam.


Câu 11. Ngôn ngữ như thế nào được sử dụng trong những trường Pháp – Việt giữa những năm 1919 – 1929 sống Việt Nam?

A. Giờ đồng hồ Việt.

B. Giờ đồng hồ Pháp.

C. Tiếng Việt và tiếng Pháp.

D. Tuỳ sự sàng lọc của học tập sinh.


Đáp án: B

Giải thích: ngôn từ được sử dụng trong số trường Pháp – Việt giữa những năm 1919 – 1929 ở vn là tiếng Pháp.


Câu 12. Nội dung nào không bội nghịch ánh lý do dẫn mang lại tình trạng phạt triển chậm trễ của thống trị tư sản vn sau Chiến tranh trái đất thứ hai?

A. Bị tư phiên bản Pháp chèn ép.

B. Bị yêu đương nhân Hoa kiều cạnh tranh triệt để.

C. Sự ngăn cản của quan liêu hệ thêm vào phong loài kiến trong nước.

D. Chế độ cải cách chính trị – hành thiết yếu của thực dân Pháp.


Đáp án: D

Giải thích: chính sách cải cách bao gồm trị – hành chủ yếu của thực dân Pháp không phải là lý do dẫn đến tình trạng phân phát triển lờ lững của thống trị tư sản nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ hai.


Câu 13. Điền thương hiệu nhà tứ sản danh tiếng ở vn đầu nạm kỉ XX còn thiếu trong câu sau : “Nhất Sĩ, nhĩ Phương, tam Xương, tứ…”

A. Bền (Trương Văn Bền).

B. Hỏa (Huỳnh Văn Hoa).

C. Vĩnh (Lê vạc Vĩnh).

D. Sản (Trịnh Duy Sản).


Đáp án: B

Giải thích: “Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Hỏa” là câu nói nói tới bốn nhà tư sản giàu sang nhất ở thành phố sài thành lúc bấy tiếng là Lê phát Đạt, Đỗ Hữu Phương, Lý Tường Quan cùng Huỳnh Văn Hoa.


Câu 14. Chính sách dịch vụ thương mại của thực dân Pháp vào thời kì khai thác thuộc địa lần vật dụng hai ở vn (1919 – 1929) là

A. đến tự do kinh doanh buôn bán.

B. Tạo điều kiện cho yêu quý nhân Hoa kiều, Pháp buôn bán.

C. Bảo hộ thuế quan đến hàng hoá Pháp.

D. Tạo đk cho yêu thương nhân người Việt, Pháp buôn bán.


Đáp án: C

Giải thích: cơ chế thương mại của thực dân Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta (1919 – 1929) là bảo lãnh thuế quan mang đến hàng hoá Pháp.


Câu 15. Nhận định nào là đúng về giai cấp địa chủ nước ta dưới tác động ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

A. Là giai cấp đầu hàng, tay không đúng của thực dân Pháp.

B. Là kẻ thống trị bóc lột của chính sách phong kiến, hoàn toàn không có thế lực chính trị.

C. Là một giai cấp có gia thế kinh tế hòa bình với Pháp, có tinh thần dân tộc cao.

D. Một phần tử là tay không nên của thực dân, một thành phần có ý thức dân tộc chống Pháp.


Đáp án: D

Giải thích: Dưới tác động ảnh hưởng của cuộc khai quật thuộc địa lần máy hai của thực dân Pháp, ách thống trị địa chủ vn phân hóa thành cha bộ phận: đại địa nhà là tay không nên của thực dân, trung cùng tiểu địa chủ ít nhiều có niềm tin dân tộc kháng Pháp.


Câu 16. Đặc điểm của kẻ thống trị tư sản vn là :

A. Thành lập sau kẻ thống trị vô sản.

B. Tất cả quyền lợi kinh tế tài chính – bao gồm trị thêm bó với gia thế thực dân.

C. Từ lúc mới thành lập đã là chỗ dựa cho tổ chức chính quyền thuộc địa.

D. Có tinh thần đấu tranh kiên quyết.


Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm của giai cấp tư sản nước ta là thành lập sau giai cấp vô sản, tất cả thế lực tài chính nhưng không có quyền lực thiết yếu trị, chịu sự áp bức của thực dân bắt buộc có lòng tin chống Pháp, tuy nhiên thái độ phòng Pháp không kiên định, dễ thỏa hiệp.


Câu 17. kẻ thống trị nông dân là một trong lực lượng giải pháp mạng to bự của dân tộc vì

A. Phía trên là ách thống trị có đủ năng lực lãnh đạo phương pháp mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.

