PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Trường Đại học Tôn Đức chiến thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.500 chỉ tiêu trình độ đại học năm 2022; bao gồm 40 ngành công tác tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình quality cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh, 07 ngành công tác học trên phân hiệu Khánh Hòa và 11 ngành công tác liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế.

Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học tôn đức thắng

Nhà trường dự kiến triển khai tuyển sinh đại học năm 2022 theo 05 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo công dụng quá trình học hành THPT

Phương thức 2. Xét tuyển theo công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo nguyên lý của TDTU

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Phương thức 5: Xét tuyển theo tác dụng bài thi reviews năng lực của Đại học quốc gia Thành phố hồ nước Chí Minh.

Danh mục ngành/mã ngành tuyển chọn sinh trình độ đại học tập năm 2022 (xem tại đây) 

I. PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THPT

1. ĐỢT 1: DÀNH đến HỌC SINH CÁC TRƯỜNG thpt ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

- Đối tượng

+ học sinh hoàn tất công tác lớp 12 bậc thpt năm 2022 và giỏi nghiệp THPT trong thời điểm 2022 tại các trường trung học phổ thông đã cam kết kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, giảng dạy và cải tiến và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường trung học phổ thông ký kết)

+ Đối với công tác tiêu chuẩn, chương trình unique cao, chương trình học phân hiệu Khánh Hòa: xét tuyển chọn theo điểm vừa phải 05 học kỳ (trừ học tập kỳ 2 lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ Đối cùng với chương trình đại học bằng tiếng Anh: xét tuyển chọn 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

*Riêng chương trình liên kết giảng dạy quốc tế: xét tuyển đối tượng người tiêu dùng đã giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 (xét tuyển 06 học tập kỳ theo điểm trung bình học kỳ) và xét tuyển học sinh xuất sắc nghiệp năm 2022 (xét tuyển chọn 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ). Chi tiết xem tại đây

- chi tiết về qui định xét tuyển theo hiệu quả học tập thpt đợt 1 (xem trên đây)

- hạng mục ngành tuyển chọn sinh, tổng hợp xét tuyển cùng ngưỡng điểm nộp làm hồ sơ xét theo công dụng học tập dành cho trường thpt đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2022 (xem tại đây)

- Danh mục các Trường thpt ký kết năm 2022 (xem tại đây)

- danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)

- phía dẫn đăng ký xét tuyển lần 1 (xem tại đây)

- danh mục chia môn/lĩnh vực giành giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển chọn theo ngành của thủ tục 1 với 3 năm 2022 (xem tại đây)

2. ĐỢT 2: DÀNH mang đến HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG trung học phổ thông TRONG CẢ NƯỚC

- Đối tượng:

+ học sinh hoàn tất công tác lớp 12 bậc trung học phổ thông năm 2022 và tốt nghiệp THPT những năm 2022 tại toàn bộ các trường trung học phổ thông trong cả nước.

+ Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, lịch trình học trên phân hiệu Khánh Hòa: xét tuyển chọn theo điểm vừa phải 06 học kỳ của những môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ Đối cùng với chương trình đh bằng giờ Anh: xét tuyển chọn 06 học kỳ theo điểm trung bình học tập kỳ.

*Riêng công tác liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế: xét tuyển đối tượng đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 với 2022 (xét tuyển 06 học tập kỳ theo điểm trung bình học kỳ). Cụ thể xem trên đây.

- cụ thể về điều khoản xét tuyển chọn theo hiệu quả học tập lần 2 (xem trên đây)

- danh mục ngành tuyển chọn sinh, tổ hợp xét tuyển với ngưỡng điểm nộp làm hồ sơ xét theo hiệu quả học tập dành cho tất cả các trường trung học phổ thông đợt 2 (xem trên đây)

- hạng mục trường chuyên/năng năng khiếu (xem trên đây), trường hết sức quan trọng (xem tại đây)

- hướng dẫn đăng ký xét tuyển lần 2 (xem tại đây)

- danh mục chia môn/lĩnh vực giành giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển chọn theo ngành của phương thức 1 và 3 năm 2022 (xem trên đây)

II. PHƯƠNG THỨC 2. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2022

- Bảng danh mục ngành, tổng hợp xét tuyển chọn theo công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (xem tại đây)

- hướng dẫn đk xét tuyển theo tác dụng thi giỏi nghiệp thpt 2022 (xem trên đây)

III. PHƯƠNG THỨC 3. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

1. Đối tượng 1: sỹ tử thuộc những trường thpt chuyên bên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

- Đối tượng:

+ học viên hoàn tất công tác lớp 12 bậc thpt năm 2022 và giỏi nghiệp THPT trong thời hạn 2022 tại các trường chuyên trên toàn quốc và một số trường trọng điểm tại thành phố hồ chí minh đã ký phối hợp tác cùng với TDTU về phía nghiệp, huấn luyện và đào tạo và cách tân và phát triển khoa học technology (gọi tắt trường trung học phổ thông ký kết).

+ Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, công tác học tại phân hiệu Khánh Hòa: xét tuyển chọn theo điểm mức độ vừa phải 05 học tập kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của các môn trong tổng hợp xét tuyển.

+ Đối cùng với chương trình đh bằng giờ Anh: xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học tập kỳ.

+ Đối với chương trình liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế: Xét tuyển đối tượng đã giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 (xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ) với xét tuyển học tập sinh xuất sắc nghiệp năm 2022 (xét tuyển chọn 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ). Chi tiết xem tại đây

- danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1 - đợt 1 được khí cụ tại đây (xem tại đây)

- Danh sách những trường thpt được ưu tiên xét tuyển đối tượng người tiêu dùng 1 (xem trên đây)

- thí sinh thi nhưng không đạt điều kiện tiếng Anh phải đăng ký học công tác dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng nước anh tế cùng không dự thi năng lực tiếng Anh lần 1 sẽ không còn đủ điều kiện xét tuyển chọn vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.

- hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển dành cho đối tượng 1 – dịp 1 (xem tại đây)

- danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cùng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của cách tiến hành 1 cùng 3 năm 2022 (xem trên đây)

- Đối tượng:

+ học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc thpt năm 2022 và giỏi nghiệp THPT những năm 2022 tại những trường chuyên trong toàn quốc và một số trường hết sức quan trọng tại TP.HCM.

+ Đối với lịch trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học trên phân hiệu Khánh Hòa: xét tuyển chọn theo điểm trung bình 06 học kỳ của những môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ Đối với chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh: xét tuyển chọn 06 học kỳ theo điểm trung bình học tập kỳ.

+ Riêng công tác liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế: xét tuyển đối tượng người sử dụng đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 2021 và 2022 (xét tuyển chọn 06 học tập kỳ theo điểm trung bình học tập kỳ). Cụ thể xem tại đây

- hạng mục ngành tuyển sinh, tổng hợp xét tuyển với ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - lần 2 (xem trên đây)

- Danh sách các trường thpt được ưu tiên xét tuyển đối tượng người dùng 1 (xem trên đây)

- Trường đúng theo thi nhưng mà không đạt điều kiện tiếng Anh, sỹ tử phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường vừa lòng thí sinh chưa xuất hiện chứng chỉ tiếng anh quốc tế cùng không dự thi năng lượng tiếng Anh sẽ không đủ đk xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.

- phía dẫn đk ưu tiên xét tuyển theo 06 HK giành cho đối tượng 1 – đợt 2 (xem tại đây)

- danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cùng điểm ưu tiên xét tuyển theo ngành của thủ tục 1 với 3 năm 2022 (xem trên đây)

*Riêng lịch trình liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế: ưu tiên xét tuyển đối tượng người tiêu dùng đã tốt nghiệp thpt năm 2020, 2021và có chứng chỉ tiếng nước anh tế tương đương IELTS 5.0 trở lên trên . Cụ thể xem tại đây 

Trong đó, ĐXT ĐT2-1 (thang 40 điểm) được xem theo công thức:

ĐXT ĐT2-1 = 0,6*ĐXT05HK + 0,4*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng anh quốc tế + điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng, kết quả học sinh giỏi (nếu có);

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường thpt (nếu có)

(ĐTBHK là vấn đề trung bình học kỳ của từng học kỳ)

ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-2 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT2-2 = 0,6* ĐXT06HK + 0,4* 4* Điểm phiên theo chứng từ tiếng anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng, các thành tích học sinh xuất sắc (nếu có);

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường trung học phổ thông (nếu có)

(ĐTBHK là vấn đề trung bình học kỳ của từng học tập kỳ)

- Bảng phiên điểm chứng từ tiếng nước anh tế trong xét tuyển đối tượng người tiêu dùng 2 và bảng xét chứng chỉ thế giới tương đương IELTS (xem tại đây)

- phía dẫn đk ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 (theo chứng chỉ tiếng Anh) (xem tại đây)

- hạng mục chia môn/lĩnh vực giành giải được cộng điểm ưu tiên xét tuyển chọn theo ngành của thủ tục 1 với 3 năm 2022 (xem tại đây)

3. Đối tượng 3: Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông tại quốc tế ưu tiên xét tuyển vào chương trình đh bằng giờ Anh

* Thí sinh tốt nghiệp nước ngoài xét tuyển chọn vào lịch trình liên kết huấn luyện quốc tế (xem tại đây)

- Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt năm 2020, 2021, 2022 tại những nước thực hiện ngôn ngữ chính là tiếng Anh: có chứng thực đạt trình độ chuyên môn tương đương trình độ chuyên môn THPT của nước ta Điểm vừa phải năm lớp 12 ≥ 6.5

- Đợt xét tuyển:

- biện pháp đăng ký: thí sinh thiết lập và điền vừa đủ thông tin theo chủng loại phiếu đăng ký (tải mẫu tại đây)

- hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển dành mang lại thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại nước ngoài (xem tại đây)

4. Đối tượng 4: Thí sinh học chương trình quốc tế tại những trường thế giới ở vn ưu tiên xét tuyển chọn vào chương trình đại học bằng giờ Anh

* Thí sinh học chương trình thế giới tại những trường quốc tế tại vn đăng ký kết vào chương trình link quốc tế xem chi tiết tại đây.

- có Điểm trung bình 05 học tập kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12)/5 ≥ 6.5 (đợt 1), xét tuyển chọn vào những chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh.

- bao gồm Điểm mức độ vừa phải 06 học kỳ = (HK1 L10 + HK2 L10 + HK1 L11 + HK2 L11 + HK1 L12 + HK2 L12)/6 ≥ 6.5 (đợt 2), xét tuyển vào những chương trình đh bằng giờ Anh.

- Đợt xét tuyển:

- phương pháp đăng ký: thí sinh mua và điền không hề thiếu thông tin theo mẫu phiếu đk (tải chủng loại phiếu tại đây)

- hướng dẫn đăng kí ưu tiên xét tuyển dành mang đến thí sinh học tập chương trình quốc tế tại các trường thế giới tại vn (xem trên đây)

5. Đối tượng 5: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đh bằng giờ Anh

*Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển chọn vào lịch trình liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế xem tại đây.

- Đợt xét tuyển:

- phương pháp đăng ký: thí sinh mua và điền vừa đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký (tải mẫu mã phiếu tại đây)

- giải đáp đăng kí ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ SAT, A-Level, ACT, IB (xem trên đây)

IV. PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện nay theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT cùng theo thông tin tại đây

V. PHƯƠNG THỨC 5: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

1. Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp thpt có kết quả bài thi reviews năng lực đợt 1, hai năm 2022 của Đại học đất nước TP.HCM

- hạng mục ngành tuyển chọn sinh (xem tại đây)

- Xem lý giải xét tuyển chọn vào chương trình liên kết quốc tế (tại đây)

2. Phương pháp đăng ký kết xét tuyển:

- Thí sinh đk xét tuyển chọn vào trường Đại học Tôn Đức thắng cùng lúc với đăng ký dự thi Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TP.HCM; đk xét tuyển vào TDTU thuộc trên khối hệ thống đăng cam kết thi nhận xét năng lực của Đại học quốc gia Tp.HCM.

- thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng. Những nguyện vọng được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự ưu tiên tự cao xuống tốt (nguyện vọng một là cao nhất)

- sỹ tử không phải nộp làm hồ sơ giấy (phiếu đăng xét tuyển) nhưng chỉ cần update hình Phiếu đk xét tuyển (đã ký kết tên) lên khối hệ thống của ĐHQG tp hcm và phụ trách về tính đúng đắn của phiên bản mềm phiếu đk trên hệ thống này. Sỹ tử phải update phiếu đăng ký lên hệ thống sau các lần điều chỉnh. Phiếu đk xét tuyển phiên bản gốc (bản giấy bao gồm ký tên) sẽ được nộp lúc thí sinh trúng tuyển và làm giấy tờ thủ tục nhập tại Trường.

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng (nộp mang đến ĐHQG TP.HCM)

- Lệ phí tổn thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: theo thông báo của ĐHQG TP.HCM

- thời hạn đăng ký kết xét tuyển cùng thi đánh giá năng lực Đại học nước nhà TP.HCM 

Đợt

Đăng ký tham gia dự thi ĐGNL ĐHQG tp. Hcm và đăng ký xét tuyển chọn vào TDTU

Thời gian thi ĐGNL dự kiến

Thời gian ra mắt kết quả

Đợt 1

Đợt 2

- Thí sinh có thể đăng ký thi cả 2 đợt (Đợt 1, Đợt 2). TDTU vẫn sử dụng hiệu quả bài thi cao nhất của 2 đợt nhằm xét tuyển.

3. Chính sách xét tuyển:

- Thí sinh nên đạt ngưỡng điểm từ vừa đủ trở lên của bài bác thi ĐGNL ĐHQG thành phố hồ chí minh mới đảm bảo an toàn ngưỡng điểm nguồn vào của cách tiến hành này.

- Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên đối tượng/khu vực theo thang 1200 (nếu có).

Đối tượng

Điểm cùng thang 30 (theo quy chế của cỗ GD&ĐT)

Điểm cùng thang 1200 (theo cách thức xét kết quả bài thi review năng lực của ĐH đất nước TP.HCM)

1. Khu vực ưu tiên

 

 

KV 1

0.75

30

KV 2NT

0.5

20

KV 2

0.25

10

KV 3

0

0

2. Đối tượng ưu tiên

 

 

01

2

80

02

2

80

03

2

80

04

2

80

05

1

40

06

1

40

07

1

40

- TDTU xét tuyển chọn theo điểm tự cao xuống thấp.

- sỹ tử trúng tuyển nguyện vọng bao gồm thứ trường đoản cú ưu tiên cao hơn sẽ không còn được xét tuyển phần nhiều nguyện vọng gồm thứ từ bỏ ưu tiên thấp hơn ước muốn trúng tuyển.

- Thí sinh đk nguyện vọng xét tuyển bên trên hệ thống đăng ký tuyển sinh đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, mặt khác phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển khớp ứng trên hệ thống của bộ GD&ĐT bắt đầu đủ đk được xét tuyển.- sỹ tử chỉ đủ điều kiện xét tuyển khi nguyện vọng thí sinh đk trên khối hệ thống của ĐHQG tp.hồ chí minh và khối hệ thống của cỗ GD&ĐT trùng khớp cùng với nhau. TDTU sẽ đối chiếu và sử dụng tài liệu điểm tiếp thu kiến thức THPT, khu vực vực/đối tượng ưu tiên từ khối hệ thống của bộ GD&ĐT khi triển khai xét tuyển.- TDTU xét tuyển thí sinh đủ đk trúng tuyển theo nguyên tắc của từng cách làm và update danh sách đủ điều kiện trúng tuyển chọn lên hệ thống của cỗ GD&ĐT để thực hiện lọc ảo bình thường toàn quốc (dự loài kiến lọc ảo thông thường cùng dịp xét tuyển theo hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2022). 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển những ngành xây dựng đồ họa, xây dựng công nghiệp, thiết kế thời trang, xây dựng nội thất, kiến trúc phải tham dự cuộc thi môn năng khiếu vẽ hình họa mỹ thuật để xét điều kiện môn xét tuyển. TDTU không nhận điểm thi năng khiếu của các Trường khác đưa sang. Xem chi tiết thông báo thi năng khiếu tại https://admission.tdtu.edu.vn

- Trường thích hợp thi nhưng mà không đạt đk tiếng Anh, thí sinh phải đk học công tác dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa xuất hiện chứng chỉ tiếng anh quốc tế với không dự thi năng lượng tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển chọn vào chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh.

Lưu ý:

a) phụ thuộc vào tình hình thực tiễn (số lượng làm hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong những phương thức xét tuyển), nhà trường kiểm soát và điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển chọn giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu những ngành trong thuộc nhóm ngành, ra mắt kết trái trúng tuyển mang đến từng cách tiến hành để đảm bảo an toàn quyền lợi rất tốt cho thí sinh.

b) sỹ tử được chào làng trúng tuyển ở những phương thức xét tuyển chọn của ngôi trường chỉ được thừa nhận trúng tuyển xác nhận khi đang có bởi (hoặc quyết định) tốt nghiệp trung học phổ thông hợp lệ.

A. GIỚI THIỆU

Tên trường: Đại học tập Tôn Đức Thắng
Tên giờ Anh: Ton Đuc Thang University (TDTU)Mã trường: DTTLoại trường: Công lập
tdtu.edu.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh

- phương thức 1: Xét tuyển chọn theo hiệu quả quá trình học tập THPT

- cách thức 2: Xét tuyển theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Hướng dẫn đk xét tuyển chọn theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt 2022.

- cách tiến hành 3. Ưu tiên xét tuyển theo luật pháp của TDTU

Theo kế hoạch của nhà trường.

- cách làm 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Thực hiện nay theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT.

- cách tiến hành 5: Xét tuyển chọn theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học non sông Thành phố hồ Chí Minh

Thời gian đk xét tuyển và thi nhận xét năng lực Đại học đất nước TP.HCM.

Xem cụ thể TẠI ĐÂY.

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

4. Cách làm tuyển sinh

4.1. Thủ tục xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển theo công dụng quá trình học tập THPT.Phương thức 2. Xét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học đất nước Thành phố hồ Chí Minh.

4.2. Điều kiện dấn hồ sơ xét tuyển

Trường vẫn thông báo rõ ràng trên website.

5. Học phí

Dự kiến mức khoản học phí của Đại học Tôn Đức chiến thắng 2020 - 2021 như sau:

- làng mạc hội học, công tác xã hội, vn học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, quản trị ghê doanh, Marketing,Quan hệ lao động, quản lý thể thao, Luật, marketing quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.

- kỹ thuật hóa học, technology sinh học, bảo hộ lao động, chuyên môn môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường; các ngành Điện – điệntử; những ngành công nghệ thông tin; các ngành mỹ thuật công nghiệp; những ngành Xây dựng, thống trị công trình đô thị, kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.

- Dược: 42.000.000 đồng/năm.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Chương trình tiêu chuẩn

STT

Tên ngành /chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngànhGhi chú

1

Thiết kế công nghiệp7210402

2

Thiết kế đồ vật họa7210403

3

Thiết kế thời trang7210404

4

Thiết kế nội thất7580108

5

Ngôn ngữ Anh7220201

6

Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung Quốc)7220204
7Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện)7810301

8

Golf7810302

9

Kế toán7340301

10

Kinh doanh quốc tế7340120

11

Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản lí trị mối cung cấp nhân lực)7340101

12

Marketing7340115

13

Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn)7340101N

14

Tài thiết yếu - Ngân hàng7340201

15

Quan hệ lao rượu cồn (Chuyên ngành: thống trị quan hệ lao động, chuyên ngành: hành động tổ chức)7340408

16

Luật7380101

17

Xã hội học7310301

18

Công tác buôn bản hội7760101

19

Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và Lữ hành)7310630

20

Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch)7310630Q

21

Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học tập và văn hóa xã hội Việt Nam)7310630V

22

Bảo hộ lao động7850201

23

Khoa học tập môi trường7440301

24

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành: cấp thoát nước và môi trường xung quanh nước)7510406

25

Toán ứng dụng7460112

26

Thống kê7460201

27

Khoa học sản phẩm tính7480101

28

Mạng máy tính và media dữ liệu7480102

29

Kỹ thuật phần mềm7480103

30

Kỹ thuật hóa học7520301

31

Công nghệ sinh học7420201

32

Kiến trúc7580101

33

Quy hoạch vùng cùng đô thị7580105

34

Kỹ thuật xây dựng7580201

35

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông7580205

36

Kỹ thuật điện7520201

37

Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207

38

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216

39

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử7520114

40

Dược học7720201

2. Chương trình chất lượng cao

STT

Tên ngành/chuyên ngành


1

Ngôn ngữ AnhF7220201

2

Kế toánF7340301

3

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị nguồn nhân lực)F7340101

4

MarketingF7340115
5Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách hàng sạn)F7340101N

6

Kinh doanh quốc tếF7340120

7

Tài chính - Ngân hàngF7340201

8

LuậtF7380101

9

Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch)F7310630Q

10

Công nghệ sinh họcF7420201

11

Khoa học sản phẩm công nghệ tínhF7480101

12

Kỹ thuật phần mềmF7480103

13

Kỹ thuật xây dựngF7580201

14

Kỹ thuật điệnF7520201

15

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thôngF7520207

16

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóaF7520216

17

Thiết kế đồ dùng họaF7210403

3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh

STT

Tên ngành/chuyên ngành


1Marketing

FA7340115

2Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn)

FA7340101N

3

Kinh doanh quốc tếFA7340120

4

Ngôn ngữ AnhFA7220201

5

Công nghệ sinh họcFA7420201

6

Khoa học đồ vật tínhFA7480101

7

Kỹ thuật phần mềmFA7480103

8

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóaFA7520216

9

Kỹ thuật xây dựngFA7580201

10

Kế toán (chuyên ngành kế toán quốc tế)FA7340301

11

Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và làm chủ du lịch)FA7310630Q

12

Tài thiết yếu ngân hàngFA7340201

4.Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang

STT

Tên ngành/chuyên ngành

1

Ngôn ngữ AnhN7220201

2

MarketingN7340115

3

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn)N7340101N

4

Kế toánN7340301

5

LuậtN7380101

6

Việt Nam học tập (Chuyên ngành du lịch và Lữ hành)N7310630

7

Kỹ thuật phần mềmN7480103

5.

Xem thêm:

Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc

STT

Tên ngành/chuyên ngành


1

Ngôn ngữ AnhB7220201

2

Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn)B7340101N

3

Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và làm chủ du lịch)B7310630Q

4

Kỹ thuật phần mềmB7480103

6.Chương trình du học giao vận campus

STT

Tên ngành/chuyên ngành
1Quản lý du lịch và vui chơi giải trí (2 + 2, tuy vậy bằng) –Chương trình liên kết Đại học khoa học và technology quốc gia Penghu (Đài Loan)K7310630Q

2

Quản trị marketing (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế tài chính Praha (Cộng Hòa Séc)K7340101
3Quản trị nhà hàng quán ăn - hotel (2.5 + 1.5, tuy vậy bằng) – Chương trình links Đại học Taylor’s (Malaysia)K7340101N
4Quản trị marketing quốc tế (3 + 1, đối kháng bằng) - Chương trình link Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)K7340120

5

Tài bao gồm (2 + 2, tuy nhiên bằng) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan)K7340201

6

Tài thiết yếu (3+1, 1-1 bằng) - Chương trình liên kết Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan)K7340201S
7Kế toán (3 + 1, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh)K7340301
8Khoa học máy vi tính và công nghệ tin học (2 + 2, đơn bằng) – Chương trình link Đại học kỹ thuật và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa CzechK7480101
9Kỹ thuật điện - điện tử (2.5 + 1.5, tuy vậy bằng) – Chương trình links Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)K7520201

10

Kỹ thuật tạo (2+2, tuy vậy bằng)- Chương trình link Đại học La Trobe (Úc)K7580201

11

Công nghệ tin tức (2+2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học tập La Trobe (Úc)K7480101L
12Tài bao gồm và kiểm soát (3+1, tuy nhiên bằng)- Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)K7340201X

C.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Tôn Đức win xét theo kết quả thi trung học phổ thông như sau:

I. Chương trình tiêu chuẩn

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Thiết kế công nghiệp

22,50

24,50

30,50

23

Thiết kế vật dụng họa

27

30

34,00

27

Thiết kế thời trang

22,50

25

30,50

24

Thiết kế nội thất

22,50

27

29,00

24

Ngôn ngữ Anh

33

33,25

35,60

34

Ngôn ngữ Trung Quốc

31

31,50

34,90

33

Ngôn ngữ trung hoa (Chuyên ngành Trung - Anh)

31

Xã hội học

25

29,25

32,90

28,5

Việt Nam học (chuyên ngành du lịch và lữ hành)

31

31,75

33,30

31,8

Việt Nam học (chuyên ngành du lịch và thống trị du lịch)

31

32,75

34,20

31,8

Công tác xóm hội

23,50

24

29,50

25,3

Quản trị marketing (chuyên ngành
Quản trị nguồn nhân lực)

32

34,25

36,00

33,6

Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn)

32,50

34,25

35,10

30,5

Marketing

32,50

35,25

36,90

34,8

Kinh doanh quốc tế

33

35,25

36,30

34,5

Tài chủ yếu - Ngân hàng

30

33,50

34,80

33,6

Kế toán

30

33,50

34,80

33,3

Quan hệ lao động

24

29

32,50

27

Luật

30,25

33,25

35,00

33,5

Công nghệ sinh học

26,75

27

29,60

26,5

Kỹ thuật hóa học

17,25

28

32,00

28,5

Khoa học môi trường

24

24

23,00

22

Bảo hộ lao động

23,50

24

23,00

23

Công nghệ chuyên môn môi trường

24

24

23,00

22

Toán ứng dụng

23

24

29,50

31,1

Thống kê

23

24

28,50

29,1

Khoa học đồ vật tính

30,75

33,75

34,60

35

Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu

29

33

33,40

34,5

Kỹ thuật phần mềm

32

34,50

35,20

35,4

Kỹ thuật điện

25,75

28

29,70

27,5

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

25,50

28

31,00

29,5

Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

28,75

31,25

33,00

31,7

Kiến trúc

25

25,50

28,00

26

Quy hoạch vùng và đô thị

23

24

24,00

23

Kỹ thuật xây dựng

27

27,75

29,40

25

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

23

24

24,00

23

Dược học

30

33

33,80

33,2

Quản lý thể dục thể thao thể thao (chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện)

26,50

29,75

32,80

27

Golf

24

23

23,00

23

Kỹ thuật cơ điện tử

28,75

32,00

28,5

II. Chương trình quality cao

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Ngôn ngữ Anh

30,50

30,75

34,80

29,9

Việt Nam học tập (chuyên ngành phượt và quản lý du lịch)

25,25

28

30,80

27

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản lí trị nguồn nhân lực)

28,50

33

35,30

32,7

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn)

28,25

31,50

34,30

29,1

Marketing

28,50

33

35,60

33,5

Kinh doanh quốc tế

30,75

33

35,90

32,8

Tài thiết yếu - Ngân hàng

24,75

29,25

33,70

30,1

Kế toán

24

27,50

32,80

29,2

Luật

24

29

33,30

32,1

Công nghệ sinh học

24

24

24,00

22

Khoa học vật dụng tính

24,50

30

33,90

34,5

Kỹ thuật phần mềm

25

31,50

34,00

34,5

Kỹ thuật điện

22,50

24

24,00

22

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

22,50

24

24,00

22

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

23

24

28,00

25

Kỹ thuật xây dừng

22,50

24

24,00

22

Thiết kế vật họa

22,50

24

30,50

23

III.Chương trình rất tốt giảng dạy bằng tiếng Anh

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh

30,50

25

26,00

25

Marketing -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh

24,00

25,50

33,00

27

Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh

24,00

25

28,00

27

Công nghệ sinh học tập -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh

22,50

24

24,00

24

Khoa học máy vi tính -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh

22,50

24

25,00

24

Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh

22,50

24

25,00

24

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% giờ đồng hồ Anh

22,50

24

24,00

24

Kỹ thuật thành lập -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh

22,50

24

24,00

24

Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế) -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh

22,50

24

25,00

24

Tài chính ngân hàng -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh

-

24

25,00

24

Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao huấn luyện 100% tiếng Anh

-

25

33,50

27

Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và cai quản du lịch) - Chương trình đh bằng tiếng Anh

-

24

25,00

24

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
*
Trường Đại học Tôn Đức chiến thắng từ bên trên cao

*