Query(document).ready(function($) $("ul#orbs").imgbubbles(factor:1.75) $("ul#squares").imgbubbles(factor:1.2) )


Bạn đang xem: Giảng viên đại học đà nẵng

*

*
Th
S. Đỗ Thị Tuyết Hoa
Khoa công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
*
GS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng mong - Đường
Trường Đại học tập Bách Khoa
*
Th
S. Lê Thị Ngọc Hoa Khoa Lý luận bao gồm trị
Trường Đại học tài chính
*
Th
S. Ngô Thị Ngọc Hoa Ban hợp tác và ký kết Quốc tếCơ quan lại Đại học Đà Nẵng
*
Th
S. Nguyễn Thị Hoa Khoa kinh tế - quản ngại trị gớm doanh
Phân hiệu Đại học tập Đà Nẵng trên Kon Tum
*
Nguyễn Thị Hoa Đã về hưu
Nghỉ Hưu
*
PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa giờ Anh
Trường Đại học tập Ngoại Ngữ
*
TS. Phan Thị Hoa Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
*
Th
S. Trần Thị Ngọc Hoa Khoa quốc tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
*
Trương Thị Hoa Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học tập Sư phạm nghệ thuật
*
TS. Vương Phương Hoa Khoa Lý luận chính trị
Trường Đại học kinh tế
*
PGS.TS. Đào Hữu Hoà Trung trọng điểm Đào sản xuất Quốc tếTrường Đại học tài chính
*
Th
S. Dương Thị Ngọc Hoà Trung vai trung phong Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
*
Th
S. Lưu Đức Hoà Đã về hưu
Nghỉ Hưu
*
Th
S. Nguyễn Tấn Hoà Phòng công tác làm việc Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật
*
PGS.TS. Đậu Thị Hòa Đã về hưu
Nghỉ Hưu
*
Th
S. Kiều Thị Hòa Khoa technology Hóa học - Môi trường
Trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật
*
TS. Lâm Bá Hòa Phòng tổ chức triển khai – Hành chính
Trường Đại học kinh tế tài chính
*
Th
S. Lê Thanh Hòa Khoa chuyên môn Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm chuyên môn
*
TS. Nguyễn Lê Hòa Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
*
Th
S. Nguyễn Ngọc Hòa Trung tâm học liệu cùng Truyền thông
Trường Đại học cntt và truyền thông Việt - Hàn
*
Th
S. Phạm Đức Hòa Khoa giáo dục đào tạo thể chất
Cơ quan liêu Đại học Đà Nẵng
*
PGS.TS. Phan Văn Hòa Khoa giờ đồng hồ Anh
Trường Đại học tập Ngoại Ngữ
*
Th
S. è Thị Hòa Khoa Ngữ văn
Trường Đại học tập Sư phạm
*
Th
S. Nai lưng Thị Khánh Hòa Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn
*
Bùi Thị Hoài Văn phòng Công Đoàn ĐHĐNCơ quan liêu Đại học tập Đà Nẵng
*
Lê Văn Hoài Phòng tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật
*
Th
S. Nguyễn Hoài Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật
*
TS. Nguyễn Thanh Hoài Khoa kinh tế tài chính số & thương mại điện tử
Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn
*
Th
S. Nguyễn Thị Thúy Hoài Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm chuyên môn
Chọn trang: < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 > < 6 > < 7 > < 8 > < 9 > < 10 > < 11 > < 12 > < 13 > < 14 > < 15 > < 16 > < 17 > < 18 > < 19 > < 20 > < 21 > < 22 > < 23 > More ...

Đào chế tạo ra KHCN&HTQT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG BỐ KHOA HỌC VĂN BẢN - THÔNG BÁO HỢP TÁC QUỐC TẾ và TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG chu chỉnh cơ sở giáo dục đào tạo kiểm nghiệm chương trình đào tạo và giảng dạy bố CÔNG KHAI TUYỂN DỤNG TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG
*

1. List giảng viên cơ hữu chủ trì huấn luyện và giảng dạy và tính tiêu chuẩn tuyển sinh - chuyên môn ĐH

Bảng 1: list giảng viên cơ hữu công ty trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Họ tên

Giới tính

Chức danh khoa học

Trình độ chăm môn

Chuyên môn đào tạo

Giảng dạy môn chung(x)

Ngành/ trình độ chuyên môn chủ trì huấn luyện và đào tạo và tínhchỉ tiêu tuyển chọn sinh

Cao đẳng

Đại học

Mã ngành cao đẳng

Tên ngành cao đẳng

Mã ngành ĐH

Tên ngành ĐH

1

Bạch Quốc Hưng

Nam

Th
S

Sư phạm tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

2

Bùi Công Đoàn

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

3

Bùi Minh Cảnh

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

4

Bùi Trung Úy

Nam

Th
S

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

5

Bùi Văn Long

Nam

ĐH

Giáo dục Thể chất

x

6

Cao Giang
Nam

Nam

Th
S

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

7

Cao Minh Lộc

Nam

Th
S

SP KT Công nghiệp

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

8

Cao Xuân Tịnh

Nam

Th
S

Sư phạm TDTT

x

9

Châu Ngọc Điền

Nam

PGS

TS

Quy hoạch

7580101

Kiến trúc

10

Châu mê say Quanh

Nam

Th
S

Xây dựng mong đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

11

Chế Viết Đông

Nam

Th
S

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

12

Đàm Ngọc Linh

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật họa

13

Đặng Thanh Nga

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

14

Đặng Thị Liền

Nữ

Th
S

Tiếng Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

Đặng Thị Nhung

Nữ

Th
S

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

16

Đặng Thị Phượng

Nữ

Th
S

Hội họa

7210403

Thiết kế vật họa

17

Đặng Thị Thanh Trân

Nữ

Th
S

Cử nhân giờ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

18

Đặng Văn Dũng

Nam

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

19

Đào Anh Tài

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật họa

20

Đào Thị quang quẻ Hiển

Nữ

Th
S

Toán

x

21

Đậu Quyết Thắng

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế đồ họa

22

Đinh Hà Linh Phương

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

23

Đinh Thị Thi

Nữ

TS

Kinh tế Công nghiệp

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

24

Đỗ Đức Viêm

Nam

PGS

TS

Quy hoạch

7580101

Kiến trúc

25

Đỗ tương khắc Trung

Nam

Th
S

Tài thiết yếu - Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

26

Đỗ Như Bảo

Nam

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

27

Đổ Phú Duy

Nam

Th
S

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

7480201

Công nghệ thông tin

28

Đỗ Phúc Hảo

Nam

Th
S

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

29

Đỗ Thanh Vũ

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

30

Đỗ Thị Nga

Nữ

ĐH

Điện tử

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

31

Đỗ Thị Thu Hà

Nữ

Th
S

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

32

Đỗ Thị Thủy

Nữ

Th
S

Quản trị Marketing

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

33

Đoàn Thị Uyên

Nữ

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

34

Đoàn Trung Hữu

Nam

TS

Hán Nôm

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

35

Dương Thanh Huyên

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

36

Dương trằn Duy Thông

Nam

Th
S

Điêu khắc

7210403

Thiết kế vật họa

37

Dương Văn Hoàng

Nam

Th
S

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

38

Hà Thúc Nhật Nguyên

Nữ

Th
S

CN Biên Phiên Dịch

7220201

Ngôn ngữ Anh

39

Hồ Công Tiến

Nam

Th
S

VL cùng Cấu kiện XD

7580210

Kỹ thuật đại lý hạ tầng

40

Hồ Phạm Xuân Phương

Nữ

ĐH

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

41

Hồ Thanh Trung

Nam

Th
S

Địa chất

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

42

Hồ Thị Dạ Thảo

Nữ

Th
S

Toán tin

x

43

Hồ Thị Luận

Nữ

Th
S

Toán

x

44

Hoàng
Nam
Khánh

Nam

Th
S

XD TL Thủy điện

7580302

Quản lý xây dựng

45

Hoàng Sỹ Thắng

Nam

Th
S

Thống kê Tin học

7480201

Công nghệ thông tin

46

Hoàng Thị Liễu

Nữ

Th
S

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

47

Hoàng Thị Phương Trà

Nữ

Th
S

Kinh tế XD cùng QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

48

Hoàng Tịnh Bảo

Nam

TS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

49

Huỳnh Anh Tuấn

Nam

Th
S

Khoa học sản phẩm tính

7480201

Công nghệ thông tin

50

Huỳnh Kim Phúc

Nam

Th
S

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

51

Huỳnh Tấn Ảnh

Nam

Th
S

Sư phạm Mỹ thuật

7210403

Thiết kế đồ gia dụng họa

52

Huỳnh Thị Minh Hiền

Nữ

Th
S

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

53

Huỳnh Thị Mỹ Dung

Nữ

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

54

Huỳnh Thị Trang

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

55

Huỳnh Thị Ý Nhi

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

56

Khắc Thị Ngọc Thương

Nữ

Th
S

Cử nhân tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

57

Khương Công Minh

Nam

Th
S

Điện tử

7510301

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

58

Lâm Minh Châu

Nữ

TS

Kế hoạch hóa CN

7340101

Quản trị ghê doanh

59

Lâm Tăng Đức

Nam

Th
S

Điện tử

7510301

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

60

Lâm Xuân Đào

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

61

Lê Anh Hải

Nam

Th
S

Giáo dục Thể chất

x

62

Lê Bình Phương

Nam

Th
S

Quản trị gớm doanh

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

63

Lê Công Toàn

Nam

TS

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

64

Lê Đình Sơn

Nam

Th
S

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

65

Lê Hữu Trình

Nam

Th
S

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

66

Lê Phạm Khánh Vân

Nữ

Th
S

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

67

Lê quang quẻ Tuyến

Nam

Th
S

Xây dựng ước đường

7580201

Kỹ thuật xây dựng

68

Lê Tấn Duy

Nam

TS

Tự động hóa

7510301

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

69

Lê Tấn Ngọc

Nam

ĐH

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

70

Lê Thị An Phụng

Nữ

ĐH

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

71

Lê Thị Ánh Trinh

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

72

Lê Thị Ánh Tuyết

Nữ

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

73

Lê Thị Cẩm Giang

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

74

Lê Thị hương thơm Giang

Nữ

Th
S

Khoa học vật dụng tính

7480201

Công nghệ thông tin

75

Lê Thị Kim Hoa

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

76

Lê Thị Kim Ngân

Nữ

Th
S

Quản trị kinh doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

77

Lê Thị Lan Phương

Nữ

Th
S

Mỹ thuật ứng dụng

7210403

Thiết kế đồ họa

78

Lê Thị Ly Na

Nữ

TS

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

79

Lê Thị Minh Hưởng

Nữ

Th
S

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

80

Lê Thị Phước

Nữ

Th
S

Kinh tế XD và QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

81

Lê Thị Quỳnh Anh

Nữ

Th
S

QTKD Tổng quát

7340101

Quản trị ghê doanh

82

Lê Thị Thanh Lộc

Nữ

Th
S

Tiếng Trung Quốc

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

83

Lê Thị Thanh Tâm

Nữ

Th
S

Kinh tế XD cùng QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

84

Lê Thị Thu Hương

Nữ

Th
S

Mỹ thuật ứng dụng

7210403

Thiết kế vật họa

85

Lê Thị Thùy Dung

Nữ

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

86

Lê Thủy Tiên

Nữ

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

87

Lê Tử
Nam

Nam

ĐH

Xây dựng

7580210

Kỹ thuật đại lý hạ tầng

88

Lê Vân

Nam

Th
S

Điện tử

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

89

Lê Văn Hóa

Nam

Th
S

Điêu khắc

7210403

Thiết kế trang bị họa

90

Lê Văn Sơn

Nam

PGS

TS

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

91

Lê Xuân Hòa

Nam

Th
S

Toán học

x

92

Lương Thị Thanh Thanh

Nữ

Th
S

Vật lý

x

93

Lương Văn Nhân

Nam

TS

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

94

Lưu Cẩm Trúc

Nữ

Th
S

QTKD Quốc tế

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

95

Lưu Duy Vũ

Nam

Th
S

Xây dựng CT thủy

7580201

Kỹ thuật xây dựng

96

Lưu Hoàng Tuấn

Nam

Th
S

Kinh tế chính trị

x

97

Lưu Khánh Hiền

Nữ

Th
S

Quản trị ghê doanh

7340101

Quản trị ghê doanh

98

Lưu Thị Minh Hà

Nữ

Th
S

Tài bao gồm Ngân hàng

7340201

Tài chính - Ngân hàng

99

Mai Thị Thảo Chi

Nữ

Th
S

QTKD Quốc tế

7340101

Quản trị kinh doanh

100

Mai Vân Hương

Nữ

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế trang bị họa

101

Mai Văn Tùng

Nam

Th
S

Khoa học vật dụng tính

7480201

Công nghệ thông tin

102

Ngô Đình Lộc

Nam

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

103

Ngô Đức Chiến

Nam

Th
S

Tài chủ yếu Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

104

Ngô Lê Uyên

Nữ

Th
S

Quản trị tởm doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

105

Ngô Quốc Khánh

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

106

Ngô Thanh Hùng

Nam

Th
S

Sư phạm Hội hoạ

7210403

Thiết kế đồ họa

107

Ngô Thị Kiều Linh

Nữ

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580302

Quản lý xây dựng

108

Ngô Thị Thanh Hiền

Nữ

Th
S

