Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạo
*

*

cho fe (III) oxit(Fe(III) và O)tác dụng với 14,7 gam axit sunfuric (H cùng nhóm SO4) loãng,người ta thu được 20 gam muối hạt sắt(III) sunfat (Fe(III cùng nhóm SO4) cùng 5,4 gam nước (H cùng O)

a)Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng 

b)Viết cách làm về trọng lượng của phản bội ứng hóa học trên

c)Tính trọng lượng của fe (III)oxit vẫn tham gia bội nghịch ứng


*

(a,Fe_2O_3+3H_2SO_4 o Fe_2(SO_4)_3+3H_2O\b,m_Fe_2O_3+m_H_2SO_4=m_Fe_2(SO_4)_3+m_H_2O\c,m_Fe_2O_3=20+5,4-14,7=10,7(g))


*

Oxi hóa 16,8 gam Fe, chiếm được 21,6 g oxit sắt. Cách làm hóa học tập của oxit fe là

A. Fe2O3

B. Fe
O

C. Fe3O4

D. Fe(OH)3

 


Lập bí quyết oxit của fe biết Fe có hóa trị III với O tất cả hóa trị II. Tính hàm vị %Fe vào oxit đó


CTTQ: Fex
Oy Vậy ta đổi hóa trị lại lẫn nhau rồi núm vào chỉ số là Fe2O3

 %Fe = PTKFe2 : PTKFe2O3 x 100% = 56 x 2 : 56 x 2 + 16 x 3 x 100% = 70%


tìm công thức hóa học tập một oxit sắt biết tỉ lệ khối lượng Fe và O lần lượt là 7:3 và phân tử khối oxit là 160đvc


gọi cthh của Oxit bao gồm dạng Fex
Oy (xy nằm trong N* ) theo bài xích ra ta có x:y = 7/56 : 3/16 = 2/3 => Cthh : Fe2O3thử lại ptk Fe2O3 = 56.2+ 16.3 =10(đv
C) (đúng cùng với đề)  


Gọi cách làm của oxit sắt yêu cầu tìm là Fex
Oy, ta có:

56x:16y=7:3 ⇒ 168x-112y=0 (1).

Bạn đang xem: Công thức hóa học của sắt oxit biết fe3 là

56x+16y=160 (2).

Giải hệ phương trình gồm (1) và (2), ta suy ra x=2 với y=3.

Vậy: oxit sắt yêu cầu tìm là Fe2O3.


1/ Viết phương pháp hóa học, điện thoại tư vấn tên các oxit của các nguyên tố sau với Oxi: Na, K, Ca, Ba, C(IV), S(IV), S(VI), Mg, p. (V), N(V), Cu(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Oxit fe từ2/ Cho bí quyết hóa học của các chất : Mg
O ; Al ; SO2 ; S ; HCl ; KOH ; Fe
O ; CO2 ; Pb ; Pb
O ; P2O5 ; KMn
O4 ; N2 ; Cu ; Cl2, Fe3O4, Cu(OH)2, Na
HCO3, PH3, Br2. Hãy cho thấy các phương pháp hóa học tập biểu diễn:a) oxit. B) oxit axit. C) oxit bazo d) solo chất . E) hợp chất f) sắt kẽm kim loại g) phi kim.

1/ Viết cách làm hóa học, gọi tên những oxit của các nguyên tố sau với Oxi: Na, K, Ca, Ba, C(IV), S(IV), S(VI), Mg, p. (V), N(V), Cu(I), Cu(II), Fe(II), Fe(III), Oxit sắt từ

2/ Cho phương pháp hóa học của các chất : Mg
O ; Al ; SO2 ; S ; HCl ; KOH ; Fe
O ; CO2 ; Pb ; Pb
O ; P2O5 ; KMn
O4 ; N2 ; Cu ; Cl2, Fe3O4, Cu(OH)2, Na
HCO3, PH3, Br2. Hãy cho biết các công thức hóa học biểu diễn:

a) oxit. B) oxit axit. C) oxit bazo d) solo chất . E) hợp chất f) kim loại g) phi kim.


Bài 1:

Na2O: natri oxit

K2O: kali oxit

Ca
O: can xi oxit

Ba
O: bari oxit

CO2: cacbon đioxit

SO2: lưu huỳnh đioxit

SO3: sulfur trioxit

Mg
O: magie oxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

N2O5: đinitơ pentaoxit

Cu2O: đồng (I) oxit

Cu
O: đồng (II) oxit

Fe
O: sắt (II) oxit

Fe2O3: sắt (III) oxit

Fe3O4: fe từ oxit

Bài 2:

a,b,c, oxit:

- Oxit bazơ: Mg
O, Fe
O, Pb
O, Fe3O4

- Oxit axit: SO2, CO2, P2O5

d, Đơn chất: Al, S, Pb, N2, Cu, Cl2, Br2

e, thích hợp chất: Mg
O, SO2, HCl, KOH, Fe
O, CO2, Pb
O, P2O5, KMn
O4, Fe3O4, Cu(OH)2, Na
HCO3, PH3

f, Kim loại: Al, Pb, Cu

g, S, Cl2, N2, Br2


Đúng 3
comment (0)

 

a) Viết bí quyết hoá học của các chất sau:khí nitơ, natri clorua (phân tử có 1 Na, 1 Cl), Sắt(III) oxit (phân tử gồm 2 Fe, 3 O), sắt kẽm kim loại magie, can xi cacbonat(phân tử có một Ca, 1 C, 3 O).b) hóa học nào là solo chất? chất nào là hợp chất


Xem cụ thể
Lớp 8 Hóa học bài 9: bí quyết hóa học
1
0
giữ hộ Hủy

a) N2, Na
Cl, Fe2O3, Mg, Ca
CO3

b) 

Đơn chất: N2, Mg

Hợp chất: Na
Cl, Fe2O3, Ca
CO3


Đúng 1

phản hồi (0)
Cho hợp hóa học oxit của sắt Fex
Oy; Hóa trị của fe trong phương pháp hóa học trên là
Đọc tiếp

Cho hợp chất oxit của sắt Fex
Oy; Hóa trị của sắt trong phương pháp hóa học trên là

*


Xem cụ thể
Lớp 8 hóa học
3
0
Gửi hủy

Gọi CTHH của oxit fe là: (oversetleft(a ight)Fe_xoversetleft(II ight)O_y)

Ta có: (a.x=II.y)

(Leftrightarrow a=dfracIIyx=dfrac2yx)

Vậy hóa trị của sắt là 2y/x


Đúng 1

phản hồi (0)

2y/x


Đúng 0
comment (0)

2x/y


Đúng 0
phản hồi (0)
Cho khí cacbon oxit ( co ) công dụng với quặng hematit bao gồm thành phần đó là sắt (III) oxit ( Fe2O3 ) chế tác thành cacbon đioxit ( CO2 ) và sắt kẽm kim loại sắt ( fe ) theo phương trình hóa học sau
CO + Fe2O3 à 2Fe + 3CO2a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra?b) Tính % trọng lượng Fe2O3 tất cả trong quặng hematit biết rằng khi cho 84 kilogam CO công dụng hết với 300 kilogam quặng hematit thì sau bội nghịch ứng chế tạo ra thành 112 kilogam Fe với 132 kg CO2
Đọc tiếp

Cho khí cacbon oxit ( teo ) tác dụng với quặng hematit gồm thành phần chính là sắt (III) oxit ( Fe2O3 ) chế tác thành cacbon đioxit ( CO2 ) và sắt kẽm kim loại sắt ( sắt ) theo phương trình chất hóa học sau

CO + Fe2O3 à 2Fe + 3CO2

a) Viết công thức về cân nặng của phản bội ứng xảy ra?

b) Tính % cân nặng Fe2O3 tất cả trong quặng hematit biết rằng khi đến 84 kg CO tác dụng hết cùng với 300 kilogam quặng hematit thì sau phản ứng tạo nên thành 112 kilogam Fe và 132 kg CO2


Xem cụ thể
Lớp 8 hóa học
0
0
Gửi hủy
help me cứu vãn tiếp em 30 câu này được ko ạ
Câu 70: bí quyết hoá học của sắt oxit, biết Fe(III) là: A. Fe2O3. B. Fe
O. C. Fe3O4. D. Fe3O2.Câu 71: Oxit khi công dụng với nước tạo thành dung dịch axit sunfuric là: A. CO2 B. SO2 C. SO3 ...
Đọc tiếp

help me cứu giúp tiếp em 30 câu này đc ko ạ

Câu 70:  Công thức hoá học tập của fe oxit, biết Fe(III) là:

A. Fe2O3. B. Fe
O.

C. Fe3O4. D. Fe3O2.

Câu 71:  Oxit khi tính năng với nước tạo thành dung dịch axit sunfuric là:

A. CO2 B. SO2

C. SO3 D. K2O

Câu 72: Chất nào dưới đây góp hầu như nhất vào sự hình thành mưa axit ?

A. CO2 B. SO2

C. N2 D. O3

Câu 73:  Khí có tỉ khối so với hiđro bởi 32 là

A. N2O B. SO2

C. SO3 D. CO2

Câu 74:  Dãy gồm những kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al D. Fe, Zn, Ag

Câu 75:  Khi mang lại giấy quỳ tím vào hỗn hợp Na
OH thì hiện tượng kỳ lạ quan cạnh bên được :

A. màu tím chuyển sang red color B. màu tím gửi sang màu hồng

C. Màu tím gửi sang màu xanh da trời D. Không thay đổi màu 

Câu 76:  Khi cho giấy quỳ tím vào hỗn hợp Na
Cl thì hiện tượng quan gần kề được :

A. màu tím chuyển sang màu đỏ B. màu sắc tím gửi sang màu hồng

C. Màu tím đưa sang màu xanh lá cây D. Không biến đổi màu 

Câu 77:  Có 3 bình đơn nhất đựng 3 dung dịch Na
Cl, Ba(NO3)2 với H2SO4. Dung dịch thử xuất sắc nhất hoàn toàn có thể dùng để minh bạch dung dịch H2SO4 là:

A. Dung dịch Na
OH. B. Dung dịch Na
Cl C. Dung dịch Ba
Cl2. D. Dung dịch HCl

 

Câu 78:  Phản ứng nào dưới đây xảy ra đúng mực nhất:

A. Cu + H2SO4 đặc nóng → Cu
SO4 + SO2 + H2O

B.  Fe + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + H2 + H2O

C. Fe + H2SO4 sệt nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

D. Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2

Câu 79: Dãy những chất không chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Zn
O, Zn(OH)2.

C. Na2O, Na
OH, Na2CO3

B. Cu, Cu
O, Cu(OH)2.

D. Mg
O, Mg
CO3, Mg(OH)2.

Câu 80:  Cho bội phản ứng sau: mãng cầu + S →t0 sản phẩm sau phản nghịch ứng là:

A. Na2S B. Na
S

C. Na3S D. Cả A, B với C 

Câu 81:  Cho bội phản ứng sau: F2 + S →t0 sản phẩm sau bội nghịch ứng là:

A. S2F6 B. S2F

C. SF6 D. Cả A, B cùng C 

Câu 82: Cho làm phản ứng sau: Mg + S →t0 sản phẩm sau làm phản ứng là:

A. Mg2S B. Mg
S

C. Mg3S D. Cả A, B cùng C

Câu 83: Ở điều kiện bình thường Axit Sunfuric (H2SO4) tồn tại sinh sống trạng thái :

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B và C 

Câu 84:  Lưu huỳnh đioxit (SO2) ở điều kiện bình thường tồn tại sinh hoạt trạng thái:

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B và C 

Câu 85:  Ở điều kiện thông thường lưu huỳnh đioxit (SO2) so với không khí:

A. Nặng hơn B. vơi hơn

C. Lơ lửng D. Cả A, B với C 

Câu 86:  Ở điều kiện bình thường Oxi (O2) tồn tại ở trạng thái :

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B và C 

Câu 87:  Ở điều kiện thông thường Lưu huỳnh (S) tồn tại ngơi nghỉ trạng thái :

A. Rắn B. Lỏng

C. Khí D. Cả A, B cùng C 

Câu 88:  Cho làm phản ứng sau: Na
OH + H2SO4 → sản phẩm sau bội nghịch ứng là:

A. Na3SO4 + H2O B. Na2SO4 + H2

C. Na2SO4 + H2O D. Cả A, B với C 

Câu 89:  Ở điều kiện thông thường Ozon (O3) tồn tại sinh sống trạng thái :

A. Rắn B. Cu

C. Khí D. Zn

Câu 90: Để phân minh 2 hỗn hợp HCl cùng H2SO4 loãng. Ta sử dụng một kim loại:

A. Mg B. nhẹ hơn

C. Ba D. Cả A, B với C

Câu 91:  Cho phản bội ứng sau: Na2O + H2SO4 → sản phẩm sau phản ứng là:

A. Na3SO4 + H2O B. Na2SO4 + H2

C. Na2SO4 + H2O D. Cả A, B và C 

Câu 92: Ở điều kiện thông thường Oxi (O2) là hóa học khí :

A. có mùi B. ko mùi

C. Không vị D. Cả B và C

Câu 93:  Sản phẩm của làm phản ứng khi sục khí SO2 vào dd Brom là:

A. H2SO3 , HBr
O B. H2S, HBr C. H2SO4 , HBr D. S, HBr.

 

Câu 94: Chất xúc tác là chất:

A. có tác dụng giảm vận tốc phản ứng. B. có tác dụng tăng tốc độ phản ứng .

C. hóa học tham gia vào làm phản ứng chế tạo sản phẩm. C. hóa học tạo màu đến phản ứng  

Câu 95:  Nhỏ dd Ag
NO3 vào dd HI , hiện tượng lạ quan giáp được là:

A. Kết tủa trắng. B. Khí thoát ra. C. Kết tủa vàng. D. màu xanh xuất hiện

Câu 96:  Axit sunfuric đặc nóng công dụng với đồng sắt kẽm kim loại sinh ra khí:

A. CO2.

B. SO3. 

C. SO2.

D. H2S.

Câu 97:  Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Phương châm của clo trong bội phản ứng là:

A. chất oxi hóa

B. hóa học khí

C. Chất oxi hóa và hóa học khử

D. Tất cả hầu hết sai

Câu 98:  Điều chế O2 vào công nghiệp bằng cách

A. Điện phân nước

B. Chưng chứa phân đoạn bầu không khí hóa lỏng

C. Nhiệt phân KMn
O4

D. Cả A cùng B

Câu 99:  Cho Ba
Cl2 phản ứng với dung dịch H2SO4, sản phẩm sau phản bội ứng là:

A. Ba
SO4 + H2O

B. Ba
SO4 + H2

C. Ba
SO4 + HCl

D. Không bao gồm phản ứng

Câu 100: Một hỗn hợp có 3 kim loại Cu, Al và Fe cho tính năng vừa đủ với một lít dung dịch HCl loãng dư, chiếm được 5,6 lít khí X ( đktc ) cùng 6,4 gam chất rắn Y. Ví như cũng mang đến lượng các thành phần hỗn hợp trên công dụng với dịch H2SO4 đặc, nguội, thì sau phản nghịch ứng chiếm được 8,3gam chất rắn Z. Vậy X, Y, Z là:

NH3 →t∘,xt+O2 NO →+O2 NO2 →+O2+H2O HNO3 →+Ca
O Cu(NO3)2 →t∘ NO2.

Mỗi mũi tên là 1 phản ứng hóa học. Số bội phản ứng thoái hóa – khử vào chuỗi trên là


Hỗn vừa lòng X có glyxin, valin, lysin với axit glutamic (trong X tỉ lệ cân nặng của nitơ và oxi là 7:15). Cho 7,42 gam X tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, chiếm được đung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đầy đủ dung dịch chửa 0,08 mol Na
OH và 0,075 mol KOH, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, nhận được m gam muối khan. Quý giá m là


Thực hiện các thí nghiệm sau mang đến phản ứng xẩy ra hoàn toàn:

(a) Dẫn a mol khí CO2 vào 0,8a mol Ca(OH)2 trong dung dịch.

(b) đến a mol sắt vào 3a mol HNO3 trong dung dịch (sản phẩm khử duy nhất tạo ra là NO).

(c) cho dung dịch Na
HCO3 mang đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) mang lại bột Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3 (dư).

Số thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch đựng hai muối là


Cho dung dịch Na
OH vào dung dịch hóa học X, thu được kết tủa white color không tung trong Na
OH dư. Chất X


Để tổ hợp hết 5,46 gam fe cần ít nhất V (ml) dung dịch tất cả hổn hợp H2SO4 0,3M với Fe(NO3)3 0,04M. Biết (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất). Giá trị của V là


Cho hình vẽ trình bày thí nghiệm pha trộn khí X khi mang lại dung dịch axit công dụng với chất rắn (kim các loại hoặc muối).

Hình vẽ bên trên minh hoạ đến phản ứng nào sau đây?


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được hỗn hợp X. đến dãy gồm những chất: Fe, KNO3, KMn
O4, Ba
Cl2, Na
OH, Cu. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X


Cho các chất sau: tristearin, tinh bột, etyl axetat, tripeptit (Gly-Ala-Val). Số hóa học tham gia làm phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm là


Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở tâm trạng kết tinh, các amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit tất cả từ 2 mang lại 10 gốc α-aminoaxit cùng là cơ sở làm cho protein.

(d) dung dịch anilin vào nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Ngữ văn 7 qua đèo ngang ngắn gọn, soạn bài qua đèo ngang ngắn gọn

Số nhận định và đánh giá đúng là


Cho 11,2 gam hỗn hợp X có Fe, Fe
O, Fe2O3 Cu
O vào dung dịch HCl, thu được chất rắn Y (chỉ đựng một kim loại), hỗn hợp Z (chỉ cất muối) cùng 448 ml H2 (đktc). Cho lượng Y này bội phản ứng với hỗn hợp HNO3 (dư) đậm đặc, nung nóng, nhận được 896 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Mang lại dung dịch Z bên trên vào dung dịch Ag
NO3 dư, thu được 53,14 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Cu
O vào X


Cho 1 mol hóa học X (C7Hy
O3, đựng vòng benzen) tính năng hết cùng với Na
OH dư, thu được một mol hóa học Y, 1 mol hóa học Z với 2 mol H2O (trong đó MY Z; bao gồm 3 mol Na
OH thâm nhập phản ứng). Hóa học Z công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được T (Y, Z, T là những hợp hóa học hữu cơ). Tuyên bố nào dưới đây sai?


Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt với cacbon, trong những số ấy có tự 0,01-2% trọng lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn cùng với bột Fe2O3 dùng làm hàn con đường ray bằng phản ứng nhiệt độ nhôm.

(c) Phèn chua và thạch cao sống tất cả công thức hóa học lần lượt là KAl(SO4)2.12H2O cùng Ca
SO4.2H2O.

(d) Thạch cao nung dùng làm nặn tượng, bó bột lúc gãy xương.

(e) hỗn hợp Na2CO3, Na3PO4 làm mềm được nước cứng.

(g) Miếng gang để trong không gian ẩm xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số tuyên bố đúng là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam