Phòng Giáo Dục Quận 1

Hình ảnh
Duyệt Kế hoạch năm học 2016-2017
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 đã tổ chức duyệt kế hoạch năm học của 20 đơn vị giáo dục... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017
Thứ năm, 01 Tháng 9 2016

Xem chi tiết thông báo Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10
Hình ảnh
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017 (lần 2)
Thứ ba, 23 Tháng 8 2016

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng Quận 1 đã thông báo về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016 - 2017.... Đọc thêm...
Hình ảnh
Danh sách dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển Danh sách dự tuyển
Hình ảnh
Duyệt Kế hoạch năm học 2016-2017
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 đã tổ chức duyệt kế... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017
Thứ năm, 01 Tháng 9 2016

Xem chi tiết thông báo Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017 (lần 2)
Thứ ba, 23 Tháng 8 2016

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng Quận 1 đã thông báo về chỉ tiêu... Đọc thêm...
Hình ảnh
Danh sách dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển Danh sách dự tuyển

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017
Thứ năm, 01 Tháng 9 2016

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận 1 thông báo đến các ứng viên... Đọc thêm...
Danh sách dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017
Chủ nhật, 14 Tháng 8 2016

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016 - 2017 Danh sách dự tuyển viên... Đọc thêm...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017
Thứ năm, 14 Tháng 7 2016

Căn cứ văn bản số 1543/UBND-NV ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận 1 về thống... Đọc thêm...

Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục
Thứ tư, 09 Tháng 12 2015

Thư mời
Thư mời triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2015
Thứ năm, 16 Tháng 7 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      ... Đọc thêm...
Thư mời họp giao ban hiệu trưởng lần 1 năm 2014
Thứ hai, 20 Tháng 1 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trực thuộc
Thư mời họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ ba, 12 Tháng 11 2013

K/g: Hiệu trưởng + Phó Hiệu trưởng + Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trực thuộc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: