Kì thi thpt quốc gia sắp tới gần nhưng những em học sinh vẫn đã loay hoay tìm cách nào để giải bài tập hóa cấp tốc và công dụng nhất. ý muốn giải nhanh những bài tập trắc nghiệm hóa học, họ cần sử dụng một số thủ thuật trong số đó có bí quyết tính cấp tốc để tiếp cận được câu trả lời trong thời hạn sớm nhất. Dưới đây trung trung khu gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC ra mắt với chúng ta một số công thức tính nhanh quan trọng đặc biệt để giải bài bác tập hóa hữu cơ.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa học hữu cơ 11


*

1. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken

Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken Cn
H2ntừ tất cả hổn hợp X tất cả anken Cn
H2nvà H2(tỉ lệ 1:1) được các thành phần hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

2. Tính công suất phản ứng hiđro hóa anđehit đối chọi chức no

Tiến hành làm phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no Cn
H2n
O từ các thành phần hỗn hợp hơi X tất cả anđehit Cn
H2n
O với H2(tỉ lệ 1:1) được tất cả hổn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

3. Tính % ankan A gia nhập phản ứng bóc tách (bao tất cả phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan)

Tiến hành bội phản ứng tách ankan A, phương pháp C2H2n+2được tất cả hổn hợp X tất cả H2và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là:

A% = MA/MX– 1

4. Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng bóc của A:

Tiến hành phản ứng tách bóc V(l) khá ankan A, cách làm C2H2n+2được V’hơi hỗn hợp X có H2và các hiđrocacbon thì ta có:

MA= V"/V MX

5. Tính số đồng phân ancol solo chức no:

Số đồng phân ancol Cn
H2n+2O = 2n-2 (1

6. Tính số đồng phânanđehit đối chọi chức no:

Số đồng phân anđehit Cn
H2n
O = 2n-3 (2

7. Tính số đồng phân axit cacboxylic solo chức no:

Số đồng phân axit Cn
H2n
O2= 2n-3 (2

8. Tính số đồng phân este 1-1 chức no:

Số đồng phân este Cn
H2n
O2= 2n-2 (1

9. Tính số ete đối kháng chức no:

Số đồng phân ete Cn
H2n+2O =(n – 1)( n – 2)/2

(2

10. Tính số đồng phân xeton solo chức no:

Số đồng phân xeton Cn
H2n
O =(n – 2)( n – 3)/2

(2

11. Tính số đồng phân amin đối chọi chức no:

Số đồng phân amin Cn
H2n +3N =2n -1 (n

Số đồng phân amin bậc 1 Cn
H2n +3N =2n -2

(n

12. Tính số C của ancol no hoặc ankan phụ thuộc phản ứng cháy:

số C của ancol no hoặc ankan = n
CO2/(n
H2O - n
CO2)

13.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở phụ thuộc vào tỉ lệ mol giữa ancol với O2trong bội nghịch ứng cháy:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, phương pháp Cn
H2n+2Oxcần k mol thì ta có:

n = (2k - 1 + x)/3( x =n )

14. Tính trọng lượng ancol đối chọi chức no (hoặc hỗn hợp ancol đối chọi chức no) theo trọng lượng CO2và trọng lượng H2O:

mancol= m
H2O–m
CO2/11

*Lưu ý: trọng lượng ancol solo chức (hoặc tất cả hổn hợp ancol solo chức no ) còn được tính:

mancol= 18n
H2O – 4n
CO2

15. Tính số đi, tri,tetra …, n peptit buổi tối đa tạo vì hỗn hợp gồm x amino axit không giống nhau:

Số n peptitmax= xn

16. Tính số trigilxerit tạo vì gilxerol với những axit cacboxylic béo:

Số trieste =n2.(n+1)/2

17. Tính số ete tạo do hỗn đúng theo n ancol đối kháng chức:

Số ete = n.(n + 1)/2

18. Tính khối luợng amino axit A (chứa n team -NH2và m team -COOH) khi mang lại amino axit này vào dung dịch cất a mol HCl, kế tiếp cho hỗn hợp sau bội phản ứng công dụng vừa đầy đủ với b mol Na
OH:

m
A=MA.(b -a)/m

(NH2)n
R(COOH)m

*Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)n
R(COOH)m.

+ HCl (1:n) muối có M = MA+ 36,5x.

+ Na
OH (1:m) muối tất cả M = MA+ 22x.

19. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n đội -NH2và m nhóm -COOH) khi mang lại amino axit này vào dung dịch đựng a mol Na
OH, tiếp đến cho dung dịch sau phản nghịch ứng chức năng vứa đầy đủ với b mol HCl:

m
A=MA.(b -a)/n

(NH2)n
R(COOH)m

*Lưu ý: Lysin: NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.

Axitglutamic: H2NC3H5(COOH)2.

20. Tính số link π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, bí quyết Cx
Hyhoặc Cx
Hy
Ozdựa vào mối tương quan giữa số mol CO2; H2O thu được lúc đốt cháy A:

A là Cx
Hyhoặc Cx
Hy
Ozmạch hở,cháy đến n
CO2– n
H2O= k.n
Athì A bao gồm số π = k +1

*Lưu ý: Hợp hóa học Cx
Hy
Oz
Nt
Clucó số

πmax= (2x - y - u + t + 2)/2

21. Xác minh công thức phân tử của một anken phụ thuộc vào phân tử khối của tất cả hổn hợp anken với H2trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng:

n =(M2 -2)M1/14(M2 - M1)

(Phản ứng hiđro hoá.)

*Lưu ý: + M1là phân tử khối láo lếu hợpanken cùng H2ban đầu.

+ M2là phân tử khối hỗn hợp sau bội phản ứng, không làm mất đi màu dd Br2.

+ phương pháp của ankin phụ thuộc vào phản ứng hiđro hoá là:

n = (M2 -2)M1/7(M2 - M1)

Trung trọng tâm gia sư NTIC

(nguồn từ bỏ internet)


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC

... nhanh công thức sau: n CO2 a 2.b (*) 54 chạm chán toán: Nung m gam sắt không khí, sau thời hạn ta thu đợc a gam lếu vừa lòng hóa học rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, Fe
O Hoà tan hết a gam láo thích hợp hóa học rắn X vào ... Nếu toán đề nghị tính cực hiếm m, a, b, V ta vận dụng nhanh công thức đới a Trờng hòa hợp 1: tính khối lợng sắt thuở đầu trớc bị ôxi biến thành m gam lếu hợp X gồm: Fe, Fe
O, Fe2O3 v Fe3O4 m
Fe 7.a 56.n ... Ko tan nớc) nặng trĩu m1 gam vào V lít hỗn hợp B (NO3)b x
M Sau thời gan lấy A khối lượng m2 gam giả dụ toán buộc phải tính khối lợng m gam kim loại B thoát ta vận dụng cấp tốc công thức: m
B a.M B m m1 a.M...
*

gmail.com 10 phương thức giải cấp tốc tập Hoá Hữu Blog: www.caotu28.blogspot.com ... Caotua5lg3
gmail.com phương pháp giải nhanh tập Hoá Hữu Blog: www.caotu28.blogspot.com 3) phương pháp trung bình: * Nguyên tắc: Dùng khẳng định công thức phân tử chất hữu các thành phần hỗn hợp - phương thức khối...
*

... Sao_HBKH Tng hp Cỏc Phng phỏ 23 N p. Gii nhanh Húa Hc Tr T (1, 2, 3, 4) b = 0,006 mol c = 0,012 mol d = 0,006 mol (ỏp ỏn A) nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ p. Gii cấp tốc Húa Hc Tr 24 Vớ d 8: Kh ht m ... Bo ton electron tớnh lc bt c cỏc giai on trung gian ta s tớnh nhm cấp tốc c bi toỏn nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ p. Gii nhanh Húa Hc Tr 33 Vớ d 2: Trn 0,81 gam bt nhụm vi bt Fe2O3 v Cu
O ri ... Giỏ tr m A 105,6 gam C 70,4 gam nh Sao_HBKH N B 35,2 gam D 140,8 gam Tng hp Cỏc Phng phỏ phường gii nhanh Húa Hc Tr gii Cỏc phn ng kh st oxit cú th cú: 3Fe2O3 + co 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + teo ...
*

... Ankan A ,công thức C 2H2n+2 láo phù hợp X tất cả H2 hiđrocacbon % ankan A phản ứng là: A% = – 34 xác minh công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng bóc A: triển khai phản ứng bóc tách V(l) ankan A ,công thức ... Yếu hèn BOH: ( Dd hotline dd đệm) p
H = 14 + (log Kb + log
Cb) 26 Tính hiệu suất phản ứng tổng đúng theo NH3 : (Tổng đúng theo NH3 từ hỗn đúng theo gồm N2 H2 với tỉ lệ mol khớp ứng 1:3) H% = – (Với X tỉ khối thuở đầu Y tỉ ... Hiđro hóa anken C n
H2n từ lếu láo phù hợp X có anken C n
H2n H2 (tỉ lệ 1:1) láo đúng theo Y năng suất hiđro hoá là: H% = – 32 Tính công suất phản ứng hiđro hóa anđehit 1-1 chức no: thực hiện phản ứng hiđro hóa...
*

... A ,công thức Cn
H2n+2 hỗn hòa hợp X tất cả H2 hiđrocacbon % ankan A phản ứng là: % A=MA/MX – 43 khẳng định công thức phân tử ankan A nhờ vào phản ứng tách bóc A: thực hiện phản ứng bóc V(l) ankan A ,công thức ... Lếu láo thích hợp anken H2 ban đầu.+ mét vuông phân tử khối láo lếu vừa lòng sau bội phản ứng, không làm màu dd Br2 + Công thức ankin phụ thuộc vào phản ứng hiđro hoá là: Số n ankin Cn
H2n-2 = <2(M2-2)*M1>/(14(M2-M1)) 64. Công thức ... Ankan =n
CO2/(n
H2O-n
CO2) 57.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol ancol O2 phản nghịch ứng cháy: trả sử đốt cháy trọn vẹn mol ancol no, mạch hở A, công thức Cn
H2n +2Ox cần k mol ta...
*

... N = m2 = 12,5 (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M có công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác định công thức phân tử ankin nhờ vào phân tử khối lếu hòa hợp ankin H2 trước sau dẫn qua bột Ni nung rét o ... công thức phân tử A ? ( với n
H O = 0,7 mol > n teo = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = n
CO2 n H 2O  n
CO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A gồm công thức phân tử C6H14 http://megabook.vn/ Page 11 Công thức ... Page Công thức tính số đồng phân ete chế tạo ra hỗn phù hợp n ancol đơn chức : Số ete = n ( n  1) lấy ví dụ : Đun nóng láo lếu thích hợp bao gồm ancol 1-1 chức no cùng với H2SO4 đặc 1400c lếu thích hợp ete ? Số ete = (  1) =3 10 Công...

16 phương thức kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm các công thức giải nhanh trắc nghiệm chất hóa học


... Phơng pháp 4: Phơng pháp Bảo toàn điện tích 40 Phơng pháp 5: Phơng pháp Bảo toàn electron 46 Phơng pháp 6: Phơng pháp vừa đủ 62 Phơng pháp 7: Phơng pháp quy đổi 77 Phơng pháp 8: Phơng pháp ... pháp 13: Phơng pháp chia tất cả hổn hợp thành nhị phần không 145 Phơng pháp 14: Phơng pháp mối quan hệ đại lợng 150 Phơng pháp 15: Phơng pháp lựa chọn đại lợng thích hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp chọn đại ... Phù hợp 170 Phơng pháp 16+ : Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC Cễ
NG TH C GI I cấp tốc TR C NGHI M Hể
A H C 185 CHNG I: CC Cễ
NG TH C GI I cấp tốc vào Hể
A H...
... MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI cấp tốc BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC c C6H12O = 2011 (6 2).(6 3) = Công thức tính số đồng phân amin solo chức no, mạch hở : cn H2n+3N Số đồng phân cn H2n+3N ... định công thức phân tử M M1= 10 m2 = 12,5 Ta tất cả : n = (12,5 2)10 =3 14(12,5 10) M bao gồm công thức phân tử C3H6 Created by: nai lưng Văn Trung MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI cấp tốc BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 2011 ... Created by: trằn Văn Trung MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI nhanh BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 2011 25 Công thức tính khối lượng muối clorua mang lại muối cacbonat chức năng với hỗn hợp HCl giải phóng khí CO2 H2O...
... = const nh v ng nng 2 I I = A (cụng ca 2 W = 2 I I = A (cụng 2 ngoi lc) 11 S tng t gia cỏc i lng gúc v i lng di chuyn ng con quay v chuyn ng thng W = I 2 nh lut bo ton ng lng nh v ng I ( ... |v|Max = A; |a|Min = Vt biờn: x = A; |v|Min = 0; |a|Max = 2A * Chỳ ý: + đất nước hình chữ s tc cấp tốc trộn /2 so vi li + Gia tc cấp tốc trộn /2 so vi tc + Gia tc ngc pha so vi li v 2 H thc c lp: A = x + ( ) C ... Súng v tn s ca cỏc vch quang đãng ph ca nguyờn t hirụ: Laiman R= En =- En Em > En hfmn 1 = + 13 12 23 v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) CHNG IX VT Lí HT NHN Hin tng phúng x * S nguyờn t cht phúng x cũn...
... Theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n OH = 3n hoc n OH - = 4n Al3+ - n HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH (10) (11) MT S Cễ
NG THC kinh NGHIM DNG GII nhanh BI TON HO HC Vớ d : Cn đến bao nhiờu lớt dung ... (hoc Na
AlO2) thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n H = n (14) + hoc n H+ (15) = 4n Al
O - 3n Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M vo dung dch phụ thân 0,7 mol Na
AlO2 hoc ... I
KL=húa tr kim loi mui nitrat HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH n KL i KL = nspk i spk (20) - isp kh: s e m N+5 nhn vo (Vd: i
NO=5-2=3) MT S Cễ
NG THC kinh NGHIM DNG GII cấp tốc BI TON HO HC - Nu cú Fe...
... Khối đối với H2 6,25 khẳng định công thức phân tử M M1= 10 mét vuông = 12,5 Ta bao gồm : n = (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M gồm công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác minh công thức phân tử ankin phụ thuộc vào phân ... Hiđro hóa ankin trọn vẹn ) o Số n ankin (Cn
H2n-2 ) = 2( M  2) M 14( M  M ) 17 .Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- Mx My 18 .Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit ... Gam H2O kiếm tìm công thức phân tử A ? ( cùng với n
H O = 0,7 mol > n teo = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = n
CO2 n H 2O  n
CO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A gồm công thức phân tử C6H14 11 Công thức tính khối...
... , suy hh axit vừa hết Giải : bởi vì 22, lý giải giải : Áp dụng hệ thức (1) (2),ta có: m = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => lựa chọn A trả lời giải : Áp dụng hệ thức (2),ta có: m = 13,5 ... S: CƠNG THỨC cách tìm thành phầm khử: ∑ i
KL n
KL = ∑ isp khử n sp khử (3) VD : i A n A + i
B n
B = 6n
S + 2.n
SO + 8n
H S 2 trong cơng thức trên, A, B hai kim loại tham gia làm phản ứng CƠNG THỨC cách tìm ... Fe3O4, fe dư) → Fe2(SO4)3 + SPK + H2O Cơng thức tính nhanh: m sắt = 0,7 mhh
A + 5,6 ne/trao đổi Suy trọng lượng muối = (m
Fe/56) Mmuối (9) BÀI TẬP ÁP DỤNG bài bác (Câu 12 – đề ĐH khối B – 2007) Nung m...

Xem thêm: Tóm tắt công thức toán học cấp 1 đến lớp 5), tổng hợp các công thức toán lớp 1


... Hợp Y có tỉ khối đối với H2 6,25 xác minh công thức phân tử M M1= 10 mét vuông = 12,5 Ta bao gồm : n = = M tất cả công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác định công thức phân tử ankin phụ thuộc vào phân tử khối láo ... ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn ) Số n ankin (Cn
H2n-2 ) = 2M1(M2-2)/14(M2-M1) 17 .Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- 2Mx/My 18 .Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit ... 9,45 gam H2O kiếm tìm công thức phân tử A ? Số C ancol no = Vậy A có công thức phân tử C2H6O lấy ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon A thu 26,4 gam CO2 16,2 gam H2O search công thức phân tử A ?...
... LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, Đà Nẵng A  Q  U K=Ki K Anh + Qn = Ú Ki *Lớp 11 l=li l=li Điện dung 2 ... Info
từ khóa: phương pháp giải nhanh bài tập hoá học 12 vô cơtổng hợp công thức giải cấp tốc hóa học hữu cơcông thức giải nhanh bài bác tập vật lí 12cong thuc giai nhanh bai tap sinh hoc tốt va day du nhat on thi dẻo hoccông thức giải nhanh bài tập chất hóa học hữu cơcông thức giải nhanh bài xích tập hoán vị gencông thức giải nhanh bài xích tập sinh học 12công thức giải nhanh bài tập vật lý 12công thức giải nhanh bài xích tập trắc nghiệm hoá họccác cách làm giải nhanh bài bác tập đồ dùng lí 12các phương pháp giải nhanh bài bác tập hóa họccông thức giải nhanh bài xích tập hóa họccông thức giải nhanh bài bác tập sinh họccông thức giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm hóa họccác bí quyết giải nhanh bài tập sinh học
Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018Nghiên cứu giúp sự biến hóa một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng suy bì hệ thống
Nghiên cứu sự sinh ra lớp bảo đảm an toàn và kỹ năng chống làm mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt nam
Nghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tấn công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại
Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi máu não cấp
Nghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường sắt việt nam
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối phù hợp giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy trong bài toán tuyên truyền, giáo dục, vận động desgin nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọ
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo đảm môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ long
Nghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm đọc công cụ nhận xét hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tin
Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ nước xuân hương
Chuong 2 thừa nhận dạng rui ro
Tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự vn từ trong thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vật
Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động người vợ theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu mới đăng chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8 phân tích bài bác thơ từ tình 2