Hơn một thập niên, Buji Khalifa vẫn giữ thương hiệu tòa nhà tối đa thế giới đồng thời là vấn đề du lịch, mua sắm hấp dẫn khác nước ngoài ở Dubai.

Bạn đang xem: Tòa nhà cao nhất thế giới


So
Mv1tfc
FUn5n
Dx
Yc
W1A" alt="*">