Kinh tế XD và QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

109

Ngô Thị Thu Trang

Nữ

Th
S

Kinh tế bao gồm trị

x

110

Ngô Trí Phước

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

111

Ngô Tú

Nam

Th
S

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

112

Ngô Tuấn Anh

Nam

Th
S

Kinh tế XD và QLDA

7580302

Quản lý xây dựng

113

Nguyễn Bốn

Nam

PGS

TS

Điện tử

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

114

Nguyễn Đặng Hiển

Nam

Th
S

Quản trị kinh doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

115

Nguyễn Đức Thanh

Nam

Th
S

Giáo dục Thể chất

x

116

Nguyễn Dương Khánh Tâm

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

117

Nguyễn Hải Hoàn

Nam

TS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

118

Nguyễn Hoàng Quân

Nam

ĐH

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

119

Nguyễn Hoàng Thu Thủy

Nữ

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

120

Nguyễn Hồng Diệu Hương

Nữ

Th
S

Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

121

Nguyễn Hồng Phúc

Nam

Th
S

Tự động hóa

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

122

Nguyễn Hồng Sơn

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

123

Nguyễn Hùng Tuấn

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế trang bị họa

124

Nguyễn Hữu Phước

Nam

Th
S

Xây dựng mong đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

125

Nguyễn Lê Ngọc Thanh

Nữ

Th
S

Quy hoạch Đô thị

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

126

Nguyễn bạo gan Hà

Nam

Th
S

Điện Kỹ thuật

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

127

Nguyễn to gan Hà

Nam

ĐH

Điện tử

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

128

Nguyễn Minh Trung

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

129

Nguyễn Ngọc hương thơm Sen

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

130

Nguyễn Ngọc Nương

Nữ

TS

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng với đô thị

131

Nguyễn Nguyên

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

132

Nguyễn Nho Viên

Nam

Th
S

Quy hoạch Đô thị

7580105

Quy hoạch vùng với đô thị

133

Nguyễn Phạm Kim Toàn

Nam

Th
S

Kiến trúc

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

134

Nguyễn Phương Ngọc

Nữ

TS

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

135

Nguyễn quang đãng Anh

Nam

ĐH

Công nghệ vật liệu

7580210

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

136

Nguyễn quang quẻ Bảo

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

137

Nguyễn quang quẻ Đoàn

Nam

PGS

TS

Thuỷ Lợi

7580201

Kỹ thuật xây dựng

138

Nguyễn quang quẻ Thịnh

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

139

Nguyễn Quốc Toàn

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

140

Nguyễn sanh Châu

Nam

Th
S

Triết học

x

141

Nguyễn Tấn Lực

Nam

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế thứ họa

142

Nguyễn Tấn Quý

Nam

GS

TS

Xây dựng

7580201

Kỹ thuật xây dựng

143

Nguyễn Tấn Trác

Nam

Th
S

Xây dựng mong đường

7580201

Kỹ thuật xây dựng

144

Nguyễn vớ Phú Cường

Nam

Th
S

Khoa học đồ vật tính

7480201

Công nghệ thông tin

145

Nguyễn Thanh Hoàng

Nam

Th
S

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

146

Nguyễn Thành Hồng

Nam

Th
S

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng với đô thị

147

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

148

Nguyễn cố kỉnh Sơn

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580210

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

149

Nguyễn Thị An Hiền

Nữ

ĐH

Mỹ thuật ứng dụng

7210403

Thiết kế trang bị họa

150

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nữ

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580210

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

151

Nguyễn Thị Đà

Nữ

Th
S

Kinh tế

7340101

Quản trị tởm doanh

152

Nguyễn Thị Hà My

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

153

Nguyễn Thị Hoàng Thương

Nữ

ĐH

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

154

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nữ

Th
S

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

155

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

156

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Nữ

Th
S

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

157

Nguyễn Thị hương An

Nữ

Th
S

Thống kê Tin học

7340101

Quản trị khiếp doanh

158

Nguyễn Thị Huyền Vân

Nữ

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

159

Nguyễn Thị Kim Liên

Nữ

Th
S

Quản trị tởm doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

160

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nữ

Th
S

Quản trị gớm doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

161

Nguyễn Thị Lan

Nữ

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế đồ vật họa

162

Nguyễn Thị Lê Loan

Nữ

Th
S

Kinh tế và ql Công

7340101

Quản trị gớm doanh

163

Nguyễn Thị Liệu

Nữ

Th
S

Luật

x

164

Nguyễn Thị Mai Khôi

Nữ

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

165

Nguyễn Thị Minh Lý

Nữ

Th
S

Tài chính - Tín dụng

7340101

Quản trị khiếp doanh

166

Nguyễn Thị Nga My

Nữ

Th
S

Tài chính Ngân hàng

7340101

Quản trị tởm doanh

167

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

Th
S

Tài chủ yếu Ngân hàng

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

168

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nữ

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580302

Quản lý xây dựng

169

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

ĐH

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật họa

170

Nguyễn Thị Phương Anh

Nữ

Th
S

Quốc tế học

7220201

Ngôn ngữ Anh

171

Nguyễn Thị Phương Ly

Nữ

Th
S

Sư phạm Hóa

x

172

Nguyễn Thị Thân Quí

Nữ

Th
S

Môi trường

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

173

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

174

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

175

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nữ

Th
S

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

176

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

Th
S

Điều khiển học KT

7340101

Quản trị gớm doanh

177

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

Th
S

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế vật dụng họa

178

Nguyễn Thị Thu Thanh

Nữ

Th
S

Tiếng Trung

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

179

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nữ

Th
S

Tạo dáng Công nghiệp

7210403

Thiết kế trang bị họa

180

Nguyễn Thị Thùy Vân

Nữ

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

181

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

182

Nguyễn Thị Uyên Phương

Nữ

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

183

Nguyễn Thị Vũ Thảo

Nữ

Th
S

Công nghệ Thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

184

Nguyễn Thị Vy Hương

Nữ

Th
S

Tiếng Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

185

Nguyễn Thị Xuân Khánh

Nữ

Th
S

Quy hoạch

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

186

Nguyễn Thị Xuân Thủy

Nữ

Th
S

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

7480201

Công nghệ thông tin

187

Nguyễn Thiện Tâm

Nam

Th
S

Quản trị khiếp doanh

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

188

Nguyễn Thúy Nga

Nữ

Th
S

Việt
Namhọc

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

189

Nguyễn è cổ Lan Chi

Nữ

Th
S

CN SP giờ đồng hồ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

190

Nguyễn tứ Đôn

Nam

TS

Toán

x

191

Nguyễn Tuấn Trung

Nam

Th
S

Khoa học lắp thêm tính

7480201

Công nghệ thông tin

192

Nguyễn Văn Đăng

Nam

Th
S

Xây dựng mong đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

193

Nguyễn Văn Hiếu

Nam

ĐH

Mỹ thuật Công nghiệp

7580108

Thiết kế nội thất

194

Nguyễn Văn Hòa

Nam

Th
S

Xây dựng cầu đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

195

Nguyễn Văn Nhân

Nam

Th
S

Xây dựng DD&CN

7580201

Kỹ thuật xây dựng

196

Nguyễn Văn Quốc Tuấn

Nam

Th
S

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

197

Nguyễn Văn Thái

Nam

TS

Xây dựng cầu đường

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

198

Nguyễn Văn Trung

Nam

ĐH

Thiết kế Nội thất

7580108

Thiết kế nội thất

199

Nguyễn Xuân Hiệp

Nam

Th
S

Kế toán

7340301

Kế toán

200

Nguyễn Xuân Sơn

Nam

Th
S

Kiến trúc

7580101

Kiến trúc

201

Nhan Thị Thủy

Nữ

Th
S

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7220201

Ngôn ngữ Anh

202

Phạm Anh Tú

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

203

Phạm Anh Tuấn

Nam

TS

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

204

Phạm Bá vớ Thành

Nam

Th
S

Kiến trúc Công trình

7580101

Kiến trúc

205

Phạm


Xem thêm: Đồng hồ đo lưu lượng nước thải dạng cơ dn50, dn80, dn100, dn150, dn200, dn300

Chu
Uyên

N