LớpTên sáchTên sách
1SÁCH GIÁO KHOA 1
SGK Toán 1SGK Đạo đức 1
SGK giờ đồng hồ Việt 1 Tập 1SGK giờ Việt 1 Tập 2
SGK thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 1SGK giờ Anh 1
SGK Âm nhạc 1SGK Mĩ thuật 1
SGK giáo dục và đào tạo thể chất 1SGK chuyển động trải nghiệm 1
SÁCH BÀI TẬP 1
SBT Toán 1 Tập 1SBT Toán 1 Tập 2
SBT tiếng Việt 1 Tập 1SBT giờ Việt 1 Tập 2
2SÁCH GIÁO KHOA 2
SGK Toán 2 Tập 1SGK Toán 2 Tập 2
SGK tiếng Việt 2 Tập 1SGK tiếng Việt 2 Tập 2
SGK tự nhiên và thôn hội 2SGK Đạo đức 2
SGK Âm nhạc 2SGK Mĩ thuật 2
SGK tiếng Anh 2SGK chuyển động trải nghiệm 2
SGK giáo dục và đào tạo thể hóa học 2
3SÁCH GIÁO KHOA 3
SGK công nghệ 3SGK Tin học tập 3
SGK giờ Việt 3 Tập 1SGK giờ Việt 3 Tập 2
SGK Toán 3 Tập 1SGK Toán 3 Tập 2
SGK giờ đồng hồ Anh 3SGK Đạo đức 3
SGK tự nhiên và xã hội 3SGK giáo dục và đào tạo thể chất 3
SGK Âm nhạc 3SGK Mĩ thuật 3
SGK chuyển động trải nghiệm 3
SÁCH GIÁO VIÊN 3
SGV Toán 3SGV Đạo đức 3
SGV tiếng Việt 3 Tập 1SGV giờ đồng hồ Việt 3 Tập 2
SGV Âm nhạc 3SGV Mĩ thuật 3
SGV technology 3SGV Tin học 3
SGV vận động trải nghiệm 3SGV giáo dục thể hóa học 3
SGV thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 3
BDGV Toán 3BDGV tiếng Việt 3
BDGV tự nhiên và thoải mái và xã hội 3BDGV Tin học tập 3
BDGV giáo dục đào tạo thể chất 3BDGV chuyển động trải nghiệm 3
BDGV Đạo đức 3BDGV technology 3
BDGV Âm nhạc 3BDGV Mĩ thuật 3
BDGV tiếng Anh 3
4SÁCH GIÁO KHOA 4
SGK Toán 4 Tập 1SGK Toán 4 Tập 2
SGK giờ đồng hồ Việt 4 Tập 1SGK giờ Việt 4 Tập 2
SGK khoa học 4SGK lịch sử dân tộc và Địa lí 4
SGK Mĩ thuật 4SGK Âm nhạc 4
SGK Đạo đức 4SGK giáo dục thể hóa học 4
SGK chuyển động trải nghiệm 4
6SÁCH GIÁO KHOA 6
SGK Toán 6 Tập 1SGK Toán 6 Tập 2
SGK Ngữ văn 6 Tập 1SGK Ngữ văn 6 Tập 2
SGK technology 6SGK giáo dục công dân 6
SGK giáo dục đào tạo thể hóa học 6SGK Âm nhạc 6
SGK hoạt động TN, thành phố hà nội 6SGK Khoa học tự nhiên và thoải mái 6
SGK lịch sử dân tộc và Địa lí 6SGK giờ đồng hồ Anh 6
SGK công nghệ 6
SÁCH GIÁO VIÊN 6
SGV Toán 6SGV Tin học tập 6
SGV Khoa học thoải mái và tự nhiên 6SGV lịch sử và Địa lí 6
SGV Mĩ thuật 6SGV Âm nhạc 6
SGV Ngữ văn 6 Tập 1SGV Ngữ văn 6 Tập 2
SGV giáo dục công dân 6SGV technology 6
SGV giáo dục và đào tạo thể hóa học 6SGV hoạt động TN, thành phố hà nội 6
SGV giờ Anh 6
7SÁCH GIÁO KHOA 7
SGK Toán 7 Tập 1SGK Toán 7 Tập 2
SGK Ngữ văn 7 Tập 1SGK Ngữ văn 7 Tập 2
SGK Tin học tập 7SGK Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
SGK Âm nhạc 7SGK Mĩ thuật 7
SGK technology 7SGK giáo dục đào tạo công dân 7
SGK lịch sử dân tộc và Địa lí 7SGK hoạt động TN, hn 7
SGK giáo dục và đào tạo thể hóa học 7
SÁCH GIÁO VIÊN 7
SGV Toán 7SGV Tin học tập 7
SGV Ngữ văn 7 Tập 1SGV Ngữ văn 7 Tập 2
SGV Khoa học tự nhiên 7SGV lịch sử dân tộc và Địa lí 7
SGV Mĩ thuật 7SGV Âm nhạc 7
SGV chuyển động trải nghiệm 7SGV technology 7
SGV giáo dục đào tạo công dân 7SGV giáo dục và đào tạo thể chất 7
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 7
BDGV Toán 7BDGV Ngữ văn 7
BDGV giờ Anh 7BDGV Tin học 7
BDGV giáo dục công dân 7BDGV Âm nhạc 7
BDGV Mĩ thuật 7BDGV technology 7
BDGV hoạt động TN, hn 7BDGV Khoa học thoải mái và tự nhiên 7
BDGV lịch sử và Địa lí 7 – Phần kế hoạch sửBDGV lịch sử hào hùng và Địa lí 7 – Phần Địa lí
BDGV giáo dục thể chất 7
8SÁCH GIÁO KHOA 8
SGK Khoa học tự nhiên 8
10SÁCH GIÁO KHOA 10
SGK Toán 10 Tập 1SGK Toán 10 Tập 2
Sách siêng đề tiếp thu kiến thức Toán 10Sách chuyên đề học hành Ngữ văn 10
SGK Ngữ văn Tập 1SGK Ngữ văn Tập 2
Chuyên đề Tin học 10 – kỹ thuật máy tínhChuyên đề Tin học tập 10 – Tin học ứng dụng
SGK Tin học tập 10
SGK trang bị lí 10Chuyên đề học tập tập đồ vật lí 10
SGK chất hóa học 10Chuyên đề học tập tập chất hóa học 10
SGK Sinh học tập 10Chuyên đề tiếp thu kiến thức Sinh học tập 10
SGK công nghệ 10 – công nghệ trồng trọtSGK công nghệ 10 – xây dựng và công nghệ
SGK lịch sử dân tộc 10Chuyên đề học tập lịch sử vẻ vang 10
SGK Địa lí 10Chuyên đề học hành Địa lí 10
SÁCH GIÁO VIÊN 10
SGV Toán 10SGV Tin học tập 10
SGV Ngữ văn 10 Tập 1SGV Ngữ văn 10 Tập 2
SGV vật lí 10SGV chất hóa học 10
SGV Sinh học tập 10SGV Địa lí 10
SGV Âm nhạc 10SGV Mĩ thuật 10
SGV lịch sử hào hùng 10SGV hoạt động TN&HN 10
SGV Giáo dục kinh tế tài chính và lao lý 10SGV giáo dục đào tạo quốc chống và bình yên 10
SGV GDTC 10 – nhẵn đáSGV GDTC 10 – mong lông
SGV GDTC 10 – láng rổSGV GDTC 10 – Đá cầu
SGV công nghệ 10 – technology trồng trọtSGV technology 10 – xây đắp và công nghệ
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 10
BDGV Toán 10BDGV Ngữ văn 10
BDGV giờ đồng hồ Anh 10BDGV Tin học 10 – Tin học ứng dụng
BDGV thứ lí 10BDGV Tin học tập 10 – khoa học máy tính
BDGV Sinh học 10BDGV hóa học 10
BDGV lịch sử vẻ vang 10BDGV Địa lí 10
BDGV Giáo dục kinh tế tài chính và luật pháp 10BDGV giáo dục đào tạo quốc chống và an ninh 10
BDGV Mĩ thuật 10BDGV Âm nhạc 10
BDGV technology 10 – xây dựng và công nghệBDGV technology 10 – technology trồng trọt
BDGV hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10BDGV giáo dục thể hóa học 10
11SÁCH GIÁO KHOA
SGK Toán 11 Tập 1SGK Toán 11 Tập 2
SGK Tin học tập 11 CSChuyên đề Tin học 11 CS
SGK Tin học 11 ICTChuyên đề Tin học 11 ICT
SÁCH GIÁO VIÊN
SGV Toán 11SGV đồ lí
Bộ sách Cánh Diều
https://www.youtube.com/watch?v=kk
DM1Jted
Xw&list=PLCRwo0vi_As
RR_Os
NF4Qls
UZPYe1-e8FS&index=6

Công cụ


Bài viết mới


Thủ thuật internet hữu ích


https://www.youtube.com/watch?v=tcjq
LRGp
Ta
Q&list=PLCRwo0vi_As
Sg2x
Y0DEW98q7DQM2g2b
Ti&index=3
cuốn sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều được chắt lọc bởi tương xứng nhiều đối tượng người tiêu dùng học sinh ở những địa phương trên toàn quốc. Từng cuốn SGK Cánh Diều phần đa chứa đựng không ít sáng tạo, chổ chính giữa huyết, sở hữu đầy trí thức và cảm xúc của những tác giả biên soạn.

Cánh Diều là cỗ SGK thứ nhất được doanh nghiệp Đầu tứ Xuất bản - thứ giáo dục việt nam (VEPIC) phối phù hợp với Nhà xuất phiên bản Đại học tập Sư phạm tp Hồ Chí Minh, bên xuất phiên bản Đại học Huế và Nhà xuất phiên bản Đại học tập Sư phạm (thuộc ngôi trường Đại học tập sư phạm Hà Nội) tổ chức biên biên soạn theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông 2018.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa cánh diều

Triết lý xuyên suốt bộ sách “Mang cuộc sống đời thường vào bài học kinh nghiệm – Đưa bài học kinh nghiệm vào cuộc sống" đã biểu thị rõ quan liêu điểm, kim chỉ nam phát triển phẩm chất và năng lượng của học sinh nêu trên chương trình giáo dục phổ thông 2018.

*
Cô trò trường thcs Bạc Liêu, tỉnh ninh bình trong giờ học

Bộ sách Cánh Diều được review là dễ dạy, dễ học, dễ dàng kiểm tra, đánh giá, mối cung cấp tài nguyên, học liệu phong phú, cung ứng dạy với học hầu như lúc hầu như nơi. Bộ sách là trung khu huyết của những tác giả là đều nhà khoa học tay nghề cao về giáo dục và đào tạo phổ thông, trong những số ấy có nhiều chuyên viên là Tổng nhà biên, chủ biên chương trình môn học tập của Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông 2018.

Bộ sách Cánh Diều cũng quan trọng được chú ý trong khâu trình diễn nội dung, giảm thiểu buổi tối đa chữ viết, các bức hình minh họa cũng rất được thể hiện tại ấn tượng, sệt sắc. Điều này không chỉ giúp học sinh dễ thâu tóm kiến thức hơn mà các thầy cô giáo cũng thuận lợi mang đến những tiết học tập sôi động, thú vị và sinh động.

Các bài học kinh nghiệm thực hành rất có thể được đan ghép hoặc tách biệt với bài học kinh nghiệm lý thuyết, bảo đảm an toàn học sinh được đọc hơn về triết lý nhưng cũng biết cách áp dụng chúng vào trong thực tế, đóng góp thêm phần khơi dậy niềm tin hiếu học với sự thông minh, sáng chế của những em.

Với những điểm mạnh đó, trong số những năm qua, bộ sách Cánh Diều đã được rất nhiều cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và xác minh về chất lượng thông qua thực tiễn dạy học tập ở các lớp 1,2,6 năm học 2020 -2021. Tiếp tục thành công đó, năm học tập 2021-2022, bên xuất phiên bản Đại học Sư phạm, nhà xuất phiên bản Đại học Huế, công ty xuất bản Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh và doanh nghiệp CP Đầu bốn xuất bạn dạng - Thiết bị giáo dục và đào tạo Việt Nam liên tiếp biên soạn cùng cho trình làng bộ SGK lớp 3, lớp 7 với lớp 10 với không thiếu thốn các môn học tập trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 2018. Vừa qua, SGK lớp 4,8,11 đã làm được Hội đồng giang sơn thẩm định thông qua, được bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là trong những bộ sách được đi vào sử dụng trong nhà trường từ thời điểm năm học tới.

Là bộ SGK xã hội hóa thực hiện theo nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK, Cánh Diều đã tạo ra sự khác biệt . Đó chính là chất lượng.

*

Chất lượng tạo cho thương hiệu

Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông một trong những năm qua, chất lượng dựa bên trên 6 yếu tố cơ bản:

Thứ nhất, VEPIC tất cả đội ngũ tác giả chuyên môn cao, gồm kinh nghiệm, có năng lực biên soạn SGK, đặc biệt là với chổ chính giữa huyết, với việc nghiệp giáo dục và đa số đã tham gia biên soạn Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiệm triệt tư tưởng cốt lõi của bộ sách: “Mang cuộc sống thường ngày vào bài học và đưa bài học kinh nghiệm của cuộc sống”, slogan này được nhắc nhở liên tục và được ấn trên bìa từng cuốn sách.

Thứ hai, sự lành nghề, tâm huyết của team ngũ biên tập viên, họa sỹ - thi công sách.


Thứ ba, sự chi tiêu có nhiệm vụ của 3 đơn vị xuất bản, nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội), nhà xuất bản Đại học tập Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, công ty xuất phiên bản Đại học Huế.

Thứ tư, để làm cho chất lượng, VEPIC yêu cầu lựa lựa chọn chủng loại vật tư, giấy in với rất chất lượng nhất, ảnh hưởng thấp nhất đến môi trường xung quanh giáo dục, bảo vệ sức khỏe học đường.

Thứ năm, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, không để nơi nào trắng sách, thiếu sách, luôn luôn luôn tồn kho khá đầy đủ để phục vụ kịp thời.

Thứ sáu, kho tài nguyên của Cánh Diều khôn xiết dồi dào, đa dạng về chủng loại sách giấy truyền thống tương tự như sách điện tử để ship hàng việc dạy học ở hồ hết lúc, đa số nơi. Vào thời gian cốt truyện Covid -19 phức tạp, học viên vẫn rất có thể học Cánh Diều qua đều đoạn video, qua những mẩu truyện kể mọi lúc, những nơi.

Vì hội tụ những yếu tố trên, trong số những năm qua, SGK Cánh Diều được Hội đồng đánh giá quốc gia reviews cao với Hội đồng chọn sách cấp cho tỉnh chắt lọc đưa vào bậc phổ thông những lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra vừa phê chú tâm SGK các lớp 4, 8, 11 được sử dụng tại các cơ sở giáo dục. Tỷ lệ chọn sách năm sau cao hơn nữa năm trước. Đó là minh chứng chất lượng bộ sách Cánh Diều trong những năm qua.

SGK Cánh Diều luôn coi trọng lượng chất trí tuệ sáng tạo, giá chỉ trị giáo dục được biểu hiện gởi gắm từ con chữ đến hình ảnh, tranh minh họa trong sách ko chỉ đúng đắn mực ngoại giả sinh động, hấp dẫn. Đó cũng chính là những nhân tố khiến cho hiệu ứng và xác minh thương hiệu của bộ sách.

Bộ sách Cánh Diều là bộ sách đầu tiên được tổ chức xuất bạn dạng theo công ty trương làng hội hoá, hoàn toàn không sử dụng chi tiêu Nhà nước. Bộ sách được soạn bởi đội ngũ tác giả là các chuyên viên về giáo dục phổ thông; là bộ sách dễ dạy, dễ học, dễ dàng kiểm tra, đánh giá và nhiều tính kế thừa, tính hiện tại đại, tương xứng với tâm lý từng lứa tuổi và các vùng miền; mối cung cấp tài nguyên, học liệu điện tử phong phú, đa dạng, hỗ trợ dạy cùng học rất nhiều lúc, phần nhiều nơi.


Đặc biệt, SGK Cánh Diều được ấn 4 màu trên giấy unique tốt, bề mặt trắng mịn từ nhiên, tất cả độ bền cao; sử dụng an ninh và thân thiết với môi trường; bảo vệ hình hình ảnh có unique hoàn hảo, màu sắc trung thực, chân thực với độ sắc nét cao không khiến mỏi mắt, nhức mắt, giúp đảm bảo thị lực học sinh.


Sách Cánh Diều được áp dụng công nghệ số hóa hiện tại đại. Giáo viên, phụ huynh và học sinh cào tem phòng giả trên bìa 4 để truy vấn và sử dụng hoàn toàn miễn tổn phí sách năng lượng điện tử và những học liệu năng lượng điện tử phong phú, nhiều dạng.

Xem thêm: Hai vạn dặm dưới biển full, hai vạn dặm dưới đáy biển by jules verne

Để cung cấp việc sở hữu sách trang bị cho thư viện những trường học trên địa bàn, công ty VEPIC cam đoan giảm 15% trên giá bán bìa so với các Sở GDĐT download trang bị mang đến thư viện những trường và/hoặc các đơn vị, cá nhân mua sách Cánh Diều tặng ngay cho thư viện các trường học. Đồng thời, công ty VEPIC có chính sách hỗ trợ cho học viên nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng cực nhọc khăn.


CÁC ĐỊA CHỈ CUNG ỨNG SGK CÁNH DIỀU

MIỀN BẮC

1. Công ty CP Đầu tứ Xuất phiên bản - lắp thêm Giáo Dục nước ta (VEPIC): Tầng 5, tòa nhà Lâm Viên Complex, 107A Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận mong Giấy, tp Hà Nội, Việt Nam. 024.36330316

2. Công ty CP giáo dục và đào tạo Cánh Diều: Số 50 Trung Kính, p. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Thủ đô 024.36656969

- Và những công ty Sách - thứ trường học tại những tỉnh phía Bắc

MIỀN NAM

1. Công ty CP Đầu tư Xuất phiên bản - sản phẩm Giáo dục việt nam Chi nhánh tại tp Hồ Chí Minh: Lầu 2, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM. 028 3636 9907

- Và các Công ty Sách - đồ vật trường học tại 26 tỉnh giấc phía Nam

MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN