AI, robot trở buộc phải phổ thông trong những lúc VR, AR tương tác làn sóng metaverse cùng đều kỳ vọng về Web3, thiết bị âu yếm sức khỏe treo tay.

Bạn đang xem: Công nghệ mới nhất hiện nay


N--k
OQt12fr3hju
XOZsw" alt="*">