Đại học tập Sư phạm Hà Nội ra mắt đề minh họa thi review năng lực

Trừ Ngữ văn, đề minh họa thi review năng lực Đại học Sư phạm thủ đô ở những môn thi có 70% câu hỏi trắc nghiệm, 30% từ luận, thời gian làm bài bác 60-90 phút.


MFBSqr_Ve
HNGy
X0D04AQ" alt="*">