—————– —————–

Cửa hàng 1: 385 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa mặt hàng 2: 17B hàng Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa hàng 3: Cầu Giấy, thủ đô ( Đang nâng cấp hạ tầng)


*

Hoa Cưới cầm tay HT-609

550.000đ


*

Hoa di động HT-619


650.000đ


*

Hoa di động cầm tay HT-440


450.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-621

500.000đ


*

Hoa Cưới cầm tay HT-625

500.000đ


Hoa cầm tay HT-623


550.000đ


Hoa di động HT-629


650.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-631

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-632

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-630

900.000đ


Hoa Cưới di động HT-633

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-622

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-624

550.000đ


Hoa di động HT-626


550.000đ


Hoa di động HT-627


750,000đ


Hoa Cưới di động HT-634

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-635

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-636

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-637

750.000đ


Hoa Cưới di động HT-620

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-253

500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-401


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-640


950.000đ


Hoa di động HT-420


500.000đ


Hoa di động HT-618


650.000đ


Hoa cầm tay HT-628


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-614


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-616


600.000đ


Hoa cầm tay HT-408


500.000đ


Hoa di động HT-613


650.000đ


Hoa di động HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa cầm tay HT-403


650.000đ


Hoa cầm tay HT-400


750.000đ


Hoa di động HT-314


950.000đ


Hoa di động cầm tay HT-591


600.000đ


Hoa cầm tay HT-592


650.000đ


Hoa di động HT-598


750.000đ


Hoa di động HT-593


950.000đ


Hoa di động cầm tay HT-421


500.000đ


Hoa cầm tay HT-419


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-590


550.000đ


Hoa di động HT-412


650.000đ


Hoa di động HT-404


750.000đ


Hoa di động HT-422


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-511


550.000đ


Hoa cầm tay HT-410


600.000đ


Hoa di động HT-416


650.000đ


Hoa di động HT-406


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-426


500.000đ


Hoa di động HT-424


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-414


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-423


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-407


750.000đ


Hoa cầm tay HT-433


500.000đ


Hoa cầm tay HT-431


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-417


550.000đ


Hoa di động HT-425


650.000đ


Hoa cầm tay HT-409


750.000đ


Hoa di động HT-551


500.000đ


Hoa cầm tay HT-439


550.000đ


Hoa cầm tay HT-418


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-430


650.000đ


Hoa di động HT-413


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-225


750.000đ


Hoa cầm tay HT-213


600.000đ


Hoa di động HT-572


500.000đ


Hoa cầm tay HT-444


550.000đ


Hoa di động HT-427


550.000đ


Hoa di động HT-437


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-415


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-347


500.000đ


Hoa cầm tay HT-446


500.000đ


Hoa di động HT-429


600.000đ


Hoa cầm tay HT-441


600.000đ


Hoa di động HT-428


750.000đ


Hoa di động HT-341


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-454


500.000đ


Hoa cầm tay HT-435


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa cầm tay HT-432


750.000đ


Hoa cầm tay HT-308


550.000đ


Hoa di động HT-463


500.000đ


Hoa di động HT-436


550.000đ


Hoa di động HT-453


650.000đ


Hoa cầm tay HT-434


750.000đ


Hoa di động HT-538


500.000đ


Hoa cầm tay HT-438


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-460


650.000đ


Hoa di động HT-540


500.000đ


Hoa cầm tay HT-442


550.000đ


Hoa cầm tay HT-461


650.000đ


Hoa cầm tay HT-449


750.000đ


Hoa di động HT-541


500.000đ


Hoa di động HT-443


550.000đ


Hoa di động HT-465


650.000đ


Hoa di động HT-451


750.000đ


Hoa di động HT-543


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-445


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-466


650.000đ


Hoa di động HT-467


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-545


500.000đ


Hoa cầm tay HT-447


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-470


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-473


750.000đ


Hoa cầm tay HT-561


550.000đ


Hoa cầm tay HT-452


550.000đ


Hoa di động HT-554


750.000đ


Hoa cầm tay HT-555


500.000đ


Hoa di động HT-455


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-474


650.000đ


Hoa di động HT-571


750.000đ


Hoa cầm tay HT-562


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-456


550.000đ


Hoa di động HT-534


650.000đ


Hoa di động HT-577


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-568


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-458


550.000đ


Hoa di động HT-536


650.000đ


Hoa di động HT-580


750.000đ


Hoa di động HT-569


550.000đ


Hoa di động HT-459


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-542


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-576


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-462


550.000đ


Hoa di động HT-547


650.000đ


Hoa cầm tay HT-579


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-464


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-548


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-351


750.000đ


Hoa cầm tay HT-584


550.000đ


Hoa cầm tay HT-468


500.000đ


Hoa di động HT-549


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-342


750.000đ


Hoa di động HT-585


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-469


550.000đ


Hoa di động HT-550


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-201


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-589


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-552


650.000đ


Hoa cầm tay HT-507


550.000đ


Hoa di động HT-535


550.000đ


Hoa cầm tay HT-553


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


550.000đ


Hoa cầm tay HT-556


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


550.000đ


Hoa cầm tay HT-556


550.000đ


Hoa cầm tay HT-558


650.000đ


Hoa cầm tay HT-560


650.000đ


Hoa cầm tay HT-477


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-478


600.000đ


Hoa cầm tay HT-502


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-500


550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-281

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-254

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-205

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-269

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-265

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-267

650.000đ


Hoa Cưới di động HT-263

650.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-179

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-252

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-186

650.000đ


Hoa Cưới di động HT-259

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-102

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-262

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-260

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-255

750.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-270

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-238

650.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-236

850.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-223

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-261

850.000đ


Có thể bạn quan tâm: Thuê xe Cưới – Hoa trang trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới cụ tay, cô dâu hoàn toàn có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn vinh vẻ rất đẹp của mình. Thường sẽ sàng lọc hoa tươi là chính bởi sự nhiều mẫu mã trong mẫu mã mã, color và tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, hoa rứa tay bởi lụa cũng có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại hoàn toàn có thể giữ lại làm cho kỷ niệm.

Bạn đang xem: Các mẫu hoa cưới cầm tay đẹp

1. Hoa di động cô dâu dạng tròn

Có thể nói đấy là kiểu hoa cưới di động cầm tay phổ biển cả nhất, vì chưng kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản, nhẹ nhàng không gây vướng víu khi gắng trên tay đi lại. Hoa di động dạng tròn được kết thành từ không ít loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành những lớp mẫu thiết kế tròn. Đặc điểm: kiến tạo đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào trong 1 khối mút tròn không cần để cả cuống, tay chũm nhẹ, dễ dàng chụp ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, kết hợp nhiều các loại hoa với lại color cuốn hút đến bó hoa cưới vậy tay. Hoa thích hợp cho kiểu dáng hoa di động cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn với nhiều bông hoa được xếp theo thứ tự cao thấp khác biệt quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra chế tạo thành hình mái vòm. Xây cất hoa cụ tay mẫu mã này bạn dễ ợt kết đúng theo nhiều loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ cần sử dụng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng mềm dịu nữ tính. Hoa tương thích cho kiểu dáng hoa cưới di động dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là hình trạng hoa cưới cụ tay thịnh hành ở các nướ Châu Âu, phần hoa khổng lồ được xếp sống trên đỉnh và nhỏ tuổi dần xuống phía dưới và kết thành từ không hề ít bông hoa béo nhỏ. Xây cất hoa di động cầm tay dạng này hơi cổ điển, sang trọng trọng, phần đuôi rũ dài vận động uyển gửi theo nhịp cách của nàng dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Các loại hoa phù hợp cho loại hoa di động cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi lựa chọn hoa cưới di động cô dâu phải phải để ý một sự việc sau:

+ Chọn hoa di động cùng tông với phong thái trang trí tiệc cưới: phông nền tô điểm tiệc cưới số đông sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, nhất quán từ khăn trải bàn, nền, rạp cho tới cổng hoa và bộ đồ cô dâu chú rể. Vày thế, khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải phù hợp với phong thái trang trí tiệc cưới sẽ với đến cho chính mình sự kết hợp tuyệt đối hoàn hảo nhất.

+ Chọn hoa di động cô dâu cân xứng với bộ váy cưới: Để mang đến một vẻ đẹp nhất hoàn mỹ nhất đến cô dâu trong thời gian ngày cưới, không chỉ với trang điểm, trang phục và phụ kiện, hoa di động cầm tay cô dâu cũng cần cân xứng với loại trang phục tân tiến hay truyền thống, váy white color hay màu sắc đỏ. Một bóa hoa cưới di động đẹp và tương xứng sẽ làm cô dâu càng thêm khá nổi bật và tuyệt đối hoàn hảo trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới di động cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa vào năm sẽ sở hữu được những một số loại hoa riêng đem về nhiều vẻ đẹp không giống nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến túi tiền bó hoa ráng tay. Đó cũng là tại sao các cô dâu nên lựa chọn hoa di động theo mùa để đảm bảo có một bó hoa đẹp nhất lại bảo đảm an toàn tính tởm tế.

Sắp xếp theo mặc định
Tên (A - Z)Tên (Z - A)Giá (Thấp> Cao)Giá (Cao> Thấp)Mô hình (A - Z)Mô hình (Z - A)
*
13%GIẢM
*

*

*
5%GIẢM
*

Hoa cầm tay Cô Dâu Ngày Cưới

Hoa di động là trong số những món phụ kiện luôn luôn phải có của nàng dâu trong lễ cưới. Không chỉ có là một món phụ kiện cưới solo thuần, đông đảo bóhoa cưới nạm taysẽ góp tạo điểm nhấn làm đến cô dâu trở nên khá nổi bật hơn vào lễ cưới của mình.

Các nhiều loại hoa thường được sử dụng làm hoa cưới ráng tay

Có rất nhiều loại hoa tương xứng để làmhoa di động cô dâutrong ngày cưới. Dưới đấy là những các loại hoa được dùng nhiều độc nhất vô nhị trong các kiến thiết hoa cưới di động cầm tay trên toàn nắm giới.

Hoa hồng

Hoa hồng là cô bé hoàng của các loại hoa cùng cũng là các loại hoa tượng trưng mang đến tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Hoả hồng cũng đó là loại hoa được thực hiện nhiều nhất để làm hoa di động cầm tay cho cô dâu trong ngày cưới. Những loại hoa hồng thường được chọn là: hoả hồng trắng, hồng đỏ, hồng sen và hồng tím.

*

mẫu hoa cưới di động cô dâu bởi hoa hồng

Hoa phía dương

Hoa phía dương tượng trưng mang lại tình yêu bình thường thủy và cuộc sống đời thường hạnh phúc. Vì vậy, hoa hướng dương cũng rất được sử dụng hết sức nhiều giữa những thiết kế hoa di động cầm tay cho nàng dâu trong lễ cưới.

*

Hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú mong tượng trưng cho sự thấu hiểu, tình thương chân thành bắt nguồn từ con tim. Hoa cẩm tú mong cũng là 1 trong những trong số những một số loại hoa được sử dụng tương đối nhiều trong xây đắp hoa di động cô đâu cho hầu như lễ cưới.

*

bó hoa di động cầm tay cô dâu bằng cẩm tú ước xanh

Hoa sen đá

Hoa sen đá đẳng cấp và sang trọng tượng trưng mang lại tình yêu bền chắc và không biến đổi theo thời gian. Chình vị thế, hoa sen đá cũng ở trong danh sách những một số loại hoa được thực hiện nhiều nhất trong số lễ cưới bên trên toàn thay giới.

Hoa tulip

Cũng là loại hoa mang chân thành và ý nghĩa tượng trưng mang đến tình yêu, hoa tulip cũng được rất nhiều cặp uyên ương trên quả đât lựa chọn để gia công hoa di động cầm tay cô dâu trong ngày cưới. Các loại hoa tulip được dùng nhiều tuyệt nhất là: tulip trắng, hồng, đỏ cùng vàng.

*

Các thứ hạng hoa di động cô dâu thịnh hành nhất hiện nay

Bên cạnh việc lựa chọn những một số loại hoa tươi cân xứng để làm cho hoa di động cầm tay trong lễ cưới. Nàng dâu cũng cần tham khảo một vài kiểu hoa cưới đang rất rất được quan tâm trong mùa cưới 2022 hiện nay nay.

Hoa cưới dáng tròn

Là đẳng cấp hoa cưới phổ cập và được không ít người gạn lọc nhất hiện nay. Số đông bó hoa cưới dáng tròn hoàn toàn có thể kết hợp hoàn hảo với nhiều phong cách váy cưới, bên cạnh đó cũng tương xứng với phần nhiều vóc dáng của cô ý dâu. Một điểm cùng nữa của những bó hoa cưới dáng vẻ tròn là không khiến vướng víu cô dâu khi dịch chuyển trong lễ cưới.

Hoa cưới cầm tay dáng dài

*

hoa di động cầm tay cô dâu dáng thon cao cũng là sự việc lựa chọn hoàn hảo cho cô dâu

Hoa cưới dáng dài xuất hiện nay lần thứ nhất vào vậy kỷ máy 19. Kể từ đó mang lại nay, đây vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của những cặp uyên ương khi lựa chọn hoa di động cầm tay cho lễ cưới dựa vào vẻ rất đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Phần đông mẫu hoa cưới dáng dài là sự lựa chọn hoàn hảo cho hầu hết cô dâu tất cả vóc dáng dài ráo, dong dỏng thả.

Hoa cưới kiểu bó từ bỏ nhiên

Đây là giao diện hoa cưới được bó theo phong cách đơn giản và tương đối tự nhiên. Hình trạng hoa cưới này là sự việc lựa lựa chọn hoàn hỏa cho số đông lễ cưới được tổ chức theo chủ đề tự nhiên. Bó hoa cưới được bó theo kiểu tự nhiên sẽ tạo nên điểm nhấn hoàn hảo cho cô dâu trong ngày cưới.

Cách lựa chọn hoa cưới cầm tay cho cô dâu

Khi chọnhoa cầm tay cho cô dâutrong ngày cưới, các cặp uyên ương nên chú ý đến một vài ba điểm dưới đây để tuyển chọn được một mẫu mã hoa cưới cầm tay hoàn hảo.

Hoa cưới phù hợp với đầm cưới

Điều đầu tiên mà bạn cần phải lưu ý khi tuyển lựa hoa cầm tay cô dâu cho đám cưới của mình sẽ là hoa cưới phải cân xứng với color của cỗ váy cưới mà bạn đã lựa chọn. Với mẫu váy cưới màu trắng, cô dâu hoàn toàn có thể tự tin kết phù hợp với bó hoa cưới có ngẫu nhiên màu dung nhan nào. Mặc dù nhiên, trường hợp lựa chọn một chiếc váy cưới color đỏ, thì nên nhớ không được tuyển lựa bó hoa cưới bao gồm màu tương tự hoặc màu sắc tím.

Hoa cưới tương xứng với dáng người

Một yếu tố mà cô dâu chú rể cũng ko thể bỏ qua mất khi gạn lọc hoa cưới cầm tay đó là sự tương xứng của bó hoa cưới với hình dáng cơ thể. Bó hoa cưới dáng tròn sẽ là sự lựa chọn vô thuộc an toàn, vị kiểu hoa cưới này phù hợp với mọi vóc dáng cơ thể. Tuy nhiên, nếu cô dâu muốn tạo sự không giống biệt bằng cách lựa chọn 1 bó hoa cưới thứ hạng khác thì rất có thể tham khảo một số lưu ý dưới đây.

Cô dâu có dáng thon cao mảnh mai:Những cô dâu cài đặt vóc dáng dài ráo, mảnh dẻ tương đối dễ dàng trong việc lựa chọn hoa cưới cầm tay khi hoàn toàn có thể kết hợp hoàn hỏa với phần lớn các loại hoa cưới từ dáng vẻ tròn chơ tới dáng vẻ dài. Chỉ có 1 xem xét duy duy nhất là cô dâu đề nghị lựa chọn đa số bó hoa cưới có kích cỡ vừa phải kê những con đường cong trên khung hình không bị che khuất.

Cô dâu có dáng người bé dại nhắn:Những cô dâu gồm dáng người nhỏ nhắn cũng có thể thoải mái tuyển lựa cho mình phần đa bó hoa cưới cùng với mọi phong cách khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng giống như những nàng dâu có dáng cao mảnh mai, chúng ta cũng nên để ý tới form size của bó hoa cưới. Nên làm lựa chọn hồ hết bó hoa cưới gồm kích thước nhỏ tuổi để phù hợp với vóc dáng cơ thể.

Cô dâu gồm dáng bạn tròn:Với cô dâu gồm dáng fan không nhỏ thả thì cần tránh chọn đa số bó hoa cưới dáng tròn. Hình dạng hoa cưới phù hợp nhất với hồ hết cô dâu có dáng người tròn là hoa cưới kiểu thác nước có nhiều hoa sinh sống trên đỉnh cùng ít dần dần về phần cuối, có bó kèm một trong những loại lá phụ màu xanh lá cây trông sẽ tự nhiên và thoải mái hơn. Hình dáng hoa cưới này vẫn làm giảm bớt xúc cảm tròn trịa của cô dâu, giúp đỡ bạn trông bé nhỏ thả hơn. Vấn đề chọn chiều dài bó hoa cũng phụ thuộc vào vào độ cao của cô dâu, nếu như chiều cao của người sử dụng khiêm tốn thì nên chọn lựa hoa có chiều lâu năm vừa phải.

Cô dâu tất cả dáng fan cao to:Các cô dâu tất cả dáng fan cao khổng lồ thích hợp với những bó hoa được kết từ bỏ những nhành hoa to dâng lên như lyli, lan, cẩm chướng, mẫu mã đơn,… để chế tạo sự tương xứng với cơ thể. Bó hoa phải tạo sự phù hợp với thân hình, không hãy lựa chọn bó hoa quá nhỏ tuổi không tạo nên ấn tượng.

Chọn hoa cưới theo mùa

Một lưu ý nữa khi lựa chọnhoa di động cầm tay cô dâu mang đến đám cướilà cô dâu nên lựa lựa chọn những nhiều loại hoa cưới cân xứng theo mùa. Bài toán này không chỉ có giúp chúng ta có thể lựa tuyển chọn được những một số loại hoa đẹp nhất trong mùa nhưng còn tiết kiệm được giá thành cho bó hoa cưới.

Trên đây là một số kinh nghiệm tay nghề lựa chọn hoa cầm tay cô dâu được tổng thích hợp bởishop hoa tươi
Flower
Corner. Chúc những bạnlựa tuyển chọn được một mẫu mã hoa cưới thật đẹp mang đến lễ cưới.

Xem thêm: Học cắt tóc ở hà nội uy tín và chất lượng, trung tâm dạy nghề tóc uy tín tại hà nội

Flower
Corner.vn hỗ trợ dịch vụ để hoa cưới cầm tay cô dâu giao tận nơi. Gọi ngay 1900 633 045 nhằm được support lựa chọn hoa cưới hoặc đặt hoa di động cho nàng dâu giao nhanh trong 3 tiếng.