STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 N52380101 Luật (Học hai năm đầu tại cơ sở Nha Trang) A00; C01 16
2 N52380101 Luật (Học 2 năm đầu tại cửa hàng Nha Trang) A01; D01 15
3 N52340301 Kế toán (Học hai năm đầu tại đại lý Nha Trang) A00; C01 15
4 N52340301 Kế toán (Học hai năm đầu tại cơ sở Nha Trang) A01; D01 16
5 N52340101D Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn)(Học 2 năm đầu tại đại lý Nha Trang) A00; A01; C01; D01 15
6 N52340101 Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị Marketing)(Học 2 năm đầu tại các đại lý Nha Trang) A00; C01 16
7 N52340101 Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị Marketing)(Học hai năm đầu tại cửa hàng Nha Trang) A01; D01 15
8 N52220201 Ngôn ngữ Anh (Học hai năm đầu tại các đại lý Nha Trang) D01; D11 16
9 M52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Học 2 năm đầu tại đại lý Cà Mau) A00; A01; C01 ---
10 M52520201 Kỹ thuật điện, điện tử (Học 2 năm đầu tại đại lý Cà Mau) A00; A01; C01 ---
11 M52480103 Kỹ thuật ứng dụng (Học 2 năm đầu tại các đại lý Cà Mau) A00; A01; C01 ---
12 M52440301 Khoa học môi trường (Học 2 năm đầu tại đại lý Cà Mau) A00; B00; C02 ---
13 M52340301 Kế toán (Học hai năm đầu tại cửa hàng Cà Mau) A00; A01; C01; D01 ---
14 F52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng quality cao A00; A01; C01 17
15 F52520216 Kỹ thuật điều khiển và auto hóa unique cao A00; A01; C01 17
16 F52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông media (Chất lượng cao) A00; A01; C01 17
17 F52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chất lượng cao) A00; A01; C01 17
18 F52480103 Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) A00; A01; C01 ---
19 F52480101 Khoa học máy tính xách tay (Chất lượng cao) A00; A01; C01 17.5
20 F52440301 Khoa học môi trường xung quanh (Chất lượng cao) B00; C02 16.5
21 F52440301 Khoa học môi trường xung quanh (Chất lượng cao) A00 16
22 F52420201 Công nghệ sinh học tập (Chất lượng cao) D08 18
23 F52420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) A00; B00 17
24 F52380101 Luật (Chất lượng cao) C01 19
25 F52380101 Luật (Chất lượng cao) A00; A01; D01 17.5
26 F52340301 Kế toán (Chất lượng cao) A00; C01 18.25
27 F52340301 Kế toán (Chất lượng cao) A01; D01 18
28 F52340201 Tài chủ yếu - bank (Chất lượng cao) A00; C01 18.5
29 F52340201 Tài thiết yếu - bank (Chất lượng cao) A01; D01 18.25
30 F52340120 Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) A00; C01 19.5
31 F52340120 Kinh doanh nước ngoài (Chất lượng cao) A01; D01 19
32 F52340101D Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) (Chất lượng cao) A00; A01; C01; D01 19
33 F52340101 Quản trị marketing (Chuyên ngành quản lí trị Marketing) (Chất lượng cao) A00; A01; C01; D01 19
34 F52220201 Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) D01; D11 18.5
35 F52220113D Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và làm chủ du lịch) (Chất lượng cao) A01; C00; C01; D01 16
36 B52480103 Kỹ thuật phần mềm (Học 2 năm đầu tại đại lý Bảo Lộc) A00; A01; C01 ---
37 B52420201 Công nghệ sinh học (Học 2 năm đầu tại các đại lý Bảo Lộc) A00; B00; D08 ---
38 B52380101 Luật (Học hai năm đầu tại cửa hàng Bảo Lộc) A00; A01; C01; D01 ---
39 B52340301 Kế toán (Học hai năm đầu tại đại lý Bảo Lộc) A00; A01; C01; D01 ---
40 B52340101D Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn) (Học 2 năm đầu tại đại lý Bảo Lộc) A00; A01; C01; D01 ---
41 B52220201 Ngôn ngữ Anh (Học hai năm đầu tại các đại lý Bảo Lộc) D01; D11 ---
42 52850201 Bảo hộ lao động A00; B00; C02 17
43 52760101 Công tác xã hội C00; C01; D01 17.75
44 52760101 Công tác xã hội A01 18
45 52720401 Dược học B00 23.5
46 52720401 Dược học A00 23
47 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01 17
48 52580201 Kỹ thuật dự án công trình xây dựng C01 20
49 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A01 19
50 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00 19.5
51 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00; A01; V00; V01 17.5
52 52580102 Kiến trúc V00; V01 20
53 52520301 Kỹ thuật hóa học C02 20
54 52520301 Kỹ thuật hóa học B00 19.75
55 52520301 Kỹ thuật hóa học A00 20
56 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa C01 19.5
57 52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A01 19
58 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa A00 20
59 52520207 Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01; C01 18
60 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử C01 19.5
61 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A01 19
62 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00 20
63 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường C02 18
64 52510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00 17.5
65 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01 ---
66 52480102 Truyền thông và mạng sản phẩm tính A00; A01; C01 ---
67 52480101 Khoa học đồ vật tính C01 20
68 52480101 Khoa học trang bị tính A01 18.75
69 52480101 Khoa học đồ vật tính A00 19.75
70 52460201 Thống kê A00; A01; C01 17
71 52460112 Toán ứng dụng A00; A01; C01 17
72 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; C02 18
73 52420201 Công nghệ sinh học D08 21
74 52420201 Công nghệ sinh học B00 20.5
75 52420201 Công nghệ sinh học A00 21.25
76 52380101 Luật D01 19
77 52380101 Luật C00 22
78 52380101 Luật A01 19.25
79 52380101 Luật A00 20.5
80 52340408 Quan hệ lao động A00; A01; C01; D01 17
81 52340301 Kế toán A00; C01 20.5
82 52340301 Kế toán A01; D01 19.75
83 52340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; C01 20.5
84 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A01; D01 19.5
85 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; C01 21.5
86 52340120 Kinh doanh quốc tế A00 21.75
87 52340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01 20.75
88 52340101D Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) A00; C01 21
89 52340101D Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) A01; D01 20
90 52340101 Quản trị tởm doanh C01 21.5
91 52340101 Quản trị gớm doanh A00 21.25
92 52340101 Quản trị ghê doanh A01; D01 20.5
93 52310301 Xã hội học C00; C01 18.25
94 52310301 Xã hội học A01; D01 17.5
95 52220343 Quản lý thể thao thể thao* A01; D01; T00; T01 17
96 52220204D Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung - Anh) D01; D04; D11; D55 18.5
97 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D11; D55 18.5
98 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11 20.5
99 52220113D Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và cai quản du lịch) C00; C01 19.5
100 52220113D Việt Nam học (Chuyên ngành du ngoạn và cai quản du lịch) A01; D01 19
101 52220113 Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) C00; C01 19.5
102 52220113 Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) A01; D01 19
103 52210405 Thiết kế nội thất H00; H01; H02 18.25
104 52210404 Thiết kế thời trang H00; H01; H02 17.5
105 52210403 Thiết kế đồ dùng họa H00; H01; H02 18.25
106 52210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; H02 17.5Bạn đang xem: Đh tôn đức thắng tuyển sinh 2016

Nếu các bạn đang tò mò điểm chuẩn chỉnh của trường đại học Tôn Đức thắng qua những năm 2015 và 2016 thì giaoducq1.edu.vn đang khiến cho bạn tìm kiếm số đông thông tin hoàn hảo đây!

*

*

*

***Chương trình hành vi "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". giaoducq1.edu.vn phối phù hợp với hơn 150 trung vai trung phong ngoại ngữ số 1 Việt phái nam tài trợ 1 triệu voucher khuyến học trị giá lên tới mức 500.000đ, Nhận ngay Voucher trên đây***

Trường Đại học tập Tôn Đức chiến thắng gồm gồm 16 khoa, bậc Đại học gồm 35 ngành, cao đẳng có 8 chăm ngành và Trung cấp chuyên nghiệp hóa có 15 ngành.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (không nhân hệ số) của các ngành năm 2015


STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi/ tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1

D210402

Thiết kế công nghiệp

H, H1

16

2

D210403

Thiết kế thứ họa

Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

17.5

Toán, Văn, Vẽ màu sắc (H1)

16.5

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

17.5

3

D210404

Thiết kế thời trang

Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

17

Toán, Văn, Vẽ color (H1)

16

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

17

4

D210405

Thiết kế nội thất

Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H)

17

Toán, Văn, Vẽ màu (H1)

16

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

17

5

D220113

Việt phái nam học

Toán, Lí, Anh (A1)

19.5

Văn, Sử, Địa (C)

20.5

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

20

6

D220201

Ngôn ngữ Anh

Văn, Toán, Anh (D1)

20.75

Văn, Lí, Anh

21.75

7

D220204

Ngôn ngữ china (Chuyên ngành tiếng Trung)

D1, D4

19.5

Văn, Lí, Anh

20

Văn, Lí, Trung

19.5

8

D220204

Ngôn ngữ TQ (Chuyên ngành Trung - Anh)

D1, D4

20.25

Văn, Lí, Anh

20.5

Văn, Lí, Trung

20.25

9

D220343

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành sale thể thao cùng sự kiện)

T, A1, D1

17

Văn, Anh, NK TDTT

17

10

D310301

Xã hội học

A1, D1

19.25

Văn, Sử, Địa (C)

20.25

Văn, Toán, Lí

21.25

11

D340101

Quản trị marketing (Chuyên ngành QT Marketing)

Toán, Lí, Hóa (A)

21.25

A1, D1

20.75

Văn, Toán, Lí

22.25

12

D340101

Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị NH-KS)

Toán, Lí, Hóa (A)

21

Toán, Lí, Anh (A1)

20.5

Văn, Toán, Lí

21.5

Văn, Toán, Anh (D1)

20.5

13

D340120

Kinh doanh quốc tế

Toán, Lí, Hóa (A)

22

A1, D1

21.5

Văn, Toán, Lí

21.5

14

D340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Toán, Lí, Hóa (A)

21

A1, D1

20.25

Văn, Toán, Lí

21.5

15

D340301

Kế toán

A, D1

20.75

Toán, Lí, Anh (A1)

20.25

Văn, Toán, Lí

21.25

16

D340408

Quan hệ lao động

Toán, Lí, Hóa (A)

20

A1, D1

19.5

Văn, Toán, Lí

21.5

17

D380101

Luật

Toán, Lí, Hóa (A)

21.75

A1, D1

20.75

Văn, Sử, Địa (C)

22.25

18

D420201

Công nghệ sinh học

A, B

20.75

Văn, Toán, Hóa

22.25

Toán, Hóa, Anh

20.75

19

D440301

Khoa học môi trường

Toán, Lí, Hóa (A)

20

Toán, Hóa, Sinh (B)

19

Văn, Toán, Hóa

22

Toán, Hóa, Anh

20

20

D460112

Toán ứng dụng

A, A1

19.5

Văn, Toán, Lí

21

Toán, Hóa, Anh

19.5

21

D460201

Thống kê

Toán, Lí, Hóa (A)

19.75

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

21.25

Toán, Hóa, Anh

19.25

22

D480101

Khoa học lắp thêm tính

Toán, Lí, Hóa (A)

20.5

Toán, Lí, Anh (A1)

20

Văn, Toán, Lí

21

Toán, Hóa, Anh

20

23

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, B

19.75

Văn, Toán, Hóa

20.5

Toán, Hóa, Anh

19.75

24

D520201

Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

20

25

D520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông

Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

20.25

26

D520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa

Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

19.25

Văn, Toán, Lí

20.25

27

D520301

Kỹ thuật hóa học

A, B

20.5

Văn, Toán, Hóa

21.5

Toán, Hóa, Anh

20.25

28

D580102

Kiến trúc

V, V1

18

29

D580105

Quy hoạch vùng và đô thị

A, A1, V, V1

18.75

30

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Toán, Lí, Hóa (A)

20.25

Toán, Lí, Anh (A1)

18.75

Văn, Toán, Lí

20.75

31

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Toán, Lí, Hóa (A)

19.5

Toán, Lí, Anh (A1)

18.5

Văn, Toán, Lí

20.5

32

D720401

Dược học

A, B

23

Toán, Hóa, Anh

23

33

D760101

Công tác làng mạc hội

A1, C

19.25

Văn, Toán, Lí

20.75

Văn, Toán, Anh

19.25

34

D850201

Bảo hộ lao động

Toán, Lí, Hóa (A)

19.75

Toán, Hóa, Sinh (B)

19.25

Văn, Toán, Hóa

20.25

Toán, Hóa, Anh

19.25

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1

C220201

Tiếng Anh

Văn, Toán, Anh (D1)

18.25

Văn, Lí, Anh

19.25

2

C340101

Quản trị khiếp doanh

Toán, Lí, Hóa (A)

19.25

Toán, Lí, Anh (A1)

18.75

Văn, Toán, Lí

20

Văn, Toán, Anh (D1)

18.25

3

C340301

Kế toán

A, A1, D1

18.5

Văn, Toán, Lí

19.5

4

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

A, A1

16.75

Văn, Toán, Lí

17.75

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

F210405

Thiết kế thiết kế bên trong (Chất lượng cao)

H, H1

16.5

Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT

16.5

2

F220201

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

Văn, Toán, Anh (D1)

19

Văn, Lí, Anh

19

3

F340101

Quản trị sale (Chuyên ngành quản lí trị NH - KS) (Chất lượng cao)

A, A1, D1

19.25

Văn, Toán, Lí

19.25

4

F340120

Kinh doanh nước ngoài (Chất lượng cao)

A, A1, D1

20.5

Văn, Toán, Lí

20.5

5

F340201

Tài bao gồm - ngân hàng (Chất lượng cao)

A, A1, D1

18.75

Văn, Toán, Lí

18.75

6

F340301

Kế toán (Chất lượng cao)

A, A1, D1

18.5

Văn, Toán, Lí

18.5

7

F420201

Công nghệ sinh học (Chất lượng cao)

A, B

18.5

Văn, Toán, Hóa

18.5

Toán, Hóa, Anh

18.5

8

F440301

Khoa học môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao)

A, B

16.5

Văn, Toán, Hóa

16.5

Toán, Hóa, Anh

16.5

9

F480101

Khoa học máy vi tính (Chất lượng cao)

A, A1

18.5

Văn, Toán, Lí

18.5

Toán, Hóa, Anh

18.5

10

F520201

Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)

A, A1

17.5

Văn, Toán, Lí

17.5

11

F520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao)

A, A1

17.5

Văn, Toán, Lí

17.5

12

F580201

Kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Chất lượng cao)

A, A1

16.5

Văn, Toán, Lí

16.5


STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

1

D720401

Dược học

A

23,0

B

23,5

2

D480101

Khoa học sản phẩm tính

A

19,75

A1

18,75

Toán, Ngữ văn, đồ lí

20,0

Toán, Hóa học, giờ Anh

20,0

3

D460112

Toán ứng dụng

A, A1

17,0

Toán, Ngữ văn, đồ lí

17,0

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh

17,0

4

D460201

Thống kê

A, A1

17,0

Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí

17,0

Toán, Hóa học, tiếng Anh

17,0

5

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

A

20,0

A1

19,0

Toán, Ngữ văn, đồ lí

19,5

6

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

18,0

Toán, Ngữ văn, đồ lí

18,0

7

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá

A

20,0

A1

19,0

Toán, Ngữ văn, thiết bị lí

19,5

8

D850201

Bảo hộ lao động

A, B

17,0

Toán, Ngữ văn, Hóa học

17,0

9

D580201

Kỹ thuật dự án công trình xây dựng

A

19,5

A1

19,0

Toán, Ngữ văn, vật dụng lí

20,0

10

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A, A1

17,0

Toán, Ngữ văn, thứ lí

17,0

11

D580105

Quy hoạch vùng với đô thị

A, A1

17,5

Toán, thứ lí, Vẽ HHMT

17,5

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT

17,5

12

D580102

Kiến trúc

Toán, thiết bị lí, Vẽ HHMT

20,0

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT

20,0

13

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên

(Cấp thoát nước và môi trường nước)

A, B

17,5

Toán, Ngữ văn, Hóa học

18,0

14

D520301

Kỹ thuật hóa học

A

20,0

B

19,75

Toán, Ngữ văn, Hóa học

20,0

15

D440301

Khoa học tập môi trường

A, B

18,0

Toán, Ngữ văn, Hóa học

18,0

16

D420201

Công nghệ sinh học

A

21,25

B

20,5

Toán, tiếng Anh, Sinh học

21,0

17

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A

20,5

A1, D1

19,5

Toán, Ngữ văn, vật lí

20,5

18

D340301

Kế toán

A

20,5

A1, D1

19,75

Toán, Ngữ văn, vật lí

20,5

19

D340101

Quản trị kinh doanh

(chuyên ngành quản ngại trị Marketing)

A

21,25

A1, D1

20,5

Toán, Ngữ văn, thiết bị lí

21,5

20

D340107

Quản trị marketing (chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách sạn)

A

21,0

A1, D1

20,0

Toán, Ngữ văn, vật lí

21,0

21

D340120

Kinh doanh quốc tế

A

21,75

A1, D1

20,75

Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí

21,5

22

D340408

Quan hệ lao động

A, A1, D1

17,0

Toán, Ngữ văn, đồ vật lí

17,0

23

D310301

Xã hội học

A1, D1

17,5

C

18,25

Toán, Ngữ văn, đồ vật lí

18,25

24

D760101

Công tác xã hội

A1

18,0

C, D1

17,75

Toán, Ngữ văn, trang bị lí

17,75

25

D220110

Việt nam giới học

(chuyên ngành du lịch & quản lí du lịch)

A1, D1

19,0

C

19,5

Toán, Ngữ văn, thiết bị lí

19,5

26

D220113

Việt nam học

(chuyên ngành phượt & Lữ hành)

A1, D1

19,0

C

19,5

Toán, Ngữ văn, vật dụng lí

19,5

27

D220201

Ngôn ngữ Anh

D1

20,5

Ngữ văn, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh

20,5

28

D220204

Ngôn ngữ Trung quốc

D1, D4

18,5

Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng Anh

18,5

Ngữ văn, vật lí, giờ Trung

18,5

29

D220215

Ngôn ngữ Trung quốc

(chuyên ngành Trung – Anh)

D1, D4

18,5

Ngữ văn, đồ lí, giờ Anh

18,5

Ngữ văn, thiết bị lí, giờ đồng hồ Trung

18,5

30

D210402

Thiết kế công nghiệp

H

17,5

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT

17,5

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT

17,5

31

D210403

Thiết kế vật dụng họa

H

18,25

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT

18,25

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT

18,25

32

D210404

Thiết kế thời trang

H

17,5

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT

17,5

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT

17,5

33

D210405

Thiết kế nội thất

H

18,25

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT

18,25

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT

18,25

34

D220343

Quản lý thể dục thể thao thể thao

(chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

T, A1, D1

17,0

Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu TDTT

17,0

35

D380101

Luật

A

20,5

A1

19,25

C

22,0

D1

19,0
Xem thêm:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

1

F220110

Việt nam học

(chuyên ngành DL&QLDL)

A1, C, D1

16,0

Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí

16,0

2

F220201

Ngôn ngữ Anh

D1

18,5

Ngữ văn, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh

18,5

3

F340101

Quản trị gớm doanh

(chuyên ngành quản trị Marketing)

A, A1, D1

19,0

Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí

19,0

F340107

Quản trị kinh doanh

(chuyên ngành quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn)

A, A1, D1

19,0

Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí

19,0

4

F340120

Kinh doanh quốc tế

A

19,5

A1, D1

19,0

Toán, Ngữ văn, đồ vật lí

19,5

5

F340201

Tài bao gồm ngân hàng

A

18,5

A1, D1

18,25

Toán, Ngữ văn, trang bị lí

18,5

6

F340301

Kế toán

A

18,25

A1, D1

18,0

Toán, Ngữ văn, vật lí

18,25

7

F380101

Luật

A, A1

17,5

C

19,0

D1

17,5

8

F420201

Công nghệ sinh học

A, B

17,0

Toán, tiếng Anh, Sinh học

18,0

9

F440301

Khoa học tập môi trường

A

16,0

B

16,5

Toán, Ngữ văn, Hóa học

16,5

10

F480101

Khoa học thiết bị tính

A, A1

17,5

Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí

17,5

Toán, Hóa học, giờ Anh

17,5

11

F520201

Kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

17,0

Toán, Ngữ văn, vật lí

17,0

12

F520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa

A, A1

17,0

Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí

17,0

13

F580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

A, A1

17,0

Toán, Ngữ văn, đồ vật lí

17,0


***Chương trình hành động "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". giaoducq1.edu.vn phối phù hợp với hơn 150 trung chổ chính giữa ngoại ngữ bậc nhất Việt nam tài trợ 1 triệu voucher khuyến học tập trị giá lên tới 500.000đ, Nhận tức thì Voucher tại đây***

*Bạn ý muốn học nhưng chưa chắc chắn học ở đâu tốt? Đọc review trên giaoducq1.edu.vn mỗi ngày để tìm khu vực học xuất sắc nhất.