partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/5219576-c%E1%BB%A7-c%E1%BA%A3i-mu%E1%BB%91i-vang-ki%E1%BB%83u-han-qu%E1%BB%91c/bookmark"> Đã lưu lại


Bạn đang xem: Củ cải vàng muối hàn quốc

popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/5219576-c%E1%BB%A7-c%E1%BA%A3i-mu%E1%BB%91i-vang-ki%E1%BB%83u-han-qu%E1%BB%91c/bookmark"> lưu lại Món
reactions#handle
Reaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="❤️" data-status=""> ❤️ 1 reactions#handle
Reaction source-tracking#append
Params" data-turbo="true" action="/vn/recipes/5219576-c%E1%BB%A7-c%E1%BA%A3i-mu%E1%BB%91i-vang-ki%E1%BB%83u-han-qu%E1%BB%91c/reactions?size=sm" accept-charset="UTF-8" method="post">
*

*

*

reactions#handle
Reaction source-tracking#append
Params" data-turbo="true" action="/vn/comments/8707966/reactions?size=sm" accept-charset="UTF-8" method="post">

reactions#handle
Reaction source-tracking#append
Params" data-turbo="true" action="/vn/comments/8261453/reactions?size=sm" accept-charset="UTF-8" method="post">
reactions#handle
Reaction source-tracking#append
Params" data-turbo="true" action="/vn/comments/9008476/reactions?size=sm" accept-charset="UTF-8" method="post">
emptier#empty
Value source-tracking#append


Xem thêm: Cách Tăng Vòng 1 Hiệu Quả !, Nên Ăn Gì Để Tăng Size Vòng 1

Params" class="simple_form form-alternate oneline-form media" id="new_comment" novalidate="novalidate" action="/vn/recipes/5219576-c%E1%BB%A7-c%E1%BA%A3i-mu%E1%BB%91i-vang-ki%E1%BB%83u-han-qu%E1%BB%91c/comments" accept-charset="UTF-8" method="post">

*

Đùi con gà sốt me chua ngọt