B. Phía trên là thống trị có con số đông, có ý thức cách mạng triệt để.

C. Phía trên là ách thống trị rất nhạy bén cảm chủ yếu trị, nhiệt huyết với công cuộc canh tân đất nước.

D. đây là lực lượng lao hễ chính, tạo thành mọi quý giá vật hóa học cho làng hội.


Đáp án: B

Giải thích: giai cấp nông dân là một trong lực lượng phương pháp mạng to khủng của dân tộc vì phía trên là giai cấp có con số đông, có lòng tin cách mạng triệt để.


Câu 18. bộ phận có ý thức dân tộc, nhiệt huyết cách mạng duy nhất trong giai cấp tiểu bốn sản là


A. Tè thương.

B. Thị dân.

C. Thợ thủ công.

D. Học tập sinh, sinh viên.


Đáp án: D

Giải thích: do dễ được tiếp cận bắt đầu nhiều luồng tứ tưởng mới từ bên phía ngoài vào nên bộ phận trí thức, học tập sinh, sinh viên là thành phần có niềm tin dân tộc, nhiệt huyết cách mạng tuyệt nhất trong giai cấp tiểu tư sản.


Câu 19. Mâu thuẫn lớn nhất trong xóm hội vn giai đoạn 1919 – 1929 là

A. Xích míc giữa dân cày với địa chủ phong kiến.

B. Xích míc giữa công nhân, dân cày với bốn sản.

C. Xích míc giữa nhân dân việt nam với giai cấp tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa cục bộ nhân dân vn với đế quốc, tay sai.


Đáp án: D

Giải thích: Dưới tác động ảnh hưởng của cuộc khai quật thuộc địa lần thiết bị hai của thực dân Pháp, trong xã hội vn tồn tại các mâu thuẫn kẻ thống trị và mâu thuẫn dân tộc, trong số ấy mâu thuẫn lớn số 1 là xích míc giữa cục bộ nhân dân việt nam với đế quốc với tay sai.


Câu 20. Đối tượng đa phần mà biện pháp mạng việt nam cần đánh đổ là

A. địa chủ, tư sản.

B. Bốn sản, đế quốc.

C. đế quốc, địa chủ.

D. đế quốc, tay sai.


Đáp án: D

Giải thích: Đối tượng hầu hết mà bí quyết mạng nước ta cần tiến công đổ là đế quốc Pháp cùng tay không đúng của chúng, bao gồm triều đình phong kiến, đại địa công ty và bốn sản mại bản.


Câu 21. Từ năm 1917 mang lại năm 1925, Phan Bội Châu chủ yếu hoạt động cách mạng đâu ?

A. Thái Lan.

B. Trung Quốc.

C. Việt Nam.

D. Pháp.


Đáp án: D

Giải thích: Năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ngơi nghỉ Thượng Hải (Trung Quốc). Chúng phán quyết tù rồi gửi ông về an trí ngơi nghỉ Huế.


Câu 22. Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức triển khai yêu nước :

A. Trung khu tâm xã.

B. Vn Quang phục hội.

C. Hội Phục Việt.

D. Hội nước ta Nghĩa đoàn.


Đáp án: A

Giải thích: Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức triển khai Tâm trọng điểm xã.


Câu 23. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu nói của Phan Bội Châu : “Đương thời điểm khói độc mây mù, thình lình gồm một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa thời gian trời khuya khu đất ngủ, thình lình bao gồm một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là …”

A. Nhà nghĩa làng mạc hội.

B. Nguyễn Ái Quốc.

C. Phương pháp mạng Nga năm 1917.

D. Giải pháp mạng Tân Hợi sống Trung Quốc.


Đáp án: A

Giải thích: “Đương dịp khói độc mây mù, thình lình gồm một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình gồm một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là nhà nghĩa buôn bản hội”.


Câu 24. Đối tượng chống chọi của phong trào “Chấn hưng nội hoá” (1919) của tứ sản việt nam là

A. Tư sản Pháp.

B. Tư sản Hoa kiểu.

C. Bốn sản mại bản.

D. Tư sản Pháp và tứ sản Hoa kiều.


Đáp án: B

Giải thích: Đối tượng đương đầu của phong trào “Chấn hưng nội hoá” (1919) của tứ sản vn là tứ sản Hoa kiều.


Câu 25. Cuộc chống chọi của công nhân ba Son (8/1925) đã “đánh dấu một cách tiến bắt đầu của trào lưu công nhân Việt Nam” vì

A. đây là cuộc đấu tranh thứ nhất của công nhân vn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. đấy là cuộc đấu tranh bao gồm tổ chức, bao gồm quy mô và bước đầu tiên giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.

C. đây là sự khiếu nại thể hiện thống trị công nhân nước ta đã nhắm đến đấu tranh đòi quyền lợi và nghĩa vụ chính trị cho giai cấp mình.

D. đây là phong trào đấu tranh thứ nhất của giai cấp công nhân do tổ chức Hội vn Cách mạng bạn trẻ lãnh đạo.


Đáp án: B

Giải thích: Cuộc chống chọi của công nhân ba Son (8/1925) vẫn “đánh vết một bước tiến mới của trào lưu công nhân Việt Nam” vì đó là cuộc đấu tranh có tổ chức, tất cả quy mô và những bước đầu tiên giành được thắng lợi của người công nhân Việt Nam.


Câu 26. Là người đã từng có lần tham gia vụ binh biến hóa trên tàu chiến Pháp ở biển khơi Đen (năm 1918) bội phản đối chế độ can thiệp cách mạng Nga của đế quốc Pháp, khi về nước đang lập ra tổ chức trước tiên của công nhân Việt Nam. Ông là ai ?

A. Phan Anh.

B. Tôn Đức Thắng.

C. Trường Chinh.

D. Lê Duẩn.


Đáp án: B

Giải thích: Tôn Đức chiến thắng là người đã có lần tham gia vụ binh biến hóa trên tàu chiến Pháp ở biển khơi Đen (năm 1918) phản đối chế độ can thiệp biện pháp mạng Nga của đế quốc Pháp, lúc trở về nước vẫn lập ra tổ chức đầu tiên của công nhân nước ta – Công hội.


Câu 27. Tổ chức hội đồng được thành lập trước tiên ở đâu ?

A. Hải Phòng.

B. Quảng Ninh.

C. Sài thành – Chợ Lớn.

D. Hà Nội.


Đáp án: C

Giải thích: Năm 1920, tổ chức công hội được thành lập thứ nhất ở thành phố sài gòn – Chợ Lớn.


Câu 28. Hạn chế của trào lưu đấu tranh của tứ sản dân tộc một trong những năm sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chỉ đòi quyền lợi tài chính cho dân tộc.

B. Chưa đương đầu đòi quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế.

C. Không thỏa mãn nhu cầu được yêu ước của dân tộc.

D. Chưa thành lập các tổ chức chính trị đòi quyền lợi.


Đáp án: C

Giải thích: tinh giảm của trào lưu đấu tranh của tư sản dân tộc trong số những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất là không đáp ứng được yêu cầu của dân tộc bản địa là độc lập.


Câu 29. Thái độ chính trị của kẻ thống trị tư sản nước ta trong trào lưu dân tộc dân nhà 1919 – 1925 là:

A. đương đầu vì công dụng của.giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với thống trị vô sản.

B. Chống chọi vì tiện ích của dân tộc, dễ dàng thỏa hiệp với ách thống trị vô sản.

C. Tranh đấu vì tác dụng của kẻ thống trị vô sản, dễ thỏa hiệp với kẻ thống trị nông dân.

D. Tranh đấu vì công dụng của thống trị tư sản, dễ dàng thỏa hiệp với quyền lực thực dân.


Đáp án: D

Giải thích: Thái độ chính trị của kẻ thống trị tư sản việt nam trong trào lưu dân tộc dân công ty 1919 – 1925 là đương đầu vì tiện ích của kẻ thống trị mình với dễ thỏa hiệp với quyền năng thực dân.


Advertisement

Câu 30. Thực hóa học cuộc di chuyển chống độc quyền ở yêu mến cảng sử dụng Gòn, độc quyền xuất khẩu lúa gạo sinh sống Nam Kì (1923) là

A. Cuộc vận động chủ yếu trị, tập vừa lòng quần chúng của thống trị tư sản Việt Nam.

B. Cuộc xung đột nghĩa vụ và quyền lợi của tứ sản việt nam với tư sản Pháp.

C. Cuộc vận động đấu tranh dân tộc bản địa của tứ sản Việt Nam.

D. Cuộc xung đột quyền lợi của tứ sản việt nam với tư sản Hoa Kiều.


Đáp án: B

Giải thích: thực chất cuộc vận chuyển chống sản phẩm hiếm ở thương cảng dùng Gòn, chọn lọc xuất khẩu lúa gạo ngơi nghỉ Nam Kì (1923) là cuộc xung đột nghĩa vụ và quyền lợi của bốn sản nước ta với tứ sản Pháp.


Câu 31. lý do nào khiến cho thực dân Pháp cần “tha bổng” Phan Bội Châu ?

A. Bởi vì Phan Bội Châu đã nhận được được sự hỗ trợ của một mức sử dụng sư giỏi.

B. Vị Pháp không kiếm được một bằng chứng ví dụ về những vận động chống lại chính quyền bảo hộ của Phan Bội Châu.

C. Vì Pháp muốn tận dụng Phan Bội Châu nhằm tuyên truyền tứ tưởng “Pháp -Việt đề huề”.

D. Vị cuộc đấu tranh to lớn của quần chúng. # ta, độc nhất vô nhị là giới trí thức, học tập sinh, sinh viên sản đòi giảm án đến Phan Đội Châu.


Đáp án: D

Giải thích: trận chiến tranh rộng lớn của quần chúng. # ta, độc nhất là giới trí thức, học sinh, sinh viên sản đòi bớt án đến Phan Đội Châu đã làm cho thực dân Pháp bắt buộc “tha bổng” Phan Bội Châu


Câu 32. Sự kiện đình công của công nhân tía Son (8/1925) “đánh dấu bước tiến mới của trào lưu công nhân Việt Nam”, đó là

A. ách thống trị công nhân đang trở thành một lực lượng cốt cán của phong trào dân tộc.

B. Trào lưu công nhân Việt Nam ban đầu hướng tới kim chỉ nam dân tộc.

C. Giai cấp công nhân Việt Nam ban đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác.

D. ách thống trị công nhân việt nam đã phi vào thời kì chiến đấu tự giác trả toàn.


Đáp án: C

Giải thích: Sự kiện bãi khoá của công nhân bố Son (8/1925) “đánh dấu cách tiến bắt đầu của phong trào công nhân Việt Nam”, kia là ách thống trị công nhân Việt Nam bước đầu đi vào thời kì tranh đấu tự giác.


Câu 33. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia tổ chức triển khai nào?

A. Đảng xã hội Pháp.

B. Đảng cộng sản Pháp.

C. Đảng công nhân Xã hội dân nhà Đức.

D. Đảng công nhân Xã hội dân chủ Nga.


Đáp án: A

Giải thích: Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc vẫn tham gia Đảng thôn hội Pháp – đảng bênh vực đến quyền lợi của các nước ở trong địa với phụ thuộc.


Câu 34. bản Yêu sách của quần chúng. # An Nam nhưng Nguyễn Ái Quốc giữ hộ tới họp báo hội nghị Véc-xai (1919) vẫn yêu cầu chính phủ Pháp và những nước phải công nhận thêm những quyền như thế nào của dân chúng Việt Nam?

A. Tự do, dân chủ, cơm trắng áo cùng hòa bình.

B. Độc lập, công ty quyền, thống nhất và toàn diện lãnh thổ.

C. Độc lập, từ bỏ do, dân công ty và từ quyết.

D. Trường đoản cú do, dân chủ, đồng đẳng và quyền từ quyết.


Đáp án: D

Giải thích: bản Yêu sách của quần chúng. # An Nam nhưng Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc-xai (1919) sẽ yêu cầu chính phủ Pháp và các nước phải công nhận thêm các quyền từ bỏ do, dân chủ, đồng đẳng và quyền từ quyết của dân chúng Việt Nam.


Câu 35. Nguyễn Ái Quốc vươn lên là đảng viên Đảng cộng sản vào thời gian nào?

A. Năm 1920.

B. Năm 1923.

C. Năm 1924.

D. Năm 1930.


Đáp án: A

Giải thích: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội XVIII của Đảng làng hội Pháp. Người đã quăng quật phiếu đống ý gia nhập quốc tế Cộng sản cùng trở thành giữa những người tạo nên Đảng cộng sản Pháp.

Xem thêm: 25+ Màu Tóc 2023 Khiến Nàng Trở Nên Sành Điệu, Cực Tôn Da, 130 Ý Tưởng Hay Nhất Về Tóc Nhuộm


……………………


Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài 12 (Có đáp án) Trắc nghiệm bài bác 12 lịch sử hào hùng 12 của giaoducq1.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và review giới thiệu website với tất cả người nhé. Thật tâm cảm ơn.

 


Advertisement
*

Nên dậy con những gì nhằm trẻ học được giải pháp tự lập trước tuổi 13
*

Mẹo giúp bé yêu vui vẻ tỉnh giấc đến lớp vào từng buổi sáng

Những team ngành làm sao có phần trăm chọi Đại học tối đa 2022?
Previous Post: &#x
AB; Bột làm bánh bao là bột gì? tất cả phải bột nào cũng làm bánh bao được?
Next Post: 10 một số loại lá cây trị ghẻ ngứa hiệu quả và những xem xét khi thực hiện &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu giúp Điểm Thi


Công cố gắng Hôm Nay


Công cố Online Hữu Ích


*

*
*
AE 888link vào sbobetnhà cái châu âu kingbet86TK88