","sku":"","variation_description":"","variation_id":30361,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g"},"attributes":"attribute_pa_chon-chat-lieu-op-lung":"op-kinh-trang-guong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":"title":"op-lung-in-hinh-1","caption":"u1ed1p lu01b0ng in hu00ecnh cu00e1 nhu00e2n","url":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg","alt":"u1ed1p lu01b0ng in hu00ecnh cu00e1 nhu00e2n","src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg","srcset":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg 510w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg 247w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg 100w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-400x400.jpg 400w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-280x280.jpg 280w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-768x768.jpg 768w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-32x32.jpg 32w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg 900w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg 247w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg 100w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg 510w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-400x400.jpg 400w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-280x280.jpg 280w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-768x768.jpg 768w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-32x32.jpg 32w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg 900w","thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":52198,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":31882,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g","attributes":"attribute_pa_chon-chat-lieu-op-lung":"vien-silicon-trong-mat-lung-nhua-trong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":"title":"op-lung-in-hinh-1","caption":"u1ed1p lu01b0ng in hu00ecnh cu00e1 nhu00e2n","url":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg","alt":"u1ed1p lu01b0ng in hu00ecnh cu00e1 nhu00e2n","src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg","srcset":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg 510w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg 247w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg 100w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-400x400.jpg 400w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-280x280.jpg 280w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-768x768.jpg 768w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-32x32.jpg 32w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg 900w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg 247w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg 100w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg 510w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-400x400.jpg 400w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-280x280.jpg 280w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-768x768.jpg 768w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-32x32.jpg 32w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg 900w","thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":52198,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":30360,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g","attributes":"attribute_pa_chon-chat-lieu-op-lung":"op-deo-trong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":"title":"op-lung-in-hinh-1","caption":"u1ed1p lu01b0ng in hu00ecnh cu00e1 nhu00e2n","url":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg","alt":"u1ed1p lu01b0ng in hu00ecnh cu00e1 nhu00e2n","src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg","srcset":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg 510w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg 247w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg 100w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-400x400.jpg 400w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-280x280.jpg 280w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-768x768.jpg 768w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-32x32.jpg 32w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg 900w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":"https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-247x247.jpg 247w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-100x100.jpg 100w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-510x510.jpg 510w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-400x400.jpg 400w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-280x280.jpg 280w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-768x768.jpg 768w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1-32x32.jpg 32w, https://hatocase.com/wp-content/uploads/2019/09/op-lung-in-hinh-1.jpg 900w","thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":52198,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":31881,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g">">
CHỌN CHẤT LIỆU ỐP LƯNGChọn một tùy chọnỐp kính tráng gương


Bạn đang xem: Ốp lưng in hình cá nhân

Viền dẻo đen, sống lưng nhựa cứng
Silicon dẻo trong cao cấp

Nhấn vào nút "CHAT FACEBOOK" hoặc "CHAT ZALO" bên dưới liên hệ với các bạn nhân viên đáng yêu và dễ thương để được support và đặt hàng


*

Hình hình ảnh khi tải lên sẽ được nén lại để vận tốc tải được cấp tốc nhất, nên có thể sẽ không rõ ràng như ảnh gốc, tuy vậy khi in ấn shop chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh gốc cho unique in giỏi nhất.

⇒ 6 chủ yếu sách bảo vệ quyền lợi khách hàng: Click nhằm xem chi tiết


*

*
*

*
*

*
*

THÔNG TIN đưa ra TIẾT SẢN PHẨM

01. Công nghệ In UV Tiên Tiến

Trên thị trường có 2 technology in ốp lưng smartphone chính: In truyền tải nhiệt và In UV Công nghệ in đưa nhiệt: Đây là công nghệ in cũ, có từ thời điểm cách đây đã 10 năm. Hiện tại tại phần nhiều các siêu thị in ốp sườn lưng sử dụng công nghệ in lỗi thời này. Nhược điểm là in siêu mờ, color bị sai lệch, nhợt nhạt và bị té ngã vàng, thời gian in rất lừ đừ nhưng bù lại là túi tiền rất rẻ, dễ làm cho và giá thành đầu tứ thấp. Công nghệ in UV: Đây là công nghệ in tiên tiến nhất hiện nay tại, xịt trực tiếp lên mặt phẳng in. Unique in nhan sắc nét, màu sắc tươi sáng, độ đúng đắn màu nhan sắc cao, nhưng ngân sách chi tiêu đầu tứ khá lớn, yên cầu nhân sự trình độ chuyên môn cao nhằm vận hành.giaoducq1.edu.vn sử dụng công nghệ in UV với 2 đầu phun công nghiệp Epson DX5 đến độ sắc nét vội vàng 3 lần các máy in UV khác trên thị trường.


Xem thêm: Phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 5: Phi Vụ Rio, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 5 Hd Vietsub

02. Mực In nhập vào Từ Nhật

Trên thị trường có tương đối nhiều mực nhiều loại in UV, tùy vào chất lượng mà chất lượng độ bền và chi phí cũng sẽ khác nhau. giaoducq1.edu.vn thực hiện loại mực in cao cấp, đưa về độ bền cao, không mất dính và phai màu. Thời gian sử dụng trung bình là 3-5 năm
*

03. Gia công bằng chất liệu Ốp Lưng

Tất cả ốp sống lưng được thực hiện tại giaoducq1.edu.vn được nhập khẩu cùng tuyển chọn kỹ càng, cửa hàng chúng tôi thẳng tay vứt bỏ những ốp sườn lưng không đạt yêu thương cầu. Những điểm mạnh ốp lưng tại giaoducq1.edu.vn: Ốp sống lưng ôm sát điện thoại cảm ứng thông minh Viền ốp sống lưng không nhựa thừa, không gây cảm giác khó chịu khi cụ nắm bảo đảm an toàn camera tuyệt đối Tháo lắp dễ ợt không gây trầy xước máy
giaoducq1.edu.vn bao gồm 04 cấu tạo từ chất ốp sườn lưng để người tiêu dùng lựa lựa chọn theo sở trường của mình: Ốp kính tráng gương, Ốp sườn lưng viền dẻo black + mặt sườn lưng nhựa cứng, Ốp dẻo vào cao cấp, Ốp dẻo đen (Chi tiết xem hình bên dưới).

4 LOẠI CHẤT LIỆU ĐỂ IN ỐP LƯNG CÓ THỂ LỰA CHỌN