STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ thích hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và auto hoá 7520216A00, A0124.25Điểm thi TN THPT
2 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu 7480102A00, A0124.25Điểm thi TN THPT
3 Kỹ thuật chế tạo 7580205A00, A0116.75Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông
Điểm thi TN THPT
4 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C0224.4Điểm thi TN THPT
5 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D0723.5Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật tạo 7580202A00, A0120Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
Điểm thi TN THPT
7 thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, A01, D0717.5Điểm thi TN THPT
8 technology rau củ quả và phong cảnh 7620113A00, B00, D07, D0815.25Điểm thi TN THPT
9 nguyên tắc 7380101HA00, D01, C00, D0325.15(Khu Hoà An) biện pháp 3 chăm ngành
Điểm thi TN THPT
10 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A0123.4Điểm thi TN THPT
11 công nghệ chế trở thành thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D0717.75Điểm thi TN THPT
12 kinh tế 7310101A00, A01, D01, C0224.4Điểm thi TN THPT
13 technology thực phẩm 7540101B00, A01, D07, D0823.5Điểm thi TN THPT
14 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301TB08, A01, D0715.25Chương trình tiên tiến
Điểm thi TN THPT
15 Kỹ thuật xây đắp 7580201CA01, D01, D0720Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
16 technology thông tin 7480201A00, A0126.5Điểm thi TN THPT
17 kinh doanh quốc tế 7340120CA01, D01, D0723.75Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
18 công nghệ sinh học 7420201A00, B00, B08, D0723.5Điểm thi TN THPT
19 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A0123Điểm thi TN THPT
20 technology sau thu hoạch 7540104A00, B00, A01, D0719Điểm thi TN THPT
21 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A01, D01, D0723.7Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, B00, A01, D0720.75Điểm thi TN THPT
23 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
24 công nghệ thực phẩm 7540101CB00, A01, D0719.25Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
25 sale nông nghiệp 7620114HA00, A01, D01, C0215.25Học tại quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT
26 Kỹ thuật vật liệu 7520309A00, B00, A01, D0723Điểm thi TN THPT
27 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, C0224.25Điểm thi TN THPT
28 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A0126.3Điểm thi TN THPT
29 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A00, B00, D07, A0220Điểm thi TN THPT
30 bệnh dịch học thủy sản 7620302A00, B00, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
31 làm chủ công nghiệp 7510601A00, A01, D0123.25Điểm thi TN THPT
32 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C0225Điểm thi TN THPT
33 tài chính 7620115HA00, A01, D01, C0215.25Kinh tế nông nghiệp trồng trọt Học quần thể Hoà An
Điểm thi TN THPT
34 giáo dục đào tạo Thể chất 7140206T00, T01, T0620.25Điểm thi TN THPT
35 Sư phạm giờ Pháp 7140233D01, D14, D03, D6422Điểm thi TN THPT
36 kinh tế tài chính 7620115A00, A01, D01, C0216Điểm thi TNTHPTKinh tế nông nghiệp
37 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202A00, D01, C01, D0323.9Điểm thi TN THPT
38 Kỹ thuật thành lập 7580201A00, A0122.7Điểm thi TN THPT
39 thông tin - tủ sách 7320201A01, D01, D03, D2920Điểm thi TN THPT
40 công nghệ sinh học 7420201TA01, D07, D0820Chương trình tiên tiến
Điểm thi TN THPT
41 công nghệ thông tin 7480201HA00, A0124Học tại khu vực Hoà An Điểm thi TN THPT
42 quản lí trị marketing 7340101HA00, A01, D01, C0223Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT
43 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D1526Điểm thi TN THPT
44 quản lý thủy sản 7620305A00, B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
45 bảo đảm an toàn thực đồ 7620112B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
46 Khoa học cây cối 7620110B00, D07, D08, A0215Điểm thi TN THPT
47 Sinh học áp dụng 7420203A00, B00, A01, D0823Điểm thi TN THPT
48 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, C0224.75Điểm thi TN THPT
49 technology thông tin 7480201CA01, D01, D0724.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
50 Kỹ thuật laptop 7480106A00, A0124.5Điểm thi TN THPT
51 hệ thống thông tin 7480104A00, A0124.75Điểm thi TN THPT
52 quản lý đất đai 7850103A00, B00, A01, D0716.25Điểm thi TN THPT
53 giáo dục và đào tạo Công dân 7140204C00, D14, D15, C1926Điểm thi TN THPT
54 Sư phạm lịch sử 7140218C00, D14, D6427Điểm thi TN THPT
55 vật dụng lý kỹ thuật 7520401A00, A01, A02, C0123.5Điểm thi TN THPT
56 sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, C0224.5Điểm thi TN THPT
57 Sư phạm tiếng Anh 7140231D01, D14, D1525.75Điểm thi TN THPT
58 Sư phạm Toán học 7140209A00, B08, A01, D0726Điểm thi TN THPT
59 Sư phạm Địa lý 7140219C00, D15, C04, D4426.25Điểm thi TN THPT
60 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D1526.5Điểm thi TN THPT
61 chuyên môn cơ khí 7520103A00, A0123.8Điểm thi TN THPT
62 Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, D0823.9Điểm thi TN THPT
63 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, D2425.5Điểm thi TN THPT
64 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, D01, D0722.5Điểm thi TN THPT
65 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201CA01, D01, D0721.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
66 Sư phạm đồ gia dụng lý 7140211A00, A01, A02, D2925.3Điểm thi TN THPT
67 chính trị học 7310201C00, D14, D15, C1925.75Điểm thi TN THPT
68 Toán vận dụng 7460112A00, B00, A01, A0222.75Điểm thi TN THPT
69 công nghệ đất 7620103A00, B00, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
70 vn học 7310630D01, C00, D14, D1526Điểm thi TN THPT
71 ngữ điệu Pháp 7220203D01, D14, D03, D6423Điểm thi TN THPT
72 vn học 7310630HD01, C00, D14, D1525Học tại quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT
73 ngôn từ Anh 7220201HD01, D14, D1524.75Học tại quần thể Hoà An
Điểm thi TN THPT
74 làng mạc hội học tập 7310301A01, D01, C00, C1925.75Điểm thi TN THPT
75 Triết học tập 7229001C00, D14, D15, C1925.5Điểm thi TN THPT
76 Hoá dược 7720203A00, B00, D07, C0224.9Điểm thi TN THPT
77 Khoa học laptop 7480102A00, A0125.4Điểm thi TN THPT
78 Nông học tập 7620109B00, D07, D0815.25Điểm thi TN THPT
79 Chăn nuôi 7620105A00, B00, D08, A0215.75Điểm thi TN THPT
80 Hoá học 7440112A00, B00, D07, C0222.5Điểm thi TN THPT
81 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C0225Điểm thi TN THPT
82 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, D1525Điểm thi TN THPT
83 sale 7340115A00, A01, D01, C0225.25Điểm thi TN THPT
84 Thú y 7640101B00, D07, D08, A0221.6Điểm thi TN THPT
85 công cụ 7380101A00, D01, C00, D0325.75Luật 3 chăm ngành
Điểm thi TN THPT
86 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, A01, D0717.5Điểm thi TN THPT
87 Kỹ thuật ứng dụng 7480103CA01, D01, D0723.75Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
88 quản trị marketing 7340101CA01, D01, D0721.75Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216A00, A01, XDHB27.75Học bạ
90 Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu 7480102A00, A01, XDHB27.5Học bạ
91 Kỹ thuật tạo ra 7580205A00, A01, XDHB24.25Học bạ, kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông
92 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C02, XDHB28.25Học bạ
93 technology kỹ thuật hoá học 7510401CA00, B00, A01, D07, XDHB23(CTCLC)Học bạ
94 Kỹ thuật xây cất 7580202A00, A01, XDHB19.5Học bạ, nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy
95 quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB25.75Học bạ
96 công nghệ rau trái cây và cảnh quan 7620113A00, B00, D07, D08, XDHB19.5Học bạ
97 phép tắc 7380101HA00, D01, C00, D03, XDHB25.5(Khu Hòa An) chuyên ngành quy định Hành chính
Học bạ
98 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, XDHB26.25Học bạ
99 technology chế biến hóa thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB26.25Học bạ
100 tài chính 7850102A00, A01, D01, C02, XDHB25.25Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
101 Tài chính - bank 7340201CA01, D01, D07, XDHB26.5(CTCLC)Học bạ
102 công nghệ thực phẩm 7540101CA01, D07, D08, XDHB25.5(CTCLC)Học bạ
103 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301TA01, D07, D08, XDHB20.5(CTTT)Học bạ
104 Kỹ thuật kiến thiết 7580201CA01, D01, D07, XDHB23.5(CTCLC)Học bạ
105 công nghệ thông tin 7480201CA01, D01, D07, XDHB27.75(CTCLC)Học bạ
106 sale quốc tế 7340120CA01, D01, D07, XDHB27.75(CTCLC)Học bạ
107 công nghệ sinh học tập 7420201TA01, D07, D08, XDHB25.25(CTTT)Học bạ
108 chuyên môn cơ điện tử 7520114A00, A01, XDHB27Học bạ
109 technology sau thu hoạch 7540104A00, B00, A01, D07, XDHB23.75Học bạ
110 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201CA01, D01, D07, XDHB21.75(CTCLC)Học bạ
111 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, A01, D07, XDHB22Học bạ
112 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D08, XDHB25Học bạ
113 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB28.25Học bạ
114 marketing nông nghiệp 7620114HA00, A01, D01, C02, XDHB19.5Học bạ
Khu Hòa An
115 Kỹ thuật vật tư 7520309A00, B00, A01, D07, XDHB23Học bạ
116 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, C02, XDHB28.75Học bạ
117 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, XDHB28.75Học bạ
118 Khoa học môi trường 7440301A00, B00, D07, A02, XDHB22.5Học bạ
119 bệnh dịch học thủy sản 7620302A00, B00, D07, D08, XDHB22.75Học bạ
120 làm chủ công nghiệp 7510601A00, A01, D01, XDHB27.75Học bạ
121 Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, C02, XDHB29.25Học bạ
122 kinh tế 7620115HA00, A01, D01, C02, XDHB19.5Học bạ
Khu Hòa An
123 tài chính 7620115A00, A01, D01, C02, XDHB26Kinh tế nông nghiệp
Học bạ
124 Kỹ thuật desgin 7580201A00, A01, XDHB26.75Học bạ
125 tin tức - thư viện 7320201A01, D01, D03, D29, XDHB22Học bạ
126 technology sinh học 7420201A00, B00, D07, D08, XDHB28Học bạ
127 công nghệ thông tin 7480201HA00, A01, XDHB26.75Học bạ, khu Hòa An
128 quản ngại trị sale 7340101HA00, A01, D01, C02, XDHB26(Khu Hòa An)Học bạ
129 ngôn từ Anh 7220201CD01, D14, D15, XDHB26Học bạ
130 cai quản thủy sản 7620305A00, B00, D07, D08, XDHB24Học bạ
131 Khoa học cây xanh 7620110B00, D07, D08, A02, XDHB22.25Học bạ
132 Sinh học áp dụng 7420203A00, B00, A01, D08, XDHB22Học bạ
133 quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, C02, XDHB29Học bạ
134 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB29.25Học bạ
135 Kỹ thuật máy vi tính 7480106A00, A01, XDHB27.25Học bạ
136 hệ thống thông tin 7480104A00, A01, XDHB27.5Học bạ
137 làm chủ đất đai 7850103A00, B00, A01, D07, XDHB26.25Học bạ
138 đồ vật lý chuyên môn 7520401A00, A01, A02, C01, XDHB21Học bạ
139 marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, C02, XDHB29.25Học bạ
140 chuyên môn cơ khí 7520103A00, A01, XDHB27.5Học bạ
141 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, D07, XDHB26.75Học bạ
142 chính trị học 7310201C00, D14, D15, C19, XDHB25Học bạ
143 Toán ứng dụng 7460112A00, B00, A01, XDHB25.5Học bạ
144 kỹ thuật đất 7620103A00, B00, D07, D08, XDHB19.5Học bạ
145 nước ta học 7310630D01, C00, D14, D15, XDHB27.75Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch
Học bạ
146 ngữ điệu Pháp 7220203D01, D14, D03, D64, XDHB24.5Học bạ
147 nước ta học 7310630HD01, C00, D14, D15, XDHB25(Khu Hòa An) chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch
Học bạ
148 ngôn từ Anh 7220201HD01, D14, D15, XDHB25.5(Khu Hòa An)Học bạ
149 làng hội học 7310301A01, D01, C00, C19, XDHB26.5Học bạ
150 ngữ điệu Anh 7220201D01, D14, D15, XDHB28.252 chăm ngành:- ngữ điệu Anh;- thông ngôn – Biên dịch giờ Anh
Học bạ
151 Triết học 7229001C00, D14, D15, C19, XDHB25Học bạ
152 Hoá dược 7720203A00, B00, D07, C02, XDHB28.75Học bạ
153 Khoa học laptop 7480101A00, A01, XDHB28.5Học bạ
154 Nông học tập 7620109B00, D07, D08, XDHB24Học bạ
155 Chăn nuôi 7620105A00, B00, D08, A02, XDHB23.75Học bạ
156 Hoá học 7440112A00, B00, D07, C02, XDHB26.5Học bạ
157 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C02, XDHB28.75Học bạ
158 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, D15, XDHB26.75Học bạ
159 sale 7340115A00, A01, D01, C02, XDHB29.25Học bạ
160 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, C02, XDHB28.25Học bạ
161 Thú y 7640101B00, D07, D08, A02, XDHB28Học bạ
162 chính sách 7380101A00, D01, C00, D03, XDHB27.753 siêng ngành:- biện pháp hành chính;- khí cụ thương mại;- qui định tư pháp,Học bạ
163 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, C0224Điểm thi TN THPT
164 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, C02, XDHB28Học bạ
165 Sinh học tập 7420201B00, B03, B08, A0222.75Điểm thi TN THPT
166 Sinh học tập 7420101B00, B03, B08, A02, XDHB22Học bạ
167 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB28Học bạ
168 ngữ điệu Anh 7220201CD01, D14, D1524.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
169 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401CB08, A01, D0719.25Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT
170 quản ngại trị kinh doanh 7340101CA01, D01, D07, XDHB26.5(CTCLC)Học bạ
171 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103CA01, D01, D07, XDHB24.75(CTCLC)Học bạ
172 Kỹ thuật ứng dụng 7480103CA01, D01, D07, XDHB26.5(CTCLC)Học bạ
173 Kỹ thuật cung cấp thoát nước 7580213A00, B08, A01, D07, XDHB19.5Học bạ
174 truyền thông media đa phương tiện đi lại 7320104A00, A01, D01, XDHB28.5Học bạ
175 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, XDHB29Học bạ
176 bình an thông tin 7480202A00, A01, XDHB28Học bạ
177 thống kê lại 7460201A00, B00, A01, A02, XDHB19.5Học bạ
178 thống kê 7460201A00, B00, A01, A0221Điểm thi TN THPT
179 truyền thông media đa phương tiện đi lại 7320104A00, A01, D0124.75Điểm thi TN THPT
180 bình yên thông tin 7480202A00, A0124.75Điểm thi TN THPT
181 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D0125Điểm thi TN THPT
182 Kỹ thuật cung cấp thoát nước 7580213A00, B08, A01, D0716.75Điểm thi TN THPT
183 quản lý tài nguyên thiên nhiên 7850102A00, A01, D01, C0217.5Điểm thi TN THPT
184 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103CA01, D01, D0720.5Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT

(CT) - Chiều 16-9, Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Ðại học đề nghị Thơ (ÐHCT) chào làng kết quả xét tuyển đợt một năm 2022 đối với phương thức xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (phương thức 2-Mã PTXT 100).

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học can tho

Ðiểm chuẩn chỉnh trúng tuyển những ngành chương trình huấn luyện và đào tạo đại trà tự 15 mang lại 27 điểm; những ngành chương trình tiên tiến và chất lượng cao từ 15,25 mang đến 24,5 điểm. Ðiểm chuẩn chỉnh trúng tuyển theo cách thức 2 được xác minh theo từng mã ngành tuyển sinh, đều nhau giữa các tổ phù hợp xét tuyển và không sáng tỏ thứ trường đoản cú ưu tiên của nguyện vọng bởi thí sinh đăng ký.

Ðiều khiếu nại xét tuyển: thí sinh xuất sắc nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước; gồm nguyện vọng đăng ký xét tuyển bên trên Cổng tuyển chọn sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Ðào tạo. Ðối với hoài vọng đăng ký các phương thức xét tuyển chọn sớm (kết quả tiếp thu kiến thức THPT, tuyển trực tiếp và chấm dứt chương trình dự bị được phân bổ vào đại học chính quy), thí sinh cần có kết quả đủ đk trúng tuyển vì chưng Trường ÐHCT đã công bố kết quả tương xứng với mã ngành đăng ký.Ðối với nguyện vọng đăng ký phương thức 2, thí sinh đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào theo điều khoản của trường. Riêng rẽ ngành giáo dục và đào tạo thể chất, thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng (nếu có) tự điểm sàn trở lên (trong đó, điểm môn năng khiếu sở trường thể dục - thể thao đạt từ bỏ 5,0 điểm trở lên). Ðiểm xét tuyển của sỹ tử từ bởi hoặc lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng.

Nhà học tập B1, khu II trường ÐHCTđể làm giấy tờ thủ tục nhập học.

m sáng 16-9, trường Ðại học tập Y Dược (ÐHYD) đề xuất Thơ chào làng kết trái xét tuyển và danh sách trúng tuyển vào những ngành đại học chính quy và chủ yếu quy liên thông năm 2022 cách tiến hành xét điểm thi giỏi nghiệp THPT. Ðiểm trúng tuyển so với các ngành từ trăng tròn đến 25,6 điểm. Vào đó, ngành Y khoa cao nhất với nút 25,6 điểm.

Theo Hội đồng tuyển sinh ngôi trường ÐHYD đề xuất Thơ, cùng với 10 ngành đh chính quy, sỹ tử trúng tuyển chọn phải đk xét tuyển các nguyện vọng vào trường có điểm xét tuyển (gồm điểm thi cùng điểm ưu tiên) đạt tới mức điểm về tối thiểu ngưỡng đầu vào theo thông báo số 1517/TB-ÐHYDCT; bao gồm điểm xét tuyển bởi hoặc to hơn điểm trúng tuyển quy định.Với 2 ngành xét tuyển đh liên thông chủ yếu quy, thí sinh trúng tuyển cũng phải tất cả điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển quy định. Chũm thể, ngành y tế 25,6 điểm, ngành Y học truyền thống cổ truyền 23,3 điểm.

Xem thêm: Dạy bé học tiếng anh qua các con vật hoạt hình / dạy bé tập nhận biết tên các con vật

Thí sinh trúng tuyển phải xác thực nhập học tập theo hiệ tượng trực tuyến trên hệ thống Tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Ðào tạo theo hướng dẫn bên trên hệ thống. Thí sinh rất có thể kiểm tra kết quả xác thực nhập học sau thời điểm thoát khỏi với đăng nhập lại hệ thống. Sau khi xác nhận nhập học tập trên hệ thống Tuyển sinh của Bộ, thí sinh cần thực hiện các bước sau để xác nhận nhập học tập tại trường: xác thực thông tin nhập học tập theo vẻ ngoài trực con đường trên hệ thống của ngôi trường ÐHYD đề xuất Thơ tạiwww.htql.ctump.edu.vn/ctump/xnnh. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ đồng hồ ngày 25-9. Thí sinh phải xác nhận nhập học tập trên cả hệ thống của cỗ và của trường ÐHYD mới chủ yếu thức xong xác dìm nhập học. Sau thời hạn trên, sỹ tử không xác nhận nhập học có khả năng sẽ bị xóa thương hiệu khỏi danh sách trúng tuyển.

*


BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