Công thức hóa học 12 tổng hợp toàn thể công thức của những chương trong lịch trình Hóa học 12 được biên soạn rất cụ thể và dễ hiểu.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa học 12

Công thức Hóa 12 để giúp các em học tập sinh gấp rút nắm vững vàng được cách làm từ kia biết cách vận dụng vào giải các bài tập Hóa học để đạt được tác dụng cao trong những bài kiểm tra, bài xích thi THPT non sông 2022 sắp tới. Tài liệu cầm tắt công thức Hóa học lớp 12 gồm các chương như sau:

Chương 1: Este - Lipit
Chương 2: Cacbohiđrat
Chương 3: Amin, amino axit với protein
Chương 4: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương cứng về kim loại
Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm
Chương 7: fe và một trong những kim loại quan trọng

Công thức Hóa 12 không hề thiếu nhất


I. Một số công thức hóa học buộc phải nhớ

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) cùng nồng độ mol CM

*

*Mối quan hệ nam nữ giữa số mol(n), cân nặng (m) và trọng lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giới tính giữa số mol khí và thể tích khí sinh sống đktc.

*

* Số trieste sản xuất từ n axit với Glixerol =

*

II. Một số trong những công thức tính nhanh số đồng phân

1. Cách tính số đồng phân Ankin Cn
H2n-2 (n ≥ 2)


Ankin là đầy đủ hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử chứa một link ba.CTTQ: Cn
H2n-2 (n ≥ 2).Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối tía và không tồn tại đồng phân hình học.Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, mỗi C đang liên kết với một nhóm cố gắng (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C có nối tía sẽ còn 2C và H là đội thế.

C1C2
1C1C1 đồng phân
2CH1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đối kháng chức no Cn
H2n+2O:

Công thức:

Số ancol Cn
H2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đối kháng chức no Cn
H2n
O:

Công thức:

Số andehit Cn
H2n
O = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là cách làm của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no Cn
H2n
O2:

Công thức:

Số axit Cn
H2n
O2 = 2n-3 (n n
H2n
O2:

Công thức:

Số este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (n n
H2n+3N:

Công thức:

Số amin Cn
H2n+3N = 2n-1 (n n
H2n
O2 (n ≥ 2)

2. Tính số đồng phân este 1-1 chức no:

Số đồng phân este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (điều kiện: 1 n(H2O)m

2. Công thức ví dụ của một vài cacbohiđrat:

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n tốt C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 tuyệt C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 tốt C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức bao quát amin no, đơn chức, hở: Cn
H2n+1NH2 giỏi Cn
H2n +3N (n ≥ 1)


2. Tính số đồng phân amin đối kháng chức no:

Số đồng phân amin Cn
H2n +3N =2n -1 (điều kiện: n max = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m đội COOH ) khi mang đến amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản nghịch ứng tác dụng vừa đủ với b mol Na
OH:

*

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)n
R(COOH)m.

5. Tính khối lượng amino axit A (chứa n team NH2 và m đội COOH ) khi mang đến amino axit này vào dung dịch cất a mol Na
OH, tiếp nối cho dung dịch sau bội phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl:

*

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính hệ số trùng đúng theo polime

Giả sử polime bao gồm dạng (-A-)n

Ta có:

*

IV. Phương pháp Hóa 12 chương 5

1. Dãy vận động hóa học của kim loại

2. Quy tắc anpha

- mang sử gồm hai cặp thoái hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong kia cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong hàng điện hóa).

- Áp dụng nguyên tắc alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi thương hiệu như sau:

3. Công thức màn trình diễn định biện pháp Faraday

Khối lượng chất giải phóng làm việc mỗi điện cực tỉ lệ với năng lượng điện lượng trải qua dung dịch cùng đương lượng của chất.

*

Trong đó:

m: khối lượng chất giải phóng ở điện rất (gam)

A: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực

n: số electron cơ mà nguyên tử hoặc ion đã mang lại hoặc nhận

I: cường độ loại điện (A)

t: thời gian điện phân (s)

F: hằng số Faraday là năng lượng điện tích của một mol electron hay năng lượng điện lượng cần thiết để 1 mol electron di chuyển trong mạch sống catot hoặc sinh sống anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

V. Bí quyết Hóa 12 chương 6

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện thêm khi dung nạp hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = n
OH- – n
CO2

Lưu ý: Điều kiện vận dụng công thức: nkết tủa CO2.

2. Tính lượng kết tủa mở ra khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa tất cả hổn hợp Na
OH với Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước hết tính n
CO32- = n
OH- – n
CO2


Sau đó đối chiếu với n
Ba2+ hoặc n
Ca2+ nhằm xem hóa học nào làm phản ứng hết

Điều kiện áp dụng công thức: n
CO32- CO2

3. Tính VCO2 cần hấp thụ không còn vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hợp 1: n
CO2 = n↓

Trường thích hợp 2: n
CO2 = n
OH- – n↓

4. Tính Vdd Na
OH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện thêm lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường phù hợp 1: n
OH- = 3n↓

Trường phù hợp 2: n
OH- = 4n Al3+ – n↓

Lưu ý: Hai tác dụng trên tương ứng với hai trường hòa hợp Na
OH dùng thiếu với Na
OH sử dụng dư.

Trường thích hợp 1 ứng với kết tủa không đạt rất đại;

Trường đúng theo 2 ứng cùng với kết tủa vẫn đạt cực lớn sau kia tan bớt một phần.

5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na4 (hoặc Na
Al
O2) để xuất hiện thêm lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường hòa hợp 1: n
H+ = n↓

Trường đúng theo 2: n
H+ = 4n
Na4- – 3n↓

VI. Bí quyết Hóa học tập 12 chương 7

1. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan không còn hỗn kim loại tổng hợp loại bởi H2SO4 loãng giải hòa H2:

m muốisunfat = m các thành phần hỗn hợp KL + 96.n
H2

2. Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn kim loại tổng hợp loại bằng dd HCl hóa giải H2:

m muối clorua = mhỗn đúng theo KL +71.n
H2

3. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tung hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

mmuối sunfat = mhỗn đúng theo KL + 80.n
H2SO4

4.Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà rã hết các thành phần hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

m muối hạt clorua = mhỗn đúng theo KL + 27, 5.n
HCl

5. Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bởi dd HCl vừa đủ:

m muối bột clorua = mhỗn vừa lòng KL + 35,5.n
HCl

6. Tính trọng lượng muối sunfat thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp những kim loại bởi H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2:

mmuối= m
KL +96.n
SO

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải tỏa khí SO2, S, H2S:

mmuối= m
KL + 96.(n
SO2 + 3n
S + 4n
H2S)

8. Tính số mol HNO3 cần dùng để làm hòa tan láo hợp các kim loại:

n
HNO3 = 4n
NO + 2n
NO2 + 10n
N2O +12n
N2 +10n
NH4NO3

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) giá trị n
HNO3 không dựa vào vào số sắt kẽm kim loại trong láo hợp.

+) cách làm này chỉ sử dụng khi mang đến hỗn hợp kim loại công dụng với HNO3.

+) chú ý khi tính năng với Fe3+ do Fe khử Fe3+ về Fe2+ yêu cầu số mol HNO3 đã dùng để hoà tung hỗn hợp kim loại nhỏ tuổi hơn đối với tính theo phương pháp trên. Chính vì thế phải phân tích HNO3 dư bao nhiêu %.

9. Tính số mol H2 SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà rã 1 hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

n
H2SO4 = 2n
SO2

10. Tính khối lượng muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại công dụng HNO3 (không có sự chế tạo thành NH4NO3):

mmuối = m
KL + 62.(3n
NO + n
NO2 + 8n
N2O +10n
N2)

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí như thế nào thì số mol khí đó bởi 0.

+) Nếu có sự chế tác thành NH4NO3 thì thêm vào đó vào m
NH4NO3 bao gồm trong dd sau phản nghịch ứng.

11. Tính khối lượng muối thu được lúc cho tất cả hổn hợp sắt và những oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:

mmuối=

*
 (mhỗn vừa lòng + 24.n
NO)

12. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc, nóng, dư giải tỏa khí NO2:

mmuối=

*
(mhỗn phù hợp + 8n
NO2)

Lưu ý:

+ tất cả hổn hợp không tốt nhất thiết bắt buộc đủ tư chất vẫn rất có thể áp dụng được công thức.


+ Dạng toán này, HNO3 đề xuất dư nhằm muối thu được là fe (III). Không được nói HNO3 toàn vẹn vì có thể phát sinh fe dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ trường hợp giải phóng tất cả hổn hợp NO cùng NO2 thì phương pháp là:

mmuối =

*
(mhỗn đúng theo + 8n
NO2 +24n
NO)

13. Tính trọng lượng muối thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng, dư giải hòa khí SO2:

mmuối =

*
(mhỗn vừa lòng + 16n
SO2)

Lưu ý: các thành phần hỗn hợp không độc nhất thiết yêu cầu đủ 4 chất vẫn rất có thể áp dụng được công thức.

14. Tính cân nặng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X vào HNO3 loãng dư được NO:

m
Fe =

*
 (mhỗn đúng theo + 24n
NO)

15. Tính trọng lượng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X vào HNO3 loãng dư được NO2:

m
Fe=

*
 (mhh + 8n
NO2)

16. Tính VNO (hoặc NO2) nhận được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau bội phản ứng sức nóng nhôm (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với HNO3:

n
NO =

*
<3n
Al + (3x -2y)n
Fex
Oy>

hoặc n
NO2 = 3n
Al + (3x -2y)n
Fex
Oy

17. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết tất cả hổn hợp rắn sau làm phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
(mx + 24n
NO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà chảy hết hỗn hợp rắn sau bội nghịch ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
 (mx + 24n
NO)

18. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà rã hết hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =

*
 (mx + 16n
SO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tung hết hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Thời gian là một trong những yếu tố rất quan trọng trong làm bài xích thi.Việc nạm vững các công thức này để giúp giải nhanh những bài trắc nghiệm chất hóa học nếu gặp phải trong đề thi cụ vì đề xuất giải theo cách thông thường mất không hề ít thời gian. Con
Kec xin giữ hộ tới các bạn 50 công thức giải nhanh , hi vọng chúng ta hãy ghi ghi nhớ nhé!

Tuyển tập bí quyết giải cấp tốc trắc nghiệm Hóa học chọn lọc

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

------- CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ------


Để học giỏi Chuyên đề Hoá 12, loạt bài bác giải bài bác tập chăm đề Hoá 12 rất đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài bác tập được biên soạn bám sát theo ngôn từ sách giáo khoa Lớp 12.


Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 12, dưới đó là mục lục những bài giải bài tập sách giáo khoa với Đề thi cụ thể với thắc mắc bài tập, đề khám nghiệm 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học tập kì 1 với 2 (đề bình chọn học kì 1 với 2) các môn trong công tác Lớp 12 khiến cho bạn học xuất sắc hơn.

Xem thêm: Bài giảng chiến thắng mtao mxây, đọc văn: chiến thắng mtao


*

Trang web học trực tuyến online miễn phí.

Đề thiLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam