Đại học tập Sư phạm Hà Nội ra mắt đề minh họa thi reviews năng lực

Trừ Ngữ văn, đề minh họa thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm hà thành ở các môn thi tất cả 70% thắc mắc trắc nghiệm, 30% từ luận, thời hạn làm bài 60-90 phút.


MFBSqr_Ve
HNGy
X0D04AQ" alt="*">