Hàm con số giác được xem như như là giữa những kiến thức gốc rễ của môn Toán ở cấp độ trung học phổ thông. Chỉ khi cai quản được con kiến thức ở trong phần này, những em mới rất có thể “phá đảo” được những dạng bài xích tập lượng giác từ bỏ cơ bản đến nâng cao. Để tìm hiểu một cách cụ thể hơn về hàm con số giác, những em hãy tham khảo ngay nội dung bài viết bên sau đây từ Marathon Education nhé!


Các cách làm lượng giác toán 10

Ở cuối lịch trình toán lớp 10, các em sẽ được làm quen với hàm con số giác. Đây được xem như là phần kiến thức và kỹ năng “khó nhai”, gây không ít rắc rối cho các thế hệ học tập sinh.

Bạn đang xem: Công thức lượng giác

Điều thứ nhất các em cần làm là ghi nhớ những công thức lượng giác trường đoản cú cơ bản đến nâng cao. Tất cả như vậy, khi gặp gỡ những dạng bài xích tập về hàm số lượng giác, những em mới vận dụng một cách nhuần nhuyễn được. Dưới đây là bảng tổng hợp một vài một số cách làm lượng giác cơ bạn dạng cần nhớ.

Công thức lượng giác toán 10 cơ bản

1. Báo giá trị lượng giác của một số trong những cung với góc đặc biệt
*
Bảng quý giá lượng giác của một số cung và góc đặc biệt

eginaligned& sin^2alpha + cos^2alpha = 1\& tanalpha.cotalpha = 1left( alpha =mathllap/, k fracpi2 ight), k in\& 1 + tan^2alpha = frac1cos^2alpha left(alpha =mathllap/, fracpi2 + kpi, k in  ight)\& 1 + cot^2alpha = frac1sin^2alpha ( alpha =mathllap/, kpi, k in )\& tanalpha = fracsinalphacosalpha ; cotalpha=fraccosalphasinalphaendaligned
3. Cung liên kếtĐối với hồ hết góc có mối links đặc biệt, điển dường như bù nhau, đối nhau, phụ nhau, hơn nhát pi hoặc hơn yếu pi/2, những em hoàn toàn có thể áp dụng câu tiếp sau đây để ghi nhớ dễ dàng hơn: cos đối, sin bù, tan hơn nhát pi, phụ chéo”.

Hai góc đối nhau:cos(–x) = cosxsin(–x) = –sinxtan(–x) = –tanxcot(–x) = –cotx
Hai góc bù nhau:sin (π – x) = sinxcos (π – x) = –cosxtan (π – x) = –tanxcot (π – x) = –cotx
Hai góc hơn nhát π: sin (π + x) = –sinxcos (π + x) = –cosxtan (π + x) = tanxcot (π + x) = cotx
Hai góc phụ nhau:

eginaligned&footnotesizecirc sin(fracpi2-x)=cosx\&footnotesizecirc cos(fracpi2-x)=sinx\&footnotesizecirc tan(fracpi2-x)=cotx\&footnotesizecirc cot(fracpi2-x)=tanxendaligned
eginaligned&footnotesizecirc sin(fracpi2+x)=cosx\&footnotesizecirc cos(fracpi2+x)=-sinx\&footnotesizecirc tan(fracpi2+x)=-cotx\&footnotesizecirc cot(fracpi2+x)=-tanxendaligned
4. Phương pháp cộng

Công thức cùng cũng là giữa những công thức cơ phiên bản của hàm số lượng giác. Để dễ ghi lưu giữ những bí quyết này, các em có thể học thuộc chủng loại câu sau đây: “sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin vệt trừ, tung thì tung nọ tung kia phân tách cho mẫu số một trừ chảy tan”.


eginaligned& sin(a pm b) = sina.cosbplusmn sinb.sina\& cos(apm b) = cosa.cosb pm sina.sinb\& tan(apm b) = fractanapm tanb1pm tana.tanbendaligned
eginaligned&sin2alpha=2sinalpha.cosalpha\&eginalignedcos2alpha&=cos^2alpha-sin^2alpha\&=2cos^2alpha-1\&=1-2sin^2alpha&endaligned\&tan2alpha=frac2tanalpha1-2tan^2alpha\&cot2alpha=fraccot^2alpha-12cotalphaendaligned
eginaligned&sin3alpha=3sinalpha-4sin^3alpha\&cos3alpha=4cos^3alpha-3cosalpha\&tan3alpha=frac3tanalpha-tan^3alpha1-3tan^2alphaendaligned
eginalignedeginmatrixsin^2alpha=frac1-cos2alpha2 và cos^2alpha=frac1+cos2alpha2\sin^3alpha=frac3sinalpha-sin3alpha4 và cos^3alpha=frac3cosalpha+cos3alpha4endmatrixendaligned
eginaligned&sinx+cosx=sqrt2sinleft(x+fracpi4 ight)=sqrt2cosleft(x-fracpi4 ight)\&sinx-cosx=sqrt2sinleft(x-fracpi4 ight)=sqrt2cosleft(x+fracpi4 ight)\&cosx-sinx=sqrt2sinleft(fracpi4-x ight)=sqrt2cosleft(x+fracpi4 ight)endaligned
eginaligned&Đặt t=tanfracx2 (với t ≠pi+k2pi, kin)\&sinx=frac2t1+t^2 cosx=frac1-t^21+t^2 tanx=frac2t1-t^2endaligned
eginaligned&cosa+cosb=2cosfraca+b2.cosfraca-b2\&cosa-cosb=-2sinfraca+b2.sinfraca-b2\&sina+sinb=2sinfraca+b2.cosfraca-b2\&sina-sinb=2cosfraca+b2.sinfraca-b2endaligned
eginaligned&cosa.cosb=frac12lbrack cos(a-b)+cos(a+b) brack\&sina.sinb=frac12lbrack cos(a-b)-cos(a+b) brack\&sina.cosb=frac12lbrack sin(a-b)+sin(a+b) brack\endaligned

Công thức lượng giác toán 10 nâng cao

Bên cạnh đó, Marathon Education cũng trở nên giới thiệu cho những em một trong những công thức hàm con số giác nâng cao. Những cách làm này không xuất hiện thêm trong sách giáo khoa. Tuy thế để xử lý được những dạng toán lượng giác nâng cấp liên quan tiền đến chứng minh biểu thức, rút gọn gàng biểu thức giỏi giải phương trình lượng giác, các em học sinh nên tham khảo các phương pháp này.

1. Phương pháp kết phù hợp với hằng đẳng thức đại số

eginaligned&sin^3alpha+cos^3alpha=(sinalpha+cosalpha)(1-sinalpha cosalpha)\&sin^3alpha-cos^3alpha=(sinalpha-cosalpha)(1+sinalpha cosalpha)\&sin^4alpha+cos^4alpha=1-2sin^2alpha cos^2alpha\&sin^4alpha-cos^4alpha=sin^2alpha-cos^2alpha=-cos2alpha\&sin^6alpha+cos^6alpha=1-3sin^2alpha cos^2alpha\&sin^6alpha-cos^6alpha =-cos2alpha(1-sin^2alpha cos^2alpha)endaligned
eginalignedeginmatrixsin^2a=frac1-cos2a2 và cos^2a=frac1+cos2a2\sin^3a=frac3sina-sin3a4& cos^3a=frac3cosa+cos3a4endmatrixendaligned

*

eginaligned&tana-tanb=frac-sin(a-b)cosacosb\&cota+cotb=fracsin(a+b)sinasinb\&cota-cotb=frac-sin(a-b)sinasinb\&tana+cotb=fracsin(a-b)cosasinb\&tana+cota=frac22sin2a\&cota-tanb=fraccos(a+b)sinacosb\&cota-tana=2cot2aendaligned
eginaligned&1.sin
A+sin
B+sin
C=4cosfracA2cosfracB2cosfracC2\&2.sin2A+sin2B+sin2C=4sin
Asin
Bsin
C\&3.cos
A+cos
B+cos
C=1+4sinfracA2sinfracB2sinfracC2\&4.cos2A+cos2B+cos2C+-1-4cos
Acos
Bcos
C\&5.cosacos(fracpi3-a)cos(fracpi3+a)=frac14cos3a\&6.sinasin(fracpi3-a)sin(fracpi3+a)=frac14sin3a\&7.tan
A+tan
B+tan
C=tan
Atan
Btan
C\&8.tanfracA2tanfracB2+tanfracB2tanfracC2+tanfracC2tanfracA2=1\&9.cot
Acot
B+cot
Bcot
C+cot
Ccot
A=1\&10.cotfracA2+cotfracB2+cotfracC2=cotfracA2cotfracB2cotfracC2\&11.sin
A+sin
B+sin
Clefrac3sqrt32\&12.sinfracA2+sinfracB2+sinfracC2lefrac32\&13.cos
A+cos
B+cos
Clefrac32endaligned
*

Lý thuyết hàm số lượng giác lớp 11

Ở lịch trình lớp 11, hàm con số giác 11 sẽ tổng quan nhiều kiến thức mớ lạ và độc đáo hơn, liên quan đến những hàm số sin, hàm số cos, hàm số tang với côtang. Rõ ràng như sau:

Hàm số lượng giác y = sinx

Nguyên tắc để ra đời hàm số này là: tương xứng mỗi số thực x, ta bao gồm số thực sinx.

sin: R → R

x → y = sin x

được điện thoại tư vấn là hàm số sin

Hàm số sin cam kết hiệu là y = sinx.Tập xác minh của hàm số là R.Hàm số sin là hàm số lẻ.

Ta có, sự thay đổi thiên với đồ thị hàm số y = sinx bên trên đoạn <0; π> như sau:


eginaligned&footnotesizeull extHàm số y = sin x đồng biến hóa trên <0;fracpi2> ext và nghịch đổi mới trên .\&footnotesizeull extNhư đang đề cập, y = sinx là hàm số lẻ nên những khi lấy đối xứng vật thị hàm số \&footnotesize extnày trên đoạn <0; π> qua nơi bắt đầu tọa độ O, ta sẽ thu được vật dụng thị hàm số trên\ &footnotesize extđoạn <–π; 0>.endaligned

*

eginaligned&footnotesizeull extTrên tập xác định R, lúc tịnh tiến thường xuyên đồ thị hàm số trên đoạn <–π; π>\&footnotesize exttheo những vectơ vecv=(2pi;0) ext và -vecv=(-2pi;0) ext, ta sẽ sở hữu dạng thứ thị hàm số \&footnotesize exty = sinx như bên dưới (với tập giá trị xác minh của hàm số y = sin x là <–1; 1>).endaligned
*

Hàm số lượng giác y = cosx

Hàm số côsin gồm ký hiệu là y = cosx. Ứng với một số thực x xác định, ta nhận được một cực hiếm cosx.


Tập khẳng định của hàm số côsin là R.

Ngược lại với hàm số sin, đó là hàm số chẵn.

Sự biến hóa thiên và đồ thị hàm số y = cosx:


eginaligned&footnotesizeull extĐể đã đạt được đồ thị hàm số y = cosx, ta tiến hành tịnh tiến trang bị thị hàm số \&footnotesize exty = sinx theo vectơ vecu=(-frac-pi2;0)endaligned

*

eginaligned&footnotesizeull extTheo hình vẽ, hàm số y = cosx đồng thay đổi trên <–π; 0> và nghịch biến hóa trên\&footnotesize ext<0; π>, với tập giá chỉ trị xác minh là <–1; 1>.endaligned
eginaligned&footnotesize extCông thức để khẳng định hàm số tang là y=fracsinxcosx (cosx ot =0)footnotesize ext. Ký hiệu của \&footnotesize exthàm số tang: y = tanx.\&footnotesize extKhông như thể với hàm số sin cùng côsin, tập khẳng định của hàm số tang được ký\&footnotesize exthiệu là D cùng với D = Rsetminusleft lbracefracpi2+kpi, kin ight brace.\endaligned

eginaligned&footnotesizeull extĐồ thị hàm số tang có tâm đối xứng chính là gốc tọa độ O. Dạng vật thị này \&footnotesize extsẽ đồng biến hóa trên <0; fracpi2> ext. Bởi vì thế, khi đem đối xứng qua trung khu O đồ thị hàm số\&footnotesize exty = tanx trên <0; fracpi2>, extta vẫn thu được đồ vật thị hàm số y = tanx trên .\&footnotesizeull extNgoài ra, để khẳng định đồ thị hàm số y = tanx bên trên D, ta tiến hành tịnh tiến đồ dùng \&footnotesize extthị hàm số trên khoảng chừng (frac-pi2;fracpi2) extsong tuy vậy với trục hoành làm sao để cho từng đoạn \&footnotesize extcó độ dài = π, ta được công dụng như sau:\endaligned
eginaligned&footnotesize extHàm số côtang bao gồm ký hiệu là y = cotx với được xác minh bằng công thức \&footnotesize y=fraccosxsinx (sin x ot= 0).\&footnotesize extĐây là hàm số lẻ và gồm tập khẳng định là D, với D = Rsetminus lbrace kπ, k ∈ Z brace.endaligned
Sự trở nên thiên cùng đồ thị hàm số y = cotx:

Ta có, hàm số y = cotx nghịch biến chuyển trên khoảng chừng (0; π). Vày thế, lúc tịnh tiến vật dụng thị hàm số trên khoảng tầm (0; π), tuy vậy song cùng với trục hoành từng đoạn gồm độ dài bằng nhau và bằng π, ta được đồ thị hàm số y = cotx trên D.

Bài tập về hàm con số giác

Bài tập 1: bài bác 1a trang 4 SGK Đại số với Giải tích lớp 11

Sử dụng máy vi tính bỏ túi để tìm những giá trị lượng giác sinx và cosx sau:


eginaligned&smallfracπ6;fracπ4;1,5;2;3,1;4,25;5\&small sinfracπ6=frac12 ; cosfracπ6=fracsqrt32\&small sinfracπ4=cosfracπ4=fracsqrt22\&small sin1,5=0,9975 ; cos1,5=0,0707\&small sin2=0,9093 ; cos2=-0,4161\&small sin3,1=0,0416 ; cos3,1=-0,9991\&small sin4,25=-0,8950 ; cos4,25=-0,4461\&small sin5=-0,9589 ; cos5=0,2837\endaligned

eginaligned&small a) y=frac1+cosxsinx\&small b) y=sqrtfrac1+cosx1-cosx\&small c) y=tanleft(x-fracpi3 ight) \&small d) y=cotleft(x+fracpi6 ight)endaligned

eginaligned&small exta) Hàm số y=frac1+cosxsinx ext xác định khi sinx≠0⇔ x≠kπ,k∈Z\&small extVậy tập khẳng định của hàm số là D=R ackslashkπ,k∈Z\&small extb) Hàm số y=sqrtfrac1+cosx1-cosx ext khẳng định khi frac1+cosx1-cosx ge0\&small frac1+cosx1-cosx ge0 ext với đa số x thỏa mãn 1-cosx ot=0\&small ⇔cosx≠1 ⇔x≠k2π,k∈Z\&small extVậy tập xác minh của hàm số là D=R ackslashk2π,k∈Z\&small extc) Hàm số y=tanleft(x-fracpi3 ight) ext khẳng định khi y=cosleft(x-fracpi3 ight) ot=0\&small ⇔x-fracpi3≠fracpi2+kπ⇔x≠frac5pi6+kπ,k∈Z\&small extVậy tập xác định của hàm số là D=R ackslashleft\frac5pi6+kπ,k∈Z ight\&small extd) Hàm số y=cotleft(x+fracpi6 ight) ext xác minh khi y=sinleft(x+fracpi6 ight) ot=0\&small ⇔x+fracpi6≠kπ⇔x≠-fracpi6+kπ,k∈Z\&small extVậy tập xác định của hàm số là D=R ackslashleft-fracpi6+kπ,k∈Z ight\\endaligned

Bài tập 3: bài xích 3 trang 17 SGK Đại số với Giải tích lớp 11

Dựa vào đồ gia dụng thị của hàm số y = sin x, vẽ thiết bị thị của hàm số y = |sinx|


eginaligned& small extTa có: y =egincasessinx lúc sinx ≥ 0\- sinx khi sinx ≤ 0endcases\& small extTừ đó, phụ thuộc vào đồ thị hàm số y = sinx, ta hoàn toàn có thể suy ra đồ thị của hàm số y = \& small ull extGiữ nguyên phần đồ dùng thị ở phía trên trục Ox (sin x ≥ 0)\& small ull extVẽ phần trang bị thị sống phía dưới bằng phương pháp lấy đối xứng phần đồ dùng thị ở phía bên trên trục Ox (sin x ≤ 0)\& small ull extĐồ thị của hàm số y = endaligned
eginaligned& small exta. Phụ thuộc đồ thị hàm số y = cosx, tìm những giá trị của x nhằm cosx = frac12\& small extb. Phụ thuộc vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm những khoảng quý giá của x nhằm hàm số đó nhận giá trị âm.endaligned

eginaligned& small exta. Phụ thuộc vào đồ thị trên, ta thấy đường thẳng y = frac12 ext cắt đồ thị hàm số y = cosx tại những điểm tất cả hoành độ \& small fracpi3 + k2pi ext với frac-pi3 + k2pi (k in Z)\& small extVậy nhằm cosx = frac12\& small iff x = pm fracpi3 + k2pi (k in Z)\& small extb. Nhờ vào đồ thị hàm số y = cosx: \& y = cosx

Trong quy trình học kiến thức toán lớp 10 thì những công thức lượng giác sẽ luôn luôn đi cùng bọn họ đến hết thpt và nó được áp dụng không hề ít cho các bài thi học tập kì, thi giỏi nghiệp thpt, thi đánh giá năng lực… chính vì thế, việc học cùng nhớ kỹ các bảng cách làm lượng giác lớp 10 là hết sức cần thiết. Và để hoàn toàn có thể dễ dàng trong việc học, nhớ các cách làm lượng giác 10 từ cơ bạn dạng cho mang lại nâng cao thì giaoducq1.edu.vn vẫn tổng đúng theo ngay trong nội dung bài viết này để các bạn tiện tham khảo.

*
Công thức lượng giác lớp 10 đề xuất nhớ

Công thức lượng giác lớp 10 cơ bản

*
Công thức lượng giác lớp 10 cơ bản

Công thức cộng lượng giác 10

*
Công thức cùng lượng giác 10

♦ Cách nhằm nhớ bí quyết cộng dễ dàng: Sin thì sin cos cos sin, cos thiì cos cos sin sin vết trừ. Tan thì tung nọ tung kiia phân tách cho mẫu hàng đầu trừ tung tan.

Công thức các cung links trên con đường tròn lượng giác lớp 10

♣ Đối với nhì góc đối nhau:

cos (-x) = cos xsin (-x) = -sin xtan (-x) = -tan xcot (-x) = -cot x

♣ Đối với nhị góc bù nhau:

sin (π – x) = sin xcos (π – x) = -cos xtan (π – x) = -tan xcot (π – x) = -cot x

♣ Đối với nhì góc phụ nhau:

sin (π/2 – x) = cos xcos (π/2 – x) = sin xtan (π/2 – x) = cot xcot (π/2 – x) = tan x

♣ Đối với hai góc hơn kém π:

sin (π + x) = -sin xcos (π + x) = -cos xtan (π + x) = tan xcot (π + x) = cot x

♣ nhị góc hơn kém π/2:

sin (π/2 + x) = cos xcos (π/2 + x) = -sin xtan (π/2 + x) = -cot xcot (π/2 + x) = -tan x

♦ biện pháp ghi nhớ công thức các cung links trên mặt đường tròn lượng giác dễ dàng: cos đối, sin bù, phụ chéo, tan hơn kém π

Công thức nhân lượng giác 10

♣ Đối với phương pháp nhân song lượng giác 10:

*
Công thức nhân song lượng giác 10

♣ Đối với công thức nhân ba lượng giác 10:

*
Công thức nhân cha lượng giác 10

♣ Đối với bí quyết nhân tứ lượng giác 10:


*
Công thức nhân tứ lượng giác 10

Công thức hạ bậc lượng giác lớp 10

*
Công thức hạ bậc lượng giác lớp 10

Công thức phát triển thành tổng thành tích lượng giác 10

*
Công thức đổi thay tổng thành tích lượng giác 10

♦ giải pháp nhớ công thức biến hóa tổng thành tựu lượng giác lớp 10 dễ dàng: cos cộng cos bởi 2 cos cos, cos trừ cos bàng trừ 2 sin sin; sin cùng sin bàng 2 sin cos, sin trừ sin bàng 2 cos sin.

Công thức thay đổi tích thành tổng lượng giác lớp 10

*
Công thức biến hóa tích thành tổng lượng giác lớp 10

Nghiệm phương trình lượng giác lớp 10

♣ Nghiệm của Phương trình lượng giác 10 cơ bản:

*
Nghiệm của Phương trình lượng giác 10 cơ bản

♣ Nghiệm của Phương trình lượng giác 10 trong trường hợp đặc biệt

sin a = 0 ⇔ a = kπ → (k ∈ Z)sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π → (k ∈ Z)sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π → (k ∈ Z)cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ → (k ∈ Z)cos a = 1 ⇔ a = k2π → (k ∈ Z)cos a = -1 ⇔ a = π + k2π → (k ∈ Z)

Dấu của các giá trị lượng giác lớp 10

Góc phần tư sốIIIIIIIV
sin (x)++
cos (x)++
tan (x)++
cot (x)++

Bảng quý hiếm lượng giác lớp 10 một số góc sệt biệt

*
Bảng cực hiếm lượng giác lớp 10 một số góc sệt biệt

Công thức lượng giác 10 cải thiện (bổ sung)

*
Công thức lượng giác 10 nâng cấp (bổ sung)

Các bài bác thơ giúp ghi nhớ cách làm lượng giác 10

Để rất có thể nhớ hết các bí quyết lượng giác 10 từ cơ phiên bản đến nâng cao, thì đòi hỏi các bạn phải làm bài bác tập thật các và còn có một cách rất hấp dẫn đó là học tập thuộc những bài thơ để giúp đỡ nhớ nhanh các công thức lượng giác lớp 10 này như sau:

♣ phương pháp để ghi nhớ cách làm cộng lượng giác lớp 10

Cos + cos = 2 cos coscos – cos = trừ 2 sin sin
Sin + sin = 2 sin cossin – sin = 2 cos sin.Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin rồi trừ
Tang tổng thì rước tổng tang
Chia 1 trừ với tích tang, dễ mà.

Xem thêm: Xây Dựng Bài Giảng E Learning Mẫu, Top 5 Kho Bài Giảng E

Tan(x+y)=?

Bài thơ ghi nhớ: tan 2 tổng 2 tầng trên cao rộng

Trên thượng tầng tan cộng cùng tan
Hạ tầng hàng đầu rất ngang tàng
Dám trừ đi cả chảy tan anh hùng

♣ phương pháp để ghi nhớ bảng giá trị lượng giác của những cung tương quan đặc biệt

Cos đối, sin bù, phụ chéo, chảy hơn kém π (pi)

♣ giải pháp ghi nhớ nhanh Công thức biến đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

♣ bí quyết ghi nhớ cấp tốc Công thức biến hóa tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu đôi cô song chàngcòn tính chảy tử + đôi tan (hay là: chảy tổng lập tổng 2 tan)1 trừ rã tích mẫu mang mến rầunếu gặp mặt hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Một bí quyết nhớ nhanh khác của câu Tang mình + cùng với tang ta, bởi sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, ra đời hai người con mình nhỏ tatangx – tang y: tình mình trừ cùng với tình ta hình thành hiệu chúng, bé ta nhỏ mình

♣ bí quyết ghi lưu giữ nhanh cách làm nhân đôi

VD: sin(2x)= 2sin(x)cos(x) (Tương tự những loại công thức như vậy)Cách ghi nhớ nhanh: Sin gấp rất nhiều lần bằng 2 sin cos
Cos gấp rất nhiều lần bằng bình phương cos trừ đi bình sin
Bằng trừ 1 cùng hai bình cos
Bằng cùng 1 trừ nhị bình sin(Chúng ta chỉ bài toán nhớ các công thức nhân song của cos bằng câu nhớ trên rồi bắt đầu từ đó hoàn toàn có thể suy ra những công thức hạ bậc.)Tan gấp hai bằng Tan đôi ta rước đôi tan (2 tan )Chia một trừ lại bình tan, ra liền.

Với nội dung bài viết về các cách làm lượng giác lớp 10  trên. giaoducq1.edu.vn hy vọng nó vẫn hữu ích các bạn thật nhiều trong quy trình học tập cũng giống như áp dụng vào giải bài bác tập một cách dễ dàng hơn nhé