Khi kể về "Thủy Hử truyện" chắc chắn rằng sẽ quan trọng không kể về 108 vị hảo hán Lương đánh Bạc. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng chúng tôi điểm qua tên và ảnh 108 vị nhân vật Lương sơn Bạc lẫy lừng một thời bạn nhé.Bạn vẫn xem: 6 hero lương sơn bạc hạ các địch nhất tất cả những ai?

Tên và hình hình ảnh 108 vị hero Lương tô Bạc

108 vị hảo hớn Lương Sơn bội bạc được tạo thành 36 vị Thiên Cang cùng 72 vị Địa Sát. Nuốm thế danh sách của 108 vị nhân vật Lương Sơn bạc bẽo như sau:

Danh sách 36 vị Thiêng Cang

Thứ tự

Sao

Hiệu

Tên

Chức vụ

1

Thiên Khôi Tinh(天魁星)

Hô Bảo Nghĩa (呼保義)(người kêu gọi bảo đảm chính nghĩa)Cập Thời Vũ (及時雨)(mưa đúng lúc)

Tống Giang(宋江)

Tổng Binh Đô Đầu lĩnh

2

Thiên cưng cửng Tinh(天罡星)

Ngọc tỳ hưu (玉麒麟, lạm ngọc)

Lư Tuấn Nghĩa(卢俊义 hay 盧俊義)

Tổng Binh Đô Đầu Lĩnh

3

Thiên Cơ Tinh(天機星)

Trí Đa Tinh(智多星, thông minh sáng tựa nghìn sao)

Ngô Dụng(吴用 hay 吳用)

Quân Sư

4

Thiên khoan thai Tinh(天閒星)

Nhập Vân Long(入雲龍, long luồn mây)

Công Tôn Thắng(公孙胜 hay 公孫勝)

Phương Sĩ

5

Thiên Dũng Tinh(天勇星)

Đại Đao(大刀, Đao lớn)

Quan Thắng(关胜 hay 關勝)

Mã Quân Thanh Long Tướng

6

Thiên Hùng Tinh(天雄星)

Báo Tử Đầu(豹子頭, Đầu báo)

Lâm Xung(林沖)

Mã Quân Xích Long Tướng

7

Thiên Mãnh Tinh(天猛星)

Tích lịch Hỏa(霹靂火,lửa sấm sét)

Tần Minh(秦明 hay 秦明)

Mã Quân Hổ Tướng

8

Thiên Uy Tinh(天威星)

Song Tiên(雙鞭, hai roi)

Hô Duyên Chước(呼延灼 hay 呼延灼)

Mã Quân Hổ Tướng

9

Thiên Anh Tinh(天英星)

Tiểu Lý Quảng(小李廣, Lý Quảng nhỏ)

Hoa Vinh(花荣 hay 花榮)

Mã Quân bát Hổ đi đầu Sứ

10

Thiên Quý Tinh(天貴星)

Tiểu Toàn Phong(小旋風, cơn sốt nhỏ)

Sài Tiến(柴进 hay 柴進)

Quân Lương Lệnh Sử

11

Thiên Phú Tinh(天富星)

Phác Thiên Điêu(撲天雕, chim bằng /đại bàng vút trời)

Lý Ứng(李應)

Quân Lương Lệnh Sử

12

Thiên Mãn Tinh(天滿星)

Mỹ Nhiêm Công(美髯公, ông giỏi râu)

Chu Đồng(朱仝)

Mã Quân chén Hổ mũi nhọn tiên phong Sứ

13

Thiên Cô Tinh(天孤星)

Hoa Hòa Thượng(花和尚, sư xăm hoa)

Lỗ Trí Thâm, Lỗ Đạt(魯智深, 魯達)

Mã Quân Thống bộ Đầu Lĩnh

14

Thiên mến Tinh(天傷星)

Hành Giả(行者, sư đi khuyến thiện, khất thực)

Võ Tòng(武松)

Mã Quân Thống cỗ Đầu Lĩnh

15

Thiên Lập Tinh(天立星)

Song thương Tướng(雙鎗將, tướng nhì thương)

Đổng Bình(董平)

16

Thiên Tiệp Tinh(天捷星)

Một Vũ Tiễn(沒羽箭, mũi tên không lông

Trương Thanh(張清)

Mã Quân chén bát Hổ đi đầu Sứ

17

Thiên Âm Tinh(天暗星)

Thanh Diện Thú(青面獸, thú khía cạnh xanh)

Dương Chí(楊志)

Mã Quân chén bát Hổ đi đầu Sứ

18

Thiên Hữu Tinh(天祐星)

Kim quý phái Thủ(金鎗手, tay câu vàng)

Từ Ninh(徐寧)

Mã Quân chén bát Hổ đi đầu Sứ

19

Thiên ko Tinh(天空星)

Cấp Tiên Phong(急先鋒, đi đầu nóng tính)

Sách Siêu(索超)

Mã Quân bát Hổ đón đầu Sứ

20

Thiên Tốc Tinh(天速星)

Thần Hành Thái Bảo(神行太保, ông thủ từ đi nhanh)

Đới Tung(戴宗)

Tổng viên thăm dò tin tức

21

Thiên Dị Tinh(天異星)

Xích phát Quỷ(赤髪鬼, quỷ tóc đỏ)

Lưu Đường(劉唐)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

22

Thiên giáp Tinh(天殺星)

Hắc Toàn Phong(黑旋風, cơn sốt đen),Thiết Ngưu (鐵牛, trang bị kéo)

Lý Quỳ(李逵)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

23

Thiên Vị Tinh(天微星)

Cửu Văn Long(九紋龍, tín đồ xăm Chín bé rồng)

Sử Tiến(史進)

Mã Quân bát Hổ tiên phong Sứ

24

Thiên cứu vớt Tinh(天究星)

Một Già Lan(沒遮攔, không che giấu)

Mục Hoằng(穆弘)

Mã Quân chén Hổ đón đầu Sứ

25

Thiên Thoái Tinh(天退星)

Sáp Sí Hổ(挿翅虎, Hổ lẹo cánh)

Lôi Hoành(雷橫)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

26

Thiên lâu Tinh(天壽星)

Hỗn Giang Long(混江龍, dragon quấy sông)

Lý Tuấn(李俊)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

27

Thiên kiếm Tinh(天劍星)

Lập Địa Thái Tuế(立地太歲, thái tuế mở đất)

Nguyễn tè Nhị(阮小二)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

28

Thiên Bình Tinh(天平星)

Thuyền Đầu Hoả(船火兒, lửa đầu thuyền)

Trương Hoành(張橫)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

29

Thiên Tội Tinh(天罪星)

Đoản Mệnh Nhị Lang(短命二郎, phái mạnh hai xấu số)

Nguyễn tè Ngũ(阮小五)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

30

Thiên Tổn Tinh(天損星)

Lãng Lý Bạch Điều(浪裏白條, lụa trắng trên sóng)

Trương Thuận(張順)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

31

Thiên Bại Tinh(天敗星)

Hoạt Diêm La(活閻羅, Diêm La sống)

Nguyễn tè Thất(阮小七)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

32

Thiên Lao Tinh(天牢星)

Bệnh quan liêu Sách(病關索, quan liêu Sách ốm)

Dương Hùng(楊雄)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

33

Thiên Tuệ Tinh(天慧星)

Phanh Mệnh Tam Lang(拚命三郎, chàng bố liều mạng)

Thạch Tú(石秀)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

34

Thiên Bảo Tinh(天暴星)

Lưỡng Đầu Xà(兩頭蛇, rắn nhị đầu)

Giải Trân(解珍)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

35

Thiên Khốc Tinh(天哭星)

Song Vĩ Hạt(雙尾蠍, bọ cạp hai đuôi)

Giải Bảo(解寶)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

36

Thiên Xảo Tinh(天巧星)

Lãng Tử(浪子, tay chơi)

Yến Thanh(燕青)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

Các nhân vật Lương Sơn bội nghĩa có thiệt trong định kỳ sử

Hầu hết trong số 108 vị nhân vật Lương Sơn bạc đều là do người sáng tác Thi Nhại Am hỏng cấu cơ mà ra. Mặc dù nhiên cũng đều có một số nhân vật bao gồm thật trong định kỳ sử, được chính sử thời Bắc Tống biên chép lại. Vậy bọn họ là đa số ai?

Nghĩa Tống Giang

Nhân trang bị Tống Giang được tự khắc họa trong vô số chương hồi, sự kiện của "Thủy Hử truyện". Ông chính là người có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong quá trình hình thành, phạt triển cũng như sụp đổ của nghĩa binh Lương tô Bạc.

Bạn đang xem: Danh sách 108 anh hùng lương sơn bạc

Sinh thời, ông đứng ở vị trí tối đa trong 108 hảo hớn Lương sơn và mở màn trong 36 Thiên cương tinh. Vì liên tiếp hành hiệp trượng nghĩa buộc phải Tống Giang còn được phong cho tên hiệu là Hô Bảo Nghĩa.

Dưới ngòi cây bút của Thi nằn nì Am, Tống Giang được xung khắc họa với vóc người nhỏ dại bé, phương diện mũi ngăm đen. Ông từng duy trì chức áp ti huyện Vận Thành rồi sau đó do trường đoản cú ý thả đám tín đồ Tiều loại nên đề nghị giết vợ rồi quăng quật trốn cùng trải qua không ít khó khăn mới lên được Lương Sơn.

Hành mang Võ Tòng

Võ Tòng là đầu lĩnh thiết bị 14 Lương tô Bạc, được sao Thiên yêu mến tinh chiếu mạng. Đây cũng đó là nhân thiết bị nhiều màu sắc và được yêu mến nhất "Thủy Hử truyện".

Dưới ngòi cây viết của Thi năn nỉ Am, Võ Tòng được gắn liền với gần như điển tích nổi tiếng như "Võ Tòng gần kề tẩu", " Thảm cạnh bên toàn gia Trương Đô Úy" giỏi "Võ Tòng đả hồ đồi Cảnh Dương"...

Nhân vật Võ Tòng xuất gia tại chùa Lục Hòa ở hàng Châu sau khi trận đánh với Phương Lạp kết thúc, hưởng trọn thọ 80 tuổi. Ông cũng là nhân vật được khai thác nhiều trong những tác phẩm văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật của Trung Quốc.

Đại đao quan lại Thắng

Ông là đầu lĩnh sản phẩm 5 của Lương tô Bạc, được sao Thiên dũng tinh chiếu mạng. Quan win cũng được xem là vị đại tướng mạo toàn mỹ tốt nhất trong "Thủy Hử truyện".

Quan thắng lập những chiến công trong cuộc chiến Liêu, Phương Lạp, vương vãi Khánh, Điền Hổ. Khi trở về kinh, ông được trao chức Tổng cai quản Binh mã bao phủ Đại Danh.

Thanh diện thú Dương Chí

Dương Chí gồm biệt danh là Thanh diện thú. Ông là hậu duệ của Ngũ hầu Dương Lệnh Công, cái dõi 5 đời Dương gia tướng. Ông đã có lần làm mang lại chứ Điện tư Chế sứ quân, thuộc hàng cao thủ đại nội.

Sau khi bắt đầu làm Lương Sơn, ông được xếp hạng đầu lĩnh lắp thêm 17 và được sao Thiên ân tinh chiếu mạng.

Lãng tử Yến Thanh

Ông là đầu lĩnh trang bị 36 của Lương sơn Bạc, được sao Thiên xảo tinh chiếu mạng. Yến Thanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm 13 tuổi, ông được Lư Tuấn Nghĩa đem về làm gia nhân tuy vậy mối quan liêu hệ của mình không khác gì thân phụ con nuôi.

Dưới ngòi cây viết của Thi năn nỉ Am, Yến Thanh gồm tướng mạo tuấn tú, tính bí quyết hảo sảng nhân nghĩa, vừa có tài võ thuật lại vừa bao gồm biệt tài đàn hát. Sau khi dẹp yên khởi nghĩa Phương Lạp, ông đã giữ lại thư từ biệt huynh đệ Lương đánh mà lặng lẽ ra đi.

Bên cạnh hầu hết nhân thứ được coi là có thật trong lịch sử thì còn tồn tại một số trung tâm phúc không giống của Tống Giang trong các 108 vị anh hùng Lương sơn Bạc cũng khá nổi tiếng và được rất nhiều người yêu thương mến. Lấy một ví dụ như:

Lý Tuấn: Ngồi ghế thứ 26 vào 108 vị anh hùng Lương sơn Bạc, ứng với Thiên lâu tinh, đảm nhiệm chức thủy quân đầu lĩnh.Hoa Vinh: Ngồi ghế đồ vật 9 vào 108 vị anh hùng Lương Sơn, ứng với Thiên anh tinh và là 1 trong Mã quân chén hổ mũi nhọn tiên phong tướng.Ngô Dụng: Ngồi ghế tứ 3 trong 108 vị nhân vật Lương sơn Bạc, ứng cùng với Thiên cơ tinh.Lý Quỳ: Ngồi ghế tứ 22 trong 108 vị anh hùng Lương tô Bạc, ứng với Thiên gần kề tinh, đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh bộ quân sản phẩm 5.Đới Tông: Ngồi ghế tứ 20 trong 108 vị nhân vật Lương đánh Bạc, ứng cùng với Thiên tốc tinh, phụ trách chức vụ đầu lĩnh tổng thám thanh tức.
Đại phần lớn các nhân đồ trong Thủy Hử truyện là vì tác gia Thi nài Am lỗi cấu nhưng mà thành. Mà lại trong team 108 vị anh hùng hảo hán Lương sơn Bạc, tối thiểu 5 cái brand name là những người dân có thật- được ghi chép trong bao gồm sử thời Bắc Tống. Họ là ai?
Dân Việt bên trên
*

Hô bảo Nghĩa Tống Giang

Trong Thủy Hử của Thi năn nỉ Am, Tống Giang là nhân vật chủ yếu số một, được khắc họa trong nhiều chương hồi, sự kiện nhất. “Hô Bảo Nghĩa” là đại đầu lĩnh “Bến nước”, vào vai trò đặc biệt nhất trong quy trình hình thành, cải cách và phát triển và sụp đổ của nghĩa binh Lương đánh Bạc. Sau thời điểm được triều đình chiêu an, Tống Giang lãnh đạo nghĩa quân đi tấn công giặc Liêu, dẹp Điền Hổ, vương vãi Khánh cùng bình Phương Lạp. Sau khi về triều nhậm chức, Tống Giang bị tứ đại gian thần (Sái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu, Dương Tiễn) lừa cho uống rượu độc nhưng mà chết.

Hô Bảo Nghĩa Tống Giang, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân sinh sống Sơn Đông năm 1120.

Tống Giang ấy cũng chính là nhân vật tất cả thật tất cả lịch trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. Thương hiệu Tống Giang được đề cập tới nghỉ ngơi Tống sử với chi tiết “Vào tháng 2/1122 – tức năm Tuyên Hóa đồ vật 3 thời Tống Huy Tông, Tống Giang giao đấu với tri phủ Hải Châu – Trương Thúc Dạ, trúng kế vừa thiệt quân lại mất nhiều tướng tài. Tống Giang thuộc quân khởi nghĩa cầm cố thủ sinh hoạt Lương Sơn không ra. Trương Thúc Dạ vừa thúc quân tiến công vừa che dụ chiêu hàng. Bị vây khốn, quân lương dần hết sạch Tống Giang thuận tình quy phục triều đình và sau đó được giao chức Sở Châu an bao phủ sứ”.

Theo bên sử học đồng thời là chuyên viên nghiên cứu vãn Thủy Hử bậc nhất Trung Quốc – ông Khổng Đức Vũ, cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1120 bởi Tống-Giang-có-thật đứng đầu chỉ bao hàm 30 thủ lĩnh và chưa đầy 1 vạn nông dân, đồ sộ kém xa so với thể hiện trong tè thuyết Thủy Hử. Ghi chép không giống của sử gia họ Khổng còn cho thấy Tống Giang sau khoản thời gian nhận chiêu an triều đình, cũng tham gia đội quân chinh phạt Phương Lạp của đại tướng mạo quân Thiệt Khả Tổn – danh tướng tá triều Tống Huy Tông. Nhưng câu hỏi Tống Giang sinh sống chết thế nào sau cuộc chiến với Phương Lạp thì không tồn tại tư liệu nào nhắc tới.

Hành giả Võ Tòng

Võ Tòng, đầu lĩnh trang bị 14 Lương sơn Bạc, được sao Thiên yêu thương Tinh chiếu mạng, là một trong những nhân thứ giàu màu sắc và được yêu quý nhất của Thủy Hử. Trong danh tác của Thị năn nỉ Am, Võ Tòng gắn sát với đa số điển tích lừng danh như “Võ Tòng đả hổ đồi Cảnh Dương”, “Võ Tòng sát tẩu”, “Thảm cạnh bên toàn gia Trương Đô Úy”…. Kết thúc trận chiến với Phương Lạp, Võ Tòng xuống tóc tại miếu Lục Hòa ở mặt hàng Châu, thọ tới 80 tuổi. Võ Tòng cũng là cái thương hiệu được khai thác nhiều trong những tác phẩm văn học thẩm mỹ và nghệ thuật khác của Trung Quốc, đáng chăm chú nhất là Kim Binh Mai.

Hành trả Võ Tòng thủ lĩnh thứ 30 quân khởi nghĩa ngơi nghỉ Lương đánh Bạc.

Do tác động của Thủy Hử, trong một thời hạn dài Võ Tòng được xem là nhân vật hoàn toàn do Thi nề hà Am hỏng cấu. Tuy nhiên về sau, nhiều bằng chứng lịch sử đặc biệt đã mang đến thấy, Võ Tòng là người có thật. Võ Tòng ấy cũng là giữa những đầu lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lương sơn tại tô Đông năm 1120 do Tống Giang cố đầu.

Biệt hiệu “Võ hành giả” của Võ Tòng được ghi chép trong sách sử Đại Tống Tuyên Hòa di sự cuối nam giới Tống: “Trong số 30 thủ lĩnh Lương đánh Bạc, người thứ 30 chính là Võ Tòng”. Sách Thúc viên tạp ký có đoạn chép: “Triều đình treo thưởng cho ai bắt được Võ Tòng 10 triệu quan liêu tiền, số chi phí này chỉ nhỏ hơn nút thưởng cho ai bắt được Tống Giang”

Đại đao quan Thắng

Quan Thắng, đầu lĩnh thú 5 Lương tô Bạc, sao Thiên Dũng Tinh chiếu mạng, hoàn toàn có thể coi là đại tướng tá toàn mỹ duy nhất Thủy Hử. Thắng, hậu duệ của Võ Thánh quan liêu Vũ, là tín đồ trí dũng tuy nhiên toàn, lại Nhân-Nghĩa gồm tiếng. Quan chiến thắng lập các chiến công trong trận chiến Liêu, Điền Hổ, vương vãi Khánh, Phương Lạp. Khi trở về kinh, Quan chiến thắng được trao chức Tổng cai quản Binh mã phủ Đại Danh. Thủy Hử viết “trong một đợt Quan win đi thao luyện quân mã trở về, cơ hội say rượu, sẩy chân xẻ ngựa, lâm dịch rồi mất”.

Đại đao quan Thắng, võ tướng mạo trấn thủ thành Tế Nam phòng giặc Kim.

Lịch sử cuối thời Bắc Tống, Trung Quốc cũng đều có một quan tiền Thắng, nhưng bạn này không tồn tại liên quan mang lại nghĩa quân Lương đánh mà là 1 trong tướng trấn thủ thành Tế Nam, ở trong vùng tô Đông. Kim Sử chép: “Trong quá trình đầu của “Sự kiện Tĩnh Khang”, dịp quân Kim tiến đánh Tế Nam, tri đậy Lưu Dự được tín đồ Kim dụ răn dạy hàng. Lưu lại Dự thuận theo, bèn lừa viên tướng trấn thủ kiên quyết kháng Kim là Quan thắng vào vào phủ ngay cạnh hại, rồi kế tiếp mới dâng thành đầu hàng”. Lưu lại Dự đó là hoàng đế duy nhất của nhà Tề (Lưu Tề, 1130-1137).

Thanh Diện Thú Dương Chí

Thủy Hử của Thi vật nài Am tự khắc họa Dương Chí, biệt danh “Thanh Diện Thú”, là hậu duệ của Ngũ hầu Dương Lệnh Công nổi tiếng, chiếc dõi năm đời Dương gia tướng, xiêu dạt ở quan lại Tây. Thời trẻ, Dương Chí thi võ cử, rồi làm cho chức Điện tư Chế sứ quân, thuộc sản phẩm cao thủ đại nội. Sau khoản thời gian gia nhập Lương đánh Bạc, Dương Chí xếp thứ hạng đầu lĩnh vật dụng 17, được sao Thiên Ân Tinh chiếu mạng.

Thanh diện thú Dương Chí, thành viên của cuộc khởi nghĩa Tống Giang, sau làm cho tướng đi đầu chống Kim.

Ở cuộc chiến với Phương Lạp, trong trận đánh thành sơn Châu, Dương Chí bị Phương Thiên Định chặt mất chân trái. Từ đó Dương Chí đề xuất khiêng trên cáng sống chiến trường, tiếp đến sức khỏe mạnh suy kiệt nhưng mà mất ngay lúc nghĩa quân Lương tô dẹp xong Phương Lạp.

Theo hồ hết ghi chép an toàn và tin cậy của sách sử, Dương Chí đó là 1 trong những đầu lĩnh của cuộc khởi nghĩa Tống Giang tại đánh Đông năm 1120. Lúc cuộc khởi nghĩa này bị Trương Thúc Dạ dẹp yên, Dương Chí nhận chiêu phủ và được cắt cử làm tướng đi đầu trong cuộc chiến chống giặc Kim tiến độ 1126-1127. Chuyện Dương Chí thư hùng ra sao, mặc dù vậy, không tồn tại ghi chép sau đó.

Lãng tử Yến Thanh

Trong Thủy hử, Yến Thanh ngoại hiệu “Lãng Tử”, là đầu lĩnh trang bị 36 Lương sơn Bạc, được sao Thiên Xảo Tinh chiếu mệnh. Yến Thanh sinh tại lấp Đại Danh Bắc Kinh, mồ côi phụ huynh từ nhỏ. Năm 13 tuổi, Thanh được Lư Tuấn Nghĩa đem lại làm gia nhân trong nhà, nhưng quan hệ giữa 2 người không khác gì cha-con nuôi là mấy.

Lãng tử Yến Thanh, member của cuộc khởi nghĩa Tống Giang năm 1120, sau là võ sư tất cả tiếng Hà Bắc.

Xem thêm: Dấu hiệu nào nói lên hiện tượng trẻ chậm biết đi? ? dấu hiệu nào nói lên hiện tượng trẻ chậm biết đi

Yến Thanh nhận được sự ưu tiên lớn vào danh tác của Thi vật nài Am, từ mẫu thiết kế tuấn tú, tính giải pháp hảo sảng Nhân Nghĩa, đến bản lĩnh võ thuật, cũng tương tự biệt tài trong nghề đàn hát vạn tín đồ mê. Sau khoản thời gian dẹp yên ổn khởi nghĩa Phương Lạp, Yến Thanh giữ lại một bức thư từ biệt huynh đệ Lương Sơn, âm thầm ra đi.

Còn trong chủ yếu sử, Yến Thanh đó là một vào 30 thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa dân cày khởi đi từ tô Đông, vì Tống Giang chỉ huy năm 1120. Sau khi Tống Giang và một số trong những thủ lĩnh khác đầu hàng Trương Thúc Dạ rồi được triều đình sắp đặt chức quan, Yến Thanh vứt đi phiêu bạt giang hồ. Sau Yến Thanh về sống sinh hoạt Hà Bắc, mở lò võ, truyền dạy dỗ môn Yến Thanh Quyền – chính là Mê Tung Quyền danh chấn trung hoa sau này.