II. Các công thức hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon
III. Các công thức hoá học lớp 11: làm phản ứng ráng Halogen V. Những công thức hoá học tập lớp 11: phản bội ứng cộng1. Cùng H2:

Lý thuyết hoá hữu cơ không ít vì vậy phần bài xích tập cũng khá đa dạng. Để các em làm giỏi các dạng bài tập phần hóa hữu cơ, loài kiến Guru cung cấp cho các em Các công thức hoá học lớp 11 để giúp giải nhanh câu hỏi hiđrocabon. 

*
*
*
*

Các phương pháp hoá học lớp 11

Nếu nắm vững được những phản ứng và Các phương pháp hoá học tập lớp 11 trên đây, những em đang giải được các dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập và áp dụng thật nhiều những em nhé!

Lý thuyết phương pháp hóa 11 cơ bạn dạng cùng các dạng bài tập là phần loài kiến thức quan trọng mà học viên cần nắm rõ để đạt điểm trên cao trong kì thi trung học phổ thông Quốc gia. ở bên cạnh đó, vấn đề nắm chắc những công thức Hóa 11 để giúp đỡ bạn hấp thụ được kiến thức mới một cách thuận tiện hơn trong chương trình lớp 12. Nội dung bài viết dưới phía trên của giaoducq1.edu.vn sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp những công thức hóa 11 cơ bản và nâng cao học kì 1 với học kì 2, cũng giống như một số dạng bài xích tập hay gặp, cùng tìm hiểu nhé!. 


Mục lục

Tổng hợp triết lý các bí quyết hóa học tập lớp 11 học kì 1Bài tập trắc nghiệm với công thức tính nhanh hóa 11

Tổng hợp kim chỉ nan các công thức hóa học tập lớp 11 học kì 1

Kì I lớp 11, văn bản kiến thức các bạn cần cầm cố vững đó là sự năng lượng điện li, nito-photpho cũng như cacbon-silic. Bởi đó, công thức hóa 11 kì I bao gồm các nội dung tương quan đến các phần kỹ năng trên. 


Phần 1: phương pháp hóa 11 về việc điện li

Khái niệm sự điện li là gì? Quá trình phân li thành những ion khi chất điện li tung trong nước hoặc lạnh chảy theo thông tin được biết đến chính là sự năng lượng điện li. Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li. Trong phương trình năng lượng điện li thì tổng năng lượng điện tích những cation = tổng năng lượng điện tích những anion. 

Tổng quát:

*

Tìm hiểu độ điện li là gì?

Độ điện li (anpha) của hóa học điện li được định nghĩa chính là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion với tổng thể phân tử ban đầu.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học lớp 11

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 tuyệt 0% ≤ α ≤ 100%Ta thấy hóa học không năng lượng điện li tức là không bị phân li: α = 0Chất điện li bạo gan thì sự phân li đã hoàn toàn, núm thể: α = 1 giỏi 100%Chất điện li yếu hèn thì sự phân li là không hoàn toàn, nỗ lực thể: 0

=> Như vậy, trong thuộc một nhiệt độ và bao gồm cùng độ đậm đặc mol/lít hóa học điện li càng bạo phổi thì độ điện li α sẽ càng lớn.

Phân một số loại chất điện li: từ bỏ độ điện li, ta bao gồm 2 một số loại chất năng lượng điện li như sau:

Chất năng lượng điện li mạnh.Chất năng lượng điện li yếu.Hằng số năng lượng điện li – cân đối điện li

Đối với các chất năng lượng điện li yếu hèn sẽ xuất hiện cân bởi hoá học. Người ta điện thoại tư vấn đó là thăng bằng động. Quan sát chung, hằng số năng lượng điện li thường xuyên được vận dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu hóa học điện li yếu tất cả công thức (A_aB_b) thì phương pháp phân li vào dung dịch vẫn như sau:

(A_aB_b, a
A^n+b
B^m-)

Khi đó bí quyết tính hằng số năng lượng điện li sẽ tiến hành tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit và bazơ yếu:

Đối với hầu hết axit xuất xắc bazơ yếu ớt thì sự năng lượng điện li là không hoàn toàn, phương trình năng lượng điện li thuận nghịch như sau:Hằng số thăng bằng của hỗn hợp axit yếu:

Vì Ka a = – log
Ka
Hằng số thăng bằng của dung dịch bazơ yếu:

Vì Kb b = -log
Kb
Một số dạng của việc điện li Dạng 1: dung dịch axit yếu đuối HA

(p
H = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (p
H = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly(K_a) là hằng số phân ly của axit(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: dung dịch đệm (hỗn hợp có axit yếu HA với muối Na
A)

(p
H = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: dung dịch bazơ yếu ớt BOH

(p
H = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Phần 2: bí quyết hóa 11 Nitơ – Photpho

Với triết lý công thức hóa 11, bạn phải nắm vững các công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

Công thức hóa 11 về điều chế Nitơ

(NH_4NO_2 oversett^circrightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + Na
NO_2 oversett^circrightarrowN_2 + Na
Cl + 2H_2O)

Công thức hóa 11 về điều chế (NH_3)

(NH_4^+ + OH^- rightarrow NH_3 + H_2O)

Công thức hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)

(HNO_3) được biết đến là không bền, cụ thể như khi gồm ánh sách đang phân hủy 1 phần tạo thành (NO_2). Bây giờ thì phương pháp phân hủy sẽ như sau:

(4HNO_3 rightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính hóa học của (HNO_3) khi tính năng với sắt kẽm kim loại cũng là loài kiến thức quan trọng trong phương pháp hóa 11 mà các bạn cần lưu lại tâm. Ta có hợp hóa học của Nitơ này hoàn toàn có thể oxi hóa phần lớn các kim loại ngoại trừ Au cùng Pt.

(M + HNO_3 rightarrow M(NO_3)_n + left{beginmatrix NH_4NO_3 N_2 N_2O NO NO_2 endmatrixright. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại công dụng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại chức năng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối hạt nitrat(i_spk) là số e mà lại (N^+5) nhấn vào

Nếu có Fe tính năng với (HNO_3) thì sẽ tạo nên muối (Fe^2+), không chế tạo ra muối (Fe^3+).

b) Tính trọng lượng muối nitrat nhận được khi mang đến hỗn hợp kim loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính trọng lượng muối nitrat thu được lúc cho các thành phần hỗn hợp sắt cùng oxit sắt chức năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được khi cho các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được khi hòa tan tất cả hổn hợp sắt và các oxit sắt tính năng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính trọng lượng kim loại thuở đầu trong câu hỏi oxi hóa 2 lần

(R + O_2 rightarrow) các thành phần hỗn hợp A (R dư với oxit của R) (rightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính trọng lượng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết lão hóa lượng sắt này bởi oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hòa hợp hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng hóa giải khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Muối amoni (NH_4^+) cùng (NO_3^-)

Một số cách làm hóa học đặc biệt quan trọng của muối (NH_4^+) và (NO_3^-)

*

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11 phần photpho

Các kiến thức và kỹ năng về photpho cũng thường bên trong đề thi thpt Quốc Gia. Chính vì thế, lúc ôn tập công thức hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức này.

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circrightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circrightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circrightarrowNa_3P)

Tính khử(3O_2 + 4P rightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P rightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + phường rightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P rightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11: Axit phophoric

(H_3PO_4 oversetOH^-rightarrowH_2PO_4^-oversetOH^-rightarrowHPO_4^2-oversetOH^-rightarrowPO_4^3-)

Một số trường phù hợp phản ứng(H_3PO_4 + Na
OH rightarrow Na
H_2PO_4 + H_2O)(H_3PO_4 + 2Na
OH rightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)(H_3PO_4 + 3Na
OH rightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 rightarrow H_2PO_4^-)(x = 2 rightarrow HPO_4^2-)(1 (2 (x geq 3 rightarrow PO_4^3-)Phản ứng thủy phân của muối Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Phần 3: công thức hóa 11 về Cacbon – Silic

Ôn luyện phương pháp hóa 11 bạn phải nắm chắc kỹ năng và kiến thức về phần cacbon – silic bên dưới đây: 

Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11: Cacbon

Tính lão hóa của Cacbon khi tính năng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xtrightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circrightarrowAl_4C_3)

Hợp hóa học của cacbon và các công thức hóa học Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với hỗn hợp kiềm:

(CO_2 + OH^- rightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- rightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) phản ứng với hỗn hợp kiềm tạo thành 2 muối (HCO_3^-) với (CO_3^2-).

Một số đặc điểm của muối bột (HCO_3^-) với (CO_3^2-)

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl (rightarrow) muối clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng (rightarrow) muối hạt sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Các cách làm Silic và các hợp hóa học của silic

Công thức hóa học về tính chất khử và tính thoái hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 rightarrow Si
F_4)

(Si + O_2 rightarrow Si
O_2)

(Si + 2Na
OH + H_2O rightarrow Na_2Si
O_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + ham oversett^circrightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với cách làm tính cấp tốc hóa 11

Bài tập đốt cháy hiđrocacbon

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, lúc cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A bao gồm số (pi = (k+1)).

Bài tập tính số đồng phân Hiđrocacbon

Tính số đồng phân của ankan

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Tính số đồng phân của RH thơm, đồng đẳng benzen

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

Bài tập về phản ứng cố gắng halogen với phương pháp hóa 11

Các công thức hóa 11 về bội phản ứng cầm cố monohalogen của ankan

(C_nH_2n+2 + X_2 rightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Các phương pháp hóa học lớp 11 về phản ứng tách của ankan 

Ankan X (rightarrow) hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định cách thức bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan lúc đầu = cân nặng hỗn đúng theo sau phản ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh năng suất của bội nghịch ứng tách.

Xem thêm: Giáo án văn 8 bài giảng khi con tu hú, giáo án văn 8 bài khi con tu hú

H% = (Mx/My -1).100%

Các bí quyết hóa học tập lớp 11 giải bài xích tập phản bội ứng cộng Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + k
H_2 rightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + k
Br_2 rightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) với số mol (Br_2) làm phản ứng thông qua số mol liên kết (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định hiện tượng bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước phản ứng = trọng lượng sau phản bội ứng

Số mol các thành phần hỗn hợp giảm ngay số mol (H_2) tham gia phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về phản ứng của ankin có link ba đầu mạch 

Bài tập về phản bội ứng của ankin có links ba đầu mạch với dung dịch (Ag
NO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + Ag
NO_3 + NH_3 rightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (Rneq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

Lý thuyết các công thức chất hóa học lớp 11 học tập kì 2

Trong học tập kỳ 2, những kiến thức về hóa hữu cơ cũng hết sức quan trọng, yêu cầu học sinh nắm có thể phần kỹ năng này. Chính công thức hóa 11 học tập kì 2 vẫn là căn nguyên cơ phiên bản giúp các em tiếp thu công tác lớp 12. Vẫn có bạn dạng update bắt đầu nhất giúp bạn nắm vững những công thức hóa 11 học kì 2.

Như vậy, trong nội dung nội dung bài viết trên đây giaoducq1.edu.vn sẽ cung cấp cho bạn thông tin có lợi trong vượt tình kiếm tìm hiểu cũng giống như nghiên cứu giúp về nhà đề bí quyết hóa 11 học tập kì 1 với học kì 2. Chúc bạn luôn học tốt!. 

Tổng hợp những Công thức chất hóa học 12 luyện thi trung học phổ thông Quốc gia70+ phương pháp giải nhanh hóa học vô cơ với hữu cơ thi đại học Cách học giỏi môn hóa – BÍ KÍP BỨT PHÁ thần tốc để đạt ĐIỂM CAO!