- cửa hàng 2: 179A Kha Vạn cân - Phường Linh Tây - Quận Thủ Đức - TP. Hồ nước Chí Minh.

Xem điểm chuẩn: xem ngay