II. Các công thức hoá học lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon
III. Các công thức hoá học lớp 11: phản bội ứng nắm Halogen V. Các công thức hoá học tập lớp 11: làm phản ứng cộng1. Cộng H2:

Lý thuyết hoá hữu cơ không hề ít vì vậy phần bài bác tập cũng tương đối đa dạng. Để các em làm giỏi các dạng bài bác tập phần hóa hữu cơ, loài kiến Guru cung ứng cho những em Các bí quyết hoá học lớp 11 để góp giải nhanh câu hỏi hiđrocabon. 

*
*
*
*

Các phương pháp hoá học lớp 11

Nếu nắm rõ được những phản ứng cùng Các phương pháp hoá học tập lớp 11 trên đây, những em vẫn giải được các dạng bài tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện và áp dụng thật nhiều các em nhé!

Tổng hợp các công thức chất hóa học vô cơ lớp 11Điện ly
Hằng số axit, hằng số bazơp
H của dung dịch, chất chỉ thị màu
Phản ứng thương lượng ion vào dung dịch chất điện li Nitơ- Photpho Photpho Cacbon – Silic
Công thức chất hóa học hữu cơ lớp 11Chủ đề lập cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ
Lập công thức phân tử chất hữu cơ

Tổng hợp những công thức hóa học vô cơ lớp 11

Điện ly

Dung dịch
*
Biểu diễn nguyên tố dung dịch, nồng độ
*
Tích số tan
*
Độ năng lượng điện li
*
Phân các loại chất điện li
Dựa theo độ điện li ta phân một số loại thành 2 các loại chất điện li

*
Cân bởi điện li – Hằng số năng lượng điện li
*
Mối contact giữa hằng số điện li với độ điện li
*

Hằng số axit, hằng số bazơ

Hằng số axit
*
Hằng số bazơ
*

p
H của dung dịch, chất thông tư màu

*
Khái niệm về độ p
H, độ p
H trong các môi trường
*
Chất chỉ thị màu
*
Cách xác minh độ p
H của dung dịch
*
*

Đối cùng với axit yếu, bazơ yếu
*
*
*
Xác định p
H đệm của dung dịch
*
*
*

Phản ứng đàm phán ion vào dung dịch chất điện li

*
Một số lấy một ví dụ về phản bội ứng trao đổi
*
*

Cách biểu diễn phương trình bên dưới dạng phân tử với ion
*
*
Phản ứng thủy phân của muối, môi trường của dung dịch muối
*
Phản ứng thủy phân của muối, xét sự thủy phân của các muối
*
Kết luận
*
Xác định p
H hỗn hợp khi pha loãng bằng nước
*
*

Nitơ- Photpho

Tổng hợp các công thức chất hóa học lớp 11 phần Nitơ và hợp hóa học của Nitơ.

Bạn đang xem: Công thức hóa học 11

– phương pháp điều chế Nitơ

NH4NO2 →t° N2+ 2H2O

NH4Cl + Na
NO2 →t° N2+ Na
Cl + 2H2O

Công thức điều chếNH3

NH4++ OH– → NH3↑+ H2O

Các cách làm hóa học tương quan đến hợp chất của Nitơ

Axit Nitric : HNO3

HNO3 không bền khi có ánh sách vẫn phân hủy 1 phần tạo thành NO2. Ta bao gồm công thức phân diệt sau.

4HNO3→4NO2+ O2+ 2H2O

Bên cạnh đó những em cần quan trọng đặc biệt nhớ đặc điểm của HNO3 khi công dụng với kịm loại. Hợp chất của Nitơ này hoàn toàn có thể oxi hóa phần nhiều các kim loại ngoại trừ Au cùng Pt.

Xem thêm:

*

Muối amoni
NH4+ và
NO3–

Một số công thức hóa học quan trọng

*

Photpho

Tính oxi hóa:
*
Tính khử:
*
Axit phophoric:
*
Phản ứng thủy phân của muối bột Photphat

PO43-+ H2O↔ HPO42-+ OH–

H2PO4–+ H2O↔ H3O++ HPO42-

Cacbon – Silic

Cacbon

Tính oxi hóa của Cacbon khi chức năng với:

Hidro:C+ 2H2→(tº, xt) CH4Kim loại:Al + C→ (t°) Al4C3Hợp chất của cabon và những công thức hóa học nên nhớ.Cacbonđioxit (CO2)

Phản ứng với dung dịch kiềm:

CO2+ OH–→ HCO3–

CO2+ 2OH–→ CO32-+ H2O

Muối cacbonat

CO2 bội nghịch ứng với hỗn hợp kiệm tạo thành 2 muối hạt HCO3– và
CO32-

*
Silic và các hợp hóa học của silic

Công thức hóa học về tính khwr cùng tính oxi hóa của silic

*

✅ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN HÓA

Công thức hóa học hữu cơ lớp 11

Xác định thành phần nguyên tố (m, %)
*
Xác định khối lượng phân tử của hóa học hữu cơ
*
Xác định phương pháp phân tử
*

Chủ đề lập bí quyết phân tử hợp hóa học hữu cơ

Xác định thành phần xác suất khối lượng
*
Lập công thức đơn giản dễ dàng nhất
*

Lập phương pháp phân tử hóa học hữu cơ

Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố
*
Thông qua công thức đơn giản dễ dàng nhất
*
Nếu đề bài quán triệt M thì để tìm n ta bắt buộc biện luận như sau
*
Tính theo cân nặng sản phẩm đốt cháy
*

*
Trước đó

✅ CÔNG THỨC TOÁN 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️