Bạn đang xem: Bài giảng công nghệ 10

*
27 trang | phân tách sẻ: tuanhahd28 | Lượt xem: 20453 | Lượt tải: 3
*

Bạn sẽ xem trước trăng tròn trang tài liệu Bài giảng technology 10 - bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển sâu, căn bệnh hại cây cỏ - Trường thpt Cần Đăng, giúp xem tài liệu hoàn hảo bạn hãy click vào nút TẢi VỀ

TRƯỜNG thpt CẦN ĐĂNGBài 15:ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINHMôn: công nghệ 10TẬP THỂ LỚP: 10A6Bài 15:ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGBÀI15. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGI. NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI:II. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI:III. ĐIỀU KIỆN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC:IV. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH:BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGI. Nguồn sâu, căn bệnh hại.Khái niệm sâu, dịch hại* Ví dụ:- Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu....- căn bệnh đạo ôn, bệnh bội nghĩa lá lúa, dịch tiêm lửa...Sâu sợ hãi là động vật không xương sống, thuộc ngành chân khớp, chăm gây sợ cây trồng. Căn bệnh hại là sự chuyển đổi về mặt hình thái và công dụng sinh lí của cây trồng do nước ngoài cảnh hoặc VSV khiến nên.BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGI. Nguồn sâu, dịch hại.2.Nguồn sâu, bệnh: - gồm trên đồng ruộng: vào đất, bờ ruộng, lớp bụi cỏ,...- phân tử giống với cây con bị nhiểm sâu, bệnh. 3. Biện pháp kĩ thuật+ Cày, bừa, dìm đất, phơi ải...+ phạt quang bờ bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, xử lý hạt giống...BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGII. Điều khiếu nại khí hậu, khu đất đai.1. ánh nắng mặt trời môi trường.2. Độ ẩm không khí, lượng mưa.3. Điều kiện đất đai.Biện pháp tự khắc phụcẢnh hưởng trọn Nội dung
Các yếu đuối tố1. ánh sáng môi trường.Biện pháp tương khắc phụcẢnh hưởng trọn Nội dung
Các yếu hèn tố
BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGII. Điều kiện khí hậu, khu đất đai. Ảnh hưởng trực kế tiếp sâu hại cùng xâm nhập, truyền nhiễm của căn bệnh hại.Thuận lợi: 25-300C ánh sáng cao hơn: 45 -500C, bị chết Điều chỉnh thời vụ phù hợp hợp. Chọn giống cây cỏ phù hợp.BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGII. Điều khiếu nại khí hậu, đất đai.2. Độ ẩm khôngkhí, lượng mưa.Biện pháp xung khắc phụcẢnh tận hưởng Nội dung
Các yếu hèn tố- Ảnh tận hưởng trực tiếp nối lượng nước trong cơ thể sâu hại. - Ảnh hưởng con gián tiếp qua nguồn thức ăn.→ Độ độ ẩm cao, mưa những sâu, căn bệnh nhiều.- lựa chọn giống cây trồng thích hợp. - tỷ lệ gieo trồng vừa phải.- Thăm đồng, có phương án xử lí kịp thời.BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGII. Điều kiện khí hậu, khu đất đai.3. Điều kiện đất đai
Biện pháp khắc phụcẢnh tận hưởng Nội dung
Các yếu ớt tố- thừa hoặc thiếu thốn dinh dưỡng. - Ví dụ: + thừa đạm: Đạo ôn, bội nghĩa lá...+ Đất chua: bệnh tiêm lửa...- Bón phân , tưới tiêu vừa lòng lí.- Luân canh cây trồng.BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGIII. Điều khiếu nại Về giống cây cối và cơ chế chăm sóc
Sử dụng giống: - Bị nhiểm sâu bệnh.Không chống chịu đựng được sâu,bệnh.2. Cơ chế chăm sóc: - Mất cân đối giữa nước với phân bón có tác dụng sâu bệnh cải cách và phát triển mạnh.- Bón những phân hóa học, nhất là đạm, kali.- Ngập úng, dấu xây xát...BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGIII. Điều khiếu nại giống cây cối và cơ chế chăm sóc3. Biện pháp hạn chế: chọn giống phòng sâu, bệnh. Bình chọn giống trước khi gieo trồng.- tất cả chế độ chăm lo hợp lí.BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGIV. Điều kiện nhằm sâu, bệnh cải cách và phát triển thành dịch. Là nơi phát xuất của sâu, dịch để cải cách và phát triển rộng ra bên trên đồng ruộng.- Ví dụ: vào cỏ, rác, rơm rạ sau thu hoạch... 2. Điều kiện phát triển thành dịch:Nguồn sâu bệnh
Môi trường
Chế độ chăm sóc
Dịch1. Ổ dịch.BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGIV. Điều khiếu nại Để sâu, bệnh cải tiến và phát triển thành dịch.3. Biện pháp:- tổ chức triển khai nhân dân dập dịch.Biện pháp ngăn chặn tổng hợp. - chú ý đến biện pháp hóa học.Beänh ñoám naâu
Beänh ñaïo oân
Beänh baïc laù
Beänh luøn xoaén laù
Beänh chaùy laù
Bệnh thô vằn sinh sống lúa
Rầy nâu
Thối thân, thối bẹ
Dịch châu chấu
Bệnh đạo ôn
Biãûn phaïp canh taïc Biãûn phaïp hoïa hoüc Biãûn phaïp sinh hoüc Biãûn phaïp cå giåïi, váût lyï Sâu cuốn lá nhỏ
Sâu đục thân lúa 2 chấm
Bệnh bạc tình lá lúa
Bệnh kim cương lụn xoắn lá
BÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGCủng cố. Em nên chọn câu trả lời đúng nhất trong những câu sau:1. Sâu bệnh phát triển sinh bên trên đồng ruộng thường tiềm tàng ở:Trong đất, trong những bụi cây, trong cỏ rác.b. Trong bụi cây cối ven bờ ruộng.c. Trên hạt giống, cây con.d. Cả a, b, c. Đ2. Ổ dịch là:Nơi có nhiều sâu bệnh.b. Nơi khởi hành của sâu, bệnh để cách tân và phát triển rộng ra trên đồng ruộng.c. Nơi cư trú của sâu, bệnh.d. Cả a, b, c.ĐBÀI 15.ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNGCông vấn đề về nhà.- Trả lời câu hỏi và bài tập phần cuối bài bác trong SGK?1. Nắm nào là ngăn chặn tổng vừa lòng dịch hại cây trồng ? (nhóm 1-2 )2. Nêu nguyên lý cơ bạn dạng của ngăn chặn tổng vừa lòng dịch hại cây trồng ? (nhóm 3-4 )3. Nêu phần đa biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng vừa lòng dịch hại cây cỏ ? (Nhóm 5-6)4. Phòng trừ tổng hòa hợp dịch hại cây xanh ? (Nhóm 7-8 )XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ

Thư viện bài giảng năng lượng điện tử công nghệ 10 bắt đầu nhất, bài giảng E-Learning công nghệ 10, bài bác giảng Power
Point technology 10, bài bác giảng trực tuyến công nghệ 10
*

Bài thực hành công nghệ 10 (tiếp theo)

91 lượt xem


*

Bài thực hành công nghệ 10

83 lượt xem


*

Bài giảng technology lớp 10 - tiết 42: hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức lý thuyết

275 lượt xem


*

Bài giảng môn technology lớp 10 - bài bác 17: phòng trừ tổng thích hợp dịch sợ cây trồng

600 lượt xem


*

Bài giảng công nghệ lớp 10 - bài bác 28: yêu cầu dinh dưỡng thứ nuôi - Huỳnh Ngọc Ý

341 lượt xem


*

Bài giảng technology lớp 10 - bài 56:Thực hành: desgin kế hoạc sale - Trịnh Diệu Ly

241 lượt xem


*

Bài giảng technology lớp 10 - bài bác 56: Thực hành: xây dừng kế hoạch sale - Lê nai lưng Bảo Ngọc

256 lượt xem


*

Bài giảng công nghệ lớp 10 - bài bác 56: Thực hành: kiến tạo kế hoạch kinh doanh - Nguyễn hương Giang

322 lượt xem


*

Bài giảng môn công nghệ lớp 10 - bài 56: Thực hành: phát hành kế hoạch kinh doanh - Nguyễn Thị Thùy L

1121 lượt xem


*

Bài giảng technology lớp 10 - Chương 5: tổ chức và quản lí công ty lớn (Tiết 1) - Năm học tập 2019-2020

223 lượt xem


*

Bài giảng công nghệ lớp 10 - ngày tiết 32: Hình thành kiến thức về lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

218 lượt xem


*

Bài giảng môn technology khối 10 - bài 50: doanh nghiệp lớn và chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp

247 lượt xem


*

Bài giảng môn công nghệ lớp 10 - huyết 33, bài xích 50: doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh ngh

307 lượt xem
Xem thêm: Bài giảng điện tử toán 6 cánh diều, bộ bài giảng điện tử cánh diều lớp 6 đủ bộ

*

Bài giảng technology lớp 10 - tiết 33, bài bác 50: doanh nghiệp lớn và hoạt động kinh doanh của bạn

227 lượt xem


*

Bài giảng công nghệ lớp 10 - bài 50: doanh nghiệp lớn và chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp (Tiết 1)

627 lượt xem