Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử hào hùng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong loài kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do thoải mái của nước việt nam mới.

Bạn đang xem: Ngữ văn 12 tuyên ngôn độc lập

Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập

Tác phẩm được mày mò trong lịch trình Ngữ văn lớp 12. Cũng chính vì vậy, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu giới thiệu đôi điều về chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung phiên bản Tuyên ngôn Độc lập. Mời tìm hiểu thêm nội dung cụ thể được đăng download ngay sau đây.


Tuyên ngôn Độc lập

Nghe gọi Tuyên ngôn Độc lập:

Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra tất cả quyền bình đẳng. Sản xuất hóa mang đến họ rất nhiều quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, bao gồm quyền được sống, quyền tự do thoải mái và quyền mưu ước hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: toàn bộ các dân tộc trên thế giới đều hình thành bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng có thể có quyền sống, quyền vui tươi và quyền từ bỏ do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của giải pháp mạng Pháp năm 1791 cũng nói: fan ta sinh ra tự do thoải mái và đồng đẳng về quyền lợi; cùng phải luôn luôn luôn được tự do thoải mái và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là phần đông lẽ phải không có bất kì ai chối bao biện được.

Thế mà lại hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ từ bỏ do, bình đẳng, bác bỏ ái, đến cướp giang sơn ta, áp bức đồng bào ta. Hành vi của bọn chúng trái hẳn cùng với nhân đạo và thiết yếu nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt vời nhất không cho nhân dân ta một ít tự vì dân công ty nào.

Chúng thực hành những luật pháp dã man. Bọn chúng lập ba chính sách khác nhau làm việc Trung, Nam, Bắc để hạn chế việc thống nhất tổ quốc của ta, để tránh dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra bên tù nhiều hơn thế trường học. Bọn chúng thẳng tay chém giết những tình nhân nước thương giống nòi của ta. Bọn chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành cơ chế ngu dân.

Chúng sử dụng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi ta suy nhược.

Về tởm tế, chúng bóc lột dân ta mang đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ sản phẩm hiếm in giấy bạc, xuất cảng với nhập cảng.

Chúng đề ra hàng trăm vật dụng thuế vô lý, khiến cho dân ta, duy nhất là dân cày cùng dân buôn trở nên bựa cùng.

Chúng không cho những nhà tư sản ta ngách đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một giải pháp vô thuộc tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để được mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì đàn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa việt nam rước Nhật. Từ kia dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp với Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Công dụng là cuối thời gian trước sang đầu năm nay, từ Quảng Trị cho Bắc kỳ, hơn hai triệu vnd bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bầy thực dân Pháp hoặc là vứt chạy, hay là đầu hàng. Nắm là chẳng hầu như chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, vào 5 năm, chúng đã bán việt nam hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 mon 3, biết bao lần Việt Minh đã lôi kéo người Pháp liên hợp để kháng Nhật. Bầy thực dân Pháp vẫn không thỏa mãn nhu cầu lại thẳng tay khủng tía Việt Minh hơn nữa. Thậm chí là đến khi thua trận chạy, chúng còn nhẫn chổ chính giữa giết nốt đồng minh tù bao gồm trị ở yên ổn Bái cùng Cao Bằng.

Tuy vậy, so với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng với nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 mon 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho không ít người Pháp thoát khỏi nhà giam Nhật và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ ngày thu năm 1940, vn đã thành thuộc địa của Nhật, chứ chưa hẳn thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật sản phẩm Đồng minh thì nhân dân toàn nước ta đã nổi lên giành thiết yếu quyền, lập đề xuất nước nước ta Dân chủ Cộng hòa.

Sự thiệt là dân ta lấy lại nước nước ta từ tay Nhật, chứ chưa hẳn từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân ngay gần 100 trong năm này để gây dựng nên nước vn độc lập. Dân ta lại đánh đổ chính sách quân nhà mấy mươi cố kỷ mà lập nên chế độ Dân công ty Cộng hòa.

Bởi nuốm cho nên, bọn chúng tôi, lâm thời cơ quan chính phủ của nước nước ta mới, đại biểu mang đến toàn dân Việt Nam, tuyên cha thoát ly hẳn quan hệ nam nữ với Pháp, xóa khỏi hết số đông hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi độc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng nhất quyết chống lại thủ đoạn của bầy thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng những nước Đồng minh vẫn công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Tê-hê-răng với Cựu Kim Sơn, quyết quan trọng không thừa nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã dũng mãnh chống ách nô lệ của Pháp rộng 80 năm nay, một dân tộc đã anh dũng đứng về phe Đồng Minh phòng phát xít mấy năm nay, dân tộc đó đề xuất được tự do! dân tộc bản địa đó đề xuất được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước nước ta Dân công ty Cộng hòa, trịnh trọng tuyên tía với nhân loại rằng:

Nước vn có quyền hưởng thoải mái và độc lập, và sự thật đã thành một nước thoải mái độc lập. Toàn bộ dân tộc việt nam quyết đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mạng và của nả để cầm lại quyền từ bỏ do, độc lập ấy.


I. Đôi nét về hồ Chí Minh

1. Vài nét về tè sử

- tp hcm (sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 - mất ngày 2 tháng 9 năm 1969) là vị lãnh tụ bụ bẫm của dân tộc và giải pháp mạng Việt Nam.

- hồ Chí Minh có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Quê sinh sống làng Kim Liên, thị xã Nam Đàn, tỉnh giấc Nghệ An.

- Gia đình: phụ vương là vậy Phó bảng Nguyễn Sinh sắc - một công ty Nho yêu nước có tư tưởng văn minh có tác động lớn đến tứ tưởng của Người. Thân mẫu mã của fan là bà Hoàng Thị Loan.

- trong veo cuộc đời vận động cách mạng, tín đồ đã áp dụng nhiều tên gọi khác nhau: Nguyễn vớ Thành, Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc... Tên thường gọi “Hồ Chí Minh” được áp dụng lần đầu tiên trong trả cảnh: Ngày 13 mon 8 năm 1942, khi trung hoa với danh nghĩa thay mặt của cả Việt Minh cùng Hội quốc tế Phản Xâm lược vn để tranh thủ sự cỗ vũ của trung quốc Dân Quốc.

- không chỉ là một nhà vận động cách mạng lỗi lạc, hồ chí minh còn được nghe biết với tư cách là 1 trong những nhà văn bên thơ lớn.

- hcm được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới.

2. Sự nghiệp văn học

a. Quan điểm sáng tác

- tp hcm coi văn học tập là vũ khí chiến đấu lợi sợ phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. đơn vị văn cũng phải có ý thức xung phong như chiến sỹ ngoài mặt trận.

- Bác luôn luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc bản địa của văn học.

- Khi núm bút, hồ Chí Minh khi nào cũng xuất phát điểm từ mục đích, đối tượng mừng đón để đưa ra quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn luôn tự đặt câu hỏi:

Viết cho ai? (Đối tượng)Viết để làm gì? (Mục đích)Viết loại gì? (Nội dung)Viết cố nào? (Hình thức)

b. Di tích văn học

- Văn chủ yếu luận

Từ rất nhiều thập niên đầu nuốm kỉ XX, các bài văn thiết yếu luận mang cây viết danh Nguyễn Ái Quốc viết bởi tiếng Pháp đăng trên các tờ báo: fan cùng khổ, Nhân đạo, Đời sinh sống thợ thuyền… biểu thị tính chiến đấu mạnh mẽ.Một số văn bạn dạng như Tuyên ngôn Độc lập, Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến… được viết trong tiếng phút lịch sử của dân tộc.

- Truyện với kí hiện tại đại

Một số truyện kí viết bởi tiếng Pháp: Pa-ri (1922), Lời than phiền của bà Trưng Trắc (1922), Vi hành (1923)...Những thắng lợi này đều nhằm mục đích tố cáo tội tình dã mạn, thực chất xảo trá của đàn thực dân phong kiến và tay sai…

- Thơ ca

Tên tuổi ở trong phòng thơ tp hcm gắn với tập ngục trung nhật kí (Nhật kí vào tù).Ngoài ra, bạn còn một số chùm thơ viết làm việc Việt Bắc (1941 - 1945): Tức cảnh Pác Bó, Thướng sơn, Đối nguyệt…

c. Phong thái nghệ thuật

- Văn thiết yếu luận: ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, minh chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến, phối kết hợp nhuần nhuyễn mạch luận lí cùng với mạch cảm xúc, giọng điệu uyển chuyển.

- Truyện với kí hiện đại, giàu tính chiến đấu, thẩm mỹ và nghệ thuật trào phúng sắc bén, dịu nhàng, hóm hỉnh cơ mà thâm thúy, sâu cay.

- Thơ ca: Thơ tuyên truyền cách mạng mộc mạc, giản dị, dễ dàng nhớ, dễ thuộc; Thơ nghệ thuật và thẩm mỹ kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ xưa với yếu hèn tố hiện đại, cô đọng, súc tích.

=> vào văn chủ yếu luận, truyện, kí tốt thơ ca, phong thái nghệ thuật của hồ nước Chí Minh hết sức phong phú, phong phú và đa dạng mà thống nhất.

II. Ra mắt về Tuyên ngôn Độc lập

1. Hoàn cảnh sáng tác

- Chiến tranh thế giới thứ nhị kết thúc. Phân phát xít Nhật đầu mặt hàng đồng minh. Nhân dân ta giành được chính quyền trên cả nước.

- Ngày 26 tháng 8 năm 1945, quản trị Hồ Chí Minh tự Việt Bắc về cho tới Hà Nội. Tại tòa nhà số 48 hàng Ngang, bạn soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Người đại diện thay mặt Chính tủ Lâm thời nước nước ta dân công ty cộng hòa đọc phiên bản Tuyên ngôn Độc lập, khai hình thành nước vn mới.

2. Ba cục

gồm 3 phần:

Phần 1. Từ trên đầu đến “Đó là rất nhiều lẽ phải không có ai chối ôm đồm được”: Cơ sở pháp lý của phiên bản Tuyên ngôn để xác minh quyền bình đẳng, độc lập dân tộc.Phần 2. Tiếp sau đến “Dân tộc đó bắt buộc được độc lập”: Cơ sở thực tiễn tố cáo tội ác của thực dân Pháp vào tám mươi năm ách thống trị nước ta.Phần 3. Còn lại: Lời tuyên cha độc lập.

3. Ý nghĩa nhan đề

Trong lịch sử hào hùng nhân loại, ko phải bất cứ một văn kiện nào cũng được gọi là một bạn dạng “Tuyên ngôn Độc lập”.

Chúng ta đã từng biết cho những phiên bản tuyên ngôn lừng danh thế giới: “Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ”, “Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791” và đặc biệt là “Tuyên ngôn Độc lập” của nước ta năm 1945. Trước hết, chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa lựa chọn một nhan đề ngắn gọn, quy chuẩn và mang tính pháp lý cao: “Tuyên ngôn Độc lập”. Qua nhan đề này fan đọc, người nghe vẫn thấy được mục đích cũng giống như vai trò của văn phiên bản trên. Đây là 1 trong văn kiện định kỳ sử khắc ghi chấm hết cho tổ chức chính quyền cai trị của thực dân Pháp trên phạm vi hoạt động Việt Nam. Đồng thời khẳng định Việt Nam đang là một giang sơn độc lập, có hòa bình lãnh thổ với quyền trường đoản cú quyết. Toàn cục nhân dân vn có quyền tự do dân chủ. Đây là hồ hết quyền được điều khoản quốc tế công nhận.


Như vậy, “Tuyên ngôn Độc lập của hồ nước Chí Minh không chỉ có có cực hiếm trong nội dung văn bản mà ngay lập tức từ nhan đề cũng đã thể hiện nay được điều đó."

4. Bắt tắt

Tuyên ngôn Độc lập đã trích dẫn hai bạn dạng “Tuyên ngôn Độc lập” của Mỹ, “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp để xác minh quyền hòa bình tự do của dân tộc Việt Nam. Sau đó, bản tuyên ngôn lên án tội lỗi của thực dân Pháp so với dân tộc nước ta trong kia hơn 80 năm xâm lược. Đó là tội ác về tởm tế, bao gồm trị, văn hóa truyền thống giáo dục với tội chào bán nước hai lần cho Nhật. Đồng thời cổ vũ ý thức đấu tranh của dân tộc Việt Nam. ở đầu cuối là lời tuyên bố độc lập.

5. Nội dung

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử vẻ vang tuyên cha trước quốc dân đồng bào và nhân loại về việc hoàn thành chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, lưu lại kỉ nguyên độc lập, tự do thoải mái của nước việt nam mới.

6. Nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn từ hùng hồn, áp dụng các mẹo nhỏ nghệ thuật thích hợp lý…

III. Dàn ý so sánh Tuyên ngôn Độc lập

(1) Mở bài

Giới thiệu về người sáng tác Hồ Chí Minh và vật phẩm Tuyên ngôn Độc lập.

(2) Thân bài

a. Cửa hàng pháp lý

- tp hcm đã trích dẫn hai phiên bản tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 và bạn dạng Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của Pháp năm 1791, cho biết vốn thông đạt sâu rộng lớn của Bác.

- Trích dẫn trí tuệ sáng tạo “suy rộng ra…”: trường đoản cú quyền cá thể nâng lên thành quyền dân tộc, cho biết tư tưởng nhân bản cao đẹp.

=> Qua phía trên thì đã tôn vinh những quý hiếm hiển nhiên của tư tưởng trái đất và tạo nên tiền đề mang lại lập luận đang nêu ngơi nghỉ mệnh đề tiếp theo.

- Ý nghĩa: thủ pháp “gậy ông đập sống lưng ông”, đặt ba nền hòa bình ngang hàng nhằm thể hiện niềm từ bỏ hào dân tộc.

b. Cơ sở thực tiễn

b.1. Bạn dạng cáo trạng tội lỗi thực dân Pháp:

- vén trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ trường đoản cú do, bình đẳng, bác bỏ ái, mang lại cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”.

- bác đã kể ra năm tội lỗi về thiết yếu trị:

Tước đoạt tự do dân chủ.Luật pháp dã man, cơ chế chia để trị.Chém giết thịt những chiến sỹ yêu nước của dân ta.Ràng buộc dư luận cùng thi hành chế độ ngu dân.Đầu độc bằng rượu cồn, thuốc phiện.

- Năm tội ác béo về kinh tế:

Bóc lột nhân dân ta mang lại tận xương tủy.Cướp ko ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.Độc quyền in giấy bạc, xuất cảng cùng nhập cảng.Đặt ra hàng trăm ngàn thứ thuế vô lý, dân cày cùng dân buôn trở nên bần cùng
Không cho nhà bốn sản của ta góc đầu lên.

- Về văn hóa truyền thống - giáo dục:

Lập ra các nhà tù hơn trường học.Thẳng tay chém giết mổ những tình nhân nước thương nòi giống của ta.Tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.Trong vòng 5 năm bán vn 2 lần đến Nhật.Thẳng tay khủng ba Việt Minh; “thậm chí cho khi thảm bại chạy, bọn chúng còn nhẫn trọng tâm giết nốt bè bạn tù bao gồm trị ở lặng Bái và Cao Bằng”.

b.2. Quá trình đấu tranh giành độc lập của quần chúng. # ta

- Từ ngày thu năm 1940, việt nam đã thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Quần chúng ta đã giành tự do từ tay Nhật không phải từ tay Pháp.

- dân chúng ta sẽ đánh đổ những xiềng xích thực dân và cơ chế quân chủ mà lập nên chính sách Dân nhà Cộng hoà. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.

- lôi kéo sự ủng hộ của những nước đồng minh: “quyết cần yếu không công nhận quyền hòa bình của dân Việt Nam”.

c. Lời tuyên ba với thay giới

- xác định nước việt nam ta tất cả quyền được hưởng thoải mái và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.


- Nhân dân đã quyết tâm kéo dài quyền từ do, chủ quyền ấy.

Xem thêm:

=> “Tuyên ngôn độc lập” là một trong những văn kiện lịch sử vô giá bán của dân tộc ta, thể hiện phong thái chính luận của hồ Chí Minh.

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Soạn văn lớp 12Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Tuần 5Tuần 6Tuần 7Tuần 8Tuần 9Tuần 10Tuần 11Tuần 12Tuần 13Tuần 14Tuần 15Tuần 16Tuần 17Tuần 18