Công thức chất hóa học 12 tổng hợp cục bộ công thức của các chương trong chương trình Hóa học 12 được biên soạn rất cụ thể và dễ hiểu.

Bạn đang xem: Công thức hóa học 12

Công thức Hóa 12 để giúp các em học sinh lập cập nắm vững được bí quyết từ đó biết cách áp dụng vào giải những bài tập Hóa học để đạt được tác dụng cao trong các bài kiểm tra, bài bác thi THPT tổ quốc 2022 sắp tới tới. Tài liệu nắm tắt công thức Hóa học lớp 12 gồm những chương như sau:

Chương 1: Este - Lipit
Chương 2: Cacbohiđrat
Chương 3: Amin, amino axit với protein
Chương 4: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương cứng về kim loại
Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm
Chương 7: sắt và một số trong những kim các loại quan trọng

Công thức Hóa 12 không thiếu thốn nhất


I. Một số công thức hóa học cần nhớ

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) với nồng độ mol CM

*

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol(n), khối lượng (m) và trọng lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ nam nữ giữa số mol khí và thể tích khí nghỉ ngơi đktc.

*

* Số trieste chế tạo ra từ n axit cùng Glixerol =

*

II. Một số công thức tính nhanh số đồng phân

1. Phương pháp tính số đồng phân Ankin Cn
H2n-2 (n ≥ 2)


Ankin là hầu như hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử đựng một links ba.CTTQ: Cn
H2n-2 (n ≥ 2).Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối ba và không có đồng phân hình học.Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, từng C vẫn liên kết với cùng 1 nhóm nạm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C có nối tía sẽ còn 2C cùng H là team thế.

C1C2
1C1C1 đồng phân
2CH1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đối kháng chức no Cn
H2n+2O:

Công thức:

Số ancol Cn
H2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đối kháng chức no Cn
H2n
O:

Công thức:

Số andehit Cn
H2n
O = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict 1-1 chức no Cn
H2n
O2:

Công thức:

Số axit Cn
H2n
O2 = 2n-3 (n n
H2n
O2:

Công thức:

Số este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (n n
H2n+3N:

Công thức:

Số amin Cn
H2n+3N = 2n-1 (n n
H2n
O2 (n ≥ 2)

2. Tính số đồng phân este solo chức no:

Số đồng phân este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (điều kiện: 1 n(H2O)m

2. Công thức cụ thể của một vài cacbohiđrat:

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n tuyệt C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 hay C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 tuyệt C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức tổng thể amin no, đơn chức, hở: Cn
H2n+1NH2 tuyệt Cn
H2n +3N (n ≥ 1)


2. Tính số đồng phân amin đối kháng chức no:

Số đồng phân amin Cn
H2n +3N =2n -1 (điều kiện: n max = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n đội NH2 cùng m team COOH ) khi đến amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho hỗn hợp sau bội nghịch ứng tính năng vừa đủ với b mol Na
OH:

*

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)n
R(COOH)m.

5. Tính trọng lượng amino axit A (chứa n đội NH2 cùng m đội COOH ) khi đến amino axit này vào dung dịch cất a mol Na
OH, tiếp nối cho hỗn hợp sau bội phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl:

*

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính thông số trùng hòa hợp polime

Giả sử polime có dạng (-A-)n

Ta có:

*

IV. Phương pháp Hóa 12 chương 5

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

2. Quy tắc anpha

- trả sử bao gồm hai cặp oxi hóa khử: Xx+/ X cùng Yy+/Y (trong đó cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong hàng điện hóa).

- Áp dụng quy tắc alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi tên như sau:

3. Công thức biểu diễn định cơ chế Faraday

Khối lượng chất giải phóng sống mỗi điện rất tỉ lệ với năng lượng điện lượng trải qua dung dịch với đương lượng của chất.

*

Trong đó:

m: trọng lượng chất giải tỏa ở điện cực (gam)

A: trọng lượng mol nguyên tử của chất thu được ở năng lượng điện cực

n: số electron cơ mà nguyên tử hoặc ion đã mang lại hoặc nhận

I: cường độ mẫu điện (A)

t: thời gian điện phân (s)

F: hằng số Faraday là năng lượng điện tích của một mol electron hay năng lượng điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dịch trong mạch làm việc catot hoặc ngơi nghỉ anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

V. Phương pháp Hóa 12 chương 6

1. Tính lượng kết tủa mở ra khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = n
OH- – n
CO2

Lưu ý: Điều kiện áp dụng công thức: nkết tủa CO2.

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện thêm khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa tất cả hổn hợp Na
OH cùng Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước không còn tính n
CO32- = n
OH- – n
CO2


Sau đó so sánh với n
Ba2+ hoặc n
Ca2+ để xem hóa học nào làm phản ứng hết

Điều kiện áp dụng công thức: n
CO32- CO2

3. Tính VCO2 buộc phải hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 nhận được lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường vừa lòng 1: n
CO2 = n↓

Trường hòa hợp 2: n
CO2 = n
OH- – n↓

4. Tính Vdd Na
OH bắt buộc cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường hợp 1: n
OH- = 3n↓

Trường hòa hợp 2: n
OH- = 4n Al3+ – n↓

Lưu ý: Hai tác dụng trên tương ứng với nhị trường phù hợp Na
OH sử dụng thiếu và Na
OH dùng dư.

Trường thích hợp 1 ứng cùng với kết tủa chưa đạt cực đại;

Trường thích hợp 2 ứng với kết tủa sẽ đạt cực đại sau đó tan bớt một phần.

5. Tính Vdd HCl phải cho vào dd Na4 (hoặc Na
Al
O2) để lộ diện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hòa hợp 1: n
H+ = n↓

Trường phù hợp 2: n
H+ = 4n
Na4- – 3n↓

VI. Công thức Hóa học tập 12 chương 7

1. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bởi H2SO4 loãng giải tỏa H2:

m muốisunfat = m hỗn hợp KL + 96.n
H2

2. Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải hòa H2:

m muối hạt clorua = mhỗn phù hợp KL +71.n
H2

3. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tung hết các thành phần hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

mmuối sunfat = mhỗn hợp KL + 80.n
H2SO4

4.Tính cân nặng muối clorua thu được khi hoà rã hết hỗn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng dd HCl:

m muối hạt clorua = mhỗn hòa hợp KL + 27, 5.n
HCl

5. Tính trọng lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn kim loại tổng hợp loại bởi dd HCl vừa đủ:

m muối bột clorua = mhỗn đúng theo KL + 35,5.n
HCl

6. Tính trọng lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải tỏa khí SO2:

mmuối= m
KL +96.n
SO

7. Tính trọng lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải tỏa khí SO2, S, H2S:

mmuối= m
KL + 96.(n
SO2 + 3n
S + 4n
H2S)

8. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan láo hợp những kim loại:

n
HNO3 = 4n
NO + 2n
NO2 + 10n
N2O +12n
N2 +10n
NH4NO3

Lưu ý:

+) Không tạo thành khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) quý hiếm n
HNO3 không phụ thuộc vào vào số kim loại trong lếu hợp.

+) cách làm này chỉ sử dụng khi cho hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với HNO3.

+) chú ý khi tính năng với Fe3+ vì chưng Fe khử Fe3+ về Fe2+ cần số mol HNO3 đã dùng để làm hoà rã hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo cách làm trên. Chính vì như vậy phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.

9. Tính số mol H2 SO4 đặc, rét cần dùng để hoà chảy 1 hỗn kim loại tổng hợp loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

n
H2SO4 = 2n
SO2

10. Tính trọng lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp những kim loại tính năng HNO3 (không gồm sự sản xuất thành NH4NO3):

mmuối = m
KL + 62.(3n
NO + n
NO2 + 8n
N2O +10n
N2)

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí như thế nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu tất cả sự tạo thành thành NH4NO3 thì cộng thêm vào m
NH4NO3 gồm trong dd sau phản nghịch ứng.

11. Tính cân nặng muối thu được lúc cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt công dụng với HNO3 dư giải hòa khí NO:

mmuối=

*
 (mhỗn hợp + 24.n
NO)

12. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan không còn hỗn hợp tất cả Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc, nóng, dư giải tỏa khí NO2:

mmuối=

*
(mhỗn thích hợp + 8n
NO2)

Lưu ý:

+ các thành phần hỗn hợp không tốt nhất thiết nên đủ tư chất vẫn rất có thể áp dụng được công thức.


+ Dạng toán này, HNO3 nên dư nhằm muối chiếm được là sắt (III). Ko được nói HNO3 hoàn toản vì có thể phát sinh sắt dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ nếu giải phóng tất cả hổn hợp NO và NO2 thì phương pháp là:

mmuối =

*
(mhỗn hợp + 8n
NO2 +24n
NO)

13. Tính cân nặng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng, dư giải tỏa khí SO2:

mmuối =

*
(mhỗn vừa lòng + 16n
SO2)

Lưu ý: hỗn hợp không độc nhất thiết đề nghị đủ 4 hóa học vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được công thức.

14. Tính trọng lượng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X vào HNO3 loãng dư được NO:

m
Fe =

*
 (mhỗn vừa lòng + 24n
NO)

15. Tính trọng lượng sắt đã sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng fe này bằng oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:

m
Fe=

*
 (mhh + 8n
NO2)

16. Tính VNO (hoặc NO2) chiếm được khi mang lại hỗn hợp thành phầm sau phản nghịch ứng nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc không trả toàn) công dụng với HNO3:

n
NO =

*
<3n
Al + (3x -2y)n
Fex
Oy>

hoặc n
NO2 = 3n
Al + (3x -2y)n
Fex
Oy

17. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tan hết tất cả hổn hợp rắn sau bội phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
(mx + 24n
NO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà chảy hết các thành phần hỗn hợp rắn sau bội nghịch ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
 (mx + 24n
NO)

18. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí co qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà chảy hết các thành phần hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =

*
 (mx + 16n
SO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà chảy hết tất cả hổn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Chương trình hóa học lớp 12 kha khá dễ thâu tóm nhưng sẽ rất khó nếu như các em bị hụt bài hoặc không áp theo kịp. Nhằm mục đích củng nắm kiến thức cho những em theo cách đơn giản và dễ dàng nhất, Bamboo đã tổng hòa hợp lại toàn bộ các cách làm hóa học 12 chi tiết nhất trong nội dung bài viết dưới đây. Đối với môn học tất cả lượng kiến thức lớn, vẫn dễ hơn không hề ít nếu các em phát âm và nắm rõ phần lý thuyết cơ bản trước lúc “nuốt trọn” những công thức liên quan. Hãy cùng Bamboo khám phá để thiết lập ngay file PDF tổng hợp những công thức cực dễ ôn tập nhé!

Chương 1: Este – Lipit

Tính số đồng phân este đơn chức no:

Tính số triglixerit tạo bởi glixerol với những axit cacboxylic béo:

Chương 2: Cacbohiđrat

1. Phương pháp chung của cacbohiđrat: 

2. Công thức cụ thể của một vài cacbohiđrat: 

Tinh bột (hoặc Xenlulozơ): 

Glucozơ (hoặc Fructozơ): 

Saccarozơ (hoặc Mantozơ): 

Chương 3: Amin, Amino axit và Protein

Tính số đồng phân amin đơn chức no:

Tính số đi, tri, tetra…, n peptit về tối đa tạo do hỗn hợp tất cả x amino axit không giống nhau: 

Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m team COOH ) khi mang đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol HCl, tiếp nối cho hỗn hợp sau bội phản ứng công dụng vừa đủ với b mol Na
OH:

Tính khối luợng amino axit A (chứa n đội NH2 với m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch cất a mol Na
OH, kế tiếp cho dung dịch sau phản ứng tính năng vứa đủ với b mol HCl:

Chương 4: Polime và vật tư polime

Công thức tính thông số trùng phù hợp polime

Giả sử polime gồm dạng (-A-)n

Ta có:

Chương 5: Đại cương cứng về kim loại

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

*
Dãy chuyển động hóa học của kim loại và ý nghĩa

2. Phép tắc anpha 

Giả sử gồm hai cặp thoái hóa khử: Xx+/ X với Yy+/Y (trong kia cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong dãy điện hóa). Áp dụng nguyên tắc alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi tên như sau:

*
3. Công thức biểu diễn định lao lý Faraday 

Trong đó:

m: trọng lượng chất nhận được ở điện cực, tính bởi gam.A: cân nặng mol nguyên tử của hóa học thu được ở điện cực.n: Số electron nhưng nguyên tử hoặc ion đã đến hoặc nhận.I: Cường độ chiếc điện, tính bằng ampe (A).t: thời gian điện phân, tính bởi giây (s).F: Hằng số Faraday (F = 96 500 Culong/mol)

Chương 6: kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện thêm khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

2. Tính lượng kết tủa mở ra khi kêt nạp hết lượng CO2 vào dd chứa các thành phần hỗn hợp Na
OH với Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước hết tính: sau đó so sánh với n
Ba2+ hoặc n
Ca2+ nhằm xem chất nào phản ứng hết

3. Tính thể tích CO2 yêu cầu hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 chiếm được lượng kết tủa theo yêu cầu: 

Trường đúng theo 1: n
CO2 = n↓

Trường thích hợp 2: n
CO2 = n
OH- – n↓

4. Tính Vdd Na
OH đề xuất cho vào dd Al3+ để mở ra lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường vừa lòng 1: n
OH- = 3n↓

Trường đúng theo 2: n
OH- = 4n
Al3+ – n↓

Kết quả trên tương ứng với hai trường thích hợp Na
OH dùng thiếu với Na
OH dùng dư.

Trường thích hợp 1 ứng với kết tủa không đạt cực đại; Trường hợp 2 ứng cùng với kết tủa đang đạt cực lớn sau kia tan sút một phần.

5. Tính Vdd HCl yêu cầu cho vào dd Na4 (hoặc Na
Al
O2) để lộ diện lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường hòa hợp 1: n
H+ = n↓

Trường hợp 2: n
H+ = 4n
Na4- – 3n↓

Chương 7: fe và một số kim các loại quan trọng

1. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bởi H2SO4 loãng giải hòa H2:

2. Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà tan không còn hỗn kim loại tổng hợp loại bằng dd HCl giải hòa H2:

3. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tung hết các thành phần hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

4. Tính trọng lượng muối clorua thu được khi hoà chảy hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

5. Tính trọng lượng muối clorua thu được lúc hoà tan không còn hỗn kim loại tổng hợp loại bởi dd HCl vừa đủ:

6. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bởi H2SO4 đặc, nóng giải tỏa khí SO2:

7. Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải hòa khí SO2, S, H2S:

8. Tính số mol HNO3 cần dùng làm hòa tan láo lếu hợp các kim loại:

Lưu ý:

Không tạo thành khí nào thì số mol khí đó bởi 0. Giá trị n
HNO3 không dựa vào vào số sắt kẽm kim loại trong lếu hợp. Công thức này chỉ sử dụng khi mang đến hỗn hợp kim loại tính năng với HNO3.Chú ý khi tác dụng với Fe3+ do Fe khử Fe3+ về Fe2+ buộc phải số mol HNO3 đã dùng làm hoà chảy hỗn kim loại tổng hợp loại nhỏ dại hơn so với tính theo phương pháp trên. Chính vì như thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %. 

9. Tính số mol H2SO4 đặc, rét cần dùng để làm hoà tung 1 hỗn hợp kim loại dựa theo thành phầm khử SO2 duy nhất:

10. Tính trọng lượng muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được khi đến hỗn hợp những kim loại chức năng HNO3 (không gồm sự tạo nên thành NH4NO3):

Lưu ý:

Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. Nếu tất cả sự sinh sản thành NH4NO3 thì thêm vào đó vào m
NH4NO3 bao gồm trong dd sau bội phản ứng. 

11. Tính cân nặng muối thu được lúc cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt chức năng với HNO3 dư giải hòa khí NO:

12. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp tất cả Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc, nóng, dư hóa giải khí NO2:

Lưu ý:

Hỗn hợp không tốt nhất thiết bắt buộc đủ bốn chất vẫn có thể áp dụng được công thức.Dạng toán này, HNO3 phải dư nhằm muối chiếm được là fe (III). Ko được nói HNO3 trọn vẹn vì hoàn toàn có thể phát sinh sắt dư khử Fe3+ về Fe2+ :Nếu giải phóng hỗn hợp NO với NO2 thì bí quyết là:

13. Tính cân nặng muối thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư hóa giải khí SO2:

Lưu ý: Hỗn thích hợp không nhất thiết buộc phải đủ 4 hóa học vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được công thức.

14. Tính cân nặng sắt đã sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

15. Tính trọng lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng fe này bằng oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:

16. Tính thể tich khí NO (hoặc NO2) chiếm được khi đến hỗn hợp sản phẩm sau bội phản ứng nhiệt độ nhôm (hoàn toàn hoặc không trả toàn) chức năng với HNO3:

17. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tan hết tất cả hổn hợp rắn sau phản nghịch ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

18. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí co qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết tất cả hổn hợp rắn sau làm phản ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà chảy hết tất cả hổn hợp rắn sau phản nghịch ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Một số công thức tính nhanh đồng phân dễ dàng nhớ

Số đồng phân ancol solo chức no Cn
H2n+2O:

Công thức: Số ancol Cn
H2n+20 = 2n-2 (n = 6)

Ví dụ : Tính số đồng phân ancol no, 1-1 chức, mạch hở từ

 C3 – C5 C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Số đồng phân amin 1-1 chức no Cn
H2n+3N

Công thức: Số amin Cn
H2n+3N = 2n-1 (n = 5)

Cách tính số đồng phân Ankin Cn
H2n-2 (n ≥ 2)

Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, mỗi C vẫn ghép với cùng 1 nhóm cố gắng (giống | hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối ba sẽ còn 2C và H là đội thế. C1 C2 1C 1C 1H đồng phân 2C H1 đồng phân. Ta có 2 đồng phân ankin.

Số đồng phân axit cacboxylict 1-1 chức no Cn
H2n
O2

Công thức: Số axit Cn
H2n
O2 = 2n-3 (n

Số đồng phân andehit 1-1 chức no Cn
H2n
O

Công thức: Số andehit Cn
H2n
O = 2n-3 (n

Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O

C3H60, C4H8O là cách làm của anđehit no, solo chức, mạch hở.

Với C3H60: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H80: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

Số đồng phân este solo chức no Cn
H2n
O2

Công thức: Số este Cn
H2n02 = 2n-2 (n

Dãy năng lượng điện hóa đề xuất nhớ

K Na tía Ca Mg Al Zn

Khi như thế nào Bà con May Áo Dài

Fe Ni Sn Pb H

Phái tín đồ Sang Phố Hỏi

Cu Hg Ag Pt Au

Cửa Hiệu Á Phi Âu.

Xem thêm: Phân tích bài giảng đất nước nguyễn khoa điềm, bài giảng đất nước nguyễn khoa điềm

Hoặc chúng ta cũng rất có thể sử dụng mẹo học thuộc dãy điện hóa khác

Lúc khác cha Cần yêu cầu Mang Áo Giáp tất cả Sắt2/Sắt bắt buộc sang Phố Sắt3/Sắt Hỏi shop Sắt3/Sắt2 Hiệu Á Phi Âu

Li−K−Ba−Ca−Na−Mg−Al−Zn−Cr−Fe2+/Fe−Ni−Sn−Pb−Fe3+/Fe−H−Cu−Hg− Fe3+/ Fe2+−Hg−Ag−Pt−Au

Tải tệp tin tổng hợp bí quyết hoá học 12 khá đầy đủ nhất

Với nội dung bài viết tổng hợp công thức hóa học tập 12 của Bamboo bên trên đây. Hi vọng các chúng ta cũng có thể dễ dàng nắm rõ kiến thức của chương trình học lớp 12 và sẵn sàng tốt nhất mang đến kì thi xuất sắc nghiệp nhé! Các chúng ta cũng có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu bổ ích liên quan đến những môn học khác trong quy trình học tập